วิธีการสร้างไดเรกทอรีเสมือนในบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 172138 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างไดเรกทอรีเสมือนในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) รุ่น 3.0 และ 4.0 และในข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 5.0 และ 5.1

บทนำ

แต่ละบริการอินเทอร์เน็ตสามารถเผยแพร่จากไดเรกทอรีหลาย แต่ละไดเรกทอรีสามารถอยู่ บนไดรฟ์ในระบบ หรือ ผ่านเครือข่าย ด้วยการระบุไดเรกทอรีที่มีชื่อแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) และชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง เซิร์ฟเวอร์เสมือนสามารถมีโฮมไดเรกทอรีเดียวและหมายเลขใด ๆ ของไดเรกทอรีอื่น ๆ เผยแพร่ ไดเรกตอเหล่านี้อื่น ๆ เผยแพร่รีจะอ้างอิงถึงเป็นไดเรกทอรีเสมือน

เมื่อต้องการทำให้ที่อยู่ URL ของไคลเอ็นต์ บริการนำเสนอชุดทั้งหมดของการเผยแพร่ไดเรกทอรีไปยังไคลเอนต์เป็นแผนภูมิการไดเรกทอรีเดียว โฮมไดเรกทอรีรากของแผนภูมินี้ไดเรกทอรีเสมือน และระบุแต่ละไดเรกทอรีเสมือนกับว่าคุณมีไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรีภายในบ้าน ไดเรกทอรีย่อยจริงของไดเรกทอรีเสมือนพร้อมกับเครื่องไคลเอนต์ยังใช้งาน บริการเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เพียงอย่างเดียวสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์เสมือน ดังนั้น บริการ FTP และ gopher สามารถมีโฮมไดเรกทอรีเดียวเท่านั้น

เมื่อไดเรกทอรีเสมือนถูกกำหนดในตัวจัดการการบริการอินเทอร์เน็ต นามแฝงเกี่ยวข้องกับไดเรกทอรีเสมือน นามแฝงมีชื่อที่จะใช้ โดยไคลเอนต์การเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในไดเรกทอรีเสมือน ถ้าไม่ระบุชื่อของนามแฝงสำหรับไดเรกทอรีเสมือน โดยผู้ดูแลระบบ ชื่อนามแฝงถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยตัวจัดการการบริการอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลอาจกำหนดไดเรกทอรีเสมือนสองสำหรับบริการ WWW ดังนี้:
  C:\WWWRoot

  D:\Webdata   Alias = data
				

ถ้าไซต์มีชื่อ MyWeb ไคลเอนต์เข้าเหล่านี้ไดเรกทอรีเสมือนเป็นดังนี้:
  http://MyWeb/WWWRoot

  http://MyWeb/data
				

สร้างไดเรกทอรีเสมือนใน IIS 3.0

 1. ใน Internet Service Manager คลิกสองครั้งที่คุณต้องการเพิ่มไดเรกทอรีเสมือนเพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติของบริการ
 2. คลิกการไดเรกทอรีแท็บ
 3. คลิกadd.
 4. คลิกเรียกดูเมื่อต้องการเลือกไดเรกทอรีในนั้นไดเรกทอรีกล่อง
 5. คลิกไดเรกทอรีเสมือนจากนั้น พิมพ์ชื่อของไดเรกทอรีเสมือนในนั้นนามแฝงกล่อง
 6. การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
 7. คลิกตกลง.
 8. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเอกสารประกอบออนไลน์ของเซิร์ฟเวอร์รายละเอียดของอินเทอร์เน็ตและ Kit ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ Windows NT Microsoft

สร้างไดเรกทอรีเสมือนใน IIS 4.0

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกเพื่อเลือกชุดตัวเลือกของ windows NT 4.0ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoftแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการทางอินเทอร์เน็ต.

  หมายเหตุ:: สำหรับขั้นตอนเหล่านี้ อย่าคลิกที่โปรแกรมจัดการบริการทางอินเทอร์เน็ต (HTML).
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 3. ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์
 4. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านซ้ายเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกไดเรกทอรีเสมือน.
 5. ในหน้าจอแรกของตัวช่วยสร้างการสร้างไดเรกทอรีเสมือน พิมพ์นามแฝง หรือมีชื่อ ไดเรกทอรีเสมือน (เช่น MyWebData), และคลิกถัดไป.
 6. ในหน้าจอที่สอง คลิกเรียกดู. ค้นหาโฟลเดอร์เนื้อหาที่คุณสร้างไว้เพื่อเก็บเนื้อหาของเว็บ คลิกถัดไป.
 7. ในหน้าจอสาม คลิกเพื่อเลือกอ่าน และการเรียกใช้สคริปต์ (เช่น ASP). ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายอื่น ๆ คลิกเสร็จสิ้นto complete the wizard.
 8. For ASP content, you may want to confirm that an application was created. To do this, right-click the new virtual directory, and then clickคุณสมบัติ.
 9. คลิกVirtual Directoryand make sure that the virtual directory name is listed in theApplication Namebox underApplication Settings. If it is not, clickCreate.
 10. ปิดการคุณสมบัติdialog box, and then close IIS.

Create Virtual Directories in IIS 5.0

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรม, click to selectเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกInternet Services Manager.
 2. Expand the server name.
 3. In the left pane, right-clickDefault Web Siteชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกVirtual Directory.
 4. In the first screen of the Virtual Directory Creation Wizard, type an alias, or name, for the virtual directory (such as MyWebData), and then clickถัดไป.
 5. In the second screen, clickเรียกดู. Locate the content folder that you created to hold the content. คลิกถัดไป.
 6. In the third screen, click to selectRead and Run scripts (such as ASP). Make sure that the other check boxes are cleared. คลิกเสร็จสิ้นto complete the wizard.
 7. For ASP content, you may want to confirm that an application was created. To do this, right-click the new virtual directory, and then clickคุณสมบัติ.
 8. ในการVirtual Directorytab, make sure that the virtual directory name is listed in theApplication Namebox underApplication Settings. If it is not, clickCreate. Note that the application name does not have to match the virtual directory alias.
 9. ปิดการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ

Create Virtual Directories in IIS 5.1

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรม, click to selectเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกInternet Services Manager.
 2. Expand the server name.
 3. In the left pane, right-clickDefault Web Siteชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกVirtual Directory.
 4. In the first screen of the Virtual Directory Creation Wizard, type an alias, or name, for the virtual directory (such as MyWebData), and then clickถัดไป.
 5. In the second screen, clickเรียกดู. Locate the content folder that you created to hold the content. คลิกถัดไป.
 6. In the third screen, selectRead and Run scripts (such as ASP). Make sure that the other check boxes are cleared. คลิกเสร็จสิ้นto complete the wizard.
 7. For ASP content, you may want to confirm that an application was created. To do this, right-click the new virtual directory, and then clickคุณสมบัติ.
 8. ในการVirtual Directorytab, make sure that the virtual directory name is listed in theApplication Namebox underApplication Settings. If it is not, clickCreate. Note that the application name does not have to match the virtual directory alias.
 9. ปิดการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ

Additional Considerations

 • You can create an almost unlimited number of virtual directories for your service, although performance may suffer if you create too many of them.
 • To locate virtual directories, the URL for the virtual directory must be specified. You can do this by either clicking a hypertext link that contains the URL or by typing the URL in the browser. For the gopher service, you can create explicit links in tag files so that users can access virtual directories. For the FTP service, you can list virtual directories by using directory annotations or by creating a subfolder with the same name as the virtual directory.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำอธิบายประกอบไดเรกทอรีของ FTP คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  141705วิธีการตั้งค่าคำอธิบายประกอบที่ไดเรกทอรีสำหรับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ FTP
 • ถ้าคุณใช้ระบบแฟ้ม NTFS คุณสามารถสร้างไดเรกทอรีเสมือนเป็นดังนี้:
  1. คลิกขวาที่ไดเรกทอรีใน Windows Explorer
  2. คลิกการใช้ร่วมกัน.
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้นเว็บที่ใช้ร่วมกันแผ่นงานคุณสมบัติ
 • ใน IIS 3.0 ใด ๆ ไดเรกทอรีเสมือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ IP ที่ระบุไม่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ทั้งหมดที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ ใน IIS 4.0 และรุ่นใหม่ กว่า ลักษณะการทำงานนี้จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หลายที่ใช้ IP แอดเดรสหลายไดเรกทอรีเสมือน เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หลายที่ใช้ IP แอดเดรสหลายไดเรกทอรีเสมือน คุณต้องเดี๋ยวนี้เพิ่มไดเรกทอรีเสมือนแต่ละไซต์
 • กำลังลบไดเรกทอรีเสมือนไม่ลบแฟ้มหรือไดเรกทอรีทางกายภาพที่สอดคล้องกัน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และการลบไดเรกทอรีเสมือนโดยทางโปรแกรม คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
188954สร้าง และลบไดเรกทอรีเสมือนใน IIS 4.0 (โดยทางโปรแกรม)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไดเรกทอรีเสมือนใน IIS รุ่น 4.0, 5.0 และ 5.1 ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ของ IIS ถ้าสิ่งเหล่านี้จะถูกติดตั้ง คุณสามารถเข้าถึงได้ โดยการพิมพ์http://Servername/iisHelp/ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ที่ใดServernameคือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS) แฟ้มเอกสารถูกเก็บอยู่ใน% SystemRoot%\Help

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 172138 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbusage kbmt KB172138 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:172138

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com