ใบสั่งในการแก้ปัญหาชื่อโฮสต์ TCP/IP ของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 172218 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแตกต่างกันของชื่อโฮสต์เมื่อต้องการใช้ โดยไคลเอนต์ของ Microsoft Windows ความละเอียดที่อยู่ IP ลำดับของวิธีการที่แตกต่างไปจากลำดับที่ใช้ในการแก้ไขชื่อ NetBIOS ไปยังที่อยู่ IP ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บนเครือข่ายใช้โพรโทคอล TCP/IP จำเป็นให้แปลงชื่อของทรัพยากรที่อยู่ IP ที่เชื่อมต่อกับทรัพยากรเหล่านี้ ไคลเอนต์ของ Microsoft Windows จะปฏิบัติตามลำดับของวิธีในการพยายามที่จะแก้ปัญหาชื่อไปยังที่อยู่ การหยุดการค้นหาเมื่อนั้นตรงกับชื่อไปยังที่อยู่ IP เสร็จสมบูรณ์

ไม่มีหลักลำดับที่สองที่ใช้ในกรณีที่เกือบทั้งหมด: ความละเอียด NetBIOS และโฮสต์จำแนกชื่อ ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกับทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ผ่านตัวจัดการแฟ้มของ Windows หรือเครือข่าย Neighborhood โดยทั่วไปมักใช้การจำแนกชื่อ NetBIOS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
119493netbios ผ่าน TCP/IP ชื่อในการแก้ปัญหาและ WINS
การแก้ปัญหาชื่อโฮสต์สามารถแก้ไขชื่อของทรัพยากร TCP/IP ที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เฟซ NetBIOS ตัวอย่างที่พบโดยทั่วไปมากที่สุดนี้มีเว็บเบราว์เซอร์เช่น Microsoft Internet Explorer ตัวอย่างอื่นรวมถึงโปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เน็ตเช่น Ping, FTP และ Telnet ฐานข้อมูล modern และโปรแกรมประยุกต์จดหมายที่เชื่อมต่อโดยใช้ Winsock การใช้งาน Microsoft Windows ของซ็อกเก็ต TCP/IP จำนวนมากยังใช้การแก้ปัญหาชื่อโฮสต์ ตัวอย่างของชนิดของแอปพลิเคชันเหล่านี้มี Outlook และ Exchange

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชื่อ มีความสำคัญให้แคบลงว่าการแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ชื่อ NetBIOS หรือชื่อโฮสต์

หมายเหตุ:: ในบริบทของบทความนี้ "ไคลเอ็นต์" คำไม่จำเป็นต้องอ้างถึงเวิร์กสเตชัน เซิร์ฟเวอร์ Windows NT จะมีบทบาทของไคลเอ็นต์เมื่อต้องการเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องให้การจำแนกชื่อโฮสต์

การแก้ปัญหาชื่อโฮสต์โดยทั่วไปใช้ลำดับต่อไปนี้:

 1. ไคลเอ็นต์ตรวจสอบเพื่อดูว่า ชื่อ queried ของตนเอง
 2. ไคลเอ็นต์ค้นหาแฟ้มโฮสต์ท้องถิ่น รายการอยู่ IP และชื่อที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่แล้ว

  หมายเหตุ:: ตำแหน่งของแฟ้มโฮสต์จะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ:
    Windows NT         %Systemroot%\System32\Drivers\Etc
    Windows 95         <drive>\<Windows folder>
    Windows for Workgroups   <drive>\<Windows folder>
    Windows 3.1         <drive>\<Windows folder>
    MS-Client 3.0        <Boot volume>\Net
    Lan Manager 2.2c Client   <Boot volume>\Net
  						
  โดย% Systemroot %คือ โฟลเดอร์ที่ติดตั้งที่ Windows NT อยู่ <drive>คือ ไดรฟ์ที่ระบบปฏิบัติการมีการติดตั้ง และการ<boot volume="">อ้างอิงถึงบูตฟลอปปีดิสก์หรือไดรฟ์ c</boot></drive>

  ตัวอย่างแฟ้มโฮสต์ Hosts.sam มีการติดตั้งกับโพรโทคอล TCP/IP ที่แสดงในรูปแบบที่เหมาะสม
 3. เซิร์ฟเวอร์ชื่อระบบ (DNS) ของโดเมนคือ queried
 4. ถ้าจะยังคงไม่แก้ไขชื่อ NetBIOS ลำดับการจำแนกชื่อถูกใช้เป็นการสำรองข้อมูล ใบสั่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการตั้งค่าคอนฟิก NetBIOS โหนดชนิดของไคลเอ็นต์ได้
ไคลเอ็นต์ของ Windows จะพยายามแต่ละวิธีการเหล่านี้จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแก้ไขชื่อ หรือ exhausts วิธีการเหล่านี้ windows NT, Windows 95 และ Windows Workgroups ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Microsoft TCP/IP 3.11b ตามลำดับนี้ ตัวจัดการ Lan 2.2 c หรือไคลเอนต์ 3.0 ไคลเอนต์ของ Microsoft จะไม่ใช้การแก้ปัญหาชื่อ NetBIOS เป็นการสำรองข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
169141ความละเอียด netbios และชื่อโฮสต์สำหรับไคลเอ็นต์ MS และ LM 2.2 c
เมื่อการแก้ไขชื่อ ไคลเอนต์จะข้ามวิธีการที่จะไม่ได้กำหนดค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่มีแฟ้มโฮสต์ในระบบ ดังกล่าวจะข้ามขั้นตอนข้างต้น#2 แล้วลองการสอบถามไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ถ้าที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่มีป้อนในการกำหนดค่า TCP/IP ไคลเอนต์ แล้วไคลเอนต์จะข้ามไปขั้นตอนถัดไปในลำดับหลัง DNS

วิธีการเปลี่ยนลำดับการแก้ปัญหาชื่อโฮสต์ที่แตกต่างระหว่างระบบปฏิบัติการและรุ่น รับการบันทึกเหล่านี้มีไว้ ใน Kits ทรัพยากรสำหรับระบบปฏิบัติการเจาะจง เช่นเดียว กับใน ฐานความรู้ของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
171567ไม่มีใช้ค่าลำดับความสำคัญ ServiceProvider windows NT 4.0
139270วิธีการเปลี่ยนลำดับการแก้ปัญหาชื่อบน Windows 95 และ Windows NT
119372การตั้งค่าลำดับการค้นหาการแก้ไขชื่อสำหรับ TCP/IP-32

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา: ไคลเอ็นต์ไม่สามารถแก้ไขชื่อโฮสต์

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา:

ถ้าไคลเอนต์ไม่สามารถแก้ไขชื่อโฮสต์ จากนั้นจะดีที่สุดในการตรวจสอบการโฮสต์ควรจะใช้การแก้ปัญหาชื่อลำดับรายการข้างต้นที่ไคลเอ็นต์ ถ้าชื่อไม่มีอยู่ในทรัพยากรที่ใช้ในไคลเอนต์ จากนั้นคุณต้องตัดสินใจไปที่ทรัพยากรเพื่อเพิ่ม ถ้าชื่อที่มีอยู่ในทรัพยากร เช่นเซิร์ฟเวอร์ DNS หรือเซิร์ฟเวอร์บริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ Windows (WINS) อย่างใดอย่างหนึ่ง และไคลเอนต์จะไม่แก้ชื่ออย่างถูกต้อง เน้นความสนใจของคุณในทรัพยากรที่เจาะจงในการแก้ไขปัญหา

Also, confirm that the client is trying to resolve a host name and not a NetBIOS name. Many applications have multiple methods that they can utilize to resolve names, this is especially true of mail and database applications. The application may be configured to connect to resources using NetBIOS. Depending on the client configuration the client may bypass host name resolution. From there it will be necessary to either change the connection type to TCP/IP sockets or to troubleshoot the problem as a NetBIOS issue.

Problem: Client resolves a name very slowly, or fails to resolve a name and takes a long time to report a failure.

Troubleshooting steps:

Having DNS servers configured in a client's TCP/IP configuration, but the server is not available to the client usually causes this. Because the TCP/IP protocol assumes an unreliable network, a client will repeatedly attempt to connect to a DNS server before abandoning the attempted query. The client will then attempt to query a second DNS server if one is configured and take the same time to fail. Only then will the client step through to NetBIOS name resolution as described above.

There are three ways to approach this issue.

 • If the host name is correctly entered in a host file, it will be resolved before the client attempts to query DNS. This solution works well if DNS servers are temporarily unreachable and there is a small number of host names that need to be resolved . Manually configuring Hosts files for numerous clients may be prohibitive. หรือ

 • If DNS servers are available, but the DNS Server addresses in the clients TCP/IP configuration are incorrect, then correcting these addresses will allow the clients to contact the DNS servers immediately. Even if a DNS server reports that it cannot resolve a name, this will happen much faster than if the client cannot reach a DNS server at all. หรือ

 • If DNS servers are configured on the client, but these servers are permanently unavailable, then remove the IP addresses of the DNS servers from the client configuration. The client will then bypass the DNS lookup without delay. หรือ

 • If records in the DNS database are missing or incorrect, then there will be a delay as DNS servers query other DNS servers before reporting that they cannot resolve the name. This will usually cause a delay of just a few seconds.
For additional information on TCP/IP and name resolution, please see the following white paper available on the Microsoft anonymous ftp server:
ชื่อของแฟ้ม: Tcpipimp2.doc
ตำแหน่ง::ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-docs/papers/
Title : "Microsoft Windows NT 3.5/3.51/4.0: TCP/IP Implementation Details TCP/IP Protocol Stack and Services, Version 2.0. "

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 172218 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB172218 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:172218

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com