วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของ Temporary Internet Files

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 172949 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติม

โฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้อยู่ในโฟลเดอร์ของ Windows ถ้ามีการเปิดใช้โพรไฟล์ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Internet Explorer 4.0 หรือ 4.01 โฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวจะอยู่ใน \Profiles\ <windows> <username> \ โฟลเดอร์ ซึ่ง <windows>คือ โฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows และ <username>คือ ชื่อคุณใช้การเข้าสู่ระบบไปยัง Windows เมื่อต้องการย้ายแฟ้มชั่วคราวไปยังโฟลเดอร์อื่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: </username> </windows> </username> </windows>

Internet Explorer 4.0, 4.01, Windows 98

เมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวใน Internet Explorer 4.0 ข้อมูลของคุณบอกรับสมาชิกทั้งหมดจะถูกลบออก และการคุกกี้ใด ๆ คุณสะสมยังคงอยู่ในโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวเก่า

โปรดสังเกตว่า Internet Explorer 4.01 และ Windows 98 ย้ายคุกกี้ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ และในโฟลเดอร์เดิมจะถูกเอาออก นอกจากนี้ ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะย้ายโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวใน Internet Explorer 4.01 หรือ Windows 98:
คำเตือน: ขณะย้ายตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตของคุณจะลบข้อมูลบอกรับเป็นสมาชิกของคุณทั้งหมด
 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจัดเก็บแฟ้มในโฟลเดอร์ชื่อ Ietemp บนไดรฟ์ D สร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  D:\Ietemp
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ คลิก Start คลิกวิธีใช้ คลิกแท็บการทำดัชนี พิมพ์โฟลเดอร์ใหม่จากนั้น คลิกสองครั้งที่หัวข้อ "โฟลเดอร์ใหม่"
 2. เริ่ม Internet Explorer
 3. บนเมนูมุมมอง คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. บนแท็บทั่วไป คลิกการตั้งค่า
 5. คลิกการย้ายโฟลเดอร์
 6. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นที่ 1
 7. คลิกตกลง คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
 8. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

Internet Explorer 5, 5.5

โปรดสังเกตว่า Internet Explorer คุกกี้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ใหม่ และในโฟลเดอร์เดิมจะถูกเอาออก นอกจากนี้ ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะย้ายโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว:
คำเตือน: ขณะย้ายตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตของคุณจะลบข้อมูลบอกรับเป็นสมาชิกของคุณทั้งหมด
 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจัดเก็บแฟ้มในโฟลเดอร์ชื่อ Ietemp บนไดรฟ์ D สร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  D:\Ietemp
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ คลิก Start คลิกวิธีใช้ คลิกแท็บการทำดัชนี พิมพ์โฟลเดอร์ใหม่จากนั้น คลิกสองครั้งที่หัวข้อ "โฟลเดอร์ใหม่"
 2. เริ่ม Internet Explorer
 3. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. บนแท็บทั่วไป คลิกการตั้งค่า
 5. คลิกการย้ายโฟลเดอร์
 6. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นที่ 1
 7. คลิกตกลง คลิกตกลง และจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
 8. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

Internet Explorer 3.0

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจัดเก็บแฟ้มในโฟลเดอร์ชื่อ Ietemp บนไดรฟ์ D สร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  D:\Ietemp
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ คลิก Start คลิกวิธีใช้ คลิกแท็บการทำดัชนี พิมพ์โฟลเดอร์ใหม่จากนั้น คลิกสองครั้งที่หัวข้อ "โฟลเดอร์ใหม่"
 2. เริ่ม Internet Explorer
 3. บนเมนูมุมมอง คลิกตัวเลือก
 4. คลิกแท็บขั้นสูง แล้วจากนั้น คลิกการตั้งค่า
 5. คลิกการย้ายโฟลเดอร์
 6. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นที่ 1
 7. คลิกตกลง
 8. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:: โฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวจะไม่ได้รับการดูแลรักษาเมื่อคุณอัพเกรด Internet Explorer 4.0 หรือ 4.01 3.x ของ Internet Explorer การกำหนดโดยผู้ใช้ Instead, the Temporary Internet Files folder is reset to the Internet Explorer 4.0 or 4.01 default folder (Windows\Temporary Internet Files folder or Windows\Profiles\<username>\Temporary Internet Files folder). This is required to support individual Temporary Internet Files folders for users in Internet Explorer 4.0 and 4.01. </username>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 172949 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB172949 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:172949
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com