Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή DNS της Microsoft

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 172953 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο έχει σχεδιαστεί ως μια εισαγωγή στο όνομα τομέα της Microsoft Υπηρεσία (DNS) περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows NT Server 4.0. Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει τα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων DNS σε ο διακομιστής των Windows NT.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ονόματος τομέα, δείτε το ακόλουθη λευκή βίβλο διαθέσιμο στο διακομιστή Microsoft ανώνυμο ftp:
Όνομα αρχείου: Dnswp.exe
Θέση: FTP://FTP.Microsoft.com/bussys/Winnt/Winnt-docs/papers/
Τίτλος: "DNS και Microsoft Windows NT 4.0"

Περισσότερες πληροφορίες

Εγκατάσταση DNS της Microsoft

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να εγκαταστήσετε το DNS στο διακομιστή των Windows NT 4.0:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου Πίνακας. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο δικτύου και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Υπηρεσίες".
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη, επιλέξτε διακομιστή DNS της Microsoft από την επιλογή υπηρεσίας δικτύου παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Πληκτρολογήστε τη θέση των αρχείων προέλευσης των Windows NT, κάντε κλικ στο κουμπί OK, και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν έχετε εγκατεστημένα τα service pack, θα χρειαστεί να εφαρμόστε ξανά το service pack πριν από την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Ρύθμιση παραμέτρων DNS της Microsoft

Συλλογή πληροφοριών:

Πριν να ξεκινήσετε πραγματικά τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή DNS, υπάρχει κάποια βασική πληροφορίες που χρειάζεστε. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες πρέπει να εγκριθεί από την Internic για χρήση στο Internet, αλλά εάν ρυθμίζετε αυτόν διακομιστή μόνο για εσωτερική χρήση, μπορείτε να στη συνέχεια αποφασίσετε ποια ονόματα και IP διευθύνσεις για να χρησιμοποιήσετε. Θα χρειαστείτε:
 • Το όνομα τομέα (πρέπει να εγκριθεί από την Internic)

 • Η διεύθυνση IP κάθε διακομιστή του οποίου θέλετε να δώσετε όνομα Επίλυση

 • Τα ονόματα κεντρικού υπολογιστή κάθε διακομιστές στο παραπάνω βήμα
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Διακομιστές στο παραπάνω βήμα μπορεί να σας διακομιστών αλληλογραφίας, οποιαδήποτε δημόσια πρόσβαση σε διακομιστές, διακομιστές FTP, διακομιστές WWW και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες (αντικαταστήστε το πραγματικό πληροφορίες ενδεχομένως):
  Domain Name: <Domain.com>
  Servers:  192.168.50.11  <Mail1.domain.com>
       192.168.50.12  <Ftp1.domain.com>
       192.168.50.12  <WWW.domain.com> (notice the same IP
                address)
       192.168.50.15  <DNS1.domain.com>
				

Δημιουργία διακομιστή DNS:

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, ρυθμίστε τις παραμέτρους διακομιστή Microsoft DNS από ενέργεια τα ακόλουθα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε προγράμματα, σημείο διαχείρισης Εργαλεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση DNS.
 2. Από το μενού του DNS, κάντε κλικ στο νέο διακομιστή.
 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη διακομιστή DNS (192.168.58.15 στο παράδειγμα πληροφοριών) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του διακομιστή DNS για τις αλλαγές σας ζώνες να τεθούν σε ισχύ. Το μόνο που απαιτείται είναι για τα αρχεία δεδομένων του διακομιστή για να να ενημερωθεί, χρησιμοποιώντας το παρακάτω βήμα:
 • Στη Διαχείριση DNS, κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή DNS και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση διακομιστή Αρχεία δεδομένων.
Δημιουργία σας ζώνη αντίστροφης αναζήτησης:

Ορισμένες εφαρμογές χρησιμοποιούν αντιστρόφου ερωτήματος σε ένα διακομιστή DNS για να βρείτε στον κεντρικό υπολογιστή το όνομα ενός κεντρικού υπολογιστή, όταν έχει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή. Πρέπει να Ρυθμίστε μια ζώνη αντίστροφης αναζήτησης για να παρέχουν τη δυνατότητα αυτή.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ζώνες αντίστροφης αναζήτησης ενδέχεται να μην είναι απαραίτητα στο δίκτυό σας, αλλά είναι Συνιστάται να υπάρχει ότι ένα. Θα αποτύχει NSLOOKUP εκτελείται στο διακομιστή DNS Εάν δεν υπάρχει ζώνη αντίστροφης αναζήτησης έχει ρυθμιστεί.

Για να δημιουργήσετε μια ζώνη αντίστροφης αναζήτησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στη Διαχείριση DNS, κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή DNS και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία ζώνης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή κύρια από το πλαίσιο διαλόγου "Δημιουργία νέας ζώνης για", και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Όνομα ζώνης προέρχεται από τη διεύθυνση δικτύου IP. Στο παράδειγμα πληροφορίες, όνομα ζώνης είναι 58.168.192.in-addr.arpa. Ο τύπος σας όνομα ζώνης αντίστροφης (το λιγότερο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης IP, και λειτουργεί προς το σημαντικότερο τμήμα της διεύθυνσης). Για παράδειγμα:
    If your network ID is:     Then your reverse zone is:
  
    10.0.0.0            10.in-addr.arpa
    130.20.0.0           20.130.in-addr.arpa
    250.30.203.0          203.30.250.in-addr.arpa
  						

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η σύνταξη ζώνη αντίστροφης αναζήτησης είναι επιβάλλεται για την η λειτουργία.
 4. Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα ζώνη αντίστροφης αναζήτησης, πιέστε το πλήκτρο Tab και το αντίστροφο όνομα αρχείου ζώνης αναζήτησης θα συμπληρώσει αυτόματα το όνομα ζώνης σε χρήση βήμα 3 προσαρτηθεί από ".dns" (χωρίς εισαγωγικά).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
Δημιουργία στη ζώνη Forward Lookup:
 1. Στη Διαχείριση DNS, κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ζώνης.
 2. Κάντε κλικ στην κύρια ζώνη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα ζώνης για τον τομέα DNS. Αυτός είναι ο τομέας που όνομα έχει καταχωρηθεί με την Internic (<domain.com> στο παράδειγμα). </domain.com>
 4. Πιέστε το πλήκτρο Tab, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
Όταν δημιουργήσατε τη ζώνη προοδευτικής έρευνας, θα πρέπει να δείτε τρία εγγραφές που δημιουργούνται αυτόματα σε αυτήν τη ζώνη: εγγραφή NS, της εγγραφής SOA και μια εγγραφή. Εάν δεν διαθέτετε όλες τις τρεις από αυτές, μπορεί να θέλετε να Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις DNS στις ιδιότητες του TCP/IP έχουν ρυθμιστεί σωστά (κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε ρυθμίσεις, κάντε κλικ στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο δικτύου).

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Θα δημιουργηθεί μόνο η εγγραφή εάν το όνομα ζώνης συμφωνεί με τον τομέα το όνομα.

Προσθήκη εγγραφών κεντρικού υπολογιστή στη ζώνη Forward Lookup:

Η εγγραφή για το διακομιστή DNS πρέπει να δημιουργήθηκε αυτόματα. Ωστόσο, Διαχείριση DNS δεν δημιουργεί αυτόματα την εγγραφή PTR το Αντιστροφή ζώνη για το διακομιστή DNS. Είναι ο απλούστερος τρόπος για να διορθωθεί αυτό Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στην εγγραφή a για το διακομιστή DNS και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή Η εγγραφή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.
 3. Κάντε δεξιό κλικ σας προώθηση ζώνης, <domain.com>, και στη συνέχεια επιλέξτε νέο κεντρικό υπολογιστή. </domain.com>
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή DNS και τη διεύθυνση IP.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία συσχετισμένη εγγραφή PTR για να το ενεργοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη κεντρικού υπολογιστή.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Done.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 παραπάνω για όλους τους διακομιστές που θέλετε να προσθέσετε Για να σας τομέα DNS.

Για να επαληθεύσετε τις εγγραφές PTR δημιουργούνται με επιτυχία, κάντε δεξιό κλικ του αντίστροφης αναζήτησης 58.168.192.in-addr.arpa ζώνη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση.

Ρύθμιση παραμέτρων σε άλλους τύπους εγγραφής

Ένας διακομιστής DNS μπορεί να είναι υπεύθυνο για πολλούς τύπους διαφορετική εγγραφή. Ορισμένες αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται με την ακόλουθη: A, CNAME, HINFO, MX NS και SOA. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές και άλλους τύπους εγγραφής, ανατρέξτε για DNS λευκή βίβλο που αναφέρεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Δημιουργώντας μια εγγραφή CNAME:

Μια εγγραφή CNAME σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε πολλά ονόματα για την ίδια διεύθυνση IP. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ίδιο διακομιστή για ξεχωριστές χρήστες συναρτήσεις, όπως FTP1.domain.com και WWW.domain.com. Πριν να Δημιουργήστε την εγγραφή CNAME, πρέπει να έχετε πρώτα μια εγγραφή, όπως περιγράφεται νωρίτερα.

Για να δημιουργήσετε μια εγγραφή CNAME, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ σας εμπρός ζώνη, <domain.com>, και κάντε κλικ στο κουμπί νέα εγγραφή. </domain.com>
 2. Επιλέξτε την εγγραφή CNAME από το πλαίσιο λίστας τύπος εγγραφής στο νέο πόρο Στο παράθυρο διαλόγου εγγραφής.
 3. Πληκτρολογήστε ένα εναλλακτικό όνομα για την πρόσβαση σε αυτόν τον υπολογιστή. Για παράδειγμα, το δείγμα πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, WWW είναι ένα εναλλακτικό όνομα για FTP1.domain.com.
 4. Πληκτρολογήστε το αρχικό όνομα κεντρικού υπολογιστή σε "Για DNS όνομα κεντρικού υπολογιστή." Για παράδειγμα, <ftp1.domain.com>. </ftp1.domain.com>

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) για το όνομα DNS του κεντρικού υπολογιστή καταγωγής.
 5. Κάντε κλικ στο OK.
Τώρα όταν οι χρήστες κάνουν ένα ερώτημα για κάποια από αυτά τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών DNS σας διακομιστής θα επιστρέψει την ίδια διεύθυνση IP.

Δημιουργώντας μια εγγραφή MX:

Μια εγγραφή MX είναι μια εγγραφή ανταλλαγής αλληλογραφίας που οδηγεί προγράμματα αλληλογραφίας σας διακομιστές αλληλογραφίας. Για να δημιουργήσετε μια εγγραφή MX, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ σας προοδευτικής ζώνη, <domain.com> και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Νέα εγγραφή. </domain.com>
 2. Επιλέξτε εγγραφή MX από το πλαίσιο λίστας τύπος εγγραφής στο νέο πόρο Στο παράθυρο διαλόγου εγγραφής.
 3. Το πεδίο ονόματος κεντρικού υπολογιστή (προαιρετικό) χρησιμοποιείται για το όνομα κεντρικού υπολογιστή της αλληλογραφίας ο διακομιστής. Ωστόσο, εάν θέλετε οι χρήστες να μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας τομέα χρησιμοποιώντας τη μορφή USER@Domain.com, στη συνέχεια, αφήστε το πεδίο όνομα κεντρικού υπολογιστή κενό.ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν η εγγραφή MX περιέχει το όνομα κεντρικού υπολογιστή, αποστολή αλληλογραφίας user@domain.com ίσως δεν λειτουργούν. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Πρώτα, καταργήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή από εγγραφή MX όπως περιγράφεται στο βήμα 3. Δεύτερον, μετά την εγγραφή MX δημιουργείται με το όνομα κεντρικού υπολογιστή, δημιουργήστε μια εγγραφή "A" για τον τομέα που έχει κανένα όνομα κεντρικού υπολογιστή. Τρίτον, διαγράψτε την υπάρχουσα εγγραφή MX και δημιουργήστε ξανά όπως περιγράφεται στα βήματα ένα έως έξι τη δημιουργία μια ενότητα εγγραφή MX αυτού του άρθρου.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα DNS αλληλογραφίας Exchange Server, το FQDN του διακομιστή αλληλογραφίας Για παράδειγμα, Mail.domain.com.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Υπάρχει μια τελεία, ".", μετά το DNS αλληλογραφίας Exchange Server Το όνομα. Το FQDN που χρησιμοποιούνται για το διακομιστή αλληλογραφίας Exchange πρέπει να έχετε ένα αντιστοιχεί μια εγγραφή για αυτόν τον τομέα. Εάν ο διακομιστής αλληλογραφίας Exchange είναι ένα διαφορετικό υπολογιστή από το διακομιστή DNS, ο διακομιστής DNS πρέπει να γνωρίζετε πού Για να ανακατευθύνετε την κυκλοφορία αλληλογραφίας.
 5. Ο αριθμός προτίμηση είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το 0 έως το 65535. Στην περίπτωση των πολλοί διακομιστές αλληλογραφίας, αυτός ο αριθμός προσδιορίζει ποια αλληλογραφίας είναι διακομιστής να χρησιμοποιηθεί πρώτα. Όσο χαμηλότερη η προτίμηση αριθμός, όσο υψηλότερη είναι η προτεραιότητα.
 6. Κάντε κλικ στο OK.
Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
174419 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων ενός με subnet ζώνη αντίστροφης αναζήτησης στα Windows NT

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 172953 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB172953 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:172953

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com