Outlook 97: Het gebruik van opdrachtbalken in Outlook-oplossingen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 173604 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Dit artikel biedt een overzicht van de CommandBars-collectie gebruiken en CommandBar-object in een Microsoft Outlook 97-oplossing. Veelvoorkomende problemen en Voorbeelden zijn ook beschikbaar als uitgangs punt voor het werken met CommandBars.

Onderwerpen zijn:

 • Overzicht
 • Syntaxis voor opdracht balken met VBScript
 • Met behulp van de methode FindControl
Opmerking: De CommandBars-collectie wordt geleverd door de "voor Microsoft Office 8. 0 Object Library".

Meer informatie

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder garantie of impliciete, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeer taal worden opgespoord en de hulp programma's en procedures voor fout opsporing. Microsoft support professionals kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar ze zal niet deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke behoeften aanpassen.
Als u zoveel program meer ervaring hebt, kunt u contact opnemen met een Microsoft Certified Partner of Microsoft Advisory Services. Meer informatie vindt u op deze Microsoft-websites:

Microsoft Certified Partners-https://partner.Microsoft.com/Global/30000104

Microsoft Advisory Services-http://support.Microsoft.com/gp/advisoryservice

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de ondersteuningsopties die beschikbaar zijn en hoe u contact kunt opnemen met Microsoft:http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

Overzicht

Menu's en werk balken worden in Office 97 gecombineerd in één verzameling genoemd CommandBars. De CommandBars-collectie is opgenomen in de Office 97-object model, waardoor ze volledig program meer baar.

Echter, in tegenstelling tot andere Microsoft Office-toepassingen, Outlook 97-opdracht balken kunnen niet worden gewijzigd via de gebruikersinterface. Ook de Veel van de opties die zijn biedt geen ondersteuning voor Outlook-objectmodel beschikbaar via de opdrachtbalken in de toepassing of de formulieren. Een aangepaste werkbalk kunt u via programmering maken, is er geen manier om standaard Outlook-opdrachten of aangepaste functies toewijzen aan de knoppen. Ook biedt Outlook een manier voor het opslaan van aangepaste werk balken, zodat de programma wijzigingen gaan verloren wanneer u Outlook afsluit.

Echter, omdat de Office CommandBars-collectie beschikbaar via is het Outlook-objectmodel, kunt u bestaande Outlook-opdrachten uitvoeren of bepaalde dialoogvensters worden weer gegeven.

Uit oog punt van een ontwikkelaar, het hoofd venster van Outlook (de "toepassingsvenster") wordt aangeduid als "Explorer" en worden de formulier vensters genoemd "inspecteurs." Beide typen vensters zijn opdrachtbalken (met inbegrip van menu's en werk balken). Als u werkt met de opdracht Outlook balken, het is altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat u werkt met de juiste verzameling opdrachtbalken.

 • De Explorer-objecten (ActiveExplorer/GetExplorer) gebruiken om te verwijzen naar het hoofd toepassingsvenster in Outlook.
 • De Inspector-objecten (ActiveInspector/GetInspector) gebruiken om te verwijzen naar een Outlook-item venster.
           To reference       To create a
    Window type  an open window, use:   new window, use:
    ------------------------------------------------------------
    Application  ActiveExplorer method   GetExplorer method
    Item/Form   ActiveInspector method  GetInspector method

Syntaxis voor verwijzen naar een opdracht balk

De volgende vereenvoudigde syntaxis werken altijd in zowel Microsoft Visual Basic for Applications en Microsoft Visual Basic Script ing Edition (VBScript):
  Set MyCB = <Inspector object>.CommandBars.Item("Menu Bar")
				
De volgende vereenvoudigde syntaxis werkt met automatisering als de controle object is gedeclareerd als het type controle, maar dit mislukt in VBScript:
  Set MyCB = <Inspector object>.CommandBars("Menu Bar")
				
In Visual Basic for Applications-subroutine wordt bijvoorbeeld niet Er wordt een fout gegenereerd:
  Sub TestCommandBars()
   Dim ol As New Outlook.Application
   Dim myInspector As Inspector
   Set myInspector = ol.ActiveInspector
   Set MyCB = myInspector.CommandBars("Menu Bar")
  End Sub
				
De volgende voorbeeldcode genereert echter "onjuist aantal argumenten of ongeldige eigenschappen toewijzing'-foutbericht:
  Sub TestCommandBars()
   Dim ol As New Outlook.Application
   Dim myInspector As Object
   Set myInspector = ol.ActiveInspector
   Set MyCB = myInspector.CommandBars("Menu Bar")
  End Sub
				

Met behulp van de methode FindControl

U kunt de methode FindControl verwijzen naar Outlook-opdrachten (of besturings elementen ten opzichte van de CommandBars-objectmodel) als u weet dat de interne waarde Outlook heeft toegewezen voor elke opdracht. De interne ID gebruiken betekent dat u een beknoptere syntaxis gebruiken kunt bij het uitvoeren van CommandBar opdrachten.

Neem bijvoorbeeld een aangepast Outlook-formulier met een aangepaste opdracht knop om het formulier af te drukken. CmdPrint, ervan uitgaande dat de opdracht knop heet het dialoog venster afdrukken van het bestand weer gegeven in de volgende VBScript-codevoorbeelden vak:
  Sub cmdPrint_Click()
   Item.GetInspector.CommandBars.FindControl(,4).Execute
  End Sub
				
  Sub cmdPrint_Click()
   Item.GetInspector.CommandBars.Item("Menu Bar").Controls("File") _
     .Controls("Print...").Execute
  End Sub
				
Opdracht-id's van Outlook kunnen worden verkregen uit de CommandBars-collectie door met behulp van de volgende voorbeeldcode voor automatisering. Deze code moet worden uitgevoerd vanaf Microsoft Word 97 omdat wordt een nieuw document maken en invoegen van een tab- gescheiden lijst met de gegevens in het document.
  Sub GetIDsForInspector()

   ' The Outlook object library must be referenced.
   Dim objOL As New Outlook.Application
   Dim objCommand As Object
   Set cb = objOL.ActiveExplorer.CommandBars

   ' Create a new Word document.
   Documents.Add
   With Selection
     ' 3500 is the maximum # of Controls Outlook has defined.
     For I = 1 To 3500
      Set lbl = cb.FindControl(, I)
      If lbl Is Nothing Then
        ' Do nothing.
      Else
        ' Insert CommandBar name, Command name, and ID.
        .TypeText lbl.Parent.Name & Chr(9) _
         & lbl.Caption & Chr(9) & I
        .TypeParagraph
      End If
     Next
   End With

  End Sub

				
Id's in de volgende lijst is gegenereerd op basis van de bovenstaande code uitgevoerd op elk het Outlook-item typen en het toepassingsvenster (Explorer). De gegevens in de onderstaande tabel notatie is opgemaakt.

Opmerking: Omdat veel van de Outlook-vensters of inspecteurs, dezelfde bevatten besturings elementen, dubbele besturings elementen zijn voor het consolideren van de gegevens verwijderd. Als u moet precies welke opdrachten zijn beschikbaar voor elk type bepalen Outlook-item of het toepassingsvenster, kunt u het vorige codevoorbeeld Maak een aanbieding voor het desbetreffende artikel.
  CommandBar       Control             ID
  -----------------------------------------------------------
  Align         Bottom             3073
  Align         Center             3074
  Align         Left              3070
  Align         Middle             3075
  Align         Right              3071
  Align         To Grid             3142
  Align         Top               3072
  Appointment      Cancel Invitation        2487
  Appointment      Forward             356
  Appointment      New Appointment         1992
  Appointment      New Event            1909
  Appointment      New Meeting Request       2777
  Arrange Buttons    Bottom             1655
  Arrange Buttons    Right              1656
  Center In Form     Horizontally          1644
  Center In Form     Vertically           1645
  Compose        Choose Form...         1910
  Compose        Choose Template...       3176
  Compose        Forward             356
  Compose        New Mail Message        1995
  Compose        New Mail Message        2986
  Compose        New Post in This Folder     1972
  Compose        New Post in This Folder     2007
  Compose        Post Reply to This Folder    1985
  Compose        Reply              354
  Compose        Reply to All           355
  Contact        Forward             356
  Contact        New Contact           1993
  Contact        New Contact from Same Company  1908
  Contact        New Letter to Contact      2498
  Contact        New Task for Contact      1979
  Contact        Plan a Meeting...        1084
  Context Menu      Categories...          1888
  Context Menu      Mark as Unread         1675
  Context Menu      Move to Folder...        1679
  Context Menu      New Contact from Same Company  1908
  Context Menu      Open               746
  Context Menu      Print              2521
  Dial Phone       New Call...           2501
  Edit          Categories...          1888
  Edit          Clear               47
  Edit          Copy               19
  Edit          Copy to Folder...        1676
  Edit          Cut                21
  Edit          Links...             759
  Edit          Mark All as Read        1906
  Edit          Mark as Read          1674
  Edit          Mark as Unread         1675
  Edit          Paste               22
  Edit          Paste Special...         755
  Edit          Revise Contents         3273
  Edit          Select All            756
  Edit          Undo               128
  File          Add to Outlook Bar...      1969
  File          Archive...           1886
  File          Close              2011
  File          Close All Items         722
  File          Copy to Folder...        1676
  File          Delete              478
  File          Exit               752
  File          Exit and Log Off        1891
  File          Import and Export...      2577
  File          Move to Folder...        1679
  File          Open              2779
  File          Post              2988
  File          Print Preview          109
  File          Print...              4
  File          Properties            750
  File          Save                3
  File          Save and New in Company     1915
  File          Save As...            748
  File          Save Attachments...       3167
  File          Send              3037
  Find All        Messages from Sender...     2607
  Find All        Related Messages...       2684
  Folder         Copy "Inbox"...         2499
  Folder         Create Subfolder...       1660
  Folder         Delete "Inbox"         2500
  Folder         Move "Inbox"...         2506
  Folder         Properties for "Inbox"     2502
  Folder         Rename "Inbox"...        2512
  Form          Advanced Properties       3166
  Form          Display This Page        1971
  Form          Rename Page...         1879
  Form          Separate Read Layout      1920
  Form          Set Grid Size...        2686
  Form Design      Align Center           668
  Form Design      Align Left            664
  Form Design      Bring to Front          166
  Form Design      Control Toolbox         548
  Form Design      Edit Compose Page        2514
  Form Design      Edit Read Page         2516
  Form Design      Field Chooser          1748
  Form Design      Group              164
  Form Design      Left              3070
  Form Design      Properties            222
  Form Design      Publish Form As...       1913
  Form Design      Send to Back           167
  Form Design      Snap to Grid          2993
  Form Design      Ungroup             165
  Form Design      View Code            1561
  Form Design      Width              1646
  Go           Calendar            3128
  Go           Contacts            3129
  Go           Deleted Items          3134
  Go           Go to Folder...         1868
  Go           Inbox              3127
  Go           Journal             3132
  Go           My Computer           3135
  Go           Notes              3131
  Go           Outbox             3171
  Go           Sent Items           3133
  Go           Tasks              3130
  Help          About Microsoft Outlook     927
  Help          About this Form         2503
  Help          Contents and Index        983
  Help          Microsoft Outlook Help      984
  Help          What's This?           124
  Horizontal Spacing   Decrease            1649
  Horizontal Spacing   Increase            1650
  Horizontal Spacing   Make Equal           3137
  Horizontal Spacing   Remove             1651
  Insert         File...             777
  Insert         Item...             2505
  Journal        Forward             356
  Journal        New Journal Entry        1994
  Journal        Post Reply to This Folder    1985
  Layout         AutoLayout           2984
  Layout         Show Grid            2991
  Layout         Size to Fit           551
  Layout         Size to Grid          2992
  Layout         Tab Order...           469
  Microsoft on the Web  Best of the Web         3031
  Microsoft on the Web  Free Stuff           3021
  Microsoft on the Web  Frequently Asked Questions   3023
  Microsoft on the Web  Microsoft Home Page       3091
  Microsoft on the Web  Microsoft Office Home Page   3029
  Microsoft on the Web  Online Support         3024
  Microsoft on the Web  Product News          3022
  Microsoft on the Web  Search the Web...        3032
  Microsoft on the Web  Send Feedback...        3030
  Microsoft on the Web  Web Help 14           3034
  Microsoft on the Web  Web Help 15           3035
  Microsoft on the Web  Web Help 16           3036
  Microsoft on the Web  Web Help 5           3025
  Microsoft on the Web  Web Help 6           3026
  Microsoft on the Web  Web Help 7           3027
  Microsoft on the Web  Web Help 8           3028
  Microsoft on the Web  Web Tutorial          3033
  New Item        Appointment           1106
  New Item        Choose Form...         1910
  New Item        Choose Template...       3176
  New Item        Contact             1099
  New Item        Folder...            1755
  New Item        Journal Entry          1989
  New Item        Mail Message          1757
  New Item        Meeting Request         1754
  New Item        Note              1758
  New Item        Office Document         2576
  New Item        Post in This Folder       2687
  New Item        Task              1100
  New Item        Task Request          2006
  Next          Flagged Message         1999
  Next          High Importance Item      1871
  Next          Incomplete Task         1899
  Next          Item               360
  Next          Item from Sender        1901
  Next          Item in Conversation Topic   1903
  Next          Last Item in Folder       1991
  Next          Unread Item           2000
  Open Shared Folder   Exchange Server Folder...    1863
  Open Shared Folder   Personal Folder...       1876
  Order         Bring Forward          170
  Order         Send Backward          171
  Outline        Collapse All          1917
  Outline        Collapse This Group       1870
  Outline        Expand All           1916
  Outline        Expand This Group        1884
  Page Setup       Define Print Styles...     1894
  Page Setup       Memo Style            746
  Previous        First Item in Folder      1865
  Previous        Flagged Message         1998
  Previous        High Importance Item      1872
  Previous        Incomplete Task         1900
  Previous        Item               359
  Previous        Item from Sender        1902
  Previous        Item in Conversation Topic   1904
  Previous        Unread Item           2001
  Previous        Unread Item           2001
  Previous        Unread Item           2001
  Previous        Unread Item           2001
  Previous        Unread Item           2001
  Redial         None               746
  Remote         Close              923
  Remote         Connect...           1102
  Remote         Disconnect           1103
  Remote         Mark to Retrieve        1104
  Remote         Mark to Retrieve a Copy     1753
  Remote         Remote Tools          1101
  Remote         Unmark             1921
  Remote         Unmark All           1105
  Size To        Both              1648
  Size To        Height             1647
  Standard        Address Book...         353
  Standard        Assign Task           1976
  Standard        AutoDialer            568
  Standard        AutoPreview           1744
  Standard        Back              1017
  Standard        Check Names           361
  Standard        Contact             1099
  Standard        Copy               19
  Standard        Current View          1893
  Standard        Cut                21
  Standard        Day               1094
  Standard        Delete              478
  Standard        Digitally Sign Message      719
  Standard        Document Map          1714
  Standard        Edit Series           2010
  Standard        Explore Web Page        2497
  Standard        File...             1079
  Standard        Find Items...          2683
  Standard        Folder List           1077
  Standard        Forward             356
  Standard        Forward             1018
  Standard        Go to Today           1098
  Standard        Group By Box          1750
  Standard        Importance: High        1074
  Standard        Importance: Low         1075
  Standard        Invite Attendees        1086
  Standard        Item               359
  Standard        Item               360
  Standard        Mark Complete          2985
  Standard        Message Flag...         1678
  Standard        Message Header         1751
  Standard        Microsoft Outlook Help      984
  Standard        Month              1096
  Standard        Move to Folder         2778
  Standard        New Meeting with Contact    1980
  Standard        New Message to Contact     1978
  Standard        Next Item            2614
  Standard        Paste               22
  Standard        Plan a Meeting...        1084
  Standard        Previous Item          2615
  Standard        Print              2521
  Standard        Print Preview          109
  Standard        Print...              4
  Standard        Recurrence...          1977
  Standard        Reply              354
  Standard        Reply to All           355
  Standard        Save                3
  Standard        Save and Close         1975
  Standard        Save and New          1665
  Standard        Seal Message with Encryption   718
  Standard        Send              2617
  Standard        Send Status Report       1760
  Standard        Undo               128
  Standard        Up One Level          1762
  Standard        Week              1095
  Task          Cancel Assignment        2004
  Task          Forward             356
  Task          New Task            1997
  Task          New Task Request        1761
  Task          Reply              354
  Task          Reply to All           355
  Task          Skip Occurrence         1919
  Tasks         Choose Form...         1910
  Tasks         Choose Template...       3176
  Tasks         New Task            1997
  Tasks         New Task Request        1761
  Tasks         Post Reply to This Folder    1985
  Tasks         Save Task Order         1912
  Toolbar List      Standard             761
  Tools         Address Book...         353
  Tools         AutoCorrect...          793
  Tools         AutoSignature...        1078
  Tools         Check for New Mail       1677
  Tools         Check for New Mail On...    1890
  Tools         Check Names           361
  Tools         Design Outlook Form       2519
  Tools         Empty "Deleted Items" Folder  1671
  Tools         Find Items...          2683
  Tools         Letter Wizard...         796
  Tools         Options...            522
  Tools         Protect Document         336
  Tools         Recall This Message...     2511
  Tools         Record in Journal        1672
  Tools         Resend This Message...     3165
  Tools         Services...           1882
  Tools         Spelling...            2
  Vertical Spacing    Decrease            1652
  Vertical Spacing    Increase            1653
  Vertical Spacing    Make Equal           3138
  Vertical Spacing    Remove             1654
  View          Bcc Field            1860
  View          Calendar...           1987
  View          Define Views...         1862
  View          Field Chooser          1748
  View          Filter...            1752
  View          Format Columns...        1898
  View          Format View...         1875
  View          From Field           1867
  View          Group By...           1666
  View          Master Document         2190
  View          Outlook Bar           2515
  View          Show Fields...         2009
  View          Sort...             2916
  View          Status Bar            850
				

Referenties

Voor meer informatie over het maken van oplossingen met Microsoft Outlook 97 Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
166368Outlook 97: Hoe u Help programmeren met Outlook

170783Outlook 97: Q&A: vragen over het aanpassen of Outlook programmeren

Eigenschappen

Artikel ID: 173604 - Laatste beoordeling: vrijdag 25 februari 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbprogramming kbmt KB173604 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:173604
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com