Beschrijving van beveiligingsgebeurtenissen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 174074 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL174074
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

In dit artikel worden diverse beveiligings- en controlegebeurtenissen beschreven. Er worden ook tips gegeven voor de interpretatie van deze gebeurtenissen.

Al deze gebeurtenissen worden onder de vermelding 'Beveiliging' geregistreerd in het logboek voor beveiligingsgebeurtenissen.

Meer informatie

  Gebeurtenis-ID: 512
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Windows NT is bezig met opstarten.

  Gebeurtenis-ID: 513
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Windows NT wordt afgesloten. Alle aanmeldingssessies worden
          hierdoor beëindigd.

  Gebeurtenis-ID: 514
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: De LSA (Local Security Authority) heeft een verificatiepakket
          geladen. Dit verificatiepakket wordt gebruikt om 
          aanmeldingspogingen te verifiëren.
          De naam van het verificatiepakket is: %1

  Gebeurtenis-ID: 515
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Er is een vertrouwd aanmeldingsproces in de LSA 
          geregistreerd. Dit aanmeldingsproces wordt vertrouwd om 
          aanmeldingsaanvragen te doen.
          De naam van het aanmeldingsproces is: %1

  Gebeurtenis-ID: 516
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Interne bronnen, toegewezen voor het in de wachtrij plaatsen
          van controleberichten, zijn niet meer beschikbaar, waardoor
          sommige controles verloren zijn gegaan.
          Het aantal verwijderde controleberichten bedraagt: %1

  Gebeurtenis-ID: 517
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Het controlelogboek is gewist
          Primaire gebruikersnaam: %1   Primair domein: %2
          Primaire aanmeldings-ID: %3   Gebruikersnaam van client: %4
          Domein van client: %5      Aanmeldings-ID van client: %6

  Gebeurtenis-ID: 518
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: De SAM (Security Account Manager) heeft een berichtgevingspakket
          geladen. Dit pakket krijgt bericht bij elke wijziging
          van accounts of wachtwoorden.
          De naam van het berichtgevingspakket is: %1

  Gebeurtenis-ID: 528
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Aanmelding is voltooid:
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4
          Aanmeldingsproces: %5     Verificatiepakket: %6
          Naam van werkstation: %7

  Gebeurtenis-ID: 529
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: onbekende gebruikersnaam of onjuist wachtwoord
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6

  Gebeurtenis-ID: 530
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: schending van de beperkte tijd voor aanmelden
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6

  Gebeurtenis-ID: 531
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: account is momenteel uitgeschakeld
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6

  Gebeurtenis-ID: 532
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: opgegeven gebruikersaccount is verlopen
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6

  Gebeurtenis-ID: 533
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: gebruiker heeft geen toestemming om zich aan te melden bij deze computer
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6

  Gebeurtenis-ID: 534
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: de gebruiker heeft het aangevraagde aanmeldingstype 
          voor deze computer niet gekregen
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6

  Gebeurtenis-ID: 535
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: opgegeven accountwachtwoord is verlopen
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6


  Gebeurtenis-ID: 536
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: NetLogon-component is niet actief
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6

  Gebeurtenis-ID: 537
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: onverwachte fout tijdens het aanmelden
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6


  Gebeurtenis-ID: 538
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Afmelding van gebruiker:
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldings-ID: %3       Aanmeldingstype: %4

  Gebeurtenis-ID: 539
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Aanmeldingsfout:
          Reden: account is vergrendeld
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldingstype: %3      Aanmeldingsproces: %4
          Verificatiepakket: %5     Werkstationnaam: %6

  Gebeurtenis-ID: 560
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Object is geopend:
          Objectserver: %1        Objecttype: %2
          Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4
          Bewerking-ID: {%5,%6}
          Proces-ID: %7         Primaire gebruikersnaam: %8
          Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-ID: %10
          Clientgebruikersnaam: %11   Clientdomein: %12
          Client-aanmeldings-ID: %13   Toegangspogingen %14
          Machtigingen %15

  Gebeurtenis-ID: 561
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Ingang is toegewezen:
          Ingang-ID: %1         Bewerking-ID: {%2,%3}
          Proces-ID: %4

  Gebeurtenis-ID: 562
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Ingang is gesloten:
          Objectserver: %1        Ingang-ID: %2
          Proces-ID: %3

  Gebeurtenis-ID: 563
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Object is geopend voor verwijderen:
          Objectserver: %1        Objecttype: %2
          Objectnaam: %3         Nieuwe ingang-ID: %4
          Bewerking-ID: {%5,%6}
          Proces-ID: %7         Primaire gebruikersnaam: %8
          Primair domein: %9       Primaire aanmeldings-ID: %10
          Clientgebruikersnaam: %11   Clientdomein: %12
          Client-aanmeldings-ID: %13   Toegangspogingen %14
          Machtigingen %15

  Gebeurtenis-ID: 564
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Object is verwijderd:
          Objectserver: %1        Ingang-ID: %2
          Proces-ID: %3

  Gebeurtenis-ID: 576
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding:
          Gebruikersnaam: %1       Domein: %2
          Aanmeldings-ID: %3       Toegewezen: %4

  Gebeurtenis-ID: 577
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Bevoegdheidsservice aangeroepen:
          Server: %1           Service: %2
          Primaire gebruikersnaam: %3  Primair domein: %4
          Primaire aanmeldings-ID: %5  Gebruikersnaam van client: %6
          Domein van client: %7     Aanmeldings-ID van client: %8
          Bevoegdheden: %9

  Gebeurtenis-ID: 578
       Type: Controle van mislukte poging
   Beschrijving: Bewerking van bevoegd object:
          Objectserver: %1        Objectingang: %2
          Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4
          Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-ID: %6
          Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8
          Aanmeldings-ID van client: %9 Bevoegdheden: %10

  Gebeurtenis-ID: 592
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Er is een nieuw proces gemaakt:
          Nieuwe proces-ID: %1      Naam van afbeeldingsbestand: %2
          ID van Maken-proces: %3    Gebruikersnaam: %4
          Domein: %5           Aanmeldings-ID: %6

  Gebeurtenis-ID: 593
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Proces is afgesloten:
          Proces-ID: %1         Gebruikersnaam: %2
          Domein: %3           Aanmeldings-ID: %4

  Gebeurtenis-ID: 594
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Een ingang naar een object is gedupliceerd:
          Ingang-ID van bron: %1     Proces-ID van bron: %2
          Ingang-ID van doel: %3     Proces-ID van doel: %4

  Gebeurtenis-ID: 595
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Indirecte toegang tot een object verkregen:
          Objecttype: %1         Objectnaam: %2
          Proces-ID: %3         Primaire gebruikersnaam: %4
          Primair domein: %5       Primaire aanmeldings-ID: %6
          Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8
          Aanmeldings-ID van client: %9 Toegang: %10

  Gebeurtenis-ID: 608
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Toegewezen gebruikersrecht:
          Gebruikersrecht: %1      Toegewezen aan: %2
          Toegewezen door:
          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4
          Aanmeldings-ID: %5

  Gebeurtenis-ID: 609
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Opgeheven gebruikersrecht:
          Gebruikersrecht: %1      Opgeheven voor: %2
          Opgeheven door:
          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4
          Aanmeldings-ID: %5

  Gebeurtenis-ID: 610
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Nieuw vertrouwd domein:
          Domeinnaam: %1         Domein-ID: %2
          Opgezet door:
          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4
          Aanmeldings-ID: %5

  Gebeurtenis-ID: 611
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Opgeheven vertrouwd domein:
          Domeinnaam: %1         Domein-ID: %2
          Opgeheven door:
          Gebruikersnaam: %3       Domein: %4
          Aanmeldings-ID: %5

  Gebeurtenis-ID: 612
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Wijziging in controlebeleid:
          Nieuw beleid:
          Gelukt  Mislukt
           %1     %2  Systeem
           %3     %4  Aanmelden/afmelden
           %5     %6  Objecttoegang
           %7     %8  Gebruik van bevoegdheid
           %9    %10  Gedetailleerde tracking
          %11    %12  Beleidswijziging
          %13    %14  Accountbeheer
          Gewijzigd door:
          Gebruikersnaam: %15      Domeinnaam: %16
          Aanmeldings-ID: %17

  Gebeurtenis-ID: 624
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Gebruikersaccount is gemaakt:
          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2
          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden %7

  Gebeurtenis-ID: 625
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Type wijziging van gebruikersaccount:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Nieuw type: %4
          Gebruikersnaam van aanroeper: %5  Domein van aanroeper: %6
          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7

  Gebeurtenis-ID: 626
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Gebruikersaccount is ingeschakeld:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6

  Gebeurtenis-ID: 627
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Poging tot wachtwoord wijzigen:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 628
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Gebruikerswachtwoord is ingesteld:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6

  Gebeurtenis-ID: 629
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Gebruikersaccount is uitgeschakeld:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6

  Gebeurtenis-ID: 630
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Gebruikersaccount is verwijderd:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 631
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Globale groep is gemaakt:
          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2
          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 632
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Lid aan globale groep toegevoegd:
          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2
          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4
          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8

  Gebeurtenis-ID: 633
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Lid uit globale groep verwijderd:
          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2
          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4
          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8

  Gebeurtenis-ID: 634
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Globale groep is verwijderd:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 635
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Lokale groep is gemaakt:
          Nieuwe accountnaam: %1     Nieuw domein: %2
          Nieuwe account-ID: %3     Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 636
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Lid aan lokale groep toegevoegd:
          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2
          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4
          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8

  Gebeurtenis-ID: 637
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Lid uit lokale groep verwijderd:
          Lid: %1            Doel-accountnaam: %2
          Doeldomein: %3         Doel-account-ID: %4
          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8

  Gebeurtenis-ID: 638
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Lokale groep is verwijderd:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 639
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Lokale groep is gewijzigd:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 640
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Wijziging in algemene accountdatabase:
          Type wijziging: %1       Objecttype: %2
          Objectnaam: %3         Object-ID: %4
          Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
          Aanmeldings-ID van aanroeper: %7

  Gebeurtenis-ID: 641
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Globale groep is gewijzigd:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 642
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Gebruikersaccount is gewijzigd:
          Doel-accountnaam: %1      Doeldomein: %2
          Doel-account-ID: %3      Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper: %5    Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
          Bevoegdheden: %7

  Gebeurtenis-ID: 643
       Type: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Domeinbeleid is gewijzigd
          Domein: %1            Domein-ID: %2
          Gebruikersnaam van aanroeper: %3 Domein van aanroeper: %4
          Aanmeldings-ID van aanroeper: %5 Bevoegdheden: %6

  Gebeurtenis-ID: 644
 Gebeurtenistype: Controle van geslaagde poging
   Beschrijving: Gebruikersaccount vergrendeld:
          Doel-accountnaam: %1       Doel-account-ID: %2
          Computernaam van aanroeper: %3  Gebruikersnaam van aanroeper: %4
          Domein van aanroeper:   %5   Aanmeldings-ID van aanroeper: %6

Eigenschappen

Artikel ID: 174074 - Laatste beoordeling: donderdag 23 oktober 2003 - Wijziging: 2.3
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbinfo ntdomain ntsrvwkst ntsecurity KB174074

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com