Zdarzenia związane z zabezpieczeniami — opisy

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 174074 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule znajdują się opisy różnych zdarzeń związanych z zabezpieczeniami i inspekcją oraz wskazówki ułatwiające ich interpretację.

Zdarzenia te są rejestrowane w dzienniku zdarzeń Zabezpieczenia, a ich źródło jest definiowane jako „Zabezpieczenia”.

Więcej informacji

  Identyfikator zdarzenia: 512
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Trwa uruchamianie systemu Windows NT.

  Identyfikator zdarzenia: 513
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Trwa zamykanie systemu Windows NT. Spowoduje ono zamknięcie wszystkich
       sesji logowania.

  Identyfikator zdarzenia: 514
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pakiet uwierzytelnień został załadowany przez
       lokalny urząd zabezpieczeń. Ten pakiet uwierzytelnień
       będzie używany do sprawdzania prób logowania.
       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1

  Identyfikator zdarzenia: 515
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Proces logowania zaufanego został zarejestrowany przez
       urząd zabezpieczeń lokalnych. Ten proces logowania został wybrany jako zaufany do
       przesyłania żądań logowania.
       Nazwa procesu logowania: %1

  Identyfikator zdarzenia: 516
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wewnętrzne zasoby przydzielone dla organizowania
       kolejek komunikatów inspekcji zostały wyczerpane, przez co niektóre wyniki inspekcji
       zostały utracone.
       Liczba odrzuconych komunikatów inspekcji: %1

  Identyfikator zdarzenia: 517
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Dziennik inspekcji został wyczyszczony
       Podstawowa nazwa użytkownika: %1   Podstawowa domena: %2
       Podstawowy identyfikator logowania: %3    Nazwa użytkownika klienta: %4
       Domena klienta: %5     Identyfikator logowania klienta: %6

  Identyfikator zdarzenia: 518
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pakiet powiadamiania został załadowany przez menedżera kont
       zabezpieczeń. Ten pakiet będzie powiadamiany
       o wszelkich zmianach kont i haseł.
       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1

  Identyfikator zdarzenia: 528
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pomyślne logowanie:
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4
       Proces logowania: %5     Pakiet uwierzytelnień: %6
       Nazwa stacji roboczej: %7

  Identyfikator zdarzenia: 529
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

  Identyfikator zdarzenia: 530
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Przekroczenie ograniczenia czasu logowania
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

  Identyfikator zdarzenia: 531
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Konto jest obecnie wyłączone
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

  Identyfikator zdarzenia: 532
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Wygasła ważność określonego konta użytkownika
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

  Identyfikator zdarzenia: 533
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień do logowania na tym komputerze
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

  Identyfikator zdarzenia: 534
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania
       na tym komputerze
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

  Identyfikator zdarzenia: 535
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Wygasła ważność hasła określonego konta użytkownika
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6


  Identyfikator zdarzenia: 536
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Składnik NetLogon nie jest aktywny
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

  Identyfikator zdarzenia: 537
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas logowania
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6


  Identyfikator zdarzenia: 538
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wylogowanie się użytkownika:
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4

  Identyfikator zdarzenia: 539
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Błąd logowania:
       Przyczyna: Konto jest zablokowane
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6

  Identyfikator zdarzenia: 560
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Otwarty obiekt:
       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2
       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4
       Identyfikator operacji: {%5,%6}
       Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8
       Podstawowa domena: %9     Identyfikator logowania do domeny podstawowej: %10
       Nazwa użytkownika klienta: %11   Domena klienta: %12
       Identyfikator logowania klienta: %13    Dostępy %14
       Przywileje %15

  Identyfikator zdarzenia: 561
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Przydzielono dojście:
       Identyfikator dojścia: %1       Identyfikator operacji: {%2,%3}
       Identyfikator procesu: %4

  Identyfikator zdarzenia: 562
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zamknięte dojście:
       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2
       Identyfikator procesu: %3

  Identyfikator zdarzenia: 563
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Obiekt otwarty do usunięcia:
       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2
       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4
       Identyfikator operacji: {%5,%6}
       Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8
       Domena podstawowa: %9     Identyfikator logowania do domeny podstawowej: %10
       Nazwa użytkownika klienta: %11   Domena klienta: %12
       Identyfikator logowania klienta: %13    Dostępy: %14
       Przywileje: %15

  Identyfikator zdarzenia: 564
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięty obiekt:
       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2
       Identyfikator procesu: %3

  Identyfikator zdarzenia: 576
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Specjalne przywileje przypisane dla nowego logowania:
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Identyfikator logowania: %3       Przypisano: %4

  Identyfikator zdarzenia: 577
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wywołana uprzywilejowana usługa:
       Serwer: %1       Usługa: %2
       Podstawowa nazwa użytkownika: %3   Podstawowa domena: %4
       Podstawowy identyfikator logowania: %5    Nazwa użytkownika klienta: %6
       Domena klienta: %7     Identyfikator logowania klienta: %8
       Przywileje: %9

  Identyfikator zdarzenia: 578
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Operacja na uprzywilejowanym obiekcie:
       Serwer obiektu: %1     Dojście obiektu: %2
       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4
       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6
       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8
       Identyfikator logowania klienta: %9    Przywileje: %10

  Identyfikator zdarzenia: 592
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Utworzono nowy proces:
       Identyfikator nowego procesu: %1     Nazwa pliku obrazu: %2
       Identyfikator procesu Twórcy: %3   Nazwa użytkownika: %4
       Domena: %5         Identyfikator logowania: %6

  Identyfikator zdarzenia: 593
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Proces zakończył się:
       Identyfikator procesu: %1       Nazwa użytkownika: %2
       Domena: %3       Identyfikator logowania: %4

  Identyfikator zdarzenia: 594
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Dojście do obiektu zostało powtórzone:
       Źródłowy Identyfikator dojścia: %1    Źródłowy Identyfikator procesu: %2
       Docelowy Identyfikator dojścia: %3    Docelowy Identyfikator procesu: %4

  Identyfikator zdarzenia: 595
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Uzyskano pośredni dostęp do obiektu:
       Typ obiektu: %1     Nazwa obiektu: %2
       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4
       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6
       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8
       Identyfikator logowania klienta: %9    Dostępy: %10

  Identyfikator zdarzenia: 608
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Przyznane uprawnienia użytkownika:
       Uprawnienia użytkownika: %1       Przyznane dla: %2
       Przyznane przez:
       Nazwa użytkownika: %3       Domena: %4
       Identyfikator logowania: %5

  Identyfikator zdarzenia: 609
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięte uprawnienia użytkownika:
       Uprawnienia użytkownika: %1       Usunięte z: %2
       Usunięte przez:
       Nazwa użytkownika: %3       Domena: %4
       Identyfikator logowania: %5

  Identyfikator zdarzenia: 610
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Nowa zaufana domena:
       Nazwa domeny: %1      Identyfikator domeny: %2
       Ustanowiona przez:
       Nazwa użytkownika: %3       Domena: %4
       Identyfikator logowania: %5

  Identyfikator zdarzenia: 611
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usuwanie zaufanej domeny:
       Nazwa domeny: %1      Identyfikator domeny: %2
       Usunięta przez:
       Nazwa użytkownika: %3       Domena: %4
       Identyfikator logowania: %5

  Identyfikator zdarzenia: 612
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Przeprowadź inspekcję zmian zasad:
       Nowe zasady:
       Sukces  Niepowodzenie
        %1     %2  System
        %3     %4  Logowanie/Wylogowanie
        %5     %6  Dostęp do obiektów
        %7     %8  Wykorzystanie przywilejów
        %9    %10  Szczegółowe śledzenie
       %11    %12  Zmiana zasad
       %13    %14  Zarządzanie kontami
       Zmieniona przez:
       Nazwa użytkowania: %15       Nazwa domeny: %16
       Identyfikator logowania: %17

  Identyfikator zdarzenia: 624
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Utworzone konto użytkownika:
       Nowa nazwa konta: %1    Nowa domena: %2
       Nowy identyfikator użytkownika: %3     Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 625
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zmiana typu konta użytkownika:
       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2
       Docelowy identyfikator konta: %3   Nowy typ: %4
       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6
       Identyfikator logowania wywołującego: %7

  Identyfikator zdarzenia: 626
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Włączone konto użytkownika:
       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2
       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6

  Identyfikator zdarzenia: 627
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Próba zmiany hasła:
       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2
       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 628
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Ustawione hasło konta użytkownika:
       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2
       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6

  Identyfikator zdarzenia: 629
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wyłączone konto użytkownika:
       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2
       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6

  Identyfikator zdarzenia: 630
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięte konto użytkownika:
       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2
       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 631
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Utworzona nowa grupa:
       Nazwa nowego konta: %1    Nowa domena: %2
       Nowy identyfikator konta: %3     Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 632
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Dodany członek grupy globalnej:
       Członek: %1         Nazwa konta docelowego: %2
       Domena docelowa: %3     Identyfikator konta docelowego: %4
       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6
       Identyfikator logowania wywołującego: %7    Przywileje: %8

  Identyfikator zdarzenia: 633
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięty członek grupy globalnej:
       Członek: %1         Nazwa konta docelowego: %2
       Domena docelowa: %3     Identyfikator konta docelowego: %4
       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6
       Identyfikator logowania wywołującego: %7    Przywileje: %8

  Identyfikator zdarzenia: 634
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięta grupa globalna:
       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2
       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 635
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Utworzona grupa lokalna:
       Nazwa nowego konta: %1    Nowa domena: %2
       Identyfikator nowego konta: %3     Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 636
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Dodany członek grupy lokalnej:
       Członek: %1         Nazwa konta docelowego: %2
       Domena docelowa: %3     Identyfikator konta docelowego: %4
       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6
       Identyfikator logowania wywołującego: %7    Przywileje: %8

  Identyfikator zdarzenia: 637
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięty członek grupy lokalnej:
       Członek: %1         Nazwa konta docelowego: %2
       Domena docelowa: %3     Identyfikator konta docelowego: %4
       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6
       Identyfikator logowania wywołującego: %7    Przywileje: %8

  Identyfikator zdarzenia: 638
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięta grupa lokalna:
       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2
       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 639
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zmieniona grupa lokalna:
       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2
       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 640
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zmiana głównej bazy danych o kontach:
       Typ zmiany: %1     Typ obiektu: %2
       Nazwa obiektu: %3      Identyfikator obiektu: %4
       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6
       Identyfikator logowania wywołującego: %7

  Identyfikator zdarzenia: 641
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zmieniona grupa globalna:
       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2
       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 642
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zmienione konto użytkownika:
       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2
       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4
       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6
       Przywileje: %7

  Identyfikator zdarzenia: 643
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zmienione zasady domeny:
       Domena: %1         Identyfikator domeny: %2
       Nazwa użytkownika wywołującego: %3    Domena wywołującego: %4
       Identyfikator logowania wywołującego: %5    Przywileje: %6

  Identyfikator zdarzenia: 644
 Typ zdarzenia: Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Konto użytkownika zostało zablokowane
Nazwa konta docelowego: %1  Identyfikator konta docelowego: %2
Nazwa komputera wywołującego: %3  Nazwa użytkownika wywołującego: %4
Domena wywołującego:   %5    Identyfikator logowania wywołującego: %6
				

Właściwości

Numer ID artykułu: 174074 - Ostatnia weryfikacja: 25 września 2003 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB174074

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com