ID článku: 174360 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ174360

Procházíte Internet pomocí aplikace Internet Explorer 9. Internet Explorer 8. Aplikace Internet Explorer 7. Internet Explorer 6. Internet Explorer 5.

Poznámka
Tento článek je určen pro domácí uživatele. Pokud si netroufáte postupovat podle těchto informací, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o postupu kontaktování podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Článek popisuje typy zón zabezpečení v Aplikace Microsoft Internet Explorer a postup pro konfiguraci různých úrovní zabezpečení pro weby, které navštívíte.

Další informace

Aplikace Internet Explorer obsahuje pět předdefinovaných zón: Internet, Místní Intranet, Důvěryhodné servery, servery s omezeným přístupem a počítač.

Je můžete konfigurovat zóny Tento počítač (který obsahuje soubory na místních počítač) pouze z Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK); tato nastavení nejsou k dispozici v rozhraní prohlížeče. Správci by měl použít výchozí nastavení pro tuto zónu, pokud má vaše organizace specifické požadavky. Nižší nastavení zabezpečení může vést k ohrožení zabezpečení, že vyšší nastavení zabezpečení může znamenat omezení funkčnosti.

Je možné Nastavení možností zabezpečení, které chcete použít pro každou zónu a pak přidat nebo odebrat Webové servery v oblastech, v závislosti na vaší úrovni důvěryhodnosti webu.

Typy zón zabezpečení

Zóna Internet

Tato zóna obsahuje weby, které jsou uloženy v počítači nebo na Místní intranet, nebo které dosud nebyly přiřazeny k jiné zóně. Na Výchozí úroveň zabezpečení je střední.

Zóna Místní Intranet

Ve výchozím nastavení obsahuje zóna Místní Intranet všechna síťová připojení, která byla navázána pomocí UNC Universal Naming Convention) Cesta a weby, které obcházejí proxy server nebo jejich názvy, které nejsou obsahovat tečky (například http://local), tak dlouho, dokud nejsou přiřazeny k zóně Servery s omezeným přístupem nebo Důvěryhodné servery. Ve výchozím nastavení úroveň zabezpečení pro zónu Místní Intranet je nastavena na hodnotu Střední (aplikace Internet Explorer 4) nebo středně nízká (aplikace Internet Explorer 5 a 6). Uvědomte si, že při přístupu k místní sítě (LAN) nebo sdílené položce sítě intranet nebo webu v intranetu pomocí Adresa Internet Protocol (IP) nebo úplný doménový název. Název (FQDN), sdílená položka nebo web identifikována jako patřící do zóny Internet, místo v zóně Místní intranet. Další informace o tomto problému získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
303650V případě použití úplného názvu domény nebo adresy IP je intranetový server identifikován jako internetový server

Zóna Důvěryhodné servery

Tato zóna obsahuje weby, které můžete považovat za bezpečné (například Web weby v intranetu vaší organizace nebo které pochází ze stanovené společnosti v kterým věříte). Po přidání webu důvěryhodný Zóna serverů si myslíte že soubory, které můžete stáhnout nebo spustit z webu server nepokusí poškodit váš počítač nebo data. Ve výchozím nastavení jsou žádné webové servery které jsou přiřazeny k zóně Důvěryhodné servery a úroveň zabezpečení je nastavena na Nízká.

Zóna Servery s omezeným přístupem

Tato zóna obsahuje weby, kterým nedůvěřujete. Při přidání Webový server do zóny Servery s omezeným přístupem, domníváte, že soubory, které vy stažení nebo spuštění z webu může poškodit váš počítač nebo data. Podle výchozí, neexistují žádné webové servery, které jsou přiřazeny k zóně Servery s omezeným přístupem a je nastavena vysoká úroveň zabezpečení.

Zóna serverů s omezeným přístupem obsahuje webové servery, které jsou uloženy v počítači nebo v intranetu, nebo které dosud nebyly přiřazeny k jiné zóně. Výchozí úroveň zabezpečení je Střední.

Poznámka: Nastavení zabezpečení platí pouze pro soubory v počítači, jsou ve složce Dočasné soubory Internetu. Použijte toto nastavení zabezpečení úroveň webu, ze kterého soubory pocházejí. Všechny ostatní soubory jsou považovány za za bezpečné.

Postup při konfiguraci zón zabezpečení

Chcete-li změnit výchozí úroveň zabezpečení pro zónu, přizpůsobit Možnosti zabezpečení v zóně nebo přiřazení webu ke konkrétní zóně. Chcete-li to, postupujte podle jedné z následujících částí.

Jak změnit výchozí úroveň zabezpečení pro zónu

Pro jednotlivé zóny zabezpečení v aplikaci Internet Explorer 4.x můžete zvolit Vysoká, střední, nízká nebo vlastní úroveň nastavení zabezpečení. V aplikaci Internet Explorer 5 a 6, můžete vybrat vysoká, střední, středně nízká, nízká nebo vlastní úroveň nastavení zabezpečení.

Postup pro nastavení výchozí úrovně zabezpečení pro zónu
 1. V aplikaci Internet Explorer 4.x klikněte na příkaz Možnosti Internetu v nabídce Zobrazit. V aplikaci Internet Explorer 5 a 6 v nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti Internetu
 2. V Aplikace Internet Explorer 4.x, na zabezpečení karta, klepněte na zónu, u kterého chcete změnit úroveň zabezpečení v seznamu Zóna .

  V Aplikace Internet Explorer 5 a 6, v Zabezpečení karta, klepněte na zónu ke kterému chcete přiřadit webu Vyberte zónu webového obsahu Chcete-li určit nastavení zabezpečení.
 3. Klepněte na úroveň zabezpečení, kterou chcete pro zónu, a potom klepněte na tlačítko OK.

Jak přizpůsobit nastavení zabezpečení v zóně

Možnost vlastní poskytuje pokročilým uživatelům a správcům kontrolu nad všemi možnostmi zabezpečení. Například stahovat nepodepsané ActiveX Ve výchozím nastavení zóny Místní Intranet (střední je zakázána možnost ovládací prvky zabezpečení je výchozí nastavení pro zónu Místní Intranet.) V tomto případě Internet Explorer pravděpodobně nespustí ovládací prvky ActiveX ve vaší organizaci intranet, protože většina organizací nepodepisuje ActiveX řídí, jsou pouze interně. Pro aplikaci Internet Explorer spouštět nepodepsané ovládací prvky ActiveX vašem intranetu organizace, změňte úroveň zabezpečení pro možnost Stahovat nepodepsané prvky ActiveX na Dotázat se nebo Povolit pro zónu Místní intranet. Můžete nastavit následující zabezpečení možnosti vlastního nastavení:
 • Přístup k souborům, ovládacím prvkům ActiveX a skriptům
 • Úroveň funkcí poskytnutých programům jazyku Java
 • Pokud musí být weby identifikovány pomocí protokol SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) ověřování
 • Ochrana heslem pomocí výzvy a odezvy systému Windows NT (NTLM). V závislosti na zóně, ve které se server nachází, může aplikace Internet Explorer odeslat vaše heslo automaticky, vyzve k zadání uživatelského jména a hesla nebo zamítnout všechny požadavky na přihlášení
Vlastní nastavení možností zabezpečení v zóně:
 1. V aplikaci Internet Explorer 4.x klikněte na příkaz Možnosti Internetu v nabídce Zobrazit.

  V aplikaci Internet Explorer 5 a 6 v nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti Internetu
 2. V Aplikace Internet Explorer 4.x, na zabezpečení karta, klepněte na zónu, kterou chcete upravit v poli oblast .

  V Aplikace Internet Explorer 5 a 6, v Zabezpečení karta, klepněte na zónu ke kterému chcete přiřadit webu Vyberte zónu webového obsahu Chcete-li určit nastavení zabezpečení.
 3. Klepněte na tlačítko Vlastní (pro zkušené uživatele)a potom klepněte na tlačítko Nastavení.

  V aplikaci Internet Explorer 5 a 6 klepněte na tlačítko Vlastní úroveň.
 4. Ve skupinovém rámečku Obnovit vlastní nastaveníklepněte na požadovanou úroveň zabezpečení pro celou zónu Obnovit do pole a potom klepněte na tlačítko Obnovit.
 5. Ve skupinovém rámečku, u kterého chcete upravit zabezpečení nastavení, klepněte požadovanou možnost, klepněte na tlačítko OKa potom klepněte na tlačítko OK .
Přiřazení webu ke konkrétní zóně zabezpečení:
 1. V aplikaci Internet Explorer 4.x klikněte na příkaz Možnosti Internetu v nabídce Zobrazit.

  V aplikaci Internet Explorer 5 a 6 v nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti Internetu
 2. V Aplikace Internet Explorer 4.x, na zabezpečení karta, klepněte na zónu, do které chcete přiřadit webu v Zóny a klepněte na tlačítko Přidat servery.

  V Aplikace Internet Explorer 5 a 6, v Zabezpečení karta, klepněte na zónu ke kterému chcete přiřadit webu Vyberte zónu webového obsahu Chcete-li určit nastavení zabezpečenía potom klepněte na tlačítkoWeby.

  Je-li přidat sadu webových souborů Web do zóny Místní Intranet, můžete vybrat typy webů, které Chcete do zóny zahrnout a potom klepněte na tlačítko Upřesnit přidat konkrétní weby. Následující pravidla se vztahují na místní Možnosti zóny sítě intranet. Uvědomte si, že přidání webu do libovolné zóny má přednost před následujícími pravidly:
  • Zahrnout všechny místní (intranetové) servery, které nejsou uvedeny v jiných zónách: weby v intranetu jejich názvy nezahrnují tečky (pro například http://local). Název webu, například http://www.microsoft.com, není místní, protože obsahuje tečky. Tento web je přiřazen do zóny Internet. Pravidla pro název serveru sítě intranet platí pro adresy "soubor:" i "http:". Mějte na paměti Internetové domény nejvyšší úrovně mohou přistupovat pomocí názvu, který neumožňuje, aby obsahovat tečky. Pokud můžete získat přístup k obecné (.com, .org, .net, .com .gov, mil nebo .int) nebo jeho zaškrtnutí zrušte domén kód země (.us, .jp, .uk a tak dále), Tuto možnost, chcete-li zabránit tomu, aby tyto servery pomocí nastavení zabezpečení Místní Intranet. Další informace o doménách na nejvyšší úrovni získáte na následujících Webový server Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN):
   http://www.icann.org/tlds
  • Zahrnout všechny servery, které obcházejí proxy server: typické konfigurace intranetu používají proxy server k získání přístupu k Internetu přímým připojením k intranetovým serverům. Toto nastavení používá tento druh informace o rozlišení obsahu na intranetu od obsahu na Internetu pro konfiguraci zóny. Pokud proxy server je nakonfigurován odlišně, zrušte toto možnost a jiné možnosti slouží k označení souborů, které jsou přiřazeny k místní Zóny intranet. V počítačích, které nemají žádný proxy server nemá toto nastavení žádný vliv.
  • Zahrnout všechny síťové cesty (UNC): síťové cesty (pro například, \\local\file.txt) se obvykle používají pro místní síť, obsah zahrnou se do zóny Místní Intranet. Pokud existují síťové cesty, neměli do zóny Místní Intranet, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a použít jiné možnosti určit soubory, které jsou přiřazeny do zóny Místní Intranet. Pro například v některých konfiguracích Common Internet File System (CIFS) Síťová cesta odkazovat na obsah v Internetu.
 3. Zadejte webovou adresu v Přidat tento webový server do Zóna a klepněte na tlačítko Přidat.
 4. Klikněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK
Po přidání webů do místní Intranet nebo Důvěryhodné servery zóny, můžete požadovat použít ověření v případě, že zaškrtnete políčko na Vyžadovat ověření serverem (https:) pro všechny weby v této Zóna Zaškrtávací políčko.

Poznámka: Web nelze přiřadit do zóny Internet. Internetu zóna obsahuje všechny webové servery, které jsou uloženy v počítači nebo v místní zóny intranet, nebo které dosud nebyly přiřazeny k jiné zóna.

Další informace o řešení problémů, které nejsou vyřešit pomocí předchozích kroků, klepněte na tlačítko článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
319585Při návštěvě webu Windows Update se zobrazí chybová zpráva "Aktualizace softwaru nebyla dokončena"
Společnost Microsoft poskytuje informací o kontaktech technickou podporu. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost tohoto kontaktu třetích stran informace.

Odkazy

Další informace o způsobu nastavení zón zabezpečení získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/Windows/ie/ie6/using/howto/security/Setup.mspx
Další informace o tom, jak změnit nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer, najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows-Vista/Change-Internet-Explorer-Security-Settings

Vlastnosti

ID článku: 174360 - Poslední aktualizace: 16. ledna 2013 - Revize: 6.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na těchto platformách
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Klíčová slova: 
kbresolve kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB174360 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku: 174360

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com