Artikel ID: 174360 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL174360

Bladeren met Internet Explorer 9. Internet Explorer 8. Internet Explorer 7. Internet Explorer 6. Internet Explorer 5.

Opmerking
Dit artikel is bedoeld voor thuisgebruikers. Als u niet vertrouwd met deze informatie bent, kunt u iemand om hulp vragen of contact opnemen met ondersteuning. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over contactgegevens voor ondersteuning:
http://support.Microsoft.com/contactus/
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Het artikel wordt beschreven welke typen beveiligingszones in Microsoft Internet Explorer en hoe u verschillende beveiligingsniveaus voor websites die u bezoekt.

Meer informatie

Internet Explorer bevat vijf vooraf gedefinieerde zones: Internet, Lokaal Intranet, vertrouwde Sites, Sites met beperkte toegang en deze Computer.

U de zone Deze Computer (waarop bestanden op uw lokale kunt configureren computer) alleen uit de Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK); Deze instellingen zijn niet beschikbaar in de browserinterface. Beheerders Gebruik de standaardinstellingen voor deze zone tenzij uw organisatie heeft een specifieke eisen. Lagere beveiligingsinstellingen kunnen leiden tot beveiligingsrisico 's Overwegende dat de verbeterde beveiligingsinstellingen kunnen verminderen de functionaliteit.

U kunt de beveiligingsopties die u wilt gebruiken voor elke zone en vervolgens toevoegen of verwijderen Websites in de zones, afhankelijk van uw vertrouwen in een website.

Typen beveiligingszones

Internet-Zone

Deze zone bevat websites die zich niet op uw computer of op het lokale intranet of die zijn niet al toegewezen aan een andere zone. De standaardbeveiligingsniveau is gemiddeld.

Zone Lokaal Intranet

De zone Lokaal Intranet bevat standaard alle netwerk verbindingen die zijn gemaakt met behulp van een Universal Naming Convention (UNC) pad en websites die de proxyserver omzeilen of namen die niet http://lokaal (bijvoorbeeld), zolang zij niet zijn de websites met beperkte toegang of vertrouwde Sites toegewezen. Standaard beveiligingsniveau voor de zone Lokaal Intranet is ingesteld op Gemiddeld (Internet Explorer 4) of laag (Internet Explorer 5 en 6). Houd er rekening mee dat wanneer u een lokale toegang netwerk (LAN) of een intranet-share of een intranet-website met behulp van een Internet Protocol (IP)-adres of volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN), share of site wordt aangeduid die in de zone Internet in plaats van de zone Lokaal intranet. Voor meer informatie. over dit probleem, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
303650Intranetsite wordt geïdentificeerd als internetsite wanneer u een FQDN of een IP-adres

Zone Vertrouwde Sites

Deze zone bevat websites die u (zoals Web vertrouwt sites die zich op het intranet van uw organisatie of van gevestigde bedrijven waar u vertrouwen in hebt). Wanneer u een website toevoegt aan de vertrouwde Websites u van mening bent dat bestanden die u downloadt of uit te voeren vanaf het Web site, geen schade aan uw computer of gegevens. Standaard zijn er geen websites die zijn toegewezen aan de zone Vertrouwde websites en het beveiligingsniveau is ingesteld op Laag.

De Zone Beperkte websites

Deze zone bevat websites die u niet vertrouwt. Wanneer u toevoegen een website aan de zone Websites met beperkte toegang, u denkt dat de bestanden die u downloaden of uitvoeren vanaf de website van kan uw computer of uw gegevens beschadigen. Door Standaard, zijn er geen websites toegewezen aan de zone Websites met beperkte toegang en als het beveiligingsniveau is ingesteld op hoog.

De zone Websites met beperkte toegang bevat websites die niet op uw computer of op het lokale intranet of die nog niet toegewezen aan een andere zone. Het standaardbeveiligingsniveau is Medium.

Opmerking Beveiligingsinstellingen worden alleen toegepast op bestanden op uw computer die in de map Tijdelijke Internet-bestanden zijn. De beveiliging van deze instellingen gebruiken niveau van de website waarvan de bestanden afkomstig. Alle andere bestanden worden beschouwd veilig zijn.

Beveiligingszones configureren

Het standaardbeveiligingsniveau voor een zone wijzigen, aanpassen beveiligingsopties in een zone of een website aan een specifieke zone toewijzen. Doen dit door de stappen in een van de volgende secties.

Het standaardbeveiligingsniveau voor een Zone wijzigen

U kunt voor elke zone in Internet Explorer 4.x selecteren het hoog, Gemiddeld, laag of aangepast beveiligingsniveau. In Internet Explorer 5 6, kunt u het hoog, Gemiddeld, laag, laag of aangepast niveau beveiligingsinstelling.

Het standaardbeveiligingsniveau voor een zone wijzigen:
 1. Klik op Internet-opties in het menu Beeld in Internet Explorer 4.x. Klik op Internet-opties in het menu Extra in Internet Explorer 5 en 6.
 2. In Internet Explorer 4.x, klikt u op de beveiliging en klik op de zone waarvoor u beveiligingsniveaus wijzigen in het vak Zone .

  In Internet Explorer 5 en 6, van de Beveiliging en klik op de zone die u wilt een website onder toewijzen Selecteer een zone beveiligingsinstellingen opgeven.
 3. Klik op het beveiligingsniveau dat u wilt gebruiken voor de zone en klik vervolgens op OK.

Beveiligingsinstellingen in een Zone aanpassen

De optie Aangepast biedt geavanceerde gebruikers en beheerders controle over alle beveiligingsopties. Bijvoorbeeld het downloaden niet-ondertekende ActiveX Besturingselementen optie is standaard uitgeschakeld in de zone Lokaal Intranet (gemiddeld beveiliging is de standaardinstelling voor de zone Lokaal Intranet). In dit geval Internet Explorer mogelijk niet alle ActiveX-besturingselementen worden uitgevoerd in uw organisatie intranet omdat de meeste organisaties ActiveX niet aanmeldt besturingselementen die alleen zijn intern gebruikt. Voor Internet Explorer ActiveX-besturingselementen uitvoeren uw organisatie van intranet wijzigen het beveiligingsniveau voor de optie ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden in vragen of inschakelen voor de zone Lokaal intranet. U een volgende beveiliging instellen met de instelling van de aangepaste opties:
 • Toegang tot bestanden, ActiveX-besturingselementen en scripts
 • Het niveau van de mogelijkheden waar Java-programma 's
 • Als de sites moeten worden geïdentificeerd met Secure Sockets Layer (SSL) verificatie
 • Wachtwoordbeveiliging met behulp van Windows NT Vraag/antwoord (NTLM). Afhankelijk van welke zone een server is in Internet Explorer kunt verzenden uw wachtwoord automatisch gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord of weigeren aanmeldingsaanvragen
Beveiligingsopties in een zone aanpassen:
 1. Klik op Internet-opties in het menu Beeld in Internet Explorer 4.x.

  Klik op Internet-opties in het menu Extra in Internet Explorer 5 en 6.
 2. In Internet Explorer 4.x, klikt u op de beveiliging en klik op de zone die u wilt aanpassen in het vak Zone .

  In Internet Explorer 5 en 6, van de Beveiliging en klik op de zone die u wilt een website onder toewijzen Selecteer een zone beveiligingsinstellingen opgeven.
 3. Klik op aangepast (voor ervaren gebruikers)en klik vervolgens op Instellingen.

  In Internet Explorer 5 en 6, klikt u op Aangepast niveau.
 4. Klik op het beveiligingsniveau voor de gehele zone in het vak opnieuw onder Aangepaste instellingen opnieuw instellenen klik op Beginwaarden.
 5. Onder de sectie waarvoor beveiliging aanpassen instellingen, klik op de gewenste optie, klik op OKen klik nogmaals op OK .
Een website aan een specifieke beveiligingszone toewijzen:
 1. Klik op Internet-opties in het menu Beeld in Internet Explorer 4.x.

  Klik op Internet-opties in het menu Extra in Internet Explorer 5 en 6.
 2. In Internet Explorer 4.x, klikt u op de beveiliging en klik op de zone die u wilt toewijzen, een website in de Zone en klik op Sites toevoegen.

  In Internet Explorer 5 en 6, van de Beveiliging en klik op de zone die u wilt een website onder toewijzen Selecteer een zone beveiligingsinstellingen opgeven, en klik vervolgens opSites.

  Als u een webpagina toevoegen website aan de zone Lokaal Intranet, kunt u de typen websites selecteren die u wilt opnemen in de zone en klik vervolgens op Geavanceerd om specifieke websites toevoegen. De volgende regels van toepassing op de lokale Opties voor intranet-zone. Houd er rekening mee dat een site toevoegt aan de zone voorrang heeft op de volgende regels:
  • Inclusief alle lokale (intranet) sites die niet worden weergegeven in andere zones: Intranet-sites hebben namen die geen punten (voor opnemen bijvoorbeeld, http://local). Een sitenaam zoals http://www.microsoft.com is niet lokale omdat deze punten bevat. Deze site is toegewezen aan de zone Internet. De intranet-site naam regel geldt voor zowel ' bestand: "en" http: "adressen. Houd er rekening mee dat Internet-domeinen van het hoogste niveau met een naam die niet kunnen worden geopend punten bevatten. Als u toegang tot algemene (.com, .org, .net, .edu, .gov, .mil of .int) of nationale domeinen (.nl, .us, .uk, enzovoort), uit Deze optie om te voorkomen dat deze sites de beveiligingsinstellingen van Lokaal Intranet. Bezoek de volgende voor meer informatie over domeinen van het hoogste niveau Website van Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN):
   http://www.ICANN.org/tlds
  • Inclusief alle websites die de proxyserver: normaal intranetconfiguraties gebruikt een proxyserver toegang te krijgen tot het Internet met een rechtstreekse verbinding met intranetservers. Deze instelling wordt dit type configuratiegegevens te onderscheiden van intranet van Internet-inhoud zones. Als de proxyserver anders is geconfigureerd, schakelt u dit optie- en andere opties gebruiken bestanden die zijn toegewezen aan de lokale aanwijzen Intranetzone. Op computers die geen proxyserver heeft deze instelling geen effect.
  • Inclusief alle netwerkpaden (UNC's): netwerkpaden (voor bijvoorbeeld, \\lokaal\bestand.txt) worden doorgaans gebruikt voor het lokale netwerk inhoud moeten worden opgenomen in de zone Lokaal Intranet. Als er netwerkpaden zijn die niet mogen worden in de zone Lokaal Intranet, schakel deze optie uit en gebruikt u andere Opties voor het aanwijzen van bestanden die zijn toegewezen aan de zone Lokaal Intranet. Voor bijvoorbeeld in bepaalde configuraties Common Internet File System (CIFS) kan een netwerkpad naar Internet-inhoud verwijst.
 3. Typ een webadres in de Deze Web site toevoegen aan de zone het vak en klik vervolgens op toevoegen.
 4. Klik op OKen klik nogmaals op OK .
Wanneer u sites toevoegt aan het lokale Intranet of vertrouwde Sites zones, u kunt eisen dat er serververificatie wordt gebruikt als u klikt op de Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone het selectievakje.

Opmerking U kunt een website toewijzen aan de zone Internet. Het Internet de zone bevat alle websites die niet op uw computer of in de lokale intranetzone, of niet zijn al toegewezen aan een andere zone.

Voor meer informatie over het oplossen van problemen die niet zijn door de vorige stappen is opgelost, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
319585Foutbericht 'Software-update niet voltooid' wanneer u de website Windows Update bezoekt
Microsoft biedt contactinformatie van derden kunt u vinden technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft garandeert niet de juistheid van deze derden contact informatie.

Referenties

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het instellen van beveiligingszones:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/howto/Security/Setup.mspx
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het wijzigen van beveiligingsinstellingen voor Internet Explorer:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows-Vista/Change-Internet-Explorer-Security-Settings

Eigenschappen

Artikel ID: 174360 - Laatste beoordeling: woensdag 6 juni 2012 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Trefwoorden: 
kbresolve kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB174360 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 174360

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com