Makale numarası: 174360 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.

İle göz Internet Explorer 9. Internet Explorer 8. Internet Explorer 7. Internet Explorer 6. Internet Explorer 5.

Duyuru
Bu makalede, ev kullanıcıları için hazırlanmıştır. Bu bilgileri kullanabileceğinizden emin değilseniz, birinden yardım isteyebilir veya destek hizmetlerine isteyebilirsiniz. Destek hizmetlerine başvurma hakkında bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://support.microsoft.com/contactus/
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, Microsoft Internet Explorer ve ziyaret ettiğiniz Web siteleri için nasıl farklı güvenlik düzeyleri güvenlik bölgesi türleri anlatılmaktadır.

Daha fazla bilgi

Internet Explorer beş önceden tanımlanmış bölge içerir: Internet, yerel Intranet, Güvenilen siteler, Yasak siteler ve Bilgisayarım.

Yalnızca Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK dan) (yerel bilgisayarınızdaki dosyaları içerir) Bilgisayarım bölgeyi yapılandırabilirsiniz; Bu ayarlar tarayıcı arabiriminden kullanılamaz. Kuruluşunuzda belirli bir gereksinim yoksa, Yöneticiler bu bölge için varsayılan ayarları kullanmalıdır. Düşürülmüş güvenlik ayarları, artırılmış güvenlik ayarlarını işlevselliği azaltabilir, ancak güvenlik riskine neden olabilir.

Her bölge için istediğiniz ve sonra ekleyip Web sitelerini bölgelerinden, bir Web sitesindeki güven düzeyine bağlı olarak, güvenlik seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik bölgesi türleri

Internet bölgesi

Bu bölge, bilgisayarınızda veya yerel intranetinizde olmayan ya da başka bir bölgeye atanmamış olan Web sitelerini içerir. Varsayılan güvenlik düzeyi Orta'dır.

Yerel Intranet bölgesi

Varsayılan olarak, yerel Intranet bölgesinde proxy sunucusu kullanmayan veya Yasak siteler veya Güvenilen siteler bölgesine atanmamış olduğu sürece (örneğin, http://local), nokta içermeyen adları olan Web sitelerini ve Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) yolu kullanılarak oluşturulan tüm ağ bağlantılarını içerir. Yerel Intranet bölgesinin varsayılan güvenlik düzeyi Orta (Internet Explorer 4) veya Orta-düşük (Internet Explorer 5 ve 6) olarak ayarlanır. Bir Internet Protokolü (IP) adresi veya tam etki alanı adını (FQDN) kullanarak bir yerel alan ağı (LAN) veya intranet paylaşımına veya intranet Web sitesine eriştiğinizde, paylaşımın veya Web sitesinin yerel intranet bölgesi yerine Internet bölgesinde olarak tanımlanır olduğunu unutmayın. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
303650 Bir FQDN veya IP adresi kullandığınızda Intranet sitesi bir Internet sitesi olarak tanımlanır

Güvenilen siteler bölgesi

Bu bölge (örneğin, kuruluşunuzun intranet'indeki veya güvendiğiniz, şirketlere gelen Web siteleri) güvenli olarak güvendiğiniz Web sitelerini içerir. Bir Web sitesini Güvenilen siteler bölgesine eklediğinizde, karşıdan yüklediğiniz veya Web sitesinden çalıştırdığınız dosyaların bilgisayarınıza veya verilerinize zarar vermeyeceğinden emin olduğuna inanıyoruz. Varsayılan olarak, Güvenilen siteler bölgesine hiçbir Web sitesi ve güvenlik düzeyi Düşük olarak ayarlanır.

Yasak siteler bölgesi

Bu bölge, güvenmediğiniz Web sitelerini içerir. Bir Web sitesi Yasak siteler bölgesine eklediğinizde, karşıdan yükleme veya Web sitesinden dosya bilgisayarınıza veya verilerinize zarar verebilir inanıyoruz. Varsayılan olarak, Yasak siteler bölgesine hiçbir Web sitesi ve güvenlik düzeyi Yüksek olarak ayarlanır.

Yasak siteler bölgesi, bilgisayarınızda veya yerel intranetinizde olmayan ya da başka bir bölgeye atanmamış olan Web sitelerini içerir. Varsayılan güvenlik düzeyi Orta'dır.

Not Temporary Internet Files klasöründeki dosyaları bilgisayarınızdaki güvenlik ayarları uygulanır. Bu ayarları içinden gelen dosyaları Web sitesinin güvenlik düzeyini kullanın. Tüm diğer dosyaları güvenli olduğu varsayılır.

Güvenlik bölgeleri nasıl yapılandırılır

Bir bölgenin varsayılan güvenlik düzeyini değiştirmek için bir bölgenin güvenlik seçeneklerini özelleştirebilir veya bir Web sitesinin belirli bir bölgeye atayın. Bunu yapmak için aşağıdaki bölümlerden birindeki adımları izleyin.

Bir bölgenin varsayılan güvenlik düzeyini değiştirmek nasıl

Her güvenlik bölgesi Internet Explorer 4.x, yüksek, Orta, düşük veya özel güvenlik düzeyi ayarlarından birini seçebilirsiniz. Internet Explorer 5 ve 6'da, yüksek seçebilirsiniz, Orta, Orta-Düşük, düşük veya özel düzey güvenlik ayarı.

Bir bölgenin varsayılan güvenlik düzeyini değiştirmek için:
 1. Internet Explorer 4.x'te, Görünüm menüsünde Internet Seçenekleri ' ni tıklatın. Internet Explorer 5 ve 6'da, Araçlar menüsünden Internet Seçenekleri ' ni tıklatın.
 2. Internet Explorer 4.x, Güvenlik sekmesinde, güvenlik levelsin Bölge kutusunda değiştirmek istediğiniz bölgeyi tıklatın.

  Bir Web içerik zoneto güvenlik ayarlarını belirtin seçinaltında Web sitesi atamak istediğiniz zoneto, Internet Explorer 5 ve 6'da, Güvenlik sekmesini tıklatın.
 3. Bölge için kullanmak istediğiniz güvenlik düzeyini tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

Bir bölgenin güvenlik ayarları nasıl özelleştirilir

Özel seçeneği, İleri düzey kullanıcıların ve yöneticilerin tüm güvenlik seçenekleri üzerinde daha çok denetim sağlar. Örneğin, İmzasız ActiveX denetimlerini yükle seçeneği yerel Intranet bölgesinde varsayılan olarak devre dışı bırakılır (Orta güvenlik düzeyidir yerel Intranet bölgesi için varsayılan ayar). Bu durumda, çoğu kuruluşta yalnızca dahili olarak kullanılan ActiveX denetimlerini imzalamayın çünkü Internet Explorer ActiveX denetimleri, kuruluşunuzun intranetinde çalışmayabilir. Internet Explorer'ın kuruluşunuzun intranetinde imzasız ActiveX denetimlerini çalıştırabilmesi için, Yerel İntranet bölgesi için İmzasız ActiveX Denetimlerini Yükle seçeneğinin güvenlik düzeyini Sor veya Etkinleştir olarak değiştirin. Aşağıdaki güvenlik Özel ayar kullanarak seçeneklerini ayarlayabilirsiniz:
 • Dosyaları, ActiveX denetimleri ve komut dosyaları için erişim
 • Java programlarına verilen beceri düzeyi
 • Sitelerinin Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kimlik doğrulamasıyla tanımlanması
 • Windows NT Challenge/Response(NTLM) kullanarak parola koruması. Bir sunucunun bulunduğu bölgeye bağlı olarak, Internet Explorer yourpassword otomatik olarak gönderebilir, kullanıcı adı ve parolasını sor ve anylogon isteklerini Reddet
Bir bölgenin güvenlik seçeneklerini özelleştirmek için:
 1. Internet Explorer 4.x'te, Görünüm menüsünde Internet Seçenekleri ' ni tıklatın.

  Internet Explorer 5 ve 6'da, Araçlar menüsünden Internet Seçenekleri ' ni tıklatın.
 2. Internet Explorer 4.x, Güvenlik sekmesinde Bölge kutusunda özelleştirmek istediğiniz bölgeyi tıklatın.

  Bir Web içerik zoneto güvenlik ayarlarını belirtin seçinaltında Web sitesi atamak istediğiniz zoneto, Internet Explorer 5 ve 6'da, Güvenlik sekmesini tıklatın.
 3. Özel (Uzman Kullanıcılar)tıklatın ve sonra Ayarlar' ı tıklatın.

  Internet Explorer 5 ve 6'da, Özel düzey' i tıklatın.
 4. Özel ayarları sıfırla, Düzey kutusunda tüm bölge için güvenlik düzeyini ve sonra Sıfırla' yı tıklatın.
 5. Securitysettings özelleştirmek için istediğiniz seçeneği tıklatın istediğiniz bölümün altında Tamam' ı tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
Bir Web sitesini bir güvenlik bölgesine atamak için:
 1. Internet Explorer 4.x'te, Görünüm menüsünde Internet Seçenekleri ' ni tıklatın.

  Internet Explorer 5 ve 6'da, Araçlar menüsünden Internet Seçenekleri ' ni tıklatın.
 2. Internet Explorer 4.x, Güvenlik sekmesinde,Bölge kutusunda bir Web sitesi atamak ve Site Ekle'yitıklatın istediğiniz bölgeyi tıklatın.

  Internet Explorer 5 ve 6'da, Güvenlik sekmesinde, bir Web içeriği zoneto güvenlik ayarlarını belirtin seçinaltında Web sitesi atamak istediğiniz zoneto tıklatın ve ardındanSiteler'itıklatın.

  Bir Web sitesini yerel Intranet bölgesine eklerseniz, belirli siteler eklemek için Gelişmiş ' i tıklatın ve bölgede içerir istiyorsanız bu Web siteleri türlerini seçebilirsiniz. LocalIntranet bölgesi seçenekleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir. Herhangi bir bölgeye site ekleme, precedenceover aşağıdaki kurallardan öncelikli olduğuna dikkat:
  • Diğer bölgelerde listelenmeyen tüm yerel (intranet) sitelerini içer: Intranet siteleri (örneğin, http://local) nokta içermeyen adları vardır. Http://www.microsoft.com gibi bir site adı yerel değil, çünkü nokta içermektedir. Bu site Internet bölgesine atanır. Hem de intranet sitesi adı kuralın uygulandığı "dosya:" ve "http:" adresleri. Üst düzey Internet etki alanlarına nokta içermeyen bir ad kullanılarak erişilebileceğine dikkat edin. Genel (.com, .org, .net, .edu, .gov, .mil veya .int) erişebilir veya ülke kodu etki alanlarına (.us, .jp, .uk vb.), bu siteleri yerel Intranet güvenlik ayarlarını kullanmasını engellemek için bu seçeneği temizleyin olur. Üst düzey etki alanları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) Web sitesini ziyaret edin:
   http://www.icann.org/tlds
  • Proxy sunucusu kullanmayan tüm siteleri ekleyin: tipik intranet yapılandırmalarında, Internet'e erişmek ve intranet sunucularına doğrudan bağlantı için bir proxy sunucusu kullanın. Bu ayar, intranet bölgeleri için Internet içeriğini birbirinden ayırmak için bu tür bir yapılandırma bilgilerini kullanır. Proxy sunucusu farklı bir şekilde yapılandırılmışsa, bu seçeneği temizleyin ve Yerel Intranet bölgesine atanmış olan dosyaları belirlemek için diğer seçenekleri kullanın. Proxy sunucu bulunmayan bilgisayarlarda, bu ayarın hiçbir etkisi yoktur.
  • Tüm ağ yollarını (UNC'ler) içer: ağ yolları (örneğin, \\local\file.txt) genellikle yerel Intranet bölgesinde bulunan yerel ağ içeriği için kullanılır. Yerel Intranet bölgesinde olmamalıdır ağ yolları varsa, bu seçeneği temizleyin ve yerel Intranet bölgesine atanmış olan dosyaları belirlemek için diğer seçenekleri kullanın. Örneğin, belirli ortak Internet dosya sistemi (CIFS) yapılandırmalarında, bir ağ yolu Internet içeriğine başvuruda bulunabilir.
 3. Thezone için bu Web sitesi Ekle iletişim kutusunda bir Web adresi yazın ve sonra Ekle'yitıklatın.
 4. Tamam' ı tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
Yerel Intranet veya Güvenilen Siteler bölgelerine site eklediğinizde, sunucu doğrulaması iste (https:)'ye tıklarsanız sunucu doğrulaması kullanılması bu bölgedeki tüm siteler için onay kutusu gerektirebilir.

Not Bir Web sitesi Internet bölgesine atayamazsınız. Internet bölgesi, bilgisayarınızda veya yerel intranet bölgesinde olmayan ya da başka bir bölgeye atanmamış olan Web sitelerini içerir.

Önceki adımlarla çözümlenmeyen belirtileri çözümleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
319585 Windows Update Web sitesini ziyaret ettiğinizde "Yazılım güncelleştirmesi tamamlanmadı" hata iletisi
Microsoft, üçüncü taraf iletişim bilgilerini teknik destek bulmanıza yardımcı olmak için sağlamaktadır. Bu ilgili kişi bilgileri haber verilmeden değiştirilebilir. Microsoft bu üçüncü taraf iletişim bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.

Referanslar

Güvenlik bölgelerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://www.microsoft.com/Windows/ie/ie6/using/howto/security/Setup.mspx
Internet Explorer güvenlik ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows-Vista/Change-Internet-Explorer-Security-Settings

Özellikler

Makale numarası: 174360 - Last Review: 8 Mart 2014 Cumartesi - Gözden geçirme: 9.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbresolve kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB174360 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 174360

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com