วิธีการกำหนดค่าโซนการค้นหากลับ subnetted บน Windows NT, Windows 2000 หรือ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 174419 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

หมายเหตุ:การสร้าง delegated subnetted โซนการค้นหาแบบย้อนกลับไม่งาน trivial มีความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโซน DNS ที่ทำงานก่อนที่จะพยายามสร้างโซนการค้นหาแบบย้อนหลังที่ subnetted หมายเหตุลทั้งตลอดทั้งเอกสารนี้ที่คุณจะจ่ายให้ความสนใจที่ปิดอยู่ ขอแนะนำว่า คุณก่อนพยายามขั้นตอนเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนการปรับใช้ได้บนเครือข่ายที่ถ่ายทอดสดเนื่องจากการที่ง่ายที่ซึ่งข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งค่าคอนฟิก

เรขาคณิตเร็วอินเทอร์เน็ตชุมชนสร้างต้องการไปยังเครือข่ายของ subnetwork เต็ม IP ลงในส่วนที่เล็กลง การมอบหมายในสภาพแวดล้อมแบบ subnetted เซิร์ฟเวอร์ DNS สามารถได้อย่างง่ายดายต่อหน่วยงานจัดเก็บของโซนการค้นหาแบบส่งต่อได้เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐาน subnetted พื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากของโครงสร้างแปลงกลับของโซนการค้นหาแบบย้อนกลับและ reliance ความเข้มงวดบนโครงสร้างเครือข่ายย่อยเฉพาะ การมอบหมายของโซนเหล่านี้ต้องข้อควรพิจารณาพิเศษ การอินเทอร์เน็ต Engineering บังคับใช้งาน (IETF) ได้สร้าง 2317 RFC การมอบ "Classless ADDR.ARPA IN หมาย ซึ่งกล่าวถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้

การมอบหมายต่อ subnetted complements โซนการค้นหาแบบย้อนกลับสามารถการมอบหมายต่อโซนการค้นหาแบบล่วงหน้า ความยืดหยุ่นนี้ในการเป็นเจ้าของโซนช่วยให้คุณ ผู้ดูแลของโดเมนหลัก การการมอบหมายต่อการควบคุมทั้งแบบลูก subdomain และเครือข่ายย่อยที่สอดคล้องกันของที่อยู่ในการดูแลอื่น conversely ผู้ดูแลของโดเมนลูก คุณตอนนี้มีตัวควบคุมจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงระเบียน DNS ที่โฮสต์ (A) หรือระเบียน (PTR) ที่อยู่ IP โดยไม่ต้องทำการร้องขอสำหรับการเปลี่ยนแปลงผ่านโดเมนหลัก

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าโซนการค้นหากลับ subnetted delegated สำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Windows Microsoft

หมายเหตุ:เพียงแค่เนื่องจากระบบเครือข่ายของคุณคือ subnetted ไม่ imply ที่ต้องถูกกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณในลักษณะอธิบายไว้ในบทความนี้ การสร้าง delegated subnetted โซนการค้นหาแบบย้อนกลับเป็นการเลือกการดูแลเฉพาะ ดังกล่าวจะไม่เท่าบอก ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน subnetted ที่ขีดเส้นใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงร่าง addressing IP "classful" อยู่ที่ไม่แบ่งข่าย IP ลงในส่วนที่เล็กกว่า ตัวอย่างเช่น คลาส C ที่อยู่ของ 192.168.1.0 ด้วยซับเน็ตมาสก์ของ 255.255.255.0 คือ classful IP addressing แบบ

"classless" IP addressing แบบเป็นหนึ่งที่ใช้ซับเน็ตมาสก์เพื่อแบ่งที่อยู่ IP ลงในส่วนที่เล็กกว่า ตัวอย่างเช่น คลาส C ที่อยู่ของ 192.168.1.0 ด้วยซับเน็ตมาสก์ของ 255.255.255.192 เป็น IP classless ที่จัดการกับชุดรูปแบบ พร้อมกับเครือข่ายนี้ คุณจะมีอยู่เครือข่าย IP ต่อไปนี้: 192.168.1.64, 192.168.1.128 และ 192.168.1.192

เมื่อ subnetting เครือข่ายของ IP บิตเพิ่มเติมจะนำมาจากส่วนโฮสต์ของอยู่ IP และกำหนดให้กับส่วนของเครือข่าย ซึ่งมีกำหนด โดยการเพิ่มเติมบิตมาสก์เครือข่ายย่อย ค่า 11111111.11111111.11111111.00000000 แสดงเรายังมาสก์เครือข่ายย่อย classful สำหรับเครือข่ายคลาส C ของ 255.255.255.0 ในขณะที่ค่า 11111111.11111111.11111111.11000000 แสดงมาสก์เครือข่ายย่อย classless ของ 255.255.255.192 ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้น เราทราบที่:
If the subnet mask is  The subnet mask bit-count is
  ---------------------  ----------------------------
  255.255.255.128     25
  255.255.255.192     26
  255.255.255.224     27
  255.255.255.240     28
  255.255.255.248     29
  255.255.255.252     30
  255.255.255.254     31

ไวยากรณ์

มอบการค้นหาแบบย้อนหลังที่ subnetted ที่เขตพื้นที่ที่สามารถใช้การควบคุมดูแลการโอนย้ายระหว่างพาเรนต์และลูก ADDR.ARPA IN โซนใน DNS ใด ๆ การตั้งค่าคอนฟิกทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย ISP (หลัก) ต่อไปยังไซต์ลูกค้า (ลูก) หรือการมอบหมายแบบ Headquarters บริษัท (หลัก) ต่อไปไซต์ระยะไกลของบริษัท (ลูก) เนื่องจากสถานการณ์ ISP ทั่วไปมากที่สุด มันจะใช้ในตัวอย่างต่อไปนี้

เมื่อต้องการสร้างโซนการค้นหาแบบย้อนหลังที่ classless คุณอาจใช้แสดงเช่นต่อไปนี้:
<subnet>-<subnet mask="" bit="" count=""> 100.168.192.in-addr.arpa หรือ</subnet></subnet>

<subnet>/<subnet mask="" bit="" count=""> 100.168.192.in-addr.arpa หรือ</subnet></subnet>

<subnet>.<subnet mask="" bit="" count=""> 100.168.192.in-addr.arpa หรือ</subnet></subnet>

SubnetX <subnet> 100.168.192.in-addr.arpa (โดยที่ X คือ หมายเลขเครือข่ายย่อยที่กำหนด โดยหลัก) หรือ</subnet>

<subnet>100.168.192.in-addr.arpa</subnet>
ตัวอย่าง::
64 26.100.168.192.in addr.arpa หรือ

64/26.100.168.192.in-addr.arpa หรือ

64.26.100.168.192.in-addr.arpa หรือ

Subnet3.100.168.192.in addr.arpa หรือ

64.100.168.192.in-addr.arpa
บ่งชี้ว่า โซนการค้นหาแบบย้อนหลังที่ subnetted เป็น subnetwork 64 ที่ใช้บิต 26 สำหรับของซับเน็ตมาสก์

หมายเหตุ:หากคุณจะสามารถทำทุกการโอนย้ายเขตพื้นที่ ระหว่างพาเรนต์และลูก คุณจำเป็นต้องตรวจสอบไวยากรณ์ของแฟ้มที่จะถูกโอนย้ายระหว่างที่เซิร์ฟเวอร์ DNS เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ทุกรุ่นจะรองรับวิธีไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ใน RFC (ยัติภังค์ การเครื่องหมายทับ และอื่น ๆ) Microsoft DNS จะสนับสนุนการใดวิธีการเหล่านี้

หมายเหตุ:ไวยากรณ์ท้ายถูกเลือกในโดเมนหลักต้องเหมือนกับไวยากรณ์ที่ใช้ในโดเมนลูก

รายการตรวจสอบ

การกรอกข้อมูลออกจากรายการการตรวจสอบดังต่อไปนี้จะทำ walking ถึงเอกสารนี้ได้ง่ายขึ้น
Parent Checklist             Child Checklist
 ----------------             ---------------
 <Parent DNS server name>         <Child DNS server name>
 <Parent DNS server IP>          <Child DNS server IP>
 <subnet mask>              <subnet mask>
 <subnet><syntax><subnet mask bit count> <subnet><syntax><subnet mask bit 
                     count>
นี่คือตัวอย่างเราจะใช้ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีดำเนินการเป็นคลาส C ช่วง และ subnetted ดังกล่าวลงในเครือข่ายย่อย 4 โดยใช้ 255.255.255.192 ซับเน็ตมาสก์ เครือข่ายย่อย 4 มี 192.168.100.0, 192.168.100.64, 192.168.100.128 และ 192.168.100.192 เครือข่ายย่อยที่ถูกมอบไปยังไซต์ลูกค้าสองช่วง ที่อยู่เครือข่าย 64 ใช้ 65 126 สำหรับที่อยู่ IP ของโฮสต์
Parent Checklist    Child Checklist
  ----------------    ---------------
  NS.microsoft.com    NS1.msn.com
  192.168.43.8      192.168.100.126
  255.255.255.192    255.255.255.192
  0-26          64-26
  64-26
  128-26	
  192-26

walkthrough หลักสำหรับสภาพแวดล้อม Windows 2000 และ Windows Server 2003

เปิดใช้มุมมอง.Under DNS MMC (Microsoft Management Console) เปลี่ยนจากมุมมองมาตรฐานเป็นข้อความขั้นสูง เน้นสลับโซนค้นหา คลิ และเลือกโซนใหม่ Select Zone Type of Active Directory Integrated or Standard Primary, click next. Type in either the non-subnetted network ID (for example, 192.168.100) or the reverse lookup zone name (for example, 100.168.192.in-addr.arpa) for the non-subnetted class C address, click next. If you selected standard primary, you can either create a new zone file or if there is an existing zone file, you can place it in the %systemroot%\winnt\system32\dns directory and the server will read it from that directory. Once the primary parent zone is created, right click on the newly created zone, and select new delegation. Add the naming convention you choose as the parent for the delegated child zone, (for example, 64-26). Be sure to communicate that naming convention to the administrator of the child domain. See examples. Add the CNAME (ALIAS) RR (resource records) for the devices within each of the subnets. ตัวอย่าง::
65 CNAME 65.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
หมายเหตุ:Dynamic updates for subnetted reverse lookups do not work in Windows 2000. The records will need to be added manually. Using "Create Associated PTR record" checkbox will not work for the subnetted reverse lookup zone when "A" (host) record is created through GUI.

The parent walkthrough for Windows NT 4.0 environments

หมายเหตุ:The Microsoft DNS Manager can be used to set up the reverse lookup zone for that name server, as well as the subnetted reverse lookup zone or zones. After the in-addr.arpa zone and the subnetted in-addr.arpa zone(s) are created, the files will need to be manually edited to include the NS, CNAME, and PTR records in each zone file.

หมายเหตุ:Several prerequisites are assumed in this example. It is assumed that the Microsoft DNS server has been installed and that the TCP/IP properties (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, and so on) have been configured correctly.
 1. Apply the latest Microsoft Windows NT Service Pack.
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อได้รับการพร้อมท์
 3. คลิกเริ่มการทำงานเลือกโปรแกรมเลือกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกDNS Manager.
 4. ในการdnsเมนู คลิกNew Server, type the IP address or host name of your DNS server, and then clickตกลง.
 5. Create the non-subnetted reverse lookup zone using the following steps:
  1. Click your DNS server, and then clickNew Zoneในการdnsเมนู
  2. คลิกการPrimaryradio button in theCreating New Zonedialog box, and then clickถัดไป.
  3. ประเภท:100.168.192.in-addr.arpain theZone Nametext box, and then press TAB.
  4. The Zone File text box should automatically be populated with 100.168.192.in-addr.arpa.dns.
  5. Click Finish.
 6. When you have finished creating the zones, stop the DNS Server using either of the following methods:
  • คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุม, and then double-click theบริการไอคอน Select Microsoft DNS Server in the<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>list and clickStop.
  • Type the following at a command prompt and press Enter:
   NET STOP DNS
  หมายเหตุ:สิ่งสำคัญคือการหยุดบริการ DNS ก่อนที่จะแก้ไขเขตพื้นที่แฟ้ม หรือคุณอาจสูญเสียข้อมูลที่บันทึกไว้ด้วยตนเอง
 7. มีโปรแกรมแก้ไขข้อความ เปิดแฟ้มโซนการค้นหาแบบย้อนหลังที่ไม่ใช่ subnetted ที่คุณเพิ่งสร้าง เราเดี๋ยวนี้จำเป็นเพิ่มเรกคอร์ด NS จะการมอบหมายต่อกับเครือข่ายย่อยไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ลูก เพิ่มต่อไปนี้จุดสิ้นสุดของแฟ้ม:
  ; Begin Delegation comments
  ;
  <subnet><syntax><subnet mask bit count>    NS   <Child DNS server name>
  ; End delegation
  ตัวอย่างของเราจะมีลักษณะดังนี้:
  ; Begin Delegation sub-zone: 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
  ;
  64-26          NS	NS1.msn.com.
  ; End delegation
 8. ขณะนี้จำเป็นในการสร้างระเบียน CNAME ที่สำหรับแต่ละที่อยู่ในช่วง subnetted delegated ตัวอย่างของเรามีลักษณะดังนี้:
  65  CNAME  65.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     66  CNAME  66.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     67  CNAME  67.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     68  CNAME  68.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     69  CNAME  69.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
     ...
     126  CNAME  126.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
  หมายเหตุ:วงการรี "..." บ่งชี้ว่า ที่อยู่ IP และโฮสต์ที่อยู่ระหว่าง 67 ถึง 126 เฉพาะ ellipses จะไม่ถูกต้องในแฟ้ม
 9. โดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 คุณอาจการมอบหมายต่อโซน subnetted ใด ๆ เพิ่มเติม
 10. หลังจากที่ได้ถูกป้อนระเบียน NS และ CNAME บันทึก และออกจากแฟ้ม
 11. เริ่มการทำงานเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งบริการไอคอน เลือกเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft ในการ<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>รายการและคลิกเริ่มการทำงาน.
  • พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด Enter:
   NET START DNS

walkthrough ลูกสำหรับสภาพแวดล้อม Windows 2000 และ Windows Server 2003

 1. เรียกใช้ DNS MMC (Microsoft Management Console)
 2. ภายใต้มุมมอง เปลี่ยนจากมุมมองมาตรฐานเป็นข้อความขั้นสูง
 3. เน้นสลับโซนค้นหา คลิ และเลือกโซนใหม่
 4. เลือกคลิหลัก เขตพื้นที่ชนิดของ Active Directory รวมหรือมาตรฐานถัดไป.
 5. เลือกตัวเลือกสำหรับ "การค้นหาแบบย้อนหลังโซนชื่อ" ชนิดในชื่อของโซนการค้นหาแบบย้อนหลัง, (ตัวอย่างเช่น 64 26.100.168.192.in addr.arpa) สำหรับคลาส subnetted C อยู่ ให้แน่ใจว่าใช้แผนการตั้งชื่อที่ให้มา โดยผู้ดูแลของโดเมนหลัก คลิกถัดไป
 6. ถ้าคุณเลือกมาตรฐานหลัก คุณอาจสามารถสร้างแฟ้มโซนใหม่ หรือหากมีแฟ้มโซนมีอยู่ คุณสามารถวางในไดเรกทอรี %systemroot%\winnt\system32\dns และเซิร์ฟเวอร์ที่จะอ่านออกจากไดเรกทอรีนั้น
 7. เพิ่ม PTR (ตัวชี้ระเบียน) ด้วยตนเอง ตามที่คุณต้องการให้มีโซนการค้นหาแบบย้อนกลับ

  ตัวอย่าง::
  PTR 65 host65.msn.com
 8. คุณอาจต้องการตั้งค่าคอนฟิกลูก DNS server(s) ที่เป็นโฮสต์ในโซน delegated การส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก ซึ่งช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ DNS ลูกแก้ไขระเบียนในเขตพื้นที่ที่โฮสต์ โดยเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก

walkthrough ลูกสำหรับสภาพแวดล้อม Windows NT 4.0

 1. Microsoft Windows NT Service ล่าสุดในการใช้ชุดงาน
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อได้รับการพร้อมท์
 3. คลิกเริ่มการทำงานเลือกโปรแกรมเลือกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการ dns.
 4. ในการdnsเมนู คลิกเซิร์ฟเวอร์ใหม่พิมพ์ IP แอดเดรสหรือโฮสต์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. สร้างโซนค้นหาแบบย้อนหลังที่ subnetted โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ และจากนั้น คลิกโซนใหม่ในการdnsเมนู
  2. คลิกการหลักปุ่มวิทยุในนั้นการสร้างโซนใหม่กล่องโต้ตอบ แล้วคลิกถัดไป.
  3. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไวยากรณ์เลือกไว้ในแม่แบบ เลือกหนึ่งในคู่ที่แสดงด้านล่าง ตัวอย่างของเราที่เราจะพิมพ์ "64-26.100.168.192.in-addr.arpa" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ในโซนชื่อกล่องข้อความ และจากนั้น กดแท็บ
   Zone Name: 64-26.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone File: 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   
        Zone Name: 64/26.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone File: 64.26.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   
        Zone Name: 64.26.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone file: 64.26.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   
        Zone Name: 64.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone file: 64.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   
        Zone Name: Subnet64.100.168.192.in-addr.arpa
        Zone file: Subnet64.100.168.192.in-addr.arpa.dns or
   หมายเหตุ:ผู้ดูแลระบบ DNS ของ Microsoft จะเติมข้อมูลแฟ้มอัตโนมัติฟิลด์ชื่อเมื่อสร้างโซน ถ้าคุณใช้ไวยากรณ์ "/" กรุณาให้แน่ใจว่าเปลี่ยนชื่อแฟ้ม และแทนอักขระ "/" ได้เนื่องจากระบบแฟ้มที่ขีดเส้นใต้จะไม่อนุญาตให้มี "/" ในชื่อแฟ้ม เพียงแค่ใช้แทนอักขระเครื่องหมายทับในชื่อแฟ้ม ด้วยอักขระอื่นเช่นที่แนะนำในตัวอย่างที่สองด้านบน (64.26.100.168.192.in-addr.arpa.dns)
  4. กล่องข้อความแฟ้มโซนควรจะบรรจุ ด้วย 64 26.100.168.192.in addr.arpa.dns โดยอัตโนมัติ
  5. คลิกเสร็จสิ้น.
  6. ซ้ำตามขั้นตอนอีถึง สำหรับเครือข่ายย่อยใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อที่ถูกมอบให้คุณ
 6. เมื่อคุณสร้างโซนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หยุด DNS ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • คลิกเริ่มการทำงานเลือกการตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งบริการไอคอน เลือกเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft ในการ<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>รายการและคลิกSTOP:.
  • พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด Enter:
   NET STOP DNS
  หมายเหตุ:สิ่งสำคัญคือการหยุดบริการ DNS ก่อนที่จะแก้ไขเขตพื้นที่แฟ้ม หรือคุณอาจสูญเสียข้อมูลที่บันทึกไว้ด้วยตนเอง
 7. เปิดแฟ้มโซนการค้นหาแบบย้อนหลังที่ subnetted โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ ขณะนี้จำเป็นเพื่อสร้างเรกคอร์ด PTR สำหรับแต่ละที่อยู่ในช่วง subnetted delegated เพิ่มต่อไปนี้จุดสิ้นสุดของแฟ้ม:
  65           PTR   host65.msn.com.
     66           PTR   host66.msn.com.
     67           PTR   host67.msn.com.
     ...
     126           PTR   host126.msn.com.
  หมายเหตุ:วงการรี "..." บ่งชี้ว่า ที่อยู่ IP และโฮสต์ที่อยู่ระหว่าง 67 ถึง 126 เฉพาะ ellipses จะไม่ถูกต้องในแฟ้ม
 8. หลังจากที่ได้ถูกป้อนระเบียน PTR บันทึก และออกจากแฟ้ม
 9. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่ไอคอนการบริการ เลือกเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft ในรายการบริการ และคลิกเริ่มต้น
  • Type the following at a command prompt and press Enter:
   NET START DNS
 10. Hosts on the Internet should now be able to perform a reverse lookup for IP addresses in the delegated reverse lookup zone. One last series of steps is required in order for hosts that use the Customer Site DNS to be able to perform the reverse lookups correctly. It is necessary that a copy of the non-subnetted zone be present on the child domain DNS server. The easiest way to do this is to become a secondary zone to the ISP. Create the secondary zone using the following steps:
  1. Click your DNS server, and then clickNew Zoneในการdnsเมนู
  2. คลิกการSecondaryradio button in theCreating New Zoneกล่องโต้ตอบ
  3. สำหรับZone:enter 100.168.192.in-addr.arpa and forServer:enter the <parent dns="" server="" ip="">. For our example, it is 192.168.43.8. Click </parent>ถัดไป.
  4. สำหรับZone Name:enter 100.168.192.in-addr.arpa and forZone File:enter 100.168.192.in-addr.arpa.dns. คลิกถัดไป.
  5. In the IP Masters field, again enter the <parent dns="" server="" ip="">. For our example it is 192.168.43.8. Click </parent>add, Clickถัดไป, and then Clickเสร็จสิ้น.
 11. You may have to configure the child DNS server(s), which are hosting the delegated zone, to forward to the parent DNS servers. This enables the child DNS servers to resolve records in the zones hosted by the parent DNS servers.

Sample zone files

Parent subnetted reverse lookup zone file

;
; Database file 100.168.192.in-addr.arpa.dns for 100.168.192.in-addr.arpa zone.
;   Zone version: 4
;

@            IN SOA NS.microsoft.com. administrator.microsoft.com. (
            	4      ; serial number
            	3600    ; refresh
            	600     ; retry
            	86400    ; expire
            	3600   ) ; minimum TTL

;
; Zone NS records
;

@            NS	NS.microsoft.com.

;
; Zone records
;

;
; Delegated sub-zone: 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
;
64-26          NS	NS1.msn.com.
; End delegation

65           CNAME	65.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
66           CNAME	66.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
67           CNAME	67.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
...
126          CNAME	67.64-26.100.168.192.in-addr.arpa.
หมายเหตุ:The ellipse, "...", indicates the unique IP addresses and hosts between 67 and 126. Ellipses are not valid in the file.

Child subnetted reverse lookup zone file

;
; Database file 64-26.100.168.192.in-addr.arpa.dns for 64-26.100.168.192.in-addr.arpa zone.
;   Zone version: 1
;

@            IN SOA NS1.msn.com. administrator.msn.com. (
            	1      ; serial number
            	3600    ; refresh
            	600     ; retry
            	86400    ; expire
            	3600   ) ; minimum TTL

;
; Zone NS records
;

@            NS	NS1.msn.com.

;
; Zone records
;

65           PTR   host65.msn.com.
66           PTR   host66.msn.com.
67           PTR   host67.msn.com.
...
126          PTR   host126.msn.com.
หมายเหตุ:Again, in the above examples, the ellipses indicate the omitted IP addresses between 67 and 126. Ellipses are not valid in the file.

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about DNS, please see the following white paper available on the Microsoft anonymous ftp server:

File Name: Dnswp.exe
Location:
ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-docs/papers
Title: "DNS and Microsoft Windows NT 4.0"

For more information about Classless IN-ADDR.ARPA Delegation, see RFC 2317.For more information about how to obtain this RFC, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
185262How to obtain Request for Comments documents from the Internet

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 174419 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbarttypeinf kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB174419 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:174419

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com