วิธี NTFS สงวนพื้นที่สำหรับแสดงแฟ้มตารางต้นแบบ (MFT)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 174619 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ระบบไฟล์ NTFS ประกอบด้วยที่แกนนำของ แฟ้มที่ชื่อว่า ตารางแฟ้มต้นแบบ (MFT) ไม่มีค่าอย่างน้อยหนึ่งรายการใน mft ทั้งหมดสำหรับทุก ๆ แฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS รวมทั้ง mft ทั้งหมดเอง

เนื่องจากโปรแกรมอรรถประโยชน์ ที่จัดเรียงข้อมูล NTFS ไดรฟ์ข้อมูลไม่สามารถย้ายรายการของ mft ทั้งหมด และเพราะมากเกินไป การกระจายตัวของ mft ทั้งหมดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน NTFS จองพื้นที่ว่างสำหรับการ Mft ทั้งหมดในไม่ต้องเปลืองแรงการเก็บ mft ทั้งหมดอยู่ติดกันเท่าที่เป็นไปได้ในขณะที่ขยายตัวได้

การเปลี่ยนแปลง ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003

ใน Windows XP และ Windows Server 2003 อรรถประโยชน์อย่าง defrags mft ทั้งหมด

การดำเนินการอย่างบน mft ทั้งหมดรวมแฟ้ม MFT มี 1 และป้องกันไม่ให้มีเก็บในหลายสถานที่ไม่ต่อเนื่องกันบนดิสก์ได้ ในชั้นนี้ของการดำเนินการ แฟ้ม MFT มีมากขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มันมีขนาดที่แฟ้มของ mft ทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการอย่างแน่นอน

Mft ทั้งหมดสามารถจะใหญ่เกินไปถ้าไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้การได้ของแฟ้มที่ถูกลบออกไป แฟ้มที่ถูกลบไปแล้วสาเหตุภายในหลุมใน mft ทั้งหมด หลุมเหล่านี้มีขอบเขตที่สำคัญที่ไม่ได้ใช้ โดยแฟ้ม จะไม่เพิ่มพื้นที่ว่างนี้ นี้เป็นจริงน้อยบนไดรฟ์ข้อมูล NTFS ที่ถ่ายทอดสด

ข้อมูลเพิ่มเติม

NTFS ใช้รายการของ mft ทั้งหมดเพื่อกำหนดแฟ้มที่พวกเขา สอดคล้องกัน ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแฟ้ม รวมทั้งขนาด เวลา และวัน ประทับ สิทธิ์ และข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเก็บเนื้อหา ในรายการของ mft ทั้งหมด หรือใน พื้นที่ภายนอกเพื่อ MFT แต่อธิบายไว้ตามรายการของ mft ทั้งหมด

(รายการไดเรกทอรี MFT ภายนอกยังประกอบด้วยบางซ้ำซ้อน ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม แต่การสนทนาแบบเต็มของโครงสร้างทั้งหมดบน NTFS อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้)

เมื่อมีเพิ่มแฟ้มไป ไดรฟ์ข้อมูล NTFS เพิ่มเติมเพิ่มรายการไปยัง mft ทั้งหมด และ mft ทั้งหมดเพิ่มขึ้นดังนั้น ใน ขนาด เมื่อมีลบแฟ้มจากไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS ถูกทำเครื่องหมายรายการของ mft ทั้งหมด ตามที่เป็นอิสระ และอาจนำมาใช้ใหม่ แต่ไม่ได้ลดขนาด mft ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึง เนื้อที่ที่ใช้อยู่ ไม่มีการเรียกคืนรายการเหล่านี้จากดิสก์ได้

เนื่องจากการ ความสำคัญของ mft ทั้งหมดไปเป็น NTFS และผลกระทบที่เป็นไปได้ในประสิทธิภาพการทำงานถ้านี้ แฟ้มกลายเป็นอย่างยิ่งอย่างมาก NTFS ทำให้ไม่ต้องเปลืองแรงพิเศษเพื่อเก็บแฟ้มนี้ อยู่ติดกัน NTFS สำรองค่าเป็น 12.5 เปอร์เซ็นต์ของระดับเสียงสำหรับการใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล Mft ทั้งหมดจนกว่า และเว้น แต่ส่วนที่เหลือของไดรฟ์ข้อมูลถูกใช้อย่างสมบูรณ์ขึ้น ดังนั้น พื้นที่ว่างสำหรับไฟล์และไดเรกทอรีจะไม่จัดสรรจากโซนของ mft ทั้งหมดนี้จนถึงทั้งหมด พื้นที่อื่น ๆ มีการจัดสรรครั้งแรก

หมายเหตุคุณสามารถเปลี่ยนคีย์รีจิสทรี NtfsMFTZoneReservation ไป เพิ่มระดับเสียงใน Windows NT 4.0 Service Pack 4

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับ MFT โปรดดู "คีย์องค์ในดิสก์ กระบวนการจัดเรียงข้อมูล"ส่วนของ Microsoft Technet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742585.aspx
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยแฟ้มขนาดและตัวแปรอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง โซน MFT สงวนหรือพื้นที่ที่ไม่ได้จองบนดิสก์อาจใช้ขึ้นก่อน อื่น ๆ เป็นดิสก์กรอกข้อมูลในการผลิต

ไดรฟ์ข้อมูลที่ มีตัวเลขขนาดเล็ก แฟ้มที่ค่อนข้างใหญ่ exhaust ช่องว่างที่ไม่ได้จองก่อน ในขณะที่ไดรฟ์ข้อมูล จำนวนของแฟ้มที่ค่อนข้างเล็กมาก exhaust พื้นที่โซนของ mft ทั้งหมดก่อน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง การกระจายตัวของ mft ทั้งหมดเริ่มต้นผลเมื่อหนึ่งภูมิภาค หรืออีกกลายเป็นแบบเต็ม หากพื้นที่ว่างที่ไม่ได้จองเต็ม พื้นที่ว่างสำหรับผู้ใช้ ไฟล์และไดเรกทอรีเริ่มต้นการปันส่วนจากโซน mft ทั้งหมดที่แข่งขันกันด้วย mft ทั้งหมดสำหรับการปันส่วน ถ้าโซนของ mft ทั้งหมดกลายเป็นแบบเต็ม พื้นที่ว่างสำหรับรายการใหม่ของ mft ทั้งหมด มีการจัดสรรจากเงินส่วนที่เหลือของดิสก์ แข่งขันกันอีกครั้ง กับแฟ้มอื่น ๆ

พารามิเตอร์ของรีจิสทรีใหม่ถูกนำมาใช้ในสำหรับ Service Pack 4 Windows NT 4.0 ที่สามารถเพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์ของไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS สำรอง สำหรับของตารางแฟ้มต้นแบบ NtfsMftZoneReservation มีค่า REG_DWORD ที่สามารถ มีค่าระหว่าง 1 และ 4 ตำแหน่งที่ 1 ที่สอดคล้องกับเขตพื้นที่ต่ำสุดของ mft ทั้งหมด ขนาดและ 4 สอดคล้องกับจำนวนสูงสุด ถ้าไม่มีระบุพารามิเตอร์ หรือข้อ มีใส่ค่าที่ไม่ถูกต้อง NTFS ใช้ค่าเริ่มต้นของ 1 สำหรับพารามิเตอร์นี้ หลายกว่าแน่นอนที่สอดคล้องกับแต่ละการตั้งค่าจะยังเนื่องจากพวกเขา ไม่ standardized และอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตออกวางจำหน่าย การที่รู้อะไร การตั้งค่าสุดสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ คุณอาจจำเป็นในการทดลองกับ ค่าที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการกำหนดขนาดปัจจุบันของ mft ทั้งหมดที่ในการ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT ชนิด/a dir $การ mft ทั้งหมดคำสั่งในการ ไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS

เมื่อต้องการกำหนดขนาดปัจจุบันของ mft ทั้งหมดบนเว็บไซต์ Microsoft คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ใช้การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์เพื่อวิเคราะห์ไดรฟ์ NTFS แล้ว คลิกมุมมองรายงานซึ่งแสดงสถิติไดรฟ์ รวมทั้ง MFT ปัจจุบัน ขนาดและจำนวนของการกระจายตัว

Windows 2000 รุ่นของดิสก์ เรียงแสดง "สีเขียว" สำหรับสิ่งที่เรียกว่า "ระบบแฟ้ม" และ บนเป็น NTFS การฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลนี้เป็นเพียงแค่ชุดของ MFT, pagefile.sys (if มีอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลนี้) และสิ่งที่เรียกว่า "MFT โซน" หรือช่องว่างที่สงวนไว้ สำหรับ "ขยาย MFT" รายงานการจัดเรียงข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเท่านั้น แฟ้มเพจและ MFT จะไม่รวมเขตพื้นที่ของ mft ทั้งหมดได้เนื่องจากไม่มี ลักษณะพิเศษในการใช้งานดิสก์ด้วยวิธีใด ๆ หรือกำลังการผลิต

โซนของ mft ทั้งหมดไม่ได้ หักออกจากไดรฟ์ (ฟรี) ที่มีเนื้อที่ที่ใช้สำหรับแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้ เป็น เฉพาะพื้นที่ที่มีใช้ครั้งล่าสุด เมื่อ mft ทั้งหมดที่ต้องเพิ่มขนาด สำหรับ ตัวอย่าง คุณสร้างแฟ้มใหม่และไดเรกทอรี นำมาจากโซนของ mft ทั้งหมด แรก decreasing ดังนั้นการกระจายตัวของ mft ทั้งหมดและการปรับให้เหมาะสม mft ทั้งหมด ประสิทธิภาพการทำงาน

โซนของ mft ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นถูกคำนวณ และจองโดย Ntfs.sys เมื่อ mounts ระดับเสียง และขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์ข้อมูล คุณสามารถ เพิ่มโซนของ mft ทั้งหมดโดยความของรายการรีจิสทรีที่รับการบันทึกไว้ด้านล่าง แต่คุณ ไม่สามารถทำในโซนของ mft ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นน้อยกว่าสิ่งที่คำนวณโดย Ntfs.sys การเพิ่มโซน MFT ไม่ลดลงในเนื้อที่ว่างบนดิสก์ด้วยวิธีที่สามารถ ใช้ โดยผู้ใช้สำหรับแฟ้มข้อมูล

หมายเหตุผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาdirคำสั่งอาจไม่เป็นปัจจุบัน ขนาดรายงานโดยdirคำสั่งอาจแสดงถึงข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวซึ่งแสดงขนาดของ mft ทั้งหมด ในขณะระบบถูกเริ่มต้นตามการปิดระบบที่ orderly

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ การปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับเปลี่ยน รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องเพิ่มค่านี้ ทำต่อไปนี้ ขั้นตอน:
 1. การเรียกใช้ Registry Editor (Regedt32.exe), และไปต่อไปนี้ คีย์ย่อย:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem
 2. จากนั้นแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่า.
 3. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ:
  ค่าชื่อ: NtfsMftZoneReservation
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  ข้อมูล: (ช่วงที่ถูกต้องคือ 1-4)
 4. จบการทำงานตัวแก้ไขรีจิสทรีและเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
หมายเหตุนี่คือ พารามิเตอร์ขณะใช้งาน และไม่มีผลที่แท้จริง รูปแบบของไดรฟ์ข้อมูล แต่ จะมีผลกับวิธีการเป็น NTFS จัดสรรเนื้อที่ในทั้งหมด ไดรฟ์ข้อมูลบนระบบ ดังนั้น จะเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ ต้องมีผล ตั้งแต่เวลาที่มีการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูล และทั่วทั้งตัว อายุการใช้งานของไดรฟ์ข้อมูล ถ้าคุณปรับลงพารามิเตอร์ของรีจิสทรี หรือเอา ออก โซนของ mft ทั้งหมดจะลดลงตามไปด้วย แต่นี้จะไม่ส่งผลใด ๆ บน เนื้อที่ MFT ปันส่วน และใช้งานเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 174619 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbenv kbinfo kbmt KB174619 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:174619

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com