ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดพอร์ต TCP/IP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 174904 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดพอร์ตสำหรับพอร์ต TCP/IP ที่แตกต่างกัน รับการบันทึกนี้ถูกก่อนหน้านี้ไว้ใน RFC 1700

การกำหนดเดี๋ยวนี้แสดงเป็นเอกสาร living อยู่เสมอการปรับปรุง และแก้ไขเมื่อข้อมูลใหม่จะพร้อมใช้งาน และการกำหนดใหม่ ตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะของรายการหมายเลขพอร์ตที่มีพร้อมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขพอร์ต

หมายเลขพอร์ตที่มีแบ่งช่วงที่ 3: พอร์ตการล่า Well พอร์ตทะเบียน และ Dynamic และ/หรือพอร์ตส่วนตัว

 • พอร์ตของล่า Well คือ 0 ถึง 1023
 • พอร์ตทะเบียนมีรายการจาก 1024 ผ่าน 49151
 • Dynamic และ/หรือพอร์ตส่วนตัวมีรายการจาก 49152 ผ่าน 65535

หมายเลขพอร์ตรู้จัก well

พอร์ตของล่า Well ได้รับการกำหนด โดย IANA และบนระบบส่วนใหญ่สามารถใช้เท่านั้น โดยการประมวลผลของระบบ (หรือราก) หรือ โดยโปรแกรมที่มีดำเนินการ โดยผู้ใช้ privileged พอร์ตที่จะใช้ใน TCP [RFC793 การตั้งชื่อสิ้นสุดของการเชื่อมต่อแบบลอจิคัลที่มีคำที่ยาวสนทนา สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการเพื่อผู้เรียกที่ไม่รู้จัก พอร์ตที่ติดต่อของบริการถูกกำหนด

พอร์ตที่ติดต่อเป็นบางครั้งเรียก.To "พอร์ตที่รู้จักกันดี" ส่วนขยายเป็นไปได้ เหล่านี้กำหนดพอร์ตเดียวกันจะถูกนำมาใช้กับ UDP [RFC768] พอร์ตที่กำหนดใช้ส่วนเล็ก ๆ ของหมายเลขพอร์ตที่เป็นไปได้ สำหรับปีหลาย พอร์ตที่กำหนดอยู่ในช่วง 0-255 ล่าสุด ช่วงสำหรับพอร์ตที่กำหนดที่จัดการ โดย IANA ได้ถูกขยายให้ช่วง 0 1023

หมายเลขพอร์ตที่ลงทะเบียน

พอร์ตทะเบียน IANA ที่อยู่ และบนระบบส่วนใหญ่สามารถใช้กระบวนการผู้ใช้ที่ธรรมดาหรือโปรแกรมที่มีดำเนินการ โดยผู้ใช้ที่ธรรมดา พอร์ตที่จะใช้ใน TCP [RFC793 การตั้งชื่อสิ้นสุดของการเชื่อมต่อแบบลอจิคัลที่มีคำที่ยาวสนทนา สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการเพื่อผู้เรียกที่ไม่รู้จัก พอร์ตที่ติดต่อของบริการถูกกำหนด

IANA ลงทะเบียนการใช้พอร์ตเหล่านี้เป็นความสะดวกการไปชุมชน ต้องระวาง เหล่านี้กำหนดพอร์ตเดียวกันจะใช้กับ UDP [RFC768] พอร์ตทะเบียนอยู่ในช่วง 1024 49151

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดพอร์ต TCP/IP ที่เจาะจง ดู RFC 1700 บนเว็บไซต์ข้อมูล Sciences Institute เว็บ ณตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1700.txt
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 174904 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kburl kbinfo kbmt KB174904 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:174904

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com