OLEXP: Jak zmienić domyślną lokalizację folderów poczty i grup dyskusyjnych

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 175037 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL175037
Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami poczty e-mail: programem Microsoft Outlook Express oraz programem Microsoft Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed modyfikacją Rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić Rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania Rejestru, kliknij numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak zmienić domyślną lokalizację przechowywania folderów poczty i grup dyskusyjnych programu Outlook Express.

WAŻNE: Zmiana lokalizacji magazynu poczty na dysk zamapowany lub wymienny nie jest obsługiwana przez firmę Microsoft.

Możesz używać tych informacji na własną odpowiedzialność.

Ten artykuł zawiera informacje na temat konfigurowania oraz używania systemu Microsoft Windows 95, które nie zostały przetestowane i nie są obsługiwane przez Pomoc techniczną firmy Microsoft.

Przed wykonaniem tych kroków wykonaj kopię zapasową danych. Jeśli system po wykonaniu kroków opisanych w tym artykule nie będzie poprawnie działać, może być konieczna ponowna instalacja systemu Windows w celu przywrócenia systemu do poprzedniego stanu.

Więcej informacji

Domyślnie foldery poczty i grup dyskusyjnych programu Outlook Express są zlokalizowane w następujących folderach w poszczególnych wersjach systemu Windows:
 • System Windows 95 lub Windows 98
  Windows\Application Data\Microsoft\Outlook Express
  gdzie Windows jest folderem, w którym zainstalowany jest system Windows 95 lub Windows 98.
 • System Windows NT, Windows 95 oraz Windows 98 z włączonymi profilami użytkowników
  Windows\Profiles\Nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Outlook Express
  gdzie Windows jest folderem, w którym jest zainstalowany system Windows, a Nazwa_użytkownika jest nazwą używaną do logowania do systemu Windows.
Aby zmienić domyślną lokalizację przechowywania tych folderów, wykonaj kroki opisane w poniższej sekcji.

UWAGA: Jeśli przed uaktualnieniem do programu Outlook Express na komputerze był zainstalowany program Microsoft Internet Mail and News, domyślna lokalizacja przechowywania folderów poczty i grup dyskusyjnych programu Outlook Express to Program Files\Internet Explorer\Internet Mail and News.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

System Windows 95 lub Windows 98

Aby zmienić lokalizację przechowywania poczty i grup dyskusyjnych programu Outlook Express, zmień wartość rejestru Store Root, aby wskazywała na pełną ścieżkę folderu nowej lokalizacji przechowywania. Wartość znajduje się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express
UWAGA: Folder Store Root zawiera folder Mail oraz folder News. W tych folderach przechowywane są pliki danych poczty i grup dyskusyjnych. Jeśli program Outlook Express nie stanowi uaktualnienia programu Mail and News, folder Store Root jest folderem programu Outlook Express. Jeśli w ścieżce Store Root zostanie dołączony folder Mail, w istniejącym folderze Mail zostanie utworzony nowy folder Mail and News. W rezultacie nie będzie można oglądać wiadomości z folderu Outlook Express\Mail do chwili usunięcia folderu Mail ze ścieżki Store Root. Gdy korzysta się z profilów użytkownika, wartość „Store Root” jest zlokalizowana w następującym kluczu rejestru:
HKEY_USERS\nazwa_użytkownika\Software\Microsoft\Outlook Express
gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą używaną do logowania się do systemu Windows 95/98.

System Windows NT

Aby zmienić lokalizację przechowywania poczty i grup dyskusyjnych programu Outlook Express, zmień wartość „Store Root”, aby wskazywała na pełną ścieżkę folderu nowej lokalizacji przechowywania. Wartość znajduje się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express

Program Outlook Express 5

W programie Outlook Express 5 sposób użycia wartości Store Root uległ zmianie w porównaniu z programem Outlook Express 4 i starszymi. Ponieważ w programie Outlook Express 5 nie ma oddzielnych folderów Mail oraz News, wartość Store Root wskazuje na folder zawierający magazyny wiadomości, czyli pliki o rozszerzeniu .dbx.

Należy pamiętać, że w niektórych wersjach Beta programu Outlook Express 5 pliki magazynu wiadomości miały rozszerzenie .ods.

Zmiana ścieżki Store Root w rejestrze nie powoduje przeniesienia żadnych wiadomości. Jeśli w obu wersjach programu wartość Store Root zostanie zmieniona, aby wskazywać na inny folder, w którym nie ma plików wiadomości, zostanie utworzony domyślny zestaw folderów. Domyślne foldery noszą nazwę Inbox.dbx, Sent Items.dbx i tak dalej. Jeśli chcesz zintegrować pliki programu Internet Mail and News, Outlook Express 4 lub inne pliki programu Outlook Express 5 do jednego magazynu wiadomości używanego obecnie przez program Outlook Express 5, użyj kreatora importu programu Outlook Express, wskazując polecenie Importuj w menu Plik, a następnie klikając polecenie Wiadomości.

Jeśli chcesz zmienić lokalizację używanych obecnie przez program Outlook Express 5 plików magazynu wiadomości, wykonaj następujące kroki w programie Outlook Express 5:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Obsługa, a następnie kliknij przycisk Folder przechowywania.
 3. Kliknij przycisk Zmień, określ folder, w którym mają być przechowywane wiadomości i kliknij przycisk OK.
Lokalizacja w rejestrze dla programu Outlook Express 5 to
HKEY_CURRENT_USER\Identities\{numer_id}\Software\Microsoft\Outlook Express
Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany lokalizacji książki adresowej systemu Windows, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
156828 How to Change the Location of the Windows Address Book

Właściwości

Numer ID artykułu: 175037 - Ostatnia weryfikacja: 12 listopada 2003 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowto kbtool win98 KB175037
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com