Microsoft Snapshot Viewer yra atsisiuntimo centro

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 175274 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Snapshot Viewer, galite matyti vaizdus, sukurti joki? Microsoft Access versija. Atsisi?sti sudaro atskiras vykdom?j? programa (Snapview.exe), momentin? valdiklis (Snapview.ocx) ir susijusius failus.

Pastaba. ?i versija Microsoft Snapshot Viewer yra naujesn? nei versija, kuri yra ?traukta ? Microsoft Office 2000 SR-1.

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite SnpVw.exe paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie momentini? nuotrauk? per?i?ros ir sukurti ataskait? momentinius vaizdus, pra?ome rasite ?iuose ?altiniuose:
  • Microsoft ?ini? baz?je:
    172348 Ataskait? momentinius vaizdus ir Microsoft Snapshot Viewer

Savyb?s

Straipsnio ID: 175274 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 15 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Access 2002 Standard Edition
  • Microsoft Access 2000 Standard Edition
  • Microsoft Access 97 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbupdate kbdownload kbmt KB175274 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 175274

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com