פעילויות אינן מתוזמנות כצפוי ב- Microsoft Project

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 175457 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה מתאר מדוע פעילות עשויה שלא להיות מתוזמנת כצפוי ב- Microsoft Project ומציע הצעות לתיקון המצב.

מידע נוסף

עשויות להיות מספר סיבות לכך שפעילות אינה מתוזמנת כצפוי. כדי לקבוע את הגורם המדויק, שאל את עצמך את השאלות הבאות.

הערה לפני בדיקת כל אחד מהתרחישים במאמר זה, צור עותק גיבוי של הקובץ או שמור את השינויים שביצעת בקובץ.
 1. האם אפשרות החישוב מוגדרת למצב ידני?

  כאשר אתה בוחר חישוב ידני, Microsoft Project יחשב את הקובץ רק כאשר אתה לוחץ על F9. הגדר את החישוב לאוטומטי כדי לפתור סתירות בתזמון. כדי להגדיר את שיטת החישוב, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
  2. לחץ על הכרטיסייה חישוב.
  3. תחת חישוב, לחץ על אוטומטי או על ידני.
 2. האם האפשרות 'הצג הודעות תזמון' כבויה?

  אם האפשרות 'הצג הודעות תזמון' כבויה, שינויים בקובץ הפרויקט הגורמים לסתירות בתזמון יעובדו. אם האפשרות 'הצג הודעות תזמון' פועלת, תוכל לראות את הסתירה ולתקן אותה. כדי להפעיל או לכבות את האפשרות 'הצג הודעות תזמון', בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
  2. לחץ על הכרטיסייה לוח זמנים.
  3. לחץ כדי לבחור או לנקות את תיבת הסימון הצג הודעות תזמון.
  4. לחץ על הכרטיסייה כללי.
  5. תחת אשף התכנון, סמן את כל תיבות הסימון.
  הערה לאחר הפעלת הודעות התזמון, לחץ על F9 במקלדת. כל הודעות התזמון המוצגות חייבות לבוא על פתרונן לפני שניתן יהיה לחשב את הפרויקט באופן נכון.
 3. האם אתה מתזמן מתאריך ההתחלה או מתאריך הסיום של הפרויקט?

  בעת תזמון מתאריך ההתחלה של הפרויקט, הפעילויות יתחילו מוקדם ככל האפשר. בעת תזמון מתאריך הסיום של הפרויקט, הפעילויות יתחילו מאוחר ככל האפשר. כדי לבדוק איזה תאריך מוגדר בקובץ, לחץ על מידע אודות פרויקט בתפריט פרויקט.
 4. מהו תאריך ההתחלה של הפרויקט?

  אם האפשרות 'הצג הודעות תזמון' פועלת, ואתה מזין פעילות שמתרחשת לפני תאריך ההתחלה של הפרויקט, תתקבל הודעת אזהרה. אם אתה רוצה לתזמן פעילות שתתחיל לפני תאריך ההתחלה של הפרויקט, הזן ידנית תאריך עבור הפעילות. כדי לבדוק מהו תאריך ההתחלה של הפרויקט, לחץ על מידע אודות פרויקט בתפריט פרויקט.
 5. האם הזנת ערך אחוז ביצוע עבור פעילות?

  אם הזנת אחוז ביצוע עבור פעילות, והפעילות כבר החלה, לא תוכל לשנות את תאריך ההתחלה באופן אוטומטי. כדי לקבוע היכן הפעילות הייתה מתוזמנת אוטומטית, קבע אפס אחוזי ביצוע. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. בחר את הפעילות.
  2. בתפריט פרויקט, לחץ על מידע אודות פעילות.
  3. לחץ על הכרטיסייה כללי.
  4. בתיבה אחוז ביצוע, הקלד 0.
  5. לחץ על אישור.
 6. האם הקצית תאריך התחלה בפועל עבור הפעילות?

  ניתן להקצות תאריך התחלה בפועל לפעילות ולא להזין אחוז ביצוע. הפעילות לא תתוזמן באופן אוטומטי אלא אם תקבע את תאריך ההתחלה בפועל לערך 'לא זמין'. כדי לקבוע את תאריך ההתחלה בפועל, הכנס לטבלה את השדה התחלה בפועל. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. בחר את הכותרת של עמודה כלשהי בטבלה.
  2. בתפריט הוספה, לחץ על הוסף עמודה.
  3. בחר התחלה בפועל עבור שם השדה ולחץ על אישור.
 7. האם הקצית אילוץ כלשהו שאיננו 'מוקדם ככל האפשר' לפעילות?

  אילוץ יכול לגרום לפעילות להיות מתוזמנת בהתאם לסוג האילוץ ולתאריך שנקבע. ב- Microsoft Project, פעילות עם האילוץ 'מאוחר ככל האפשר' תתוזמן כמו פעילות 'מוקדם ככל האפשר' בפרויקט המתוזמן מתאריך הסיום של הפרויקט. כדי לבדוק את סוג האילוץ, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ לחיצה כפולה על מספר הזיהוי של הפעילות.
  2. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 8. האם יש קשרי פעילות קדם או פעילות עוקבת?

  סוג הקשר יקבע מתי ניתן לתזמן את הפעילות. ב- Microsoft Project, ההגדרה פעילויות יתחשבו תמיד בתאריכי האילוץ עוקפת את קשרי היחסים בין פעילויות. כדי לקבוע אפשרות זו, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
  2. לחץ על הכרטיסייה תזמון.
  3. לחץ לסימון תיבת הסימון פעילויות יתחשבו תמיד בתאריכי האילוץ.
  4. לחץ על אישור.
 9. האם אתה משתמש בהחלקת משאבים אוטומטית?

  החלקת משאבים אוטומטית תוסיף עיכוב לפעילות כדי למנוע סתירות משאבים. התוצאה היא הזזת תאריך ההתחלה של פעילות. אם תבחר באפשרות הידנית, לא יתווסף עיכוב לפעילויות באופן אוטומטי. כדי להסיר עיכוב כלשהו שנוסף לפעילות ולקבוע החלקת משאבים ידנית, בצע את הפעולות הבאות:
  • להסרת העיכוב, לחץ על נקה החלקה.
  • כדי להגדיר החלקה ידנית של משאבים, לחץ על החלקת משאבים בתפריט כלים, ואז לחץ על ידני.
 10. האם יש ערך בשדה עיכוב פעילות?

  אם השדה 'עיכוב פעילות' מכיל ערך גדול מאפס, לא ניתן לתזמן את הפעילות מוקדם יותר. למחיקת הערך בשדה העיכוב, ראה צעד 9.
 11. האם הפעילות היא פעילות משנה?

  אם לפעילות ערסל (ברמה כלשהי) יש פעילות קדם או אילוץ, אז פעילות המשנה לא יכולה להיות מתוזמנת לפני פעילות הערסל. כדי לבדוק האם יש לפעילות ערסל פעילויות קדם או אילוצים, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בחר את הפעילות.
  2. בתפריט פרויקט, לחץ על מידע אודות פעילות.
 12. האם מוקצה משאב לפעילות?

  לוח התאריכים של משאב יכול להשפיע על התזמון של פעילות התלויה במשאב אך לא על פעילות בעלת משך קבוע. ב- Microsoft Project, לוח התאריכים של משאב יכול להשפיע על כל שלושת סוגי הפעילויות (משך קבוע, עבודה קבועה, ויחידות קבועות). הסר את המשאב כדי לבדוק האם אכן המשאב משפיע על התזמון. לאחר הסרת המשאב, אם הפעילות מתוזמנת כצפוי, אז יש לבדוק את לוח התאריכים של המשאב. כדי לבדוק את הלוח התאריכים של המשאב, בצע את הפעולות הבאות:

  בתפריט כלים, לחץ על שינוי זמני עבודה, ואז בחר את שם המשאב מהרשימה הנפתחת.
 13. האם אתה מנסה לתזמן פעילות במהלך זמן שאינו שמן עבודה?

  אם יום מסומן כזמן שאינו זמן עבודה, אז לא ניתן לתזמן פעילות שתתחיל ביום זה. כדי לבדוק את לוח התאריכים של הפרויקט, לחץ על שינוי זמני עבודה בתפריט כלים.
 14. האם יש קשרי פעילויות קדם או פעילויות עוקבות המוקצים לפעילויות ערסל?

  קשרי פעילויות קדם ופעילויות עוקבות המוקצים לפעילויות ערסל עשויים להשפיע על פעילויות משנה של פעילות הערסל בנוסף לפעילויות הערסל המקושרות.

  סוג הקשר יקבע מתי ניתן לתזמן את הפעילות. ב- Microsoft Project, ההגדרה פעילויות יתחשבו תמיד בתאריכי האילוץ עוקפת את קשרי היחסים בין פעילויות. גירסאות מוקדמות יותר של Microsoft Project אינן כוללות יכולת זו. כדי לקבוע אפשרות זו, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
  2. לחץ על הכרטיסייה תזמון.
  3. לחץ לסימון תיבת הסימון פעילויות יתחשבו תמיד בתאריכי האילוץ.
  4. לחץ על אישור.
אם ביצעת את כל הבדיקות האלו ועדיין יש בעיית תזמון, נסה ליצור פעילות חדשה, או נסה למחוק את הפעילות הבעייתית, ואז צור אותה מחדש.

אם עדיין יש בעיות, ייתכן שהקובץ פגום. אם יצרת את הקובץ ב- Microsoft Project 4.1 או בגירסה מוקדמת יותר, וגירסה זו של Microsoft Project עדיין מותקנת במחשב שלך, פתח את הקובץ ושמור אותו בתבנית MPX. לאחר מכן, פתח את הקובץ ב-Microsoft Project 2000 או גירסה מאוחרת יותר.

למידע נוסף אודות תבנית הקבצים MPX, עיין בקובץ Mpxfile.wri. קובץ Mpxfile.wri נמצא בדרך כלל בספרייה ?\Winproj.

אם אין ברשותך Microsoft Project 4.1 או גירסה מוקדמת יותר, אל תשמור את הקובץ בתבנית MPX. תבנית קובץ זו אינה תומכת (משמרת) בתכונות החדשות הזמינות ב- Microsoft Project 2000 ובגירסאות מאוחרות יותר. לכן, אם תשמור קובץ Microsoft Project 2000 או גירסה מאוחרת יותר בתבנית MPX, תאבד חלק מהתכונות כאשר תמיר את הקובץ.

מאפיינים

Article ID: 175457 - Last Review: יום ראשון 18 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
מילות מפתח 
kbtasks kbtshoot kbprb KB175457

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com