Activită?ile nu sunt programate după cum este a?teptat în Microsoft Project

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 175457 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

REZUMAT

Acest articol descrie de ce este posibil ca o activitate să nu fie programată după cum este a?teptat în Microsoft Project ?i oferă sugestii pentru corectarea comportamentului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Este posibil ca o activitate să nu fie programată după cum este a?teptat din mai multe motive. Pentru a determina cauza exactă, răspunde?i la următoarele întrebări.

Notă Înainte să testa?i oricare dintre scenariile din acest articol, crea?i o copie de rezervă a fi?ierului sau salva?i orice modificări pe care le-a?i făcut în fi?ier.
 1. Este op?iunea Calculation setată la Manual?

  Când specifica?i o calculare manuală, Microsoft Project va calcula fi?ierul numai atunci când apăsa?i F9. Seta?i Calculation la Automatic pentru a rezolva conflictele de planificare. Pentru a seta metoda de calcul, proceda?i astfel:
  1. În meniul Tools, face?i clic pe Options.
  2. Face?i clic pe fila Calculation.
  3. Sub Calculation, face?i clic pe Automatic sau pe Manual.
 2. Este dezactivată op?iunea Show Scheduling Messages?

  Dacă op?iunea Show Scheduling Messages este dezactivată, modificările din fi?ierul de proiect care generează conflicte de programare vor fi procesate. Dacă op?iunea Show Scheduling Messages este activată, ave?i posibilitatea să vede?i conflictul ?i să-l corecta?i. Pentru a activa sau a dezactiva op?iunea Show Scheduling Messages, urma?i ace?ti pa?i:
  1. În meniul Tools, face?i clic pe Options.
  2. Face?i clic pe fila Schedule.
  3. Face?i clic pentru a bifa sau a debifa caseta de selectare Show Scheduling Messages.
  4. Face?i clic pe fila General.
  5. Sub PlanningWizard, bifa?i toate casetele de selectare.
  Notă După ce se activează mesajele de programare, apăsa?i tasta F9. Orice mesaje de programare care apar trebuie rezolvate înainte ca proiectul să fie calculat corect.
 3. Face?i programări din data de începere sau de sfâr?it a proiectului?

  Când programa?i din data de începere a proiectului, activită?ile vor începe cât de curând este posibil. Când programa?i din data de sfâr?it a proiectului, activită?ile vor începe cât de târziu este posibil. Pentru a verifica data care este setată în fi?ierul dvs., face?i clic pe Project information în meniul Project.
 4. Care este data de început (Start Date) a proiectului?

  Dacă op?iunea Show Scheduling Messages este activată ?i introduce?i o activitate care se produce înainte de data Start Date a proiectului, ve?i primi un mesaj de avertisment. Dacă dori?i să programa?i o activitate pentru a începe înainte de data Start Date a proiectului, introduce?i manual data activită?ii. Pentru a verifica data Start Date a proiectului, face?i clic pe Project information în meniul Project.
 5. A?i introdus un procentaj de terminare pentru o activitate?

  Dacă a?i introdus un procentaj de terminare pentru o activitate ?i dacă activitatea a început deja, nu ave?i posibilitatea să modifica?i automat Start Date. Pentru a determina unde s-ar programa activitatea în mod automat, seta?i procentajul de finalizare a activită?ii la zero. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Selecta?i activitatea.
  2. În meniul Project, face?i clic pe Task Information.
  3. Face?i clic pe fila General.
  4. În caseta Percent Complete, tasta?i 0.
  5. Face?i clic pe OK.
 6. A?i atribuit activită?ii o dată Actual Start Date activită?ii?

  Ave?i posibilitatea să atribui?i o dată Actual Start Date pentru o activitate ?i să nu introduce?i un procentaj de finalizare. Activitatea nu va fi programată automat decât dacă seta?i Actual Start Date la NA. Pentru a seta Actual Start Date, introduce?i câmpul de pornire efectivă (Actual Start Date) în tabelul dvs. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Selecta?i titlul oricărei coloane din tabel.
  2. În meniul Insert, face?i clic pe Insert Column.
  3. Selecta?i Actual Start pentru Field Name ?i face?i clic pe OK.
 7. A?i atribuit un tip de restric?ie diferit de As Soon As Possible (ASAP) pentru activitate?

  O restric?ie poate determina programarea activită?ii potrivit tipului de restric?ie ?i datei setate. În Microsoft Project, o activitate cu restric?ia As Late As Possible (ALAP) va fi programată ca o activitate ASAP într-un proiect programat din data Finish Date a proiectului. Pentru a verifica tipul de restric?ie, proceda?i astfel:
  1. Face?i dublu clic pe numărul ID al activită?ii.
  2. Face?i clic pe fila Advanced.
 8. Există rela?ii de tip predecesor sau succesor?

  Tipul rela?iei va determina când poate fi programată activitatea. În Microsoft Project, setarea Tasks will always honor their constraint dates este prioritară fa?ă de legăturile rela?iilor de activitate. Pentru a seta această op?iune, proceda?i astfel:
  1. În meniul Tools, face?i clic pe Options.
  2. Face?i clic pe fila Scheduling.
  3. Face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Tasks will always honor their constraint dates.
  4. Face?i clic pe OK.
 9. Utiliza?i setarea automată Resource Leveling?

  Setarea automată Resource Leveling va întârzia o activitate pentru a evita conflictele de resurse. Astfel, data de începere a activită?ii, Start Date, poate fi decalată. Dacă selecta?i op?iunea Manual, întârzierea nu se va adăuga la activită?i în mod automat. Pentru a elimina orice întârziere adăugată la o activitate ?i pentru a seta Resource Leveling la manual, proceda?i astfel:
  • Pentru a elimina întârzierea, face?i clic pe Clear Leveling.
  • Pentru a seta Resource Leveling la manual, face?i clic pe Resource Leveling în meniul Tools, apoi face?i clic pe Manual.
 10. Există o valoare în câmpul Task Delay?

  În cazul în care câmpul Task Delay con?ine o valoare mai mare ca zero, nu ave?i posibilitatea să programa?i activitatea mai devreme. Pentru a goli câmpul Delay, consulta?i pasul 9.
 11. Este activitatea o subactivitate?

  Dacă o activitate Summary Task (la orice nivel) are un predecesor sau o restric?ie, subactivitatea nu poate fi programată mai devreme decât activitatea principală (Summary Task). Pentru a verifica dacă o activitate principală (Summary Task) are predecesori sau restric?ii, proceda?i astfel:
  1. Selecta?i activitatea.
  2. În meniul Project, face?i clic pe Task Information.
 12. Există o resursă atribuită activită?ii?

  Calendarul de resurse poate afecta programarea unei activită?i care utilizează resurse, dar nu ?i a unei activită?i cu durată fixă. În Microsoft Project, calendarul de resurse poate afecta toate cele trei tipuri de activită?i (durată fixă, lucru fix ?i unită?i fixe). Elimina?i resursa pentru a vedea dacă resursa influen?ează efectiv programarea. După eliminarea resursei, dacă activitatea se programează după cum este a?teptat, atunci verifica?i calendarul de resurse. Pentru a verifica calendarul de resurse, proceda?i astfel:

  În meniul Tools, face?i clic pe Change Working Time, apoi selecta?i numele resursei din lista verticală.
 13. Încerca?i să programa?i o activitate în afara programului de lucru?

  Dacă o zi este marcată ca nelucrătoare, atunci nu ave?i posibilitatea să programa?i începerea unei activită?i în acea zi. Pentru a verifica calendarul proiectului (Project Calendar), face?i clic pe Change Working Time în meniul Tools.
 14. Există rela?ii de tip predecesor sau succesor atribuite activită?ilor principale?

  Rela?iile Predecessor ?i Successor atribuite activită?ilor principale pot influen?a subactivită?ile activită?ilor principale, pe lângă activitatea sau activită?ile principale la care sunt legate.

  Tipul rela?iei va determina când poate fi programată activitatea. În Microsoft Project, setarea Tasks will always honor their constraint dates este prioritară fa?ă de legăturile rela?iilor de activitate. Versiunile anterioare de Microsoft Project nu au această op?iune. Pentru a seta această op?iune, proceda?i astfel:
  1. În meniul Tools, face?i clic pe Options.
  2. Face?i clic pe fila Scheduling.
  3. Face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Tasks will always honor their constraint dates.
  4. Face?i clic pe OK.
Dacă a?i efectuat toate aceste teste ?i ave?i încă probleme cu programarea, încerca?i să crea?i o activitate nouă sau să ?terge?i activitatea problemă, apoi să o crea?i din nou.

Dacă ave?i în continuare probleme, este posibil ca fi?ierul să fie deteriorat. Dacă a?i creat fi?ierul în Microsoft Project 4.1 sau o versiune anterioară ?i ave?i încă această versiune de Microsoft Project instalată pe computer, deschide?i fi?ierul ?i salva?i-l în format MPX. Apoi, deschide?i fi?ierul în Microsoft Project 2000 sau o versiune ulterioară.

Pentru informa?ii suplimentare despre formatul de fi?ier MPX, consulta?i fi?ierul Mpxfile.wri. Fi?ierul Mpxfile.wri se află de obicei în directorul \Winproj.

Dacă nu ave?i Microsoft Project 4.1 sau o versiune anterioară, nu salva?i fi?ierul în format MPX. Acest format de fi?ier nu acceptă (păstrează) caracteristicile noi care sunt disponibile în Microsoft Project 2000 sau în versiunile ulterioare. De aceea, dacă salva?i un fi?ier Microsoft Project 2000 sau o versiune ulterioară în format MPX, ve?i pierde unele dintre caracteristici la conversia fi?ierului.

Proprietă?i

ID articol: 175457 - Ultima examinare: 18 septembrie 2011 - Revizie: 4.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Cuvinte cheie: 
kbtasks kbtshoot kbprb KB175457

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com