อัตราแลกเปลี่ยนของลักษณะพิเศษบนร้านค้าและการเก็บข้อมูลอินสแตนซ์เดียวเมื่อย้ายกล่องจดหมาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 175481 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้เป็นการรวมบัญชีของบทความก่อนหน้านี้พร้อมใช้งานต่อไปนี้: 175481 และ 175706
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 เซิร์ฟเวอร์ และ Microsoft รักษาใน Exchange Server 2003 การเก็บข้อมูลเดียวอินสแตนซ์ของข้อความ

ถ้าข้อความถูกส่งไปยังผู้รับหนึ่ง และ ถ้าข้อความนั้นจะถูกคัดลอกไปยังผู้รับ 20 รายอื่นที่อยู่ในที่เก็บกล่องจดหมายเดียวกัน Exchange Server เก็บรักษาสำเนาของข้อความที่อยู่ในฐานข้อมูลของที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้ Exchange Server แล้วสร้างตัวชี้

ตัวชี้เหล่านี้เชื่อมโยงผู้รับต้นฉบับและการ 20 ผู้รับเพิ่มเติมลงในข้อความต้นฉบับ ถ้าผู้รับต้นฉบับ และ ผู้รับการเพิ่มเติม 20 ถูกย้ายไปยังเก็บกล่องจดหมายอื่น สำเนาเดียวเท่านั้น ของข้อความจะยังคงเดิมในเก็บกล่องจดหมายใหม่

เก็บกล่องจดหมายใหม่อาจอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่น ในไซต์เดียวกัน หรือ ในกลุ่มระดับผู้ดูแล ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในไซต์อื่น เก็บข้อมูลอินสแตนซ์เดียวถูกเก็บไว้เฉพาะเมื่อคุณใช้ตัวช่วยย้ายกล่องจดหมายสร้างใน Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ตัวช่วยสร้างกล่อง Exchange Server 2003 SP1 ย้ายจดหมายนำมาใช้เป็นกากบาทในการดูแลกลุ่มย้ายคุณลักษณะใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถย้ายกล่องจดหมายข้ามกลุ่มระดับผู้ดูแล

Exchange Server รุ่นก่อนหน้านี้จำเป็นต้องให้คุณใช้เครื่องมือ Exmerge กระบวนการนี้ทำให้เกิดการสูญหายของที่เก็บอินสแตนซ์เดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Exmerge คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
174197การผสานจดหมายการแลกเปลี่ยน Microsoft ข้อมูลโปรแกรม (Exmerge.exe)
ตัวอย่างเช่น สมมติต่อไปนี้ การกำหนดค่า:

เซิร์ฟเวอร์ 1 เก็บกล่องจดหมาย 1: ผู้ใช้ A, B และ C
เซิร์ฟเวอร์ เก็บกล่องจดหมาย 2 1: ผู้ใช้ D

เมื่อผู้ใช้กส่งข้อความเดียวกันกับผู้ใช้ B, C ของผู้ใช้ และผู้ใช้ D, Exchange Server สร้างอินสแตนซ์ของข้อความเดียวบน เซิร์ฟเวอร์ที่ 1 สำหรับผู้ใช้ทุกสามคน เนื่องจากผู้ใช้ A, B ผู้ใช้ และผู้ใช้ C ที่อยู่บนเครื่อง เซิร์ฟเวอร์เดียวกัน แม้แต่ความที่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ใช้กคือ เพียงอย่างเดียว อินสแตนซ์ของ messagesthat อยู่ในกล่องขาเข้าของผู้ใช้ B และ C. ผู้ใช้ เนื่องจาก ผู้ใช้ D ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่น Exchange Server ส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 ที่จะ ถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์นั้น

หมายเหตุ ถ้าข้อความถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันแต่ใน ที่เก็บกล่องจดหมายอื่นนอกเหนือจากผู้ส่งที่อยู่บน เก็บกล่องจดหมายนั้นจะยัง ประกอบด้วยข้อความ

ในระหว่างการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ Exchange Server ตรวจสอบทุก ๆ นอกจากนี้ข้อความขาเข้ากับตัวเองเป็นการภายในกำหนด IDs รหัสเหล่านี้ภายใน จะไม่สามารถดูได้กับไคลเอนต์ ถ้า Exchange Server เป็นตัวกำหนดที่ขาเข้า เป็นค่าข้อความซ้ำซ้อน เพิ่งตั้งขึ้นเป็นตัวชี้ตำแหน่งสำหรับข้อความที่มีอยู่นั้น ที่ชี้ไปยังผู้ใช้ที่เพิ่งย้าย สมมติว่า ผู้ใช้ B ถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ 2 Exchange Server จะสร้างอินสแตนซ์ของข้อความเดียวสำหรับผู้ใช้ B ขึ้นอยู่กับ สำเนาของข้อความที่มีผู้ใช้ D นี้เป็นจริงหากไม่มีลบผู้ใช้ D ข้อความ ถ้าผู้ใช้ D ได้เรียบร้อยแล้วลบข้อความ Exchange Server จะสร้างตัว ข้อความโดยยึดตามสำเนาของข้อความที่อยู่ในผู้ใช้เพียงอินสแตนซ์เดียว โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของ D ถ้าผู้ใช้ D ยังลบสำเนาของข้อความในตัว โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบไปแล้ว Exchange Server สร้างข้อความใหม่ และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ 2

กระบวนการเดียวกันเกิดขึ้นถ้าผู้ใช้ B และ C ผู้ใช้ถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ 2 Exchange Server จะรักษาการอินสแตนซ์ของข้อความเดียวสำหรับผู้ใช้ B และ C. ผู้ใช้ นี้จะขึ้นอยู่กับข้อความที่อยู่ใน D. กล่องขาเข้าของผู้ใช้ ถ้ามีผู้ใช้ D เรียบร้อยแล้วลบข้อความ Exchange Server จะรักษาเพียงอินสแตนซ์เดียว ข้อความโดยยึดตามข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบผู้ใช้ D ถ้าผู้ใช้ D มีสตาร์ทงานโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเรียบร้อยแล้ว Exchange Server สร้างข้อความใหม่ และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 175481 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2554 - Revision: 0.1
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
  • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB175481 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:175481
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com