Jak z dlouhé název_souboru získat krátký název_souboru

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 175512 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Za určitých okolností může být nutné získat krátký název_souboru ekvivalentní souboru, který má dlouhý název_souboru. V příkladu umožňují vybrat soubor, který má dlouhý název souboru a vrátit je krátké název_souboru pomocí volání funkce API GetShortPathName.

Další informace

Následující příklad kódu zahrnuje funkce, která bude převést ekvivalenty krátký název souboru dlouhé názvy souborů a také zahrnuje jednoduché demonstrační na funkci použití.

Podrobný příklad

 1. Vytvoření nového projektu standardní EXE v jazyka. Jako výchozí je vytvořen formulář Form1.
 2. Umístěte CommandButton Form1.
 3. Umístěte Common Dialog prvku na formuláři.
 4. V nabídce Vložit vyberte modul do projektu přidat jeden kód modulu.
 5. Přidejte následující kód Module1:
    Declare Function GetShortPathName Lib "kernel32" _
     Alias "GetShortPathNameA" (ByVal lpszLongPath As String, _
     ByVal lpszShortPath As String, ByVal cchBuffer As Long) As Long
  
    Public Function GetShortName(ByVal sLongFileName As String) As String
      Dim lRetVal As Long, sShortPathName As String, iLen As Integer
      'Set up buffer area for API function call return
      sShortPathName = Space(255)
      iLen = Len(sShortPathName)
  
      'Call the function
      lRetVal = GetShortPathName(sLongFileName, sShortPathName, iLen)
      'Strip away unwanted characters.
      GetShortName = Left(sShortPathName, lRetVal)
    End Function
  					
 6. Přidejte následující kód Form1:
    Private Sub Command1_Click()
     Dim msg As String
     CommonDialog1.FileName = "*.*"
     CommonDialog1.ShowOpen
     msg = "Long File Name: " & CommonDialog1.filename & vbCrLf
     msg = msg & "Short File Name: " & GetShortName(CommonDialog1.filename)
     MsgBox msg
    End Sub
  					
 7. Spustit projektu stisknutím klávesy F5. Klepněte na tlačítko příkaz zobrazit dialogové okno otevřít. Přejděte dialogové okno otevřít a najděte soubor, který má dlouhý název_souboru. Vyberte soubor a klepněte na tlačítko OK.
 8. Okno zprávy zobrazí název souboru Long spolu s jeho název krátké souboru.

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
154822Jak z krátkých název_souboru získat Long název_souboru

Vlastnosti

ID článku: 175512 - Poslední aktualizace: 11. března 2005 - Revize: 3.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Visual Basic Control Creation Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
Klíčová slova: 
kbmt kbdocfix kbhowto KB175512 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:175512

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com