อะแดปเตอร์หลายวิธีบนเครือข่ายเดียวกันคาดว่าการทำงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 175767 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถ้าคุณกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายมากกว่าหนึ่งบนเครือข่ายทางกายภาพเดียวกันและเครือข่ายย่อยของโพรโทคอล คุณอาจพบผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด บทความนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานที่คาดไว้ของการตั้งค่าคอนฟิก nonstandard ชนิดนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ทำงานที่มีการติดตั้ง Windows
 • อะแดปเตอร์เครือข่ายที่สองจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางกายภาพเดียวกันหรือฮับ
 • มีการติดตั้ง TCP/IP เป็นโพรโทคอลเครือข่าย
 • อยู่ของการ์ดเชื่อมต่อบนเครือข่ายย่อยเดียวกันคือ 192.168.0.1 และ 192.168.0.2
 • ไคลเอนต์บนเครือข่ายใช้ 192.168.0.119 อยู่
ในสถานการณ์นี้ คุณอาจคาดว่าการ์ดที่สองบนเครือข่ายเดียวกันมีอยู่จริงเครือข่ายและโพรโทคอลย่อยเพื่อทำการปรับสมดุลการโหลด อย่างไรก็ตาม โดยคำจำกัดความ อะแดปเตอร์เดียวอาจติดต่อบนเครือข่ายในแต่ละครั้งในโทโพโลยีเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ดังนั้น อะแดปเตอร์ทั้งสองไม่สามารถส่งได้ในเวลาเดียวกัน และต้องรอหากอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายจะส่ง นอกจากนี้ ข้อความออกอากาศต้องสามารถจัดการ โดยแต่ละอะแดปเตอร์เนื่องจากทั้งสองกำลังรอรับการติดต่อบนเครือข่ายเดียวกัน การตั้งค่าคอนฟิกนี้จำเป็นต้องมีค่าผลิตที่มีนัยสำคัญ ไม่รวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโพรโทคอล การตั้งค่าคอนฟิกนี้ไม่มีวิธีการที่ดีสำหรับการให้อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ซ้ำซ้อนสำหรับเครือข่ายเดียวกัน

สมมติว่า เซิร์ฟเวอร์ที่มีการส่งแพคเก็ต โดยใช้โพรโทคอล TCP/IP กับไคลเอนต์ที่มีอยู่คือ 192.168.0.119 ที่อยู่นี้จะอยู่บนเครือข่ายท้องถิ่น ดังนั้น เกตเวย์ไม่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าถึงไคลเอ็นต์ กองซ้อนของโพรโทคอลที่ใช้กระบวนการผลิตแรกที่พบในตารางสายงานการผลิตเฉพาะ โดยทั่วไป นี้คืออะแด็ปเตอร์แรกที่มีการติดตั้ง ในกรณีนี้ อะแดปเตอร์ที่เป็น 192.168.0.1 ถ้าการส่งล้มเหลว ลองใหม่ในภายหลังอาจใช้อะแดปเตอร์เดียวกันตามรายการที่พบในตารางสายงานการผลิต

ถ้าเครือข่ายสายเคเบิลสำหรับ 192.168.0.1 การ์ดเชื่อมต่อล้มเหลว นี้ไม่จำเป็นต้องทำกระบวนการผลิตจะถูกเอาออกจากตารางสายงานการผลิต ดังนั้น อะแดปเตอร์ที่สองยังคงไม่สามารถใช้

อีกอย่างที่ต้องพิจารณาคือ ว่า โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมเครือข่ายผูกกับอะแดปเตอร์เฉพาะในระบบ ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของเครือข่ายที่ไม่ได้สามารถ ผูกกับอะแดปเตอร์ที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทราฟฟิคที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับจากไคลเอนต์บนอะแดปเตอร์แรกอาจถูกละเว้น โดยแอพลิเคชัน ซึ่งอาจเกิดจากการลงทะเบียนชื่อ NetBIOS บนเครือข่าย นอกจากนี้ ถ้าอะแดปเตอร์ที่ถูกผูกไว้ที่แอพลิเคชันล้มเหลว โปรแกรมประยุกต์อาจล้มเหลวถ้าไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์อื่น ๆ

โดยปกติ ยกเว้นแอพลิเคชันโดยเฉพาะความต้องดังกล่าว การกำหนดค่าชนิดนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์ ผู้ผลิตบางรายทำให้อะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีความแพร่หลายข้อบกพร่องเพื่อป้องกันความล้มเหลวเพียงจุดเดียว อะแดปเตอร์เหล่านี้เปิดใช้งานการ์ดเชื่อมต่อที่สองจะถูกรวมไว้บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน แต่การเปิดใช้งานการ์ดเชื่อมต่อเดียวเท่านั้นที่จะใช้ในแต่ละครั้ง หากอะแดปเตอร์หลักล้มเหลว โปรแกรมควบคุมการยกเลิกเรียกบัตรใบแรก และเปิดใช้งานที่สอง โดยใช้การตั้งค่าคอนฟิกที่อยู่เดียวกัน ผลคือ การเปลี่ยนอะแดปเตอร์สำรองอย่างราบค่อนข้าง นี่คือวิธีการที่ต้องการเพื่อป้องกันการใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายเดียวเป็นเพียงจุดเดียวของความล้มเหลว

ล้มการเซิร์ฟเวอร์ Windows Clustering

Windows Server ล้ม Clustering ไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเติมบนเครือข่ายเดียวกัน และใช้ลักษณะการทำงานที่มีอยู่ของโพรโทคอล TCP/IP ถ้าไม่มีความล้มเหลวของอะแดปเตอร์ ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติพยายามลงทะเบียนที่อยู่ของทรัพยากรที่อยู่ IP บนอะแดปเตอร์อื่น ๆ ถ้าคุณต้องการที่หลีกเลี่ยงอะแดปเตอร์เครือข่ายเดียวเป็นเพียงจุดเดียวของความล้มเหลว กำหนดค่าอะแดปเตอร์เครือข่ายที่อยู่บนเครือข่ายย่อยแบบลอจิคัลที่แตกต่างกัน ขึ้น ใช้ NIC Teaming เมื่อต้องการรวมการ์ดที่มีอยู่จริงหลายลงในอะแดปเตอร์แบบลอจิคัลเดียว (ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้าในบทความนี้)

ข้อมูลก่อนหน้านี้ถูกนำไปใช้กับเส้นทางการออกอากาศ กระบวนการผลิตกับเครือข่ายย่อยใช้ที่อยู่ IP เป็นตัวเลขสูงสุดภายในเครือข่ายย่อย ตัวอย่างเช่น ถือว่าการ์ดเชื่อมต่อที่สอง มีที่อยู่ IP 192.168.0.1 และ 192.168.0.2 และสมมติว่า 192.168.0.1 ถูกติดตั้งครั้งแรก สถานการณ์นี้สร้างเส้นทางดังต่อไปนี้:
  192.168.0.0  255.255.255.0 192.168.0.1  192.168.0.1
  192.168.0.0  255.255.255.0 192.168.0.2  192.168.0.2
  192.255.255.255  255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1
  255.255.255.255  255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 175767 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB175767 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:175767

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com