Polecenia Zapisz element docelowy jako oraz Drukuj element docelowy są niedostępne

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 176316 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL176316
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

W programie Internet Explorer po kliknięciu prawym przyciskiem myszy łącza HTML (Hypertext Markup Language) polecenie Zapisz element docelowy jako oraz Drukuj element docelowy są niedostępne. Ponadto po kliknięciu polecenia Drukuj w menu Plik pole wyboru Drukuj wszystkie połączone dokumenty może być także niedostępne.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy został włączony Klasyfikator treści.

Rozwiązanie

W celu obejścia problemu należy użyć jednej z poniższych metod:

Metoda 1

Wyłącz Klasyfikatora treści, wykonując następujące kroki w programie Internet Explorer:
 1. W programie Internet Explorer 4 w menu Widok kliknij polecenie Opcje internetowe.

  W programie Internet Explorer 5 w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zawartość.
 3. W obszarze Klasyfikator treści kliknij przycisk Wyłącz.
 4. W polu Hasło wpisz wymagane hasło i kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk OK, gdy pojawi się komunikat:
  Klasyfikator treści został wyłączony. Upewnij się, że jest włączony, zanim ktoś inny będzie mógł użyć tego komputera.

Metoda 2

Kliknij łącze HTML, aby załadować stronę sieci Web, a następnie w menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako lub Drukuj. Ta metoda zakłada, że strona sieci Web przejdzie pomyślnie przez Klasyfikatora treści.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Jeśli Klasyfikator treści jest włączony, stronę sieci Web można zapisać lub wydrukować tylko wtedy, gdy przejdzie przez Klasyfikatora treści. Nie można jej zapisać ani wydrukować, klikając prawym przyciskiem myszy łącze HTML, a następnie klikając polecenie Zapisz element docelowy jako lub Drukuj element docelowy, ponieważ ta metoda pomija Klasyfikatora treści. UWAGA: Ustawienia Klasyfikatora treści są stosowane do wszystkich użytkowników komputera lokalnego, a użytkownicy, którzy nie są administratorami na komputerze lokalnym, nie mogą ich zmienić (dotyczy tylko systemu Windows NT 4.0 oraz Windows 2000). Nie można utworzyć różnych ustawień Kreatora treści dla różnych użytkowników tego samego komputera. Jeżeli nie włączasz Klasyfikator treści, a komputer jest współużytkowany z wieloma osobami, skontaktuj się z innymi użytkownikami, aby sprawdzić, czy oni włączyli Klasyfikatora treści.

Właściwości

Numer ID artykułu: 176316 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
Słowa kluczowe: 
kbui msiew98 msiew95 kbprb KB176316

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com