Straipsnio ID: 176497 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Nar?ykl?s ?Internet Explorer? lango pavadinim? sudaro puslapio pavadinimas ir ?Internet Explorer? lango pavadinimas. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?traukti arba pa?alinti pasirinktin? ?Internet Explorer? lango pavadinim?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Puslapio pavadinim? nurodo dokument? apra?? kalbos (HTML) ?ym? <TITLE>, esanti dabartiniame puslapyje. Pvz., jei per?i?rite tinklalap?, kuriame yra toliau pateikta ?ym? <TITLE>, nar?ykl?s ?Internet Explorer? lango pavadinimo juostoje rodoma ?Sveiki! Tai pagrindinis ?Microsoft? puslapis?:
<TITLE>Sveiki! Tai pagrindinis ?Microsoft? puslapis</TITLE>
Numatytasis ?Internet Explorer? lango pavadinimas yra ?Microsoft Internet Explorer?. Ta?iau lango pavadinim? gali tinkinti interneto turinio teik?jai (ICP), interneto paslaug? teik?jai (ISP) arba ?mon?s administratoriai, naudojantys ?Microsoft Internet Explorer? administravimo rinkin? (IEAK). Be to, galite tinkinti lango pavadinim? rankiniu b?du, redaguodami registr?.

Tinkinant ?Internet Explorer? lango pavadinim?, ? numatyt?j? ?Internet Explorer? lango pavadinim? ?traukiama ?provided by (pateik?) <j?s? pasirinktinis pavadinimas>?:
Puslapio pavadinimas ? Microsoft Internet Explorer provided by (?Microsoft Internet Explorer?, pateik?) Pasirinktinis pavadinimas

Pasirinktinio lango pavadinimo ?traukimas ir ?alinimas rankiniu b?du

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?

?iame skyriuje apra?oma, kaip ?traukti ar pa?alinti pasirinktin? ?Internet Explorer? lango pavadinim? rankiniu b?du, redaguojant registr?. Nor?dami tai padaryti, naudokite atitinkam? metod?.

Pasirinktinio ?Internet Explorer? lango pavadinimo ?traukimas

Naudodami registro rengykl?, ?traukite ?String? reik?m?, pavadint? ?Window Title?, ? toliau pateikt? registro rakt?.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Duomen? reik?m? yra pavadinimas, kuris turi b?ti rodomas ?Internet Explorer? lange.

PASTABA: sistemoje ?Windows NT? reik?m?s tipas turi b?ti ne ?String?, o REG_SZ.

Pasirinktinio ?Internet Explorer? lango pavadinimo ?alinimas

Naudodami registro rengykl?, registre panaikinkite toliau pateikt? reik?m?.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Panaikinus ?i? reik?m?, numatytuoju lango pavadinimu tampa ?Microsoft Internet Explorer?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 176497 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 3.4
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 SP-1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 SP-1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server (serveris)
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbui KB176497

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com