Komunikat o błędzie: Plik lub katalog jest uszkodzony...

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 176646 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL176646

SYMPTOMPodczas próby otwarcia, usunięcia lub zmiany nazwy pliku lub folderu za pomocą Eksploratora Windows NT, Menedżera plików lub wiersza poleceń może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie:

 • <dysk>:\<folder> jest niedostępny
  Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny. Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny. Plik lub katalog \<folder> jest uszkodzony i nieczytelny
  Uruchom narzędzie Chkdsk.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Przyczyna

Takie zachowanie może wystąpić, gdy uszkodzony jest plik, folder lub indeks systemu plików (główna tabela plików [MFT] lub tabela alokacji plików [FAT]).

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Gdy program Chkdsk wykryje problemy z systemem plików i usiłuje naprawić uszkodzenie, może nastąpić utrata danych. Firma Microsoft nie zaleca uruchamiania programu Chkdsk z przełącznikiem /f wiersza poleceń, jeżeli wcześniej nie wykonano pełnej kopii zapasowej dysku twardego.

Spróbuj naprawić uszkodzony plik, folder lub indeks systemu plików za pomocą programu Chkdsk. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie chkdsk /f <drive>: , gdzie <dysk> jest literą dysku, na którym jest uszkodzony plik, folder lub indeks systemu plików.
 3. Kliknij przycisk OK.
UWAGA: Jeżeli dysk twardy jest duży, jego sprawdzenie może zająć programowi Chkdsk od kilku minut do kilku godzin.

Więcej informacji

Program Chkdsk zapisuje każdy naprawiony plik w katalogu głównym jako plik File<nnnn>.chk, a każdy naprawiony folder w katalogu głównym jako plik Found.<nnn>, gdzie <n> jest liczbą.

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z programu Chkdsk, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz „chkdsk” (bez cudzysłowów), a następnie kliknij dwukrotnie temat „Polecenie Chkdsk”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Identyfikator artykułu: 156571
TYTUŁ : How to Perform Scandisk in Windows NT 4.0

Identyfikator artykułu: 160963
TYTUŁ : CHKNTFS.EXE: What You Can Use It For

Identyfikator artykułu: 161801
TYTUŁ : Chkdsk reports an erroneous Event ID 41

Właściwości

Numer ID artykułu: 176646 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbsetup kbprb KB176646

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com