วิธีใช้การตรวจสอบพูลหน่วยความจำ (Poolmon.exe) เพื่อแก้ไขปัญหาหน่วยความจำของโหมดเคอร์เนลที่รั่วไหล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 177415 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้การตรวจสอบพูลหน่วยความจำ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Poolmon.exe เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการตรวจสอบหน่วยความจำแท็ก

Poolmon แสดงข้อมูลที่ระบบปฏิบัติการรวบรวมเกี่ยวกับการปันส่วนของหน่วยความจำจาก ระบบที่สามารถทำเพจได้และประเภทของเคอร์เนลที่ไม่ใช่เพจพูและ เกี่ยวกับประเภทหน่วยความจำที่ใช้สำหรับ เซสชันบริการเทอร์มินัล ข้อมูลถูกจัดกลุ่มตามแท็กการจัดสรรพูล นี้ ข้อมูลสามารถถูกใช้ โดยการสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft ค้นหาโหมดเคอร์เนล หน่วยความจำรั่วไหล

หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้น โดยโปรแกรมประยุกต์ หรือกระบวนการที่จัดสรรหน่วยความจำสำหรับการใช้งาน แต่ที่ไม่ว่างในหน่วยความจำเมื่อโปรแกรมประยุกต์หรือกระบวนการเสร็จสิ้น ดังนั้น หน่วยความจำที่มีอยู่ถูกใช้อย่างสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไป บ่อย สภาพเช่นนี้ทำให้ระบบหยุดการทำงานได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ:

รหัสเหตุการณ์: 2020
แหล่งที่มา: Srv
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถจากเพจพูลเนื่องจากพูลว่างเปล่า

รหัสเหตุการณ์: 2019
แหล่งที่มา: Srv
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถจากระบบไม่ใช่เพจพูลเนื่องจากพูลว่างเปล่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนแรกต่อไปนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานแท็ก โหมดการใช้ Poolmon ส่วนที่สองอธิบายถึงวิธีการรวบรวมการ ข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาโดยใช้ Poolmon

การเปิดใช้งานโหมดการแท็ก

ก่อนที่จะเรียกใช้ PoolMon คุณต้องเปิดใช้งานการติดป้ายพูแล้ว เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ ประเภทการคุณลักษณะการติดป้ายรวบรวม และคำนวณ สถิติเกี่ยวกับหน่วยความจำที่เก็บพักที่เรียงลำดับตามค่าแท็กของหน่วยความจำ การปันส่วน

หมายเหตุไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการเก็บพักที่ติดป้ายใน Windows Server 2003 เนื่องจากมันถูกเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเก็บพักที่ติดป้ายบน Windows NT ใช้ 4.0 ใช้ Windows 2000, Windows XP โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: แก้ไขรีจิสทรี

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรีที่ช่วยให้แท็ก โหมดสำหรับ Poolmon.exe ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เรียกใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหาตำแหน่งของคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 3. ปรับลดค่าของGlobalFlagหรือบันทึกการ
  เซสชัน ผู้จัดการ
  คีย์
 4. คลิกสองครั้งGlobalFlagค่าในเครื่อง บานหน้าต่างด้านขวา
 5. การเปลี่ยนแปลงค่าใน0x00000400เลขฐานสิบหก

  หมายเหตุเมื่อคุณเพิ่มค่าสถานะที่ส่วนกลาง 0x00000400 แสดงขึ้น เป็นการ 0x400 หลังจากที่มีเพิ่ม จำเป็นต้องเพิ่มตัวนำที่ทั้งหมด เลขศูนย์หรือตัวเลือกบางข้อมูล Poolmon จะไม่แสดงในผลลัพธ์ หน้าจอ
 6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุเมื่อคุณเสร็จสิ้นการตรวจแก้จุดบกพร่อง เปลี่ยนค่า GlobalFlag กลับไป ดั้งเดิมค่าที่คุณได้รับคำแนะนำการเขียนลงในขั้นตอนที่ 3

วิธีที่ 2: ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Gflags.exe

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การแก้ไขค่าสถานะส่วนกลาง (Gflags.exe) เพื่อ เปิดใช้งานการติดป้ายพูล Gflags.exe มีอยู่ใน Windows NT 4.0 Resource Kit และ ในโฟลเดอร์ \Support\Tools ของ Windows 2000, Windows XP และ Windows ซีดีรอม 2003 ของเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุเนื่องจากการใช้พูลโปรแกรมติดป้ายอย่างถาวรงานใน Windows Server 2003,การเปิดใช้งานการติดป้ายพูลกล่องกาเครื่องหมายในการส่วนกลาง ค่าสถานะกล่องโต้ตอบที่มีสีจาง และคำสั่งเพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการเก็บพัก ติดป้ายล้มเหลว

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ Gflags.exe ปฏิบัติเหล่านี้ ขั้นตอน:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, ชนิดgflags.exeแล้ว คลิกตกลง.
 2. เลือกการเปิดใช้งานการติดป้ายพูล.
 3. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 4. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุเมื่อคุณเสร็จสิ้นการตรวจแก้จุดบกพร่อง การทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อ ปิดใช้งานการติดป้ายพูล

การใช้ Poolmon เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

PoolMon แสดงรายละเอียดของแท็กพูภายในหน้าต่างคำสั่ง การใช้ แป้นลูกศรหรือแป้น PAGE UP และ PAGE DOWN จะแสดงป้ายทั้งหมด ข้อมูลที่ส่งกลับ โดยเครื่องมือ

Poolmon.exe จะพร้อมใช้งานในการ Windows NT 4.0 Resource Kit และ ในโฟลเดอร์ \Support\Tools ของ Windows 2000 Windows XP และ Windows ซีดีรอม Server 2003

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อต้องการคัดลอก และเก็บข้อมูลป้าย ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับสองชั่วโมงที่ 15 ช่วงนาที การปรับปรุงแต่ละแบบใช้ผนวกข้อมูลไปยังจุดสิ้นสุดของแฟ้ม Notepad
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิก'แผงควบคุม'จากนั้น คลิกสองครั้งคอนโซล.

  หมายเหตุสำหรับ Windows 2000 คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาที่แถบชื่อเรื่อง จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกตัวเลือกแท็บ คลิกโหมด QuickEditแล้ว คลิกแทรก โหมด.
 3. คลิกเค้าโครงแท็บ การเปลี่ยนแปลงขนาดบัฟเฟอร์หน้าจอมูลค่าการ99และ แล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกคำสั่ง แสดงกล่องโต้ตอบ.
 5. Poolmon.exe ในการค้นหาตำแหน่ง Support\Debug\แพลตฟอร์มโฟลเดอร์ใน Windows NT 4.0 CD. เปลี่ยนไดรฟ์และโฟลเดอร์ที่เก็บ Poolmon.exe บน Windows ซีดี 2000 Poolmon.exe ที่อยู่ในแฟ้ม Support.CAB Support.CAB จะอยู่ภายใต้ โฟลเดอร์ \Support\Tools
 6. ชนิดPoolmon.exe.
 7. กด P จน Poolmon แสดงคอลัมน์ที่สอง "ชนิด" และ แสดงค่าสามารถทำเพจได้.
 8. กด B จะเรียงลำดับคอลัมน์จากที่ใหญ่ที่สุดในการ ที่น้อยที่สุด
 9. เลือกเนื้อหาของหน้าจอทั้งหมด จากนั้น กด ป้อน
 10. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดจากนั้น คลิก'แผ่นจดบันทึก.
 11. บนเครื่องแก้ไขเมนู คลิกวาง.
 12. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 เพื่อค้นหาค่าไม่ใช่เพจพู.
 13. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8-11 การวาง
Poolmon.exe ยังมีคีย์คำสั่งบางอย่างที่เรียงลำดับผลลัพธ์ สำหรับคุณ กดตัวอักษรที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เพื่อดำเนินการ ใช้แบบ สองสามวินาทีสำหรับแต่ละคำสั่งการทำงาน นี่คือรายการของสองสามคำสั่ง:
P - การติดแท็กการเรียงลำดับรายการ โดย Paged ไม่ใช่ Paged หรือผสมกัน โปรดสังเกตว่า P cycles ผ่านแต่ละหนึ่ง
B - เรียงลำดับแท็ก ด้วยการใช้งานสูงสุดไบต์
M - เรียงลำดับแท็ก ด้วยการปันส่วนของไบต์ที่สูงสุด
T - แท็กเรียงตามลำดับตัวอักษรตามชื่อแท็ก
E - แสดง Paged ไม่ใช่แบบเพจรวมผ่านด้านล่าง วน
A - เรียงลำดับแท็กตามขนาดการจัดสรร
F - เรียงลำดับแท็ก ด้วย "หมาย"
S - เรียงแท็ก โดยความแตกต่างของ allocs และต้องการเพิ่ม
E - แสดง Paged ไม่ใช่แบบเพจรวมผ่านด้านล่าง วน
Q - ปิดอยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
298102วิธีการค้นหาแท็กของพูลที่ใช้ โดยโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 177415 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB177415 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:177415

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com