Nabídka Start a nabídka Oblíbené položky nejsou uspořádány abecedně

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 177482 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Prohlížíte-li nabídku Start a nabídku Oblíbené položky, zástupci a složky se nemusejí zobrazovat v abecedním pořadí a nově vytvoření zástupci se mohou přidávat na dolní konec nabídky.

Příčina

Tento problém se může vyskytnout, pokud ručně změníte uspořádání zástupců a složek v nabídce Start nebo v nabídce Oblíbené položky, nebo pokud nainstalujete nový program.

Řešení

Upozornění: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte příslušné kroky popsané v jedné z následujících částí v závislosti na verzi aplikace Internet Explorer a systému Windows.

Internet Explorer 4.x a Windows 98

Chcete-li změnit uspořádání zástupců a složek, přetáhněte příslušného zástupce nebo složku na požadované místo v nabídce. Chcete-li obnovit výchozí abecední pořadí, prostudujte příslušné informace v jedné z následujících částí v závislosti na nabídce, kterou chcete obnovit.

Nabídka Start

Obnovení výchozího řazení nabídky Start:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V Editoru registru vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu Order a potom klepněte na příkaz Odstranit.

Nabídka Oblíbené položky

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V programu Editor registru vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Favorites\Menu
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu Order a potom klepněte na příkaz Odstranit.
Poznámka: Tyto změny se projeví až po restartování počítače. Uvedené kroky může být třeba opakovat pokaždé, když nainstalujete nový program nebo ručně změníte pořadí položek v těchto nabídkách. Pokud nechcete, aby pořadí položek v těchto nabídkách bylo možné měnit pomocí myši, odeberte součást Windows Desktop Update (platí pouze pro systémy Windows 95 a Windows NT 4.0). Další informace o odebrání součásti Windows Desktop Update naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
165695 Jak přidat nebo odebrat součást Windows Desktop Update
Pokud chcete součást Windows Desktop Update uchovat a nechcete měnit pořadí položek v těchto nabídkách pomocí úprav registru, nainstalujte aplikaci Internet Explorer 5 nebo novější. Aplikace Internet Explorer 5 obsahuje v místní nabídce příkaz Seřadit podle názvu, tato nabídka se zobrazí klepnutím pravým tlačítkem myši buď na nabídku Start, nebo na nabídku Oblíbené položky.

Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi aplikace Internet Explorer, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/cze/windows/products/winfamily/ie/default.mspx

Internet Explorer 5 nebo novější se systémem Windows 98 Druhé vydání, Windows 2000 nebo Windows XP

Chcete-li seřadit nabídku Programy, nabídku Dokumenty nebo nabídku Oblíbené položky, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou položku v příslušné nabídce a poté klepněte na příkaz Seřadit podle názvu.

Seřazení položek nabídky podle názvu pomocí klávesnice:
 1. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku nabídky, kterou chcete seřadit.
 2. Stisknutím kláves SHIFT + F10 zobrazte místní nabídku.
 3. Pomocí kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ klepněte na příkaz Seřadit podle názvu a pak stiskněte klávesu ENTER.
Chcete-li zobrazit video s návodem jak seřadit nabídku Programy, klepněte na tlačítko Přehrát (
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Tlačítko Přehrát
) v prohlížeči Windows Media Player:Poznámka: Abyste mohli přehrát výše uvedené video, musí být v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player 7.0 či novější. Další informace o možnostech získání programu Windows Media Player verze 7.1 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
299321 Popis a dostupnost programu Windows Media Player 7.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci systému Windows jsou v nabídkách Start a Oblíbené položky nejprve uvedeny složky a na konci jsou zástupci programů nebo další položky. Složky a zástupci jsou ve všech nabídkách zobrazeny v abecedním pořadí. Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 4.x se systémem Windows 98, můžete pořadí složek a zástupců v nabídkách Start a Oblíbené položky změnit. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že jste nainstalovali součást Windows Desktop Update.

Další informace o instalaci součásti Windows Desktop Update získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
165695 Jak přidat nebo odebrat součást Windows Desktop Update
Poznámka: V systémech Windows 98 Druhé vydání a Windows 2000 je zahrnuta jak součást Windows Desktop Update, tak příkaz Seřadit podle názvu aplikace Internet Explorer 5.

Vlastnosti

ID článku: 177482 - Poslední aktualizace: 25. června 2007 - Revize: 9.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na těchto platformách
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kberrmsg kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbui kbprb KB177482

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com