תפריט התחלה ותפריט מועדפים לא מסוגרים בסדר אלפביתי

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 177482 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שינוי הרישום, הקפד לגבות אותו וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת הצגת תפריט התחלה ותפריט מועדפים, ייתכן שקיצורי הדרך והתיקיות אינם מופיעים בסדר אלפביתי וקיצורי דרך חדשים שתיצור יתווספו לתחתית התפריט.

סיבה

אופן פעולה זה יכול להתרחש בעת סידור ידני מחדש של קיצורי הדרך והתיקיות בתפריט התחלה או בתפריט מועדפים, או בעת התקנת תוכנית חדשה.

פתרון הבעיה

אזהרה שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום בעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום הוא באחריותך.
כדי לפתור אופן פעולה זה, בצע את הפעולות המפורטות באחד הסעיפים הבאים, בהתאם לגירסת Internet Explorer ו- Windows שברשותך.

Internet Explorer 4.x ו- Windows 98

כדי לסדר מחדש את קיצורי הדרך והתיקיות, גרור את קיצור הדרך המתאים למיקום בתפריט שבו ברצונך להציגו. כדי לשחזר את הסדר האלפביתי המשמש כברירת מחדל, עיין במידע באחד הסעיפים הבאים, בהתאם לתפריט שברצונך לשחזר.

תפריט התחלה

כדי לשחזר את סדר המיון המשמש כברירת מחדל בתפריט התחלה:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. בעורך הרישום, אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הערך Order ולאחר מכן לחץ על מחק.

תפריט מועדפים

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. בעורך הרישום, אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Favorites\Menu
 3. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הערך Order ולאחר מכן לחץ על מחק.
הערה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי ששינויים אלה ייכנסו לתוקף, וייתכן שיהיה עליך לחזור על פעולות אלה בכל פעם שתתקין תוכנית חדשה או לאחר שתסדר מחדש באופן ידני פריטים בתפריטים אלה. אם אינך מעוניין ביכולת לסדר מחדש פריטים בתפריטים אלה באמצעות העכבר, הסר את Windows Desktop Update ?(Windows 95 או Windows NT 4.0 בלבד). לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההסרה של Windows Desktop Update, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
165695 כיצד להוסיף או להסיר את הרכיב Windows Desktop Update (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם ברצונך להשאיר את Windows Desktop Update ולמנוע עריכה של הרישום כדי לסדר מחדש את פריטי התפריט, התקן את Internet Explorer 5 או גירסה מתקדמת יותר. Internet Explorer 5 כולל את הפקודה מיין לפי שם בתפריט הקיצור שמופיע בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על תפריט התחלה או על תפריט מועדפים.

כדי להתקין את הגירסה האחרונה של Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/windows/products/winfamily/ie/default.mspx

Internet Explorer 5 או גירסה מתקדמת יותר עם Windows 98 Second Edition,? Windows 2000 או Windows XP

כדי למיין את תפריט תוכניות, תפריט מסמכים או תפריט מועדפים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט כלשהו בתפריט ולאחר מכן לחץ על מיין לפי שם.

כדי להשתמש בלוח המקשים למיון פריטי התפריט לפי שם:
 1. השתמש במקשי החצים כדי לבחור את הפריט בתפריט שברצונך למיין.
 2. הקש SHIFT+F10 כדי להציג את תפריט הקיצור.
 3. השתמש במקש DOWN ARROW או במקש UP ARROW כדי ללחוץ על מיין לפי שם ולאחר מכן הקש ENTER.
כדי לצפות בסרטון וידאו המסביר כיצד למיין את תפריט תוכניות, לחץ על לחצן הפעל (
כווץ את התמונההרחב את התמונה
לחצן הפעל
) במציג Windows Media Player שלהלן:הערה כדי להציג את סרטון הווידיאו שלעיל, נדרשת התקנה של Windows Media Player 7.0 או גירסה מתקדמת יותר. לקבלת מידע נוסף על אופן ההשגה של Windows Media Player גירסה 7.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
299321 הנגן Windows Media Player 7.1 - תיאור וזמינות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בעת התקנת Windows, תפריט התחלה ותפריט מועדפים מציגים תחילה את התיקיות ואחריהן את קיצורי הדרך לתוכניות או לפריטים אחרים. התיקיות וקיצורי הדרך מוצגים בסדר אלפביתי בכל תפריט. בעת שימוש ב- Internet Explorer 4.x עם Windows 98, באפשרותך לסדר מחדש את התיקיות וקיצורי הדרך בתפריט התחלה ובתפריט מועדפים. פונקציונליות זו זמינה רק בעת התקנת Windows Desktop Update.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההתקנה של Windows Desktop Update, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
165695 כיצד להוסיף או להסיר את Windows Desktop Update (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה Windows 98 Second Edition ו- Windows 2000 כוללים הן את Windows Desktop Update והן את הפקודה מיין לפי שם של Internet Explorer 5.

מאפיינים

Article ID: 177482 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2008 - Revision: 9.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbarttypeshowme kbenv kberrmsg kbprb kbui KB177482

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com