เมนูเริ่ม และเมนูรายการโปรด ไม่แสดงตามลำดับตัวอักษร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 177482 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณดูเมนู เริ่ม และเมนู รายการโปรด ทางลัดและโฟลเดอร์อาจไม่จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร และทางลัดใหม่ที่คุณสร้างขึ้นอาจถูกเพิ่มไว้ที่ด้านล่างของเมนู

สาเหตุ

ลักษณะเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณจัดเรียงทางลัดและโฟลเดอร์ด้วยตนเองใหม่บนเมนู เริ่ม หรือบนเมนู รายการโปรด หรือเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมใหม่

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่อยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดต่อไปนี้ โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Internet Explorer และ Windows ที่คุณใช้อยู่

Internet Explorer 4.x และ Windows 98

เมื่อต้องการจัดเรียงทางลัดและโฟลเดอร์ของคุณใหม่ ให้ลากทางลัดหรือโฟลเดอร์ที่เหมาะสมไปยังตำแหน่งบนเมนูที่คุณต้องการแสดงทางลัดหรือโฟลเดอร์นั้น เมื่อต้องการคืนค่าการเรียงลำดับตามตัวอักษรที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้ดูข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการคืนค่าเมนูใด

เมนูเริ่ม

เมื่อต้องการคืนค่าลำดับการจัดเรียงที่เป็นค่าเริ่มต้นบนเมนู เริ่ม ให้ทำดังนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วกด ENTER
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้ค้นหาและคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ค่าลำดับ แล้วคลิก ลบ

เมนูรายการโปรด

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วกด ENTER
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้ค้นหาและคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Favorites\Menu
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ค่าลำดับ แล้วคลิก ลบ
หมายเหตุ คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผล และคุณอาจต้องทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณติดตั้งโปรแกรมใหม่ หรือหลังจากที่คุณได้เรียงลำดับรายการต่างๆ บนเมนูเหล่านี้ใหม่ด้วยตนเอง หากคุณไม่ต้องการให้สามารถเรียงลำดับรายการต่างๆ ใหม่บนเมนูเหล่านี้ได้โดยใช้เมาส์ ให้เอา Windows Desktop Update (เฉพาะ Windows 95 หรือ Windows NT 4.0 เท่านั้น) ออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอา Windows Desktop Update ออก โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
165695 วิธีการเพิ่มหรือเอา Windows Desktop Update ออก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากคุณต้องการเก็บ Windows Desktop Update ไว้ และหลีกเลี่ยงการแก้ไขรีจิสทรีเพื่อเรียงลำดับรายการในเมนูใหม่ ให้ติดตั้ง Internet Explorer 5 หรือที่สูงกว่า Internet Explorer 5 จะมีคำสั่ง เรียงลำดับตามชื่อ บนเมนูทางลัดที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่เมนู เริ่ม หรือเมนู รายการโปรด อย่างใดอย่างหนึ่ง

เมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer รุ่นล่าสุด ให้ดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx

Internet Explorer 5 หรือที่สูงกว่าที่ติดตั้ง Windows 98 Second Edition, Windows 2000 หรือ Windows XP

เมื่อต้องการเรียงลำดับเมนู โปรแกรม เมนู เอกสาร หรือเมนู รายการโปรด ให้คลิกขวาที่รายการใดๆ บนเมนู แล้วคลิก เรียงลำดับตามชื่อ

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ของคุณในการเรียงลำดับรายการในเมนูตามชื่อ ให้ทำดังนี้:
 1. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกรายการบนเมนูที่คุณต้องการเรียงลำดับ
 2. กด SHIFT+F10 เพื่อดูเมนูทางลัด
 3. ใช้ปุ่มลูกศรลงหรือปุ่มลูกศรขึ้น เพื่อคลิก เรียงลำดับตามชื่อ แล้วกด ENTER
เมื่อต้องการดูวิดีโอที่แสดงวิธีการเรียงลำดับเมนู โปรแกรม ให้คลิกปุ่ม เล่น (
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่มเล่น
) บนตัวแสดง Windows Media Player ด้านล่างนี้:หมายเหตุ เมื่อต้องการดูไฟล์วิดีโอข้างต้น ต้องติดตั้ง Windows Media Player 7.0 หรือที่สูงกว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Media Player รุ่น 7.1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299321 คำอธิบายและความพร้อมใช้งานของ Windows Media Player 7.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
เมื่อคุณติดตั้ง Windows เมนู เริ่ม และเมนู รายการโปรด จะแสดงโฟลเดอร์ก่อน แล้วจากนั้นจึงแสดงทางลัดไปยังโปรแกรมหรือรายการอื่นๆ โฟลเดอร์และทางลัดจะแสดงตามลำดับตัวอักษรบนแต่ละเมนู เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 4.x กับ Windows 98 คุณจะสามารถจัดเรียงโฟลเดอร์และทางลัดใหม่บนเมนู เริ่ม และบนเมนู รายการโปรด ได้ ฟังก์ชันการทำงานนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณติดตั้ง Windows Desktop Update เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows Desktop Update โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
165695 วิธีการเพิ่มหรือเอา Windows Desktop Update ออก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หมายเหตุ Windows 98 Second Edition และ Windows 2000 ประกอบด้วยคำสั่ง เรียงลำดับตามชื่อ ของทั้ง Windows Desktop Update และ Internet Explorer 5

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 177482 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มิถุนายน 2551 - Revision: 9.5
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbarttypeshowme kbenv kberrmsg kbprb kbui KB177482

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com