Τρόπος προσθήκης και ενεργοποίησης επιπλέον γλωσσών στα Windows

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 177561 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο αφορά στα Windows 2000. Η υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου 2010. Το Κέντρο λύσεων για Windows 2000 μετά τη λήξη της υποστήριξης αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης για τον προγραμματισμό της στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης και ενεργοποίησης της υποστήριξης πρόσθετων γλωσσών σε έναν υπολογιστή με Windows.


Windows NT. 4.0

Μπορείτε να προσθέσετε, να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους υποστήριξης για πολλές γλώσσες, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Τοπικές ρυθμίσεις" (Regional Settings) του "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ορισμένες γλώσσες που δεν παρατίθενται στο εργαλείο "Τοπικές ρυθμίσεις" (Regional Settings), από το CD-ROM των Windows.

Για να προσθέσετε μια γλώσσα στα Windows NT 4.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο φάκελο Langpack του CD-ROM των Windows NT 4.0, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο <language>.inf και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Install.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες γλώσσες απαιτούν αρχεία από το φάκελο I386 καθώς και από το φάκελο Langpack. Εάν σας ζητηθεί η θέση ενός αρχείου το οποίο δεν βρίσκεται στο φάκελο Langpack, καθορίστε το φάκελο I386 και, στη συνέχεια, επιστρέψτε σε αυτόν την επόμενη φορά που θα σας ζητηθεί ένα αρχείο.
 2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Για να ενεργοποιήσετε μια γλώσσα που προστέθηκε πρόσφατα και να καθορίσετε μια διάταξη πληκτρολογίου στα Windows NT, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Settings και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Control Panel.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Regional Settings.
 3. Στην καρτέλα Regional Settings, κάντε κλικ στην κατάλληλη γλώσσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Apply.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Input Locales.
 5. Στο πλαίσιο Input Locales, κάντε κλικ στην κατάλληλη γλώσσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties.
 6. Στο πλαίσιο Keyboard Layout, κάντε κλικ στην κατάλληλη διάταξη πληκτρολογίου, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα αρχεία .inf τα οποία είναι διαθέσιμα στο φάκελο Langpack.

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
ΑρχείοΠεριγραφή
Arabic.infΥποστήριξη αραβικής γλώσσας
Cyrillic.infΥποστήριξη κυριλλικών γλωσσών
European.infΥποστήριξη ευρωπαϊκών γλωσσών που βασίζονται στα λατινικά
Exchsrvr.infΌλοι οι πίνακες μετατροπής κωδικοσελίδων για τον Microsoft Exchange Server
Greek.infΥποστήριξη ελληνικής γλώσσας
Hebrew.infΥποστήριξη εβραϊκής γλώσσας
Japanese.infΥποστήριξη ιαπωνικής γλώσσας
Korean.infΥποστήριξη κορεατικής γλώσσας
Schinese.infΥποστήριξη απλοποιημένης κινεζικής γλώσσας
Tchinese.infΥποστήριξη παραδοσιακής κινεζικής γλώσσας
Thai.infΥποστήριξη ταϊλανδικής γλώσσας
Turkish.infΥποστήριξη τουρκικής γλώσσας
Us_eng.infΥποστήριξη αγγλικής γλώσσας (Η.Π.Α)
Vietnam.infΥποστήριξη βιετναμικής γλώσσας

Windows 2000

Για να προσθέσετε μια επιπλέον γλώσσα στα Windows 2000, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή"Ρυθμίσεις" (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Τοπικές ρυθμίσεις (Regional Settings).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την καρτέλα Γενικά (General), έπειτα κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην κατάλληλη ομάδα γλωσσών που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply). Το σύστημα θα σας ζητήσει το CD-ROM των Windows 2000 ή θα αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία του συστήματος στο δίκτυο. Μόλις εγκατασταθεί η γλώσσα, τα Windows 2000 θα σας ζητήσουν να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για να ενεργοποιήσετε μια γλώσσα που προστέθηκε πρόσφατα και να καθορίσετε μια διάταξη πληκτρολογίου στα Windows 2000, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή"Ρυθμίσεις" (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Τοπικές ρυθμίσεις (Regional Settings).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες πληκτρολογίου (Input Locales).
 4. Στο πλαίσιο Γλώσσες πληκτρολογίου (Input Locales), κάντε κλικ στην κατάλληλη γλώσσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στο πλαίσιο Διάταξη πληκτρολογίου (Keyboard Layout), κάντε κλικ στην κατάλληλη διάταξη πληκτρολογίου, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.

Internet Explorer Administration Kit (IEAK)

Η πρόσθετη υποστήριξη γλωσσών για εμφάνιση και εισαγωγή κειμένου μπορεί να συμπεριληφθεί κατά τη δημιουργία ενός πακέτου IEAK για υπολογιστές-πελάτες με Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition και Windows NT. Αυτό γίνεται στο βήμα "Stage 2 - Automatic Version Synchronization" του οδηγού IEAK Customization Wizard.

Το IEAK δεν παρέχει υποστήριξη για εμφάνιση και εισαγωγή κειμένου γλώσσας για υπολογιστές-πελάτες των Windows 2000, επειδή η υποστήριξη γλώσσας περιλαμβάνεται με το λειτουργικό σύστημα στην καρτέλα Γενικά (General) του εργαλείου Τοπικές ρυθμίσεις (Regional Settings) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).


Windows XP

Για να εγκαταστήσετε μια άλλη γλώσσα και διάταξη πληκτρολογίου στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο τυπικό μενού "Έναρξη" (Start) των Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).

  Στο κλασικό μενού "Έναρξη" (Start) των Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες (Languages) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details) στην περιοχή "Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής" (Text services and input languages).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) στην περιοχή "Εγκατεστημένες υπηρεσίες" (Installed Services) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να προσθέσετε και στη διάταξη πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη γλώσσα.
 5. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της γραμμής γλώσσας, κάντε κλικ στο κουμπί Γραμμή γλώσσας (Language Bar) στην περιοχή "Προτιμήσεις".

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Με εγκατεστημένο το πακέτο LangPack, οι χρήστες του Internet Explorer 4.0 μπορούν να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα επεξεργασίας Input Method Editor (IME) για ιαπωνικά/κορεατικά των Windows 95 και των Windows NT 4.0. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες, όχι μόνο να εμφανίζουν, αλλά και να καταχωρούν κείμενο στα ιαπωνικά και τα κορεατικά σε φόρμες Web και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook Express 4.0. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
186113 Πρόγραμμα επεξεργασίας Input Method Editor του Internet Explorer 4.0 για Ιαπωνικά/Κορεατικά

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 177561 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbhowtomaster KB177561

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com