วิธีการเพิ่มและการเปิดใช้งานภาษาเพิ่มเติมใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 177561 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้ได้กับ Windows 2000 การสนับสนุน Windows 2000 สิ้นสุดลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010ศูนย์โซลูชันหลังการสนับสนุน Windows 2000 เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนกลยุทธ์การโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบาย Microsoft Support Lifecycle
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มและเปิดใช้งานการสนับสนุนภาษาเพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows


Windows NT 4.0

คุณสามารถเพิ่ม เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการสนับสนุนหลายภาษาได้ โดยใช้เครื่องมือการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม คุณสามารถเพิ่มภาษาบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อในเครื่องมือการตั้งค่าภาษาได้จากซีดีรอม Windows

หากต้องการเพิ่มภาษาเพิ่มเติมใน Windows NT 4.0 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในโฟลเดอร์ Langpack folder บนซีดีรอม Windows NT 4.0 ให้คลิกขวาที่ <language>.inf และคลิก ติดตั้ง

  หมายเหตุ: ภาษาบางภาษาจำเป็นต้องมีแฟ้มจากโฟลเดอร์ I386 รวมทั้งโฟลเดอร์ Langpack หากคุณได้รับข้อความแจ้งถึงตำแหน่งของแฟ้มที่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ Langpack ให้ระบุโฟลเดอร์ I386 และกลับไปที่โฟลเดอร์ Langpack ในครั้งถัดไปที่คุณได้รับข้อความแจ้งให้ระบุแฟ้ม
 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หากต้องการเปิดใช้งานภาษาเพิ่งเพิ่มเข้าไปและระบุเค้าโครงแป้นพิมพ์ใน Windows NT ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่ม เลือกที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งที่ การตั้งค่าภูมิภาค
 3. บนแท็บ การตั้งค่าภูมิภาค ให้คลิกภาษาที่เหมาะสม จากนั้นคลิก นำไปใช้
 4. คลิกที่แท็บ ป้อนตำแหน่งที่ตั้ง
 5. ในช่อง ป้อนตำแหน่งที่ตั้ง คลิกภาษาที่เหมาะสม และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ
 6. ในช่อง เค้าโครงแป้นพิมพ์ ให้คลิกเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่เหมาะสม จากนั้นคลิก ตกลง และคลิก ตกลง
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้ม .inf ที่พร้อมใช้งานในโฟลเดอร์ Langpack

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มคำอธิบาย
Arabic.infการสนับสนุนภาษาอาหรับ
Cyrillic.infการสนับสนุนภาษาที่ใช้ชุดอักษรซิริลลิก
European.infการสนับสนุนภาษายุโรปที่ใช้ชุดอักษรละดิน
Exchsrvr.infตารางการแปลงรหัสทั้งหมดสำหรับ Microsoft Exchange Server
Greek.infการสนับสนุนภาษากรีก
Hebrew.infการสนับสนุนภาษาฮิบรู
Japanese.infการสนับสนุนภาษาญี่ปุ่น
Korean.infการสนับสนุนภาษาเกาหลี
Schinese.infการสนับสนุนภาษาจีนสมัยใหม่
Tchinese.infการสนับสนุนภาษาจีนแบบดั้งเดิม
Thai.infการสนับสนุนภาษาไทย
Turkish.infการสนับสนุนภาษาตุรกี
Us_eng.infการสนับสนุนภาษาอังกฤษแบบอเมริกา
Vietnam.infการสนับสนุนภาษาเวียดนาม

Windows 2000

เมื่อต้องการเพิ่มภาษาเพิ่มเติมใน Windows 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งที่ การตั้งค่าภูมิภาค
 3. คลิกที่แท็บ ทั่วไป คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกลุ่มภาษาที่เหมาะสมที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิก นำไปใช้ ระบบจะแสดงพร้อมท์สำหรับซีดีรอมของ Windows 2000 หรือเข้าถึงแฟ้มระบบผ่านเครือข่าย เมื่อติดตั้งภาษานี้แล้ว Windows 2000 จะพร้อมท์ให้คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

หากต้องการเปิดใช้งานภาษาที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปและระบุเค้าโครงแป้นพิมพ์ใน Windows 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งที่ การตั้งค่าภูมิภาค
 3. คลิกที่แท็บ ป้อนตำแหน่งที่ตั้ง
 4. ในช่อง ป้อนตำแหน่งที่ตั้ง คลิกภาษาที่เหมาะสม และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ
 5. ในช่อง เค้าโครงแป้นพิมพ์ ให้คลิกเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่เหมาะสม จากนั้นคลิก ตกลง และคลิก ตกลง

Internet Explorer Administration Kit (IEAK)

สามารถเพิ่มการสนับสนุนภาษาเพิ่มเติมสำหรับการแสดงผลข้อความและการป้อนข้อความได้ ในขณะที่คุณสร้างแพ็คเกจ IEAK สำหรับไคลเอนต์ Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition และ Windows NT สิ่งนี้เกิดขึ้นใน "ขั้นตอน 2 – การซิงโครไนซ์รุ่นอัตโนมัติ" ของตัวช่วยสร้างการกำหนดเอง IEAK

IEAK ไม่ให้การสนับสนุนการแสดงผลข้อความภาษาและการป้อนข้อความสำหรับไคลเอนต์ Windows 2000 เนื่องจากการสนับสนุนภาษาจะรวมอยู่กับระบบปฏิบัติการบนแท็บ ทั่วไป ใน การตั้งค่าภูมิภาค ในแผงควบคุม


Windows XP

การติดตั้งภาษาและแป้นพิมพ์รูปแบบอื่นใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Windows XP เมนูเริ่มมาตรฐาน คลิก เริ่มต้น แล้ว คลิก แผงควบคุม

  ใน Windows XP เมนูเริ่มมาตรฐาน คลิก เริ่มต้น คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิกสองครั้งที่ ภูมิภาคและตัวเลือกภาษา
 3. คลิกแท็บ ภาษา และจากนั้น คลิก รายละเอียด ภายใต้ "ข้อความบริการและป้อนข้อมูลภาษา"
 4. คลิก เพิ่ม ใน "บริการที่ติดตั้งไว้" จากนั้นคลิกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม และเค้าโครงแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้สำหรับภาษานั้น
 5. เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าแถบภาษา คลิก แถบภาษา ภายใต้ "การกำหนดลักษณะ"

อ้างอิง

เมื่อติดตั้ง LangPack แล้ว ผู้ใช้ Internet Explorer 4.0 จะสามารถติดตั้งและใช้งาน Input Method Editor (IME) ภาษาญี่ปุ่น/เกาหลีสำหรับ Windows 95 และ Windows NT 4.0 ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงผลได้แล้ว ยังสามารถป้อนข้อความภาษาญี่ปุ่นและเกาหลีลงในเว็บฟอร์มและข้อความอีเมลของ Outlook Express 4.0 ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
186113 Internet Explorer Input Method Editor 4.0 สำหรับภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 177561 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 22.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster KB177561

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com