PRB: ข้อผิดพลาดในการ "ใช้งานข้อมูลสำหรับคอมโพเนนต์นี้ไม่พบ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 177799 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มตัวควบคุมฟอร์ม ข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานคอมโพเนนต์นี้ไม่พบ คุณไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมกับใช้ฟังก์ชันนี้ในสภาพแวดล้อมในการออกแบบ

สาเหตุ

เมื่อการติดตั้งตัวควบคุมสำหรับรันการใช้เวลาเท่านั้น (เช่นการติดตั้ง โดยโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น โดย Visual Basic) สภาพแวดล้อมการพัฒนา Visual Basic มีการติดตั้งไว้บนเครื่องเดียวกันหลังจากและตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าเวอร์ชันเท่ากับ หรือสูงกว่าที่ใช้จากซีดี คีย์สิทธิ์การใช้งานสำหรับการให้ตัวควบคุมมีการปรับปรุงไม่

การแก้ไข

ถ้าตัวควบคุมในคำถามใดในรายการด้านล่าง แล้วค้นหา และคลิกสองครั้งที่แฟ้ม Vbctrls.reg บนซีดีรอม Visual Basic:

 • AniBtn32.ocx
 • Gauge32.ocx
 • Graph32.ocx
 • Grid32.ocx
 • KeySta32.ocx
 • MSOutl32.ocx
 • Spin32.ocx
 • Threed32.ocx
ซึ่งจะปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานขณะออกแบบสำหรับตัวควบคุมเหล่านี้ สำหรับ Visual Basic 5.0, Vbctrls.reg พบในโฟลเดอร์ \Tools\Controls สำหรับ Visual Basic 6.0 มันพบบนดิสก์ 1 ในโฟลเดอร์ \Common\Tools\Vb\Controls และสำหรับ Visual Studio 6.0 อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันของดิสก์ 3 ซีดีรอม Visual Basic 6.0 ยังประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้สำหรับคอนโทรลแบบกำหนดเอง 5.0 Visual Basic ที่ถูก discontinued ใน Visual Basic 6.0:
 • Dbgrid.reg
 • Mschart.reg
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แฟ้ม Readme.txt ในโฟลเดอร์เดียวกัน

ถ้าตัวควบคุมแบบสอบถามไม่ได้อยู่ระหว่างตัวควบคุมการแสดงรายการข้างต้น กรุณาทำต่อไปนี้:
 1. ค้นหา Regsvr32.exe บนเครื่องของคุณ หมายเหตุของเส้นทาง
 2. ค้นหาแฟ้ม OCX offending มักจะพบในโฟลเดอร์ Windows\System สำหรับ Windows 95, Windows 98 และ Windows Me หรือโฟลเดอร์ Windows\System32 สำหรับ Windows NT และ Windows 2000
 3. ในการเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้.
 4. ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ต่อไปนี้:

  <path to="" regsvr32="">/u \REGSVR32.EXE <path to="" ocx="">\OCXFILE.OCX</path></path>

  ตัวอย่าง::

  C:\Devstudio\VB\REGSVR32.EXE /u C:\Winnt\System32\COMCTL32.OCX

  หมายเหตุ::ถ้า Regsvr32.exe ในโฟลเดอร์ระบบหรือ System32 เส้นทางจะไม่ใส่ก็ได้
 5. ถ้าคุณกำลังติดตั้งตัวควบคุมรุ่นเก่า คุณควรลบ/เอาออกแฟ้ม.OCX, .OCA และ.DEP เพื่อให้พวกเขาจะถูกแทน
 6. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ก่อนหน้านี้สำหรับแต่ละ OCX offending
 7. บนแผงควบคุมคลิกโปรแกรม Add\Remove.
 8. เลือกvisual BasicคลิกAdd\Remove.
 9. คลิกติดตั้งใหม่เมื่อกล่องโต้ตอบตัวเลือก (Add\Remove เอาออกทั้งหมด ติดตั้งใหม่) จะปรากฏขึ้น
นำไปใช้ใหม่ล่าสุด Visual Studio Service Pack ซึ่งสามารถได้รับจาก:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718359.aspx
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
181854file: VB5cli.exe แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งตัวควบคุมของ Visual Basic 5.0
194751file: VB6Cli.exe แก้ไขปัญหาสิทธิ์การใช้งานกับ Visual Basic 6.0
195353file: VBUSC.EXE ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับการควบคุม Discontinued

สถานะ

Microsoft กำลัง researching ปัญหานี้ และจะลงรายการบัญชีใหม่ข้อมูลต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft ในขณะที่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

 1. ตั้งค่า Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT หรือ Windows 2000 เครื่อง เครื่องจักร A โดยไม่มีการติดตั้ง 5.0 ของ Visual Basic ตั้งพัฒนาเครื่อง B เครื่องจักร ด้วย Visual Basic 5.0 และติดตั้ง Service Pack 3
 2. บนเครื่องจักร B สร้างโครงการ EXE มาตรฐาน Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 3. เพิ่มคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ (OCX) ไปกล่องเครื่องมือ:

  Comctl32.ocx
 4. เพิ่มตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งจาก OCX นี้ไปที่ Form1
 5. การคอมไพล์ และบันทึกโครงการ
 6. สร้างการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ใช้การตั้งค่าของแอพลิเคชัน Visual Basic ตัวช่วยสร้าง การเลือกตัวเลือกการเริ่มต้นทั้งหมด
 7. ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ลงในเครื่องจักร A.
 8. การติดตั้ง Visual Basic 5.0 บน A. เครื่องจักร
 9. เริ่มการทำงานของโครงการ EXE มาตรฐาน และเพิ่ม Comctl32.ocx ไปกล่องเครื่องมือ

  ความพยายามที่เพิ่มตัวควบคุมใด ๆ จาก OCX นี้ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้น:
ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานคอมโพเนนต์นี้ไม่พบ คุณไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมกับใช้ฟังก์ชันการทำงานนี้ในสภาพแวดล้อมในการออกแบบ

ข้อมูลอ้างอิง

โปรดดูส่วนความละเอียดของบทความนี้สำหรับบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
172193ข้อมูล: รายการของ VB 4.0 คอนโทรลแบบกำหนดเอง Discontinued ใน VB 5.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 177799 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Control Creation Edition
Keywords: 
kbctrl kberrmsg kbpending kbprb kbregistry kbtophit kbmt KB177799 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:177799

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com