ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: LoadLibrary("rsabase.dl") ที่ล้มเหลว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 177855
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนในการเรียกใช้คำสั่ง "Regsvr32 Rsabase.dl" แฟ้ม Ie4.txt คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
regsvr32
LoadLibrary("rsabase.dl") ล้มเหลว
การส่งกลับ GetlastError 0x00000485

สาเหตุ

ในแฟ้ม Ie4.txt สะกดแฟ้ม Rsabase.dll เป็น "Rsabase.dl"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามคำแนะนำในแฟ้ม Ie4.txt รวม Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 และรุ่นใหม่กว่า

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก Start และจากนั้น คลิกเรียกใช้
  2. ในกล่องเปิด พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และคลิ กที่ตกลง:
    regsvr32 Rsabase.dll

สถานะ

Microsoft ได้รับการยืนยันนี้จะมีปัญหาใน Internet Explorer 4.01

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 177855 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kberrmsg kbmt KB177855 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:177855
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com