การเปลี่ยนชื่อโดเมน: ประมวลผลและลักษณะพิเศษ Side

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 178009 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
คำเตือน: ข้อมูลในบทความนี้ไม่ได้ยืนยัน หรือทดสอบ โดย Microsoft ใช้ข้อมูลในบทความนี้ได้รับความเสี่ยงของคุณเอง Microsoft ให้ข้อมูลนี้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Windows NT โดเมนจะระบุเฉพาะถูกระบุ โดยทั้งสองชื่อ NetBIOS และโดยการรักษาความปลอดภัยตัวบ่งชี้ (SID) รายการการควบคุมการเข้าถึงส่วนใหญ่ (acl) และคุณลักษณะความปลอดภัยอื่น ๆ ของ Windows NT ระบุโดเมน โดยมี SID ดังนั้น คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อของโดเมนด้วย disruption เพียงเล็กน้อยให้บริการเครือข่าย

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการอย่างปลอดภัยเปลี่ยนชื่อโดเมน Windows NT ซึ่งจะใช้ได้ สำหรับโดเมนเดียว หรือ สำหรับโดเมนบัญชีหรือโดเมนของทรัพยากรในเครือข่ายใช้รูปแบบโดเมนหลัก

กรุณาอ่านบทความนี้ใน entirety นั้นก่อนที่จะพยายามเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณ ผลิตภัณฑ์บาง BackOffice ได้รับผลกระทบ โดยการเปลี่ยนชื่อโดเมนมาก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีรายละเอียดในบทความนี้

Microsoft ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่มีการติดตั้งจะทำงานหลังจากเปลี่ยนชื่อโดเมน คุณควรทำงานร่วมกับผู้จำหน่ายโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะ react เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมน

Microsoft แนะนำอย่างยิ่งให้ว่า คุณอย่างละเอียดทดสอบ ภายนอกของสภาพแวดล้อมการผลิต ลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณ ก่อนที่คุณเปลี่ยนชื่อโดเมนบนคอมพิวเตอร์ของคุณผลิตจริง บทความนี้ไม่พยายามทุกการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเป็น consequence การเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณ

ใช้ขั้นตอนนี้ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง

หมายเหตุสำคัญ:
 • อย่าติดตั้งตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) หรือตัวควบคุมโดเมนสำรอง (BDC) ใด ๆ ในระหว่างกระบวนการนี้ ภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่งชื่อโดเมนที่เก่า หรือใหม่
 • ไม่เลื่อน BDC ใด ๆ ไปยัง PDC ในระหว่างกระบวนการนี้
 • ขั้นตอนนี้ควรเป็น undertaken ในเวลาที่สามารถถูก disrupted บริการเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโดเมนนี้เท่านั้น ไคลเอ็นต์ทั้งหมดควรออกจากระบบ และคงอยู่ระบบปิดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ถูกเริ่มใหม่
 • ทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในทันทีก่อนการเริ่มต้นกระบวนการนี้
 • สร้างการแยกต่างหาก ดิสก์การซ่อมแซม Emergency ในการปรับปรุง สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เกี่ยวข้องในทันทีก่อน และ หลังการปรับปรุง
 • มีสำเนาของ Windows NT Server คอมแพคดิสก์ service pack ล่าสุด และเหมาะดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows NT (สมกับรุ่นของ Windows NT) พร้อมใช้งานในระหว่างกระบวนการนี้
 • สามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ NETDOM ใน Kit ทรัพยากร เซิร์ฟเวอร์ Windows NT Supplement 2 การเปลี่ยนชื่อโดเมนจากระยะไกลบนคอมพิวเตอร์บางเครื่อง การป้องกันการเยี่ยมชมแต่ละเครื่องที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เอกสาร และแบ่งความน่าเชื่อถือทั้งหมดที่ความสัมพันธ์ระหว่างโดเมนนั้น มีชื่อที่คุณจะสามารถเปลี่ยนและโดเมนอื่นทั้งหมด ให้แน่ใจว่าได้ลบรายการเชื่อถือบนทั้งสองข้างของความน่าเชื่อถือ (ในตัวผู้ใช้จัดการสำหรับโดเมนสำหรับโดเมนทั้งในเว็บไซต์เชื่อถือ)
 2. หยุดการบริการทั้งหมดของ BackOffice เช่น Microsoft Exchange Server, SQL Server และ เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ตั้งค่าเริ่มต้นด้วยตนเองในบริการเหล่านี้ทั้งหมด
 3. เปลี่ยนชื่อโดเมนบน PDC
 4. รีสตาร์ PDC ซึ่งจะทำให้<1bh>รายการสำหรับโดเมนใหม่จะปรากฏในเซิร์ฟเวอร์ WINS</1bh>
 5. ถ้าคุณได้ใช้ WINS สำหรับ NetBIOS ผ่าน TCP/IP การแก้ปัญหาชื่อ บังคับการจำลองแบบจากเซิร์ฟเวอร์ WINS หลักของ PDC อื่น ๆ WINS เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเพื่อเผยแพร่รายการ <1bh>สำหรับโดเมนใหม่ การแก้ปัญหาชื่อเพื่อ PDC ไม่จำเป็นสำหรับแต่ละ BDC เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนใหม่เรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณใช้ TCP/IP โดยไม่ได้ใช้ WINS, LMHOSTS มีสร้างแฟ้มด้วยการ <1bh>รายการสำหรับโดเมนใหม่ และเก็บไว้ในแต่ละ BDC </1bh> </1bh>

 6. บนแต่ละ BDC เปลี่ยนชื่อโดเมน และทำการเริ่มระบบใหม่ The restart is necessary for the BDC to correctly register its <1ch> entry with WINS. </1ch>

  For additional information about what to do if the BDC refuses the domain name change, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
  139471Unable to Change Domain Name of Windows NT BDC
 7. Force replication from all WINS servers to propagate the <1ch> entry. </1ch>
 8. Re-establish the trust relationships. Using Server Manager, synchronize both domains involved in each trust.
 9. In the Services tool in Control Panel, re-enter the service account for each of the BackOffice services that were stopped in step 2. Pick the account by using the Startup button rather than typing in the account name. Set the services back to Automatic startup, if appropriate. Restart the services in the correct order.
 10. Make any necessary service-specific changes, as detailed elsewhere in this article.
 11. Change the domain name on each member server or workstation. For downlevel clients such as Windows 95 or Windows for Workgroups, change the workgroup name to the new domain name.
 12. Synchronize the entire domain.

การแก้ไขปัญหา

If you encounter errors on any of the BDCs after the name change is completed, the most likely causes will be either name resolution or accounts database synchronization problems. The first thing you should do to troubleshoot is to open Server Manager on the computer that has problems and synchronize it with the PDC. For name resolution issues, make sure that WINS has replicated or that your LMHOSTS files are correct.

You may encounter some errors in batch files and so on, with the old domain name embedded. For this reason, you should check all such files. They are likely to be found in the NETLOGON share on your domain controllers, referenced by the Scheduler service where it is installed, and in any other scripting or automation tools that you use.

You can find out more information about specific error events by searching the Microsoft Knowledge Base for "event id XXXX" where XXXX is the event id number of the error event. The Microsoft Knowledge Base is available on the World Wide Web at:
http://msdn.microsoft.com/support
If you encounter any problems after the domain name change, they are likely related to the name change, especially if you see any of the following errors:
Network name not found
หรือ
Error 53
Typically, these are name resolution issues that are specific to one computer. Check for the COMPUTERNAME<00h>, COMPUTERNAME<03h>, and COMPUTERNAME<20h> entries in WINS, and replicate if necessary. </20h></03h></00h>
A domain controller for this domain could not be found.
หรือ
Unable to contact the domain controller for this domain.
Typically, these are name resolution issues specific to the domain. Look for the DOMAIN<1bh> and DOMAIN<1ch> entries in WINS, and replicate if necessary. </1ch></1bh>
The trust relationship failed.
Typically, this is either a trust relationship with another domain that was not re-established, or an invalid machine account. Reestablish the trust, or delete and re-create the machine account for the computer and remove and re-add the computer to the domain.

Possible Side Effects of a Domain Name Change

 • Service accounts are stored textually, not as SIDs, in the Service Control Manager database. Therefore, any services, on any computer, that use domain user accounts as their service account will have to be manually adjusted. The Sc.exe utility from the Windows NT Server Resource Kit may be useful for making this change on remote computers.
 • If you are using integrated security in SQL Server, you will need to reset the "Default Domain" field in SQL Security Manager. Additionally, if the users are not part of the "Default Domain" you may need to remove and re-add users and groups from the renamed domain or local groups containing groups from the renamed domain.
 • Microsoft Exchange Server service accounts will need to be reassociated with the new domain name, as described earlier. Additionally, in the Exchange Administrator program, select Tools, select Options, and then click the Permissions tab, you will need to change the default Windows NT domain name to the new domain name.
 • การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยในโฟลเดอร์สาธารณะของ Exchange Server ทั้งหมดจะสูญหาย ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนชื่อโดเมน ใช้อรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Pfadmin.exe การส่งออกการตั้งค่าความปลอดภัยของโฟลเดอร์สาธารณะไปยังแฟ้มข้อความเพื่อให้ง่ายขึ้น reconstruction สิทธิ์ ยูทิลิตีนี้สามารถดาวน์โหลดได้เป็นส่วนหนึ่งของการ Microsoft Exchange Server ทรัพยากร Kit จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/servers
 • ถ้าไซต์หลัก หรือรองของเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบที่มีอยู่ในโดเมนที่มีการเปลี่ยนชื่อ เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบจะต้องถอนการติดตั้ง และติดตั้งใหม่ ด้วยชื่อโดเมนใหม่ ไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูลที่มีอยู่ของเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบหลังจากการติดตั้งใหม่ คุณจะต้องเริ่มการทำงานกับฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด
 • ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่เป็นส่วนหนึ่งของ ไซต์มีเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบมีไซต์ไม่มีหลัก หรือรองที่อยู่ในนั้นแต่การเข้าสู่ (เฉพาะระบบเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์), โดเมนควรถูกเอาออกจากไซต์ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อ และเพิ่มกลับไปไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลง โปรดอ้างถึงการติด ตั้งเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ และการกำหนดค่าเอง 3 บท "เพิ่มโดเมน เซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูล Server คุณอาจต้องเปลี่ยนรหัสที่ระบุในเส้นทางเสมือน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 178009 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB178009 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:178009

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com