Ako zautomatizovať pomocou funkcií MFC a pracovného hárka programu Excel

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 178781 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok popisuje spôsob na automatizáciu Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 alebo Microsoft Excel 2003 pomocou Microsoft Nadácia triedy (MFC) knižnica, verzia 4.2 (nainštalovaný s balíkom Microsoft Visual C++ verzie 5.0 a 6.0). Konkrétne ilustruje tento článok ako používať funkcie pracovného hárka poskytované doplnok, napríklad analýza Doplnku Analytické nástroje (ATP) a ako použiť vzorec funkcie pracovného hárka, ktoré sú vstavané do programu Microsoft Excel.

DALSIE INFORMACIE

Môžete skopírovať kód v tomto článku na správu handler funkciu udalosť definovaná v súbore .cpp MFC. Cieľom kódexu je však ilustráciu procesu pomocou rozhrania IDispatch a členom funkcie definované v Excel8.olb pre program Excel 97, v Excel9.olb pre program Excel 2000 a v Excel.exe Excel 2002 a Excel 2003 typ knižnice. Hlavným prínosom pochádza z čítanie a pochopenie kódexu v príklade tak, že môžete meniť príklad alebo napísať kód od nuly na automatizáciu funkcie pracovného hárka v programe Microsoft Excel použitím MFC.

Postup vytvorenia projektu

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 12 v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base na vytvorenie vzorky projektu, ktorá používa rozhrania IDispatch a členské funkcií definovaných v Excel8.olb, alebo Excel9.olb alebo Excel.exe Excel 2002 a Excel 2003 typ knižnice:
  178749Ako vytvoriť projektu automatizácia pomocou MFC a Type Library
 2. V hornej časti AutoProjectDlg.cpp, pridajte nasledujúci riadok:
     #include "excel8.h"
  					
  Ak chcete program Excel 2000, zahŕňajú excel9.h. Ak chcete program Excel 2002 alebo Excel 2003, zahŕňajú excel.h

 3. Pridať nasledujúci kód do CAutoProjectDlg::OnRun() v AutoProjectDLG.cpp súboru: Vzorky kód:
     try
     {
     _Application app;   // app is an _Application object.
     _Workbook book;    // More object declarations.
     _Worksheet sheet;
     Workbooks books;
     Worksheets sheets;
  
     Range range;     // Used for Microsoft Excel 97 components.
     LPDISPATCH lpDisp;  // Often reused variable.
  
     // Common OLE variants. Easy variants to use for calling arguments.
     COleVariant
      covTrue((short)TRUE),
      covFalse((short)FALSE),
      covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
  
     // Start Microsoft Excel, get _Application object,
     // and attach to app object.
     if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))
      {
      AfxMessageBox("Couldn't CreateDispatch() for Excel");
      return;
      }
  
  
     // Set visible.
     app.SetVisible(TRUE);
  
     // Register the Analysis ToolPak.
     CString sAppPath;
  
     sAppPath.Format ("%s\\Analysis\\Analys32.xll", app.GetLibraryPath());
  
     if(!app.RegisterXLL(sAppPath))
      AfxMessageBox("Didn't register the Analys32.xll");
  
     // Get the Workbooks collection.
     lpDisp = app.GetWorkbooks();   // Get an IDispatch pointer.
     ASSERT(lpDisp);
     books.AttachDispatch(lpDisp);  // Attach the IDispatch pointer
                      // to the books object.
  
     // Open a new workbook and attach that IDispatch pointer to the
     // Workbook object.
     lpDisp = books.Add( covOptional );
     ASSERT(lpDisp);
     book.AttachDispatch( lpDisp );
  
       // To open an existing workbook, you need to provide all
       // arguments for the Open member function. In the case of 
       // Excel 2002 you must provide 16 arguments.
       // However in Excel 2003 you must provide 15 arguments.
       // The code below opens a workbook and adds it to the Workbook's
       // Collection object. It shows 13 arguments, required for Excel
       // 2000.
       // You need to modify the path and file name for your own
       // workbook.
  
     // 
     // lpDisp = books.Open("C:\\Test",   // Test.xls is a workbook.
     // covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,
     // covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,
     // covOptional, covOptional );  // Return Workbook's IDispatch
     // pointer.
  
     // Get the Sheets collection and attach the IDispatch pointer to your
     // sheets object.
     lpDisp = book.GetSheets();
     ASSERT(lpDisp);
     sheets.AttachDispatch(lpDisp);
  
     // Get sheet #1 and attach the IDispatch pointer to your sheet
     // object.
     lpDisp = sheets.GetItem( COleVariant((short)(1)) );
                      //GetItem(const VARIANT &index)
     ASSERT(lpDisp);
     sheet.AttachDispatch(lpDisp);
  
     // Fill range A1 with "1/25/98", the settlement date.
     lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("A1"));
     ASSERT(lpDisp);
     range.AttachDispatch(lpDisp);
     range.SetValue(COleVariant("1/25/98")); // Excel 97 & Excel 2000
  
  range.SetValue2(COleVariant("1/25/98")); // Excel 2002 and Excel 2003
  
  
     // Fill range A2 with "11/15/99", the maturity date.
     lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A2"), COleVariant("A2"));
     ASSERT(lpDisp);
     range.AttachDispatch(lpDisp);
     range.SetValue(COleVariant("11/15/99")); // Excel 97 & Excel 2000
  
  range.SetValue2(COleVariant("11/15/99")); // Excel 2002 and Excel 2003
  
  
     // Fill range A3 with "2", the frequency for semi-annual interest
     // payments.
     lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A3"), COleVariant("A3"));
     ASSERT(lpDisp);
     range.AttachDispatch(lpDisp);
     range.SetValue(COleVariant("2")); // Excel 97 & Excel 2000
  
  range.SetValue2(COleVariant("2")); // Excel 2002 and Excel 2003
  
     // Fill range A4 with 1, the basis (actual/actual).
     lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A4"), COleVariant("A4"));
     ASSERT(lpDisp);
     range.AttachDispatch(lpDisp);
     range.SetValue(COleVariant("1")); // Excel 97 & Excel 2000
  
  range.SetValue2(COleVariant("1")); // Excel 2002 and Excel 2003
  
     // Fill range C1 with the formula "=COUPNCD(A1, A2, A3, A4)" and
     // format the cell with a Date type of the Number format.
     lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("C1"), COleVariant("C1"));
     ASSERT(lpDisp);
     range.AttachDispatch(lpDisp);
     range.SetNumberFormat(COleVariant("mm/dd/yy"));
     range.SetFormula(COleVariant("=COUPNCD(A1, A2, A3, A4)"));
  
     /* This is an alternative that works without placing variables on
     // the worksheet.
     // The values are arguments contained in the SetFormula() call.
     // range.SetFormula(COleVariant(
              "=COUPNCD(\"09/15/96\",\"11/15/99\",2,1)"));
     */ 
  
     // *** The example in this block uses a built-in Microsoft Excel
     // function.
  
     // You do not have to register any add-in to use the built-in
  
     // Microsoft Excel worksheet functions.
     lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("C3"), COleVariant("C3"));
     ASSERT(lpDisp);
     range.AttachDispatch(lpDisp);
     range.SetFormula(COleVariant("=SUM(A3, A4)"));
     // or use:
     // range.SetFormula(COleVariant("=SUM(2,1)"));
  
     // *** End of example for built-in function usage.
  
     // Release dispatch pointers.
     range.ReleaseDispatch();
     sheet.ReleaseDispatch();
     // This is not really necessary because
     // the default second parameter of AttachDispatch releases
     // when the current scope is lost.
  
     } // End of processing.
  
      catch(COleException *e)
     {
      char buf[1024];   // For the Try...Catch error message.
      sprintf(buf, "COleException. SCODE: %08lx.", (long)e->m_sc);
      ::MessageBox(NULL, buf, "COleException", MB_SETFOREGROUND | MB_OK);
     }
  
     catch(COleDispatchException *e)
     {
      char buf[1024];   // For the Try...Catch error message.
      sprintf(buf,
          "COleDispatchException. SCODE: %08lx, Description: \"%s\".",
          (long)e->m_wCode,(LPSTR)e->m_strDescription.GetBuffer(512));
      ::MessageBox(NULL, buf, "COleDispatchException",
                MB_SETFOREGROUND | MB_OK);
     }
  
     catch(...)
     {
      ::MessageBox(NULL, "General Exception caught.", "Catch-All",
                MB_SETFOREGROUND | MB_OK);
     }
  					

ODKAZY

Ďalšie informácie o aplikáciách automatizácie programu Office, kliknite na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
222101 Ako: Nájsť a použiť objekt Office Model dokumentáciu

Vlastnosti

ID článku: 178781 - Posledná kontrola: 18. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Foundation Class Library 4.2, pri použití s produktom:
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbautomation kbhowto kbinterop kbmt KB178781 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:178781

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com