ตัวปรับปรุง TCP/IP เลือกการพิมพ์ สำหรับ Windows NT 4.0 SP3 และรุ่นใหม่กว่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 179156 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการปรับปรุง TCP/IP พิมพ์ไปป์ที่พร้อมใช้งานใน Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3) มีสองใหม่รายการรีจิสทรีที่ทำให้บรรทัดพิมพ์ระยะไกล (LPR) เพื่อที่ใช้พอร์ตใดพร้อมใช้งานสูงกว่า 1,023 มีรายการเหล่านี้ LPR ไม่จำกัดการใช้พอร์ต TCP 11 (721 ผ่าน 731) เท่านั้น และจะไม่ได้มีการขัดแย้งกับพอร์ตที่สงวนไว้ แม้แต่ในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่ว่างมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิมพ์ค่าเริ่มต้น (LPR) ใน Windows NT 4.0 Service Pack 2 (SP2) และรุ่นก่อนหน้านี้ในการใช้พอร์ต TCP 512-1, 023 TCP/IP เริ่มใน Windows NT 4.0 Service Pack 3, LPR ต้นที่ใช้พอร์ต TCP 721-731 ตามที่อธิบายไว้ใน 1179 RFC (Windows NT 3.51 Service Pack 4 และรุ่นก่อนหน้า) นอกจากนี้ LPR ใน Service Pack 3 จะจัดโครงแบบโดยผ่านสองรายการรีจิสทรี ซึ่งทำให้การใช้พอร์ต TCP 1024 และมากกว่า นั้นสำหรับเครื่องเพิ่มเติมข้อมูลการตั้งค่า LPR พิมพ์เป็น ไปตาม RFC คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
141708การพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ LPD ช้า หรือล้มเหลวพร้อมกับ Windows

วิธีที่ 1:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ใน Service Pack 3 รายการรีจิสทรีใหม่สร้างอัตโนมัติเมื่อสร้างพอร์ต LPR ใหม่ การตั้งค่านี้ถูกกำหนดในการต่อโดยใช้พอร์ตเครื่องพิมพ์พื้นฐานและค่าเริ่มต้นให้เป็น 0 ซึ่งเป็น RFC ที่เข้ากันได้ การเปิดใช้งานพอร์ตต่าง ๆ ที่อยู่ IP แต่ละใช้พอร์ต TCP 1024 และสูงกว่า ใช้ Service Pack 3 และจากนั้น ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe) และไปที่คีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr
 2. ถ้าค่าต่อไปนี้แล้ว คลิกสองครั้งรายการนั้น ถ้าค่าไม่มีอยู่ คงแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้:
  ชื่อค่า::<ip address="" of="" lpr="" printer="" port=""></ip>
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  ค่า: 0 หรือ 1
  ค่าชนิด: ไบนารี
  0 =พอร์ตที่ใช้ 721-731 (ค่าเริ่มต้น)
  1 =ใช้พอร์ต > 1024
 3. เริ่มระบบใหม่นั้นตัวจัดคิวการบริการสำหรับการเปลี่ยนแปลงการนำ affect ในชนิดการพรอมต์คำสั่งของ MS-DOSตัวจัดคิวหยุดสุทธิ. เมื่อต้องการเริ่มระบบใหม่นั้นตัวจัดคิวบริการ ที่เป็นชนิดพรอมต์คำสั่งของ MS-DOSตัวจัดคิวการเริ่มต้นสุทธิ.

วิธีที่ 2

windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) และเปิดใช้งานหลังจากรีจิสทรีค่าใหม่ UseNonRFCSourcePorts การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ LPR ใช้ TCP พอร์ตยิ่งกว่า 1024 รายการรีจิสทรีหนึ่งที่จะรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ใช้วิธีการนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่มีจำนวนมากพอร์ต LPR

หมายเหตุ:ถ้าพอร์ต LPR ทั้งหมดถูกสร้างก่อนที่จะใช้ SP4 หรือในภายหลัง พอร์ตแต่ละรายการที่มีอยู่ในรีจิสทรีสำหรับพอร์ต LPR ทั้งหมด เหล่านี้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งนำก่อนหน้าบนรายการบัญชีทั้งหมด UseNonRFCSourcePorts ดังนั้นเหล่านี้พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งต้องถูกลบออกจากรีจิสทรีก่อนที่การตั้งค่าสากล UseNonRFCSourcePorts จะทำงานสำหรับพอร์ต LPR ทั้งหมด แนะนำทีละขั้นตอนที่ด้านล่างจะเข้าถึงเหล่านี้แต่ละรายการที่ลบออก และทำการเพิ่มรายการใหม่ นอกจากนี้ โปรดสังเกตที่จะ
UseNonRFCSourePorts
คีย์ย่อยของรีจิสทรีต้องตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถส่งงาน LPR กับเซิร์ฟเวอร์ LPD

ดู และใช้ SP4 หรือใหม่ กว่า และใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคีย์รีจิสทรีนี้ใหม่:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe) และไปที่คีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr
 2. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกบันทึกคีย์แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้ม
 3. ลบการLprคีย์การเอาออกทั้งหมดของแต่ละรายการที่อยู่ IP
 4. เลือกการlpdsvcคีย์:
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์และจากนั้นในการชื่อคีย์กล่อง ชนิดlpr.
 6. เลือกสร้างขึ้นใหม่Lprคีย์:
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้:
  ค่าชื่อ: UseNonRFCSourcePorts
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  ค่า: 0 หรือ 1
  ค่าชนิด: ไบนารี
  0 =พอร์ตที่ใช้ 721-731 (ค่าเริ่มต้น)
  1 =ใช้พอร์ต > 1024
หมายเหตุ:SP4 หรือในภายหลังต้องถูกประยุกต์ใช้ก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่ที่ตัวจัดคิวงานในขั้นตอนที่ 8 ถ้าคุณไม่ใช้ SP4 หรือก่อนในภายหลังคุณรีสตาร์ท Spooler พอร์ตแต่ละรายการที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ
 1. เริ่มบริการ Spooler สำหรับการเปลี่ยนแปลงการนำ affect ใหม่ ในชนิดการพรอมต์คำสั่งของ MS-DOSตัวจัดคิวหยุดสุทธิ. เมื่อต้องการเริ่มบริการ Spooler ที่เป็นชนิดพรอมต์คำสั่งของ MS-DOSตัวจัดคิวการเริ่มต้นสุทธิแล้ว กด ENTER
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ UseNonRFCSourcePorts ร่วมกับคีย์แต่ละพอร์ตเพื่อระบุสถานการณ์สมมติข้อยกเว้นที่พอร์ต LPR เฉพาะต้องเป็นการ RFC ที่เป็นไปตาม หลังจากการเพิ่มรายการ UseNonRFCSourcePorts สร้างพอร์ตที่อยู่ IP แต่ละซึ่งใช้วิธีที่ 1 การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับพอร์ตนั้นกลับเป็น 0

ถ้าคุณสร้าง หรือพอร์ต LPR และเริ่มการทำงานของบริการ spooler กับ SP3 รายการรีจิสทรีถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละพอร์ LPR ด้วยค่าเริ่มต้นเป็น 0 นี่คือ "RFC 1179" เข้ากันได้ด้วย ทำการเปลี่ยนค่านี้เป็น 1 ให้ไม่ใช่ "RFC 1179" เข้ากันได้ และอนุญาตให้ใช้พอร์ต 1024 หรือข้างต้น

If you then apply SP4 or later, the registry values have already been created and need to be reviewed in the case that you delete them and use server-wide settings. Adding new ports after SP4 or later does not automatically create port-specific entries.

With SP4 or later installed, UseNonRFCSourcePorts sets the RFC 1179 compliance to 0 (721-731) and off to 1(>1023). However, entries for individual printers are exceptions to this rule.

Windows 2000:

Windows 2000 includes an improved port monitor that accomplishes the same results as making the registry changes noted above. The Microsoft Standard Port Monitor (SPM) allows for more dynamic IP printing. SPM uses port 9100 by default, but uses non-RFC source port LPR (ports greater than 1024) as a fallback.

If you have upgraded to Windows 2000 from an earlier version of Windows NT, you can convert your existing LPR ports to the SPM by running the Portconv.vbs tool located in the Windows 2000 Resource Kit. Note that the supporting documentation for this is located in the Prnadmin.doc file.For more information about SPM please see Windows 2000 Help, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
246868TCP/IP printing options in Windows 2000 Standard Port Monitor
LPR: LPR Ports can be configured on a Windows 2000 Server after Print Services for Unix has been installed in the Other Network File and Print Services section of the Add/Remove Windows Components wizard in Add/Remove Programs. If you are configuring a LPR port (not a Standard TCP/IP Port), this port will default to the LPR RFC Source and Destination ports (TCP:721-731, TCP:515). Both of the registry keys discussed in this article work in Windows 2000 and can be used separately or together to set LPR ports to use RFC or non-RFC source ports for the whole spooler or just individual LPR ports.

Standard TCP/IP Port: Windows 2000 includes an improved port monitor that communicates with a print server device like a JetDirect card over Source Ports >1024 and the destination port 9100. The Microsoft Standard Port Monitor (SPM) allows for more dynamic IP printing. Though SPM uses Destination Port 9100 by default it will change down to Destionation Port 515 if configured to do so, or if the target device will not support Destination Port 9100.

If you have upgraded to Windows 2000 from an earlier version of Windows NT, you can convert your existing LPR ports to the SPM by running the Portconv.vbs tool located in the Windows 2000 Resource Kit. Note that the supporting documentation for this is located in the Prnadmin.doc file.For more information about SPM, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
246868TCP/IP printing options in Windows 2000 Standard Port Monitor
หมายเหตุ:AIX อาจหยุดการพิมพ์ไปยัง Windows 2000 เครื่องพิมพ์ของบรรทัดมอน (LPD) แบบสุ่ม ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก AIX 4.3.3 โปรแกรมแก้ไขระดับ 8 ไม่ตรงตาม RFC1179 สำหรับ AIX พิมพ์ใน Windows 2000 LPD สร้างค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr

ชื่อค่า::UseNonRFCSourcePorts
ค่าข้อมูล: 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ AIX ไปเหนือแบบกว้างพื้นที่ Network (WAN) ของ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
280344หมดเวลาของงานพิมพ์ขนาดใหญ่หลัง 60 วินาที ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows 2000 Server
283014เริ่ม windows 2000 Lprmon ไม่งานใหม่หากได้รับการ "Nack" หลังจากการส่งแฟ้มข้อมูล

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
152734วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows NT 4.0

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน Windows NT 4.0 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT 4.0 Service Pack 4 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4 ก่อน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 179156 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbprint kbmt KB179156 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179156

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com