วิธีการเอาออก การนำเข้า และใบรับรองแบบดิจิทัลที่ส่งออก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 179380 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูหัวข้อวิธีใช้ "Registry การในคืนค่า" ใน Regedit.exe หรือหัวข้อวิธีใช้ "กู้คืนแบบรีจิสทรีคีย์" ใน Regedt32.exe
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเอาออก ส่งออก และนำเข้าใบรับรองดิจิทัลใน Internet Explorer และ Outlook Express

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใบรับรองดิจิทัล การอ้างอิงเป็นรหัสดิจิทัลใน Outlook Express มีงบที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่ผูกคู่คีย์การเข้ารหัสลับข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ คีย์นี้สามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ และการเข้ารหัสลับข้อมูลแบบดิจิทัล คุณสามารถใช้ใบรับรองดิจิทัลในการตรวจสอบว่า บุคคลอื่นมีสิทธิ์การใช้รหัสประจำตัวที่กำหนด

ใบรับรองดิจิทัลจะมีการเซ็นชื่อ ด้วยการรับรองใบรับรองที่ออกใบรับรอง ผู้ให้บริการออกใบรับรองเป็นบริษัทรับผิดชอบในการออกใช้รหัสดิจิทัล และอย่างต่อเนื่องตรวจสอบว่า รหัสดิจิทัลจะยังคงถูกต้อง ใบรับรองดิจิทัลประกอบด้วยคีย์สาธารณะ คีย์ส่วนตัว และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุ ใบรับรองดิจิทัลอาจจะมีที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อให้ Outlook Express สามารถใช้เพื่อส่งอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ในขณะที่มีคีย์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ ใบรับรองสามารถทำเครื่องหมายเป็นสามารถส่งออก "ไม่ได้ ใบรับรองส่วนใหญ่ และคีย์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของพวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกหากคุณทำตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ในส่วน"Certificates การแบบการส่งออก"และ"Certificates การแบบนำเข้า"ในบทความนี้

คุณสามารถแนบหลายใบรับรองดิจิทัลลงในข้อความหรือธุรกรรม การจัดรูปแบบสายใบรับรองที่ที่ใบรับรองแต่ละ proves ความถูกต้องของใบรับรองก่อนหน้านี้ รับรองใบรับรองระดับบนสุดต้องเป็นอย่างอิสระที่รู้จัก และเชื่อถือได้ โดยผู้รับ

เมื่อคุณติดตั้งใบรับรองดิจิทัลในเว็บเบราว์เซอร์ มันหน้าที่เป็นข้อมูลประจำตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ โดยเว็บไซต์ที่ปลอดภัย ซึ่งทำให้ใบรับรองดิจิทัลจะใช้ในตำแหน่งของกล่องโต้ตอบรหัสผ่าน บริการที่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือบริการที่จำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ที่เฉพาะ

outlook Express สนับสนุนเทคโนโลยีส่วนขยายของจดหมายทางอินเทอร์เน็ต Secure/Multipurpose (S/MIME) อีเมล์ที่มีความปลอดภัยใน Outlook Express ป้องกันการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตของคุณโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • ลายเซ็นดิจิทัล
 • การเข้ารหัสลับ
ข้อความอีเมลของคุณ ด้วยรหัสเฉพาะที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล assures บุคคลที่ได้รับข้อความคุณเป็นผู้ส่งข้อความเป็นจริง และว่า ข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งต่อ การเข้ารหัสลับจดหมายที่คุณส่งแน่ใจว่า ไม่มีผู้ใดยกเว้นผู้รับต้องสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความขณะที่อยู่ในระหว่างขนส่ง When you send your digital ID to others, you are actually giving them your public key. In order for another person to send you encrypted mail they must have your public key. When another person sends you e-mail that includes your public key, only you can read the message because your private key is required to decrypt it.

Internet Explorer stores digital certificates in the registry. Outlook Express uses these digital certificates to digitally sign and encrypt secure e-mail

Because Outlook Express can manage multiple e-mail accounts, you can have a digital certificate associated with each of your e-mail accounts. The registry keys that contain the entries for your digital certificates do not contain any information about the Web address with which it is associated. For this reason, if you have multiple e-mail accounts for which you have obtained a digital certificate, you should export the digital certificate before you remove it.

Exporting Digital Certificates

NOTE: Once a Personal Certificate has been acquired, you should export the certificate to a safe place. If your PWL file becomes damaged or missing, the certificate will not be available for use and an error will occur when you try to send e-mail. For more information about this issue, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
190296Unable to Use Personal Certificates in Outlook Express
To export digital certificates, follow these steps:

 1. Click Start, point to Settings, click Control Panel, and then double- click Internet.
 2. On the Content tab, click Personal, click a certificate you want to export, and then click Export.
 3. If necessary, type the file name and password to encrypt, confirm the password, and then click OK. The file name should have a .pfx extension. By default, the file is saved to the My Documents folder if it exists. If the My Documents folder does not exist, the file is saved to the Windows folder.

  NOTE: You may be prompted multiple times for the password.

Removing Digital Certificates

When a digital certificate is removed, any e-mail that is encrypted with the associated digital ID is no longer readable. This includes e-mail that you received before you removed the digital certificate, as well as e-mail you receive after you remove the digital certificate. The e-mail is encrypted using your public key, and because the digital certificate has been removed, you no longer have the private key needed to decrypt it. To read this e-mail again, you must import the digital certificate back into Internet Explorer, and then enabled it in Outlook Express. There is no method of exporting encrypted e-mail to an unencrypted format. If you receive any encrypted mail that you must be able to access, make sure you have successfully exported the digital certificate before you remove it. You may also be unable to view any Web sites that require client authentication based on that digital certificate until you either import it again, or generate another digital certificate to use for that Web site.

For these reasons, Microsoft does not recommend removing digital certificates. You should keep the current digital certificate and obtain a new one for a new e-mail account or Web site that requires one. However, if this is not possible, and a digital certificate must be removed due to incorrect operation or for troubleshooting purposes, follow these steps:

WARNING: Using Registry Editor incorrectly can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ "เปลี่ยนคีย์และค่า" ในตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) หรือหัวข้อ "เพิ่มและลบข้อมูลในใน Registry" และ "แก้ไขข้อมูลรีจิสทรี" วิธีใช้ต่าง ๆ ใน Regedt32.exe โปรดสังเกตว่า คุณควรสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข

Delete all the folders under the following registry key, and then restart your computer:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates
When you remove the digital certificate from Internet Explorer, the associated digital ID is removed from Outlook Express.

Importing Digital Certificates

To import digital certificates that you previously exported, follow these steps:

 1. Click Start, point to Settings, click Control Panel, and then double- click Internet.
 2. On the Content tab, click Personal, and then click Import.
 3. In the Password box, type your password.

  NOTE: You may be prompted multiple times for your password.
 4. In the Certificate File To Import box, type the filename of the certificate you want to import, and then click OK.
 5. คลิกปิด และจากนั้น คลิกตกลง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้รหัสดิจิทัลใน Outlook Express โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
168726วิธีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล และการเข้ารหัสข้อความใน Outlook Express
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองดิจิทัลและรหัสดิจิทัล ใน Internet Explorer คลิกเนื้อหาและดัชนีบนเมนูวิธีใช้ คลิกแท็บการทำดัชนี พิมพ์ใบ "รับรองส่วนบุคคล" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), และคลิกแสดงผล ใน Outlook Express คลิกเนื้อหาและดัชนีบนเมนูวิธีใช้ คลิก "การสร้าง และการส่งข้อความอีเมล" และคลิก "อะไรคือข้อความที่มีความปลอดภัย"

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/Security/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 179380 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook Express 4.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB179380 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179380
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com