Αρχείο Setup.txt των Windows 98

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 179756 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει ένα αντίγραφο των πληροφοριών που το Το αρχείο Setup.txt περιλαμβάνεται στα Windows 98. Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο τα Win98 φάκελο στο CD-ROM των Windows 98.

Περισσότερες πληροφορίες

------------------------------------------
Microsoft Τα Windows 98 README για εγκατάσταση
Απριλίου 1998
------------------------------------------

(c) Πνευματικά δικαιώματα Microsoft Corporation, 1998

Αυτό το έγγραφο παρέχει συμπληρωματικές ή πρόσφατες πληροφορίες που συμπληρώνουν το Microsoft Windows 98 τεκμηρίωση.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

ΓΡΉΓΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΈΝΑ ΣΦΆΛΜΑ-FREE ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ WINDOWS 98 ΑΠΌ MS-DOS

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΙΟΎΣ

ΕΎΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ ΣΚΛΗΡΟΎ ΔΊΣΚΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ SCANDISK)

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΩΝ WINDOWS 98

ΕΆΝ ΈΧΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΈΝΗ ΜΟΝΆΔΑ ΔΊΣΚΟΥ

Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ WINDOWS 98 ΣΎΣΤΗΜΑ ΜΕ WINDOWS NT

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ WINDOWS 98 ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗ OS/2

ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΛΆΘΟΥΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ.SYS ΚΑΙ AUTOEXEC.ΑΡΧΕΊΑ BAT

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΎ

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΜΝΉΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ DISK CACHE

ΡΎΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ ΔΙΠΛΉΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS NT

ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΈΝΑ ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ MS-DOS

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT) (TSR) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΌ ΠΙΘΑΝΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΓΡΉΓΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑ

Απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα εντοπισμού ιών που εκτελείται στο σύστημά σας. Εάν αυτά τα βοηθητικά προγράμματα συνεχίσουν να εκτελούνται κατά την εγκατάσταση, το σύστημά σας ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ορισμένα συστήματα έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες προστασίας από ιούς το το σύστημα. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις BIOS/CMOS, μπορεί να λάβετε ένα προειδοποίηση σχετικά με την "δραστηριότητα τύπου ιών" ή "Βασική εγγραφή εκκίνησης" αλλαγές. Πρέπει να επιτρέπει αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται για το πρόγραμμα εγκατάστασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Δείτε σας τεκμηρίωση του λογισμικού εντοπισμού ιών για περισσότερες πληροφορίες.

Εκτελέστε την εξέταση δίσκων Για να ελέγξετε και να διορθώσετε τυχόν προβλήματα με σκληρούς σας δίσκους.

Κλείσιμο όλων προγράμματα που εκτελούνται. Αυτό περιλαμβάνει απενεργοποιώντας οποιαδήποτε προγράμματα προφύλαξης οθόνης, ενέργειας για προχωρημένους Ρυθμίσεις διαχείρισης και άλλα προγράμματα που ενδέχεται να προκαλέσει διακοπή της εγκατάστασης να ανταποκρίνεται. Για να εξασφαλίσετε την καθαρή αναβάθμιση από Windows 95, πατήστε CTRL + ALT + DEL και "Τέλος εργασίας" σε όλα τα προγράμματα εκτός από το SYSTRAY και EXPLORER πριν εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτέλεση καθαρής εκκίνησης".

ΓΕΝΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Εάν έχετε τον αριθμό εννέα φανταστείτε προσαρμογέα οθόνης 128, ή STB Velocity 128 3D AGP (Nvidia Riva 128), θα πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από MS-DOS ή Αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης VGA.

Εκδόσεις αναβάθμισης έναντι πλήρους εγκατάστασης των Windows 98. Εάν έχετε την έκδοση αναβάθμισης των Windows 98, το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα προσπάθεια εύρεσης κατάλληλου προϊόντος αναβάθμισης στο σύστημά σας. Εάν αποτύχει η εγκατάσταση βρείτε μια προηγούμενη έκδοση των Windows, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε σας προηγούμενο αποθηκευτικό μέσο για την απόδειξη της συμμόρφωσης.

Απαιτήσεις χώρου στο δίσκο για Τα Windows 98. Επειδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθιστούν τον υπολογισμό του ποσού ελεύθερο χώρο που απαιτείται για τα Windows 98, οι αριθμοί αυτοί είναι μόνο εκτιμήσεις με βάση σε τυπικές εγκαταστάσεις των Windows 98.

Τυπική αναβάθμιση από Windows 95:

Απαιτεί περίπου 195 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο, αλλά μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ των 120 MB έως 295 MB, ανάλογα με τις παραμέτρους του συστήματος σας και το επιλογές που επιλέγετε να εγκαταστήσετε.

Πλήρης εγκατάσταση των Windows 98 σε FAT16 Μονάδα δίσκου:

Απαιτεί 225 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο, αλλά μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 165 355 MB, ανάλογα με ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος και επιλογές.

Πλήρης εγκατάσταση των Windows 98 σε μονάδα FAT32:

Απαιτεί 175 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο, αλλά μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 140 MB - 255 MB, ανάλογα με το ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος και επιλογές.

Επίσης, εάν είστε εγκατάσταση των Windows 98 σε μονάδα δίσκου διαφορετική από τη C, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να απαιτούν έως 25 MB Ελευθερώστε χώρο στο δίσκο στη μονάδα δίσκου c του συστήματος και δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση αρχείων καταγραφής.

Κατάργηση εγκατάστασης:

Αν θέλετε να τα αντίγραφα ασφαλείας των Windows 95 πριν αναβάθμιση, ενεργοποιήστε την επιλογή αποθήκευση των αρχείων του συστήματος κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα σας επιτρέπει να καταργήσετε τα Windows 98 σε περίπτωση που έχουν προβλήματα. Ωστόσο, Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό:
 • Η τρέχουσα εγκατάσταση των Windows είναι σε μια συμπιεσμένη μονάδα δίσκου.
 • Εγκατάσταση σε νέο κατάλογο ή κάνετε καθαρή εγκατάσταση με καμία προηγούμενη έκδοση είναι διαθέσιμη.
 • Εκτελείτε μια έκδοση του MS-DOS νωρίτερα 5.0.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΤΕ ΜΙΑ ΝΈΑ ΔΙΣΚΈΤΑ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ! Λόγω των αλλαγών στο πραγματικής λειτουργίας και πυρήνων προστασία λειτουργίας για την υποστήριξη του FAT32, οι δισκέτες εκκίνησης των Windows 98 δεν είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις των Windows. Επομένως, κατά την εγκατάσταση των Windows 98 για πρώτη φορά, να βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει νέα δισκέτα εκκίνησης, ακόμα και αν ΈΧΕΤΕ δεν ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΧΡΉΣΗ FAT32.

Διαχείριση προγραμμάτων από τα Windows 3.x.

Διαχείριση προγραμμάτων δεν υποστηρίζεται πλέον στα Windows 98. Πρόγραμμα Διαχείριση (Progman.exe) απομείνει στο σύστημα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά ΔΕΝ θα περιέχει ομάδες. Επιπλέον, εάν κάνετε αναβάθμιση από τα Windows 95, τα υπάρχοντα αρχεία .grp θα καταργηθούν. Αυτές είναι γνωστό ότι προκαλούν ορισμένες προβλήματα κατά την εγκατάσταση των Windows 98. Εάν κάνετε αναβάθμιση από Windows 3.x, το παλιά αρχεία .grp θα παραμείνει στο σύστημα και θα εξακολουθήσει να έχει Διαχείριση προγραμμάτων ορισμένες λειτουργίες. Θα πρέπει να δημιουργήσετε το υπάρχον progman.ini και *.grp τα αρχεία πριν από την αναβάθμιση σε Windows 98 εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση προγραμμάτων.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ WINDOWS 98 ΑΠΌ MS-DOS

Εάν ξεκινάτε με καθαρό ή καινούργιο σκληρό δίσκο ή αν έχετε προβλήματα κατά την εκτέλεση εγκατάστασης από την προηγούμενη έκδοση των Windows, ίσως χρειαστεί να Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows 98 από MS-DOS. Παρόλο που η εγκατάσταση από MS-DOS είναι συνήθως πιο αργή μέθοδος εγκατάστασης, είναι συχνά η πιο ασφαλής και θα πρέπει να χρησιμοποιείται Όταν άλλοι τύποι εγκατάστασης αποτυγχάνουν.

Πλήκτρα συντόμευσης εκκίνησης MS-DOS:

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εκκίνηση του συστήματος για μια εντολή MS-DOS ερώτηση με ασφάλεια. Ο ευκολότερος τρόπος είναι με τη χρήση αυτών των πλήκτρων συντόμευσης:
 • Τα Windows 98:

  Κρατήστε πατημένο το CTRL κλειδιού προς τα κάτω, ενώ σας εκκίνηση του υπολογιστή. Αυτό θα σας οδηγήσει απευθείας στο μενού εκκίνησης των Windows 98 (το πλήκτρο F8 λειτουργεί ακόμα, αλλά δεν υπάρχει καμία ερώτηση "Starting Windows 98" στα Windows 98, συνεπώς είναι δύσκολο να γνωρίζετε ακριβώς πότε πρέπει να πατήσετε το).
 • Τα Windows 95:

  Πιέστε το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση" Τα Windows 95 "γραμμή εντολών. Αυτό θα σας οδηγήσει στο μενού εκκίνησης των Windows 95.
 • MS-DOS 6.x:

  Πιέστε το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση" Γραμμή εντολών MS-DOS". Αυτό θα σας επιτρέπει να επιλέξετε εσείς ποια προγράμματα οδήγησης για τη φόρτωση ή για να παρακάμψετε τα αρχεία συστήματος.
 • Τα προγράμματα οδήγησης CD-ROM πραγματικής κατάστασης λειτουργίας:

  Θα χρειαστεί οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας που φορτώθηκε, ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο CD των Windows 98. Εάν έχετε έχετε εκτελέσει την εγκατάσταση των Windows 98 πριν και έχετε δημιουργήσει μια δισκέτα εκκίνησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα οδήγησης CD-ROM που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν το δίσκο. Εάν δεν έχετε δισκέτα εκκίνησης, θα χρειαστεί να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης που συνοδεύουν το CD-ROM το υλικό.

  Αφού αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου CD-ROM, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή η μονάδα δίσκου που περιέχει το CD των Windows 98 και τον τύπο: το πρόγραμμα ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα πρέπει τώρα Συνεχίστε.

Συμβουλές για την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας

Αυτήν τη στιγμή εκτελείτε τα Windows 95:

Εάν αυτήν τη στιγμή λειτουργεί με Windows 95, ενδέχεται να έχετε ήδη ένα τμήμα των προγραμμάτων οδήγησης CD-ROM φόρτωση. Εάν μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία σε κατάσταση λειτουργίας MS-DOS και να αποκτήσετε πρόσβαση στο CD-ROM η μονάδα δίσκου, δοκιμάστε τα εξής:
 • Κάντε επανεκκίνηση και πιέστε το πλήκτρο F8 στη γραμμή "εκκίνηση του Windows 95 ".
 • Επιλέξτε μόνο "Εντολών".
 • Κατά το C:\ ερώτηση τύπου: DosStart.bat.
Πρέπει τώρα να έχετε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου CD-ROM.

Απώλεια πρόσβασης στη μονάδα CD-ROM κατά την εγκατάσταση

Εάν χάσετε την πρόσβαση στο CD-ROM κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows 98, μπορείτε Δοκιμάστε τα εξής:
 1. Κάντε επανεκκίνηση και πιέστε το πλήκτρο F8 στη γραμμή "εκκίνηση των Windows 95," και στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή Command Prompt Only. Εάν χρησιμοποιείτε το MS-DOS, εκκίνηση απευθείας στη γραμμή εντολών.
 2. Επεξεργαστείτε το αρχείο Autoexec.bat πληκτρολογώντας: επεξεργασία Autoexec.bat
 3. Διαγράψτε το κείμενο "Rem από εγκατάσταση των Windows 98" μπροστά από το γραμμή που περιλαμβάνει την αναφορά Mscdex.exe.
 4. Κλείστε την επεξεργασία πληκτρολογώντας ALT-F-X και αποθηκεύστε το αρχείο όταν σας ζητηθεί.
 5. Επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα πρέπει να συνεχίσετε με το δικό του, ή πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης ξανά, επιλέγοντας ασφαλής αποκατάσταση, εάν σας ζητηθεί.

Εκτέλεση της εγκατάστασης των Windows 98 από τον σκληρό σας δίσκο

Με την αντιγραφή όλων των αρχείων εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο και στη συνέχεια εγκατάσταση από τον σκληρό σας δίσκο, μπορείτε να εξαλείψετε περισσότερα προβλήματα που σχετίζονται με θέματα I/O αρχείο αντίγραφο και το δίσκο. Καταργείτε το CD-ROM τα προγράμματα οδήγησης και απελευθερώσετε συμβατική μνήμη για να επιλύσετε σφάλματα ανεπαρκούς μνήμης Αυτός ο τύπος εγκατάστασης. Για να αντιγράψετε τα τοπικά αρχεία εγκατάστασης:

Από τα Windows 95:
 1. Αποδεσμεύστε επιπλέον 120 MB χώρου στο δίσκο εκτός από την τι Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα απαιτήσει. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης απαιτεί συνήθως 195 MB για αναβάθμιση από Τα Windows 95.
 2. Δημιουργήστε έναν προσωρινό φάκελο για να αποθηκεύσετε τα αρχεία εγκατάστασης που μονάδα δίσκου.
 3. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου Win98 στο CD των Windows 98 στον προσωρινό φάκελο που μόλις δημιουργήσατε. Θα πρέπει επίσης να αντιγράψετε τα Win98 υποφάκελοι, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν είστε μικρό χώρο στο δίσκο.
 4. Επανεκκίνηση. Πιέστε το πλήκτρο F8 στη γραμμή "εκκίνηση των Windows 95" και Επιλέξτε Safe Mode Command Prompt Only.
 5. Τώρα, μεταβείτε στον προσωρινό φάκελο που περιέχει τα Windows 98 Αρχεία εγκατάστασης και τον τύπο: το πρόγραμμα ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ.
Από το MS-DOS:
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου CD-ROM. Δείτε παραπάνω Για περισσότερες πληροφορίες.
 2. Αποδεσμεύστε επιπλέον 120 MB χώρου στο δίσκο εκτός από την τι Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα απαιτήσει. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης απαιτεί συνήθως 195 MB για αναβάθμιση από Τα Windows 95.
 3. Δημιουργήστε έναν προσωρινό φάκελο στη μονάδα δίσκου με αρκετό ελεύθερο χώρος για την αποθήκευση των αρχείων εγκατάστασης. Για να δημιουργήσετε έναν προσωρινό κατάλογο, μεταβείτε σε που μονάδα γράμμα και τον τύπο: MD Win98tmp.
 4. Τώρα, μεταβείτε στη μονάδα δίσκου CD-ROM των Windows 98 και το Win98 κατάλογο πληκτρολογώντας: <drive letter="">\Win98.<b00></b00></drive>
 5. Στη συνέχεια, αντιγράψτε το αρχείο εγκατάστασης των Windows 98 προσωρινής κατάλογος που μόλις δημιουργήσατε, πληκτρολογώντας: Copy *. * <drive letter="">\Win98tmp </drive>
 6. Μετά την αντιγραφή όλων των αρχείων, κάντε επανεκκίνηση του συστήματός σας και Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση παρακάμπτοντας τα αρχεία εκκίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτέλεση καθαρή Εκκίνησης"για περισσότερες πληροφορίες.
 7. Μετάβαση σε προσωρινό κατάλογο που μόλις αντιγράψατε τα αρχεία Για να και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, πληκτρολογώντας: το πρόγραμμα ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ.
Εκτέλεση καθαρής εκκίνησης:

Προγράμματα οδήγησης συσκευών τρίτων, βοηθητικά προγράμματα ή άλλα προγράμματα μπορούν να εμποδίσουν την επιτυχημένη εγκατάσταση. Καθαρή εκκίνηση το σύστημά σας μπορεί να διορθώσει πολλά από αυτά τα προβλήματα. Μπορείτε να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση από:

Χρησιμοποιώντας μια δισκέτα, για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας:
 • Εκκίνηση από μια δισκέτα εκκίνησης των Windows 98. Η δισκέτα αυτή επιτρέπει την επιλογή φόρτωση με ή χωρίς προγράμματα οδήγησης CD-ROM και είναι ένα καθαρό περιβάλλον για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.
-Εκκίνηση από μια δισκέτα εκκίνησης προηγούμενης έκδοσης των Windows 95 ή του MS-DOS. Αυτό παρέχει πρόσβαση στα προγράμματα οδήγησης CD-ROM, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν αντιγράψετε το Εγκατάσταση αρχείων στον σκληρό σας δίσκο, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ασφαλή για Windows 95 Κατάσταση λειτουργίας εντολών μόνο:
 1. Εκκίνηση του συστήματός σας και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση" Τα Windows 95 "γραμμή εντολών.
 2. Επιλέξτε την ασφαλή λειτουργία μόνο γραμμή εντολών. Αυτό επίσης δεν έχει παρέχει πρόσβαση στη μονάδα δίσκου CD-ROM, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν τα αρχεία εγκατάστασης Αντιγραφή στον σκληρό σας δίσκο, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Τα Windows 98 βήμα εκκίνησης:

Εάν θέλετε να φορτώσετε Ορισμένα προγράμματα οδήγησης με μη αυτόματο τρόπο, κάντε τα εξής:
 1. Εκκίνηση του συστήματός σας και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση" Τα Windows 95 "γραμμή εντολών.
 2. Επιλέξτε "βήμα προς βήμα".
 3. Τώρα, μόνο να πω Ναι σε συσκευές που θέλετε να φορτωθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να πείτε YES στο Himem.sys.
/ Μ-DOS των Windows 95 καθαρής εκκίνησης με περισσότερη μνήμη:

Μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμες, κάνοντας τα εξής τροποποιήσεις στο αρχείο Config.sys. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτές τις αλλαγές σας Καθώς δισκέτα εκκίνησης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτά είναι μόνο τα προγράμματα οδήγησης που πρέπει να φορτώσει.
  Device=Himem.sys
  Device=EMM386.exe noems
  Dos=high,umb
  Device=drvspace.sys /move (Optional - only if using DriveSpace compression)

Δημιουργία δισκέτας εκκίνησης των Windows 98:

Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows 98 Αποτυχία μετά την αντιγραφή περισσότερα αρχεία στον σκληρό σας δίσκο, ίσως μπορέσετε να Δημιουργήστε μια δισκέτα εκκίνησης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα bootdisk.bat.
 1. Εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών MS-DOS.
 2. Αλλάξτε τους καταλόγους στον κατάλογο Windows\command.
 3. Εκτελέστε το πρόγραμμα Bootdisk.bat που σας ζητά να δημιουργήσετε Δισκέτα εκκίνησης.
Αυτή η δισκέτα περιέχει γενικά προγράμματα οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας που μπορεί να είναι χρήσιμο όταν εκτελείται το πρόγραμμα Εγκατάστασης ξανά.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΙΟΎΣ

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα εντοπισμού ιών εκτελείται ενώ βρίσκεστε εγκατάσταση των Windows 98. Εάν το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα terminate-and-stay-resident, καταργήστε οποιεσδήποτε αναφορές σε σας Autoexec.bat, Config.sys και Win.ini τα αρχεία.

Εάν το BIOS διαθέτει προστασία από ιούς ενσωματωμένα, να το απενεργοποιήσετε πριν εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης. Για να το απενεργοποιήσετε, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης CMOS για σας BIOS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας.

Δείτε το Σημειώσεις για συγκεκριμένα προγράμματα προστασίας από ιούς παρακάτω.

CMOS/BIOS-ενεργοποιημένος ιός προστασία:

Ορισμένα συστήματα διαθέτουν ενσωματωμένες προστασίας από ιούς το το σύστημα. Εάν παραμείνει ενεργοποιημένη, μπορεί να λάβετε μηνύματα "δραστηριότητα τύπου ιών" ή μηνύματα "Κύριας εκκίνησης αλλάξει εγγραφή". Πρέπει να επιτρέπει να αυτές οι αλλαγές θέση. Εάν επιλέξετε να επαναφέρετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις, ίσως το σύστημά σας δεν περισσότερο χρόνο εκκίνησης.

Norton AntiVirus:

Εάν το Norton AntiVirus εγκατάσταση, ενδέχεται να εμφανιστεί η ακόλουθη προειδοποίηση στο τέλος του αρχικού αρχείου η διαδικασία αντιγραφής:
  Application Wininst0.400\Suwin.exe is attempting to update the Master
  Boot Record

Πρέπει να επιλέξετε συνέχεια (C) για να ολοκληρωθεί κανονικά η εγκατάσταση. Εάν δεν επιτρέπουν να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές αυτές, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

Dr. Solomon's AntiVirus:

Εάν εκτελείτε το πρόγραμμα Dr. Solomon Το βοηθητικό πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών, ενδέχεται να εμφανιστεί μια μπλε οθόνη σφάλμα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης στο IOS.vxd, ενώ προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια δισκέτα εκκίνησης στη διάρκεια της εγκατάστασης. Πρέπει να κάνετε κλικ Ακυρώσετε την οθόνη της δισκέτας εκκίνησης, όταν η γραμμή προόδου βρίσκεται στο 20%. Αυτό θα σας επιτρέπουν να συνεχιστεί η εγκατάσταση. Αναζητήστε μια ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού εντοπισμού ιών του Dr. Solomon στην τοποθεσία Web για την επίλυση του ζητήματος.

ΕΎΡΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΌΡΘΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΎ ΔΊΣΚΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟ SCANDISK)

Εύρεση προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows 98:

Η έκδοση της εξέτασης δίσκων εκτέλεση μόνο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows 98 ελέγχει για σφάλματα. Δεν διορθώνει τους. Εάν υπάρχουν προβλήματα, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν μπορεί να συνεχιστεί, αν διορθωθούν. Για να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα, κλείστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και εκτελείται η εξέταση δίσκων από τα Windows 95 ή του MS-DOS. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εξέτασης δίσκων για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα.

Διόρθωση προβλημάτων σκληρού δίσκου:

Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να δείτε μια μήνυμα που σας ενημερώνει ότι πρέπει να εκτελέσετε την εξέταση δίσκων για την επίλυση προβλημάτων στον σκληρό δίσκων, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να διορθώσετε τα προβλήματα.
 • Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows 98 μέσω MS-DOS ή μια προηγούμενη έκδοση των Windows, όπως Windows 3.1:

  1. Κλείστε τα Windows.
  2. Εάν κάνετε εγκατάσταση από δισκέτες, τοποθετήστε εγκατάστασης Δισκέτα 1 στη μονάδα δισκέτας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ακόλουθη την εντολή at γραμμή εντολών:

   a:Scandisk.exe/all

   Όπου "a" είναι η μονάδα δίσκου που περιέχει το δίσκο των Windows.
  3. Εάν κάνετε εγκατάσταση από ένα CD, τοποθετήστε το CD, και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα εξής:

   d:\win98\scandisk.exe/all

   όπου "d" είναι η μονάδα δίσκου που περιέχει το CD.
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας και Διορθώστε όποια προβλήματα που βρίσκει η Εξέταση Δίσκων.
  5. Εκκίνηση των Windows και στη συνέχεια εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.
 • Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows 98 από μια προηγούμενη έκδοση του Τα Windows 98 ή Windows 95:

  1. Κλείστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
  2. Στο μενού Έναρξη, οδηγούν σε προγράμματα, μετά στην επιλογή Βοηθήματα, Εργαλεία συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή εξέταση δίσκων.
  3. Ελέγξτε τους σκληρούς σας δίσκους και τυχόν μονάδες υποδοχής για σφάλματα και επιδιόρθωσης τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν. Βεβαιωθείτε ότι για να το κάνετε μια πλήρη σάρωση επιφάνειας όλα τα σας μονάδες ή το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να εντοπίσετε σφάλματα.
Εκτέλεση της εξέτασης δίσκων προβλήματα:

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις Όταν η Εξέταση Δίσκων ενδέχεται να μην μπορείτε να διορθώσετε ένα ζήτημα ή παράγει σφάλματα.
 • Οι εκτελεί Συμπίεση Δίσκων 3 συμπίεσης:

  Εάν Συμπίεση Drvspace3 είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σας, ίσως να μην επαρκεί συμβατική μνήμη. Για να απελευθερώσετε μνήμη, προσπαθήστε τα ακόλουθα:

  1. Εάν χρησιμοποιείτε το MS-DOS 6.x, μπορείτε να εκτελέσετε το Memmaker.exe Για να ελευθερώσετε μνήμη επαρκεί για την εξέταση δίσκων για να ολοκληρωθεί.
  2. Ανατρέξτε στην ενότητα "ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ των WINDOWS 98 από MS-DOS" για τον τρόπο Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση με περισσότερη μνήμη.
  3. Ελέγξτε τις μονάδες δίσκου κατά την εκτέλεση των Windows 95.
Εάν δεν έχει αρκετή μνήμη ή εάν έχετε άλλα προβλήματα ενώ το πρόγραμμα Εγκατάστασης εκτελείται η Εξέταση Δίσκων, μπορείτε να παρακάμψετε την εξέταση δίσκων στην εγκατάσταση από εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης με την επιλογή/is. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

Setup /is

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Παράκαμψη της εξέτασης δίσκων κατά την εγκατάσταση δεν συνιστάται. Εάν το κάνετε, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με το σκληρό δίσκο που θα μπορούσε να προκαλέσει τα Windows 98 δεν να εγκαταστήσετε ή να εκτελεστεί σωστά.

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΩΝ WINDOWS 98

Αποθήκευση αρχείων συστήματος:

Εγκατάσταση των Windows 98 προσφέρει στους χρήστες του επιλογή αντιγράφων τους προηγούμενη έκδοση των Windows, σε περίπτωση που χρειάζονται τα Windows 98 Για να καταργηθεί αργότερα. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, πρέπει να επιλέξετε την αποθήκευση σας Επιλογή αρχείων συστήματος όταν σας ζητηθεί στη διάρκεια της εγκατάστασης. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα δημιουργήσει το ακολουθεί κρυφά αρχεία είναι απαραίτητο να καταργήσετε την εγκατάσταση των Windows 98:
 • Winundo.dat
 • Winundo.ini
 • Winlfn.ini
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Διαγραφή αυτών των αρχείων θα εμποδίζει τα Windows 98 Κατάργηση της εγκατάστασης.

Εάν οποιοδήποτε από τα παρακάτω, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να Κατάργηση εγκατάστασης των Windows 98 και το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν θα σας ζητήσει να αποθηκεύσετε αρχεία συστήματος:
 • Η τρέχουσα εγκατάσταση των Windows είναι σε μια συμπιεσμένη μονάδα δίσκου.
 • Κάνετε εγκατάσταση σε νέο κατάλογο ή καθαρή εγκατάσταση με καμία προηγούμενη έκδοση είναι διαθέσιμη.
 • Εκτελείτε μια έκδοση του MS-DOS νωρίτερα 5.0.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Τα απαραίτητα αρχεία για να καταργήσετε τα Windows 98 πρέπει να αποθηκευτεί σε μια τοπική μονάδα σκληρού δίσκου. Δεν μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε μια μονάδα δίσκου δικτύου ή μια δισκέτα. Εφόσον δύο ή περισσότερες μονάδες διαθέτετε επαρκή ελεύθερο χώρο, μπορείτε να επιλέξετε το μονάδα δίσκου στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες απεγκατάστασης.

Υπάρχουν επίσης διάφορες ενέργειες που θα μπορούσε να εμποδίσει την γίνεται κατάργηση της εγκατάστασης μετά τα Windows 98 Ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των Windows 98. Ακολουθεί μια λίστα των στοιχείων που θα προκαλέσει Οι πληροφορίες απεγκατάστασης θα καταργηθεί από το σύστημά σας:
 • Μετατροπή του σκληρού δίσκου σε FAT32
 • Συμπίεση στον σκληρό σας δίσκο με το DriveSpace
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτά τα βοηθητικά προγράμματα πρέπει να προειδοποιεί που την απεγκατάσταση πληροφορίες θα χαθούν, πριν να εκτελούν μετατροπής ή συμπίεση.

Κατάργηση των Windows 98:

Για να καταργήσετε τα Windows 98 και εντελώς επαναφορά του συστήματός σας για τις προηγούμενες εκδόσεις του MS-DOS και Windows 3.x, ή Τα Windows 95:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου Πίνακας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 3. Στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση της εγκατάστασης των Windows 98, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση.
Ή, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα εκκίνησης των Windows 98, χρησιμοποιήστε το Δισκέτα εκκίνησης για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εκτελέστε την εντολή UNINSTAL από την εκκίνηση Ο δίσκος.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: ΑΠΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ πρέπει να τερματίσετε τη λειτουργία των Windows 98. Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό τον υπολογιστή σας, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο F8 όταν κάνετε δείτε το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 98". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Command Prompt Only και εκτέλεση Εντολή UNINSTAL από τη γραμμή εντολών.

Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία και θέλετε να επαναφέρετε τις προηγούμενες εκδόσεις του MS-DOS και Τα Windows 3.x ή Windows 95, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή UNINSTAL από το \Windows\Command κατάλογο στον σκληρό σας δίσκο ή από τη δισκέτα εκκίνησης.

Εάν αποθηκεύσατε τα αρχεία σε μια μονάδα δίσκου διαφορετική από τη C, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή /w για να καθορίσετε το η μονάδα δίσκου όπου βρίσκονται τα αρχεία. Για παράδειγμα:

απεγκατάσταση /w e:

όπου ε είναι η μονάδα δίσκου που περιέχει το προηγούμενο αρχεία συστήματος.

Εάν εκτελείται τα Windows 98 και θέλετε να καταργήσετε το Κατάργηση αρχείων για να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου Πίνακας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 3. Στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση, κάντε κλικ στο παλιό Windows 3.x/Μ-DOS Αρχεία συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Ή κάντε κλικ στην επιλογή αρχεία συστήματος των Windows 95 κατάργηση (Απεγκαταστήσετε Info).
Μπορείτε πλέον να καταργήσετε τα Windows 98.

ΕΆΝ ΈΧΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΈΝΗ ΜΟΝΆΔΑ ΔΊΣΚΟΥ

Εάν έχετε συμπιέσει σκληρό σας δίσκο, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα που δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο διαμέρισμα κεντρικού υπολογιστή στη συμπιεσμένη μονάδα δίσκου. Το πρόγραμμα εγκατάστασης Ίσως χρειαστεί να αντιγράψει ορισμένα αρχεία στη μονάδα δίσκου εκκίνησης, ο κεντρικός υπολογιστής για την εκκίνηση μονάδα δίσκου ή κεντρικός υπολογιστής για τη μονάδα δίσκου των Windows. Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, Αποδεσμεύστε ορισμένες χώρος στην καθορισμένη μονάδα δίσκου και στη συνέχεια εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης. Δοκιμάστε ένα από τα ακολουθεί:
 • Ρυθμίστε τα Windows σε μια ασυμπίεστη μονάδα δίσκου εάν είναι δυνατό.
 • Διαγραφή των περιττών αρχείων στο διαμέρισμα του κεντρικού υπολογιστή.
 • Εάν εκτελείτε Windows 3.1 και έχουν μόνιμο μετάθεσης αρχείο, προσπαθήστε να κάνετε μικρότερα. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ 386 Enhanced και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "εικονική μνήμη". Για να τροποποιήσετε το μέγεθος του αρχείου μετάθεσης.
 • Χρησιμοποιήστε το λογισμικό συμπίεσης δίσκων για να ελευθερώσετε χώρο στον μονάδα υποδοχής για τη συμπιεσμένη μονάδα δίσκου. Εάν συμπιέσατε τη μονάδα δίσκου χρησιμοποιώντας Συμπίεση δίσκων ή DoubleSpace, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κλείστε τα Windows.
  2. Εκτελέστε το Drvspace.exe ή Dblspace.exe.
  3. Επιλέξτε τη συμπιεσμένη μονάδα δίσκου στον κεντρικό υπολογιστή του οποίου θέλετε να ελεύθερος χώρος.
  4. Στο μενού μονάδα δίσκου, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή μεγέθους και να προσαρμόσετε το ελεύθερος χώρος είναι απαραίτητο.
  Εάν συμπιέσατε τη μονάδα δίσκου χρησιμοποιώντας το Drivespace των Windows 95, ή Drvspace3 από το Plus!, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εκκίνηση των Windows.
  2. Επιλέξτε το Drivespace από Εργαλεία Έναρξη/Προγράμματα/Βοηθήματα/συστήματος / Drivespace.
  3. Επιλέξτε τη συμπιεσμένη μονάδα δίσκου στον κεντρικό υπολογιστή του οποίου θέλετε να ελεύθερος χώρος.
  4. Στο μενού μονάδα δίσκου, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή μεγέθους και στη συνέχεια προσαρμόστε ελεύθερος χώρος είναι απαραίτητο.
Εάν χρησιμοποιηθεί άλλο λογισμικό συμπίεσης, συμβουλευτείτε το λογισμικό τεκμηρίωση.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ασυμφωνία του ελεύθερο χώρο που αναφέρεται από το πρόγραμμα εγκατάστασης και την ποσότητα χώρου που πιστεύετε ότι είναι διαθέσιμη σε μονάδα υποδοχής. Τα Windows χρησιμοποιούν χώρο για τη δημιουργία αρχείου μετάθεσης. Αυτός ο χώρος ενδέχεται να εμφανιστεί χορηγείται όταν τα Windows δεν εκτελείται.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν Δημιουργία δίσκου εκκίνησης κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε μια συμπιεσμένη δίσκος για τη δισκέτα εκκίνησης.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ WINDOWS 98 ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΩΝ WINDOWS NT

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows 98 σε οποιαδήποτε έκδοση των Windows NT, αλλά μπορεί να υπάρχουν μαζί σε ένα ενιαίο σύστημα. Ωστόσο, για λόγους συμβατότητας Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το καθένα σε ξεχωριστό σκληρό δίσκο ή διαμέρισμα. Εάν τα Windows NT είναι ήδη εγκατεστημένο, εγκατάσταση των Windows 98 θα προσθέσει ίδιο με το Μενού εκκίνησης των Windows NT για να επιτρέψετε στο χρήστη να πολλαπλή εκκίνηση μεταξύ των Windows 98 και Τα Windows NT.

Εάν δεν μπορείτε να κάνετε εκκίνηση των Windows NT, θα πρέπει να εκκίνηση από τα Windows NT δισκέτες αποκατάστασης και ενεργοποιήστε την επιλογή επιδιόρθωσης για να επαναφέρετε το Τα αρχεία εκκίνησης των Windows NT.

Κατά την εγκατάσταση των Windows 98 σε ένα σύστημα με μονάδες δίσκου που δημιουργήθηκε με τα Windows NT, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

"Το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντόπισε ότι ο σκληρός σας δίσκος έχει ένα διαμέρισμα FAT 64 K συμπλέγματος. Επειδή η Εξέταση Δίσκων δεν λειτουργεί σε δίσκους με αυτό το μέγεθος συμπλέγματος, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό Συνεχίστε. Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πρέπει να επαναδιαμερισμό του σκληρού σας δίσκου, να διαμορφώσετε το διαμέρισμα με ένα σύστημα αρχείων FAT έχει μέγεθος 32 K ή λιγότερα, συμπλέγματος και στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εγκατάσταση."

Εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης με την παράμετρο "/ is" (π.χ., Setup / is) θα παρακάμψει την εξέταση δίσκων και θα αποφύγετε αυτό το πρόβλημα.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ WINDOWS 98 ΣΕ ΣΎΣΤΗΜΑ a ΕΚΤΕΛΕΊΤΑΙ OS/2

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν θα εκτελεστεί σε OS/2. Πρέπει να ξεκινήσετε το MS-DOS και εκτελέστε Το πρόγραμμα εγκατάστασης από τη γραμμή εντολών MS-DOS.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν κάνετε αναβάθμιση από OS/2 σε ένα διαμέρισμα συστήματος αρχείων HPFS, πρέπει να έχετε το δίσκο OS/2 1 είναι διαθέσιμες κατά την εγκατάσταση.

Εάν ξεκινήσετε το MS-DOS από δισκέτα και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης, θα δεν είναι πλέον δυνατή η εκκίνηση του OS/2 μετά την εγκατάσταση των Windows 98. Πρέπει να Διαγράψτε τα αρχεία Autoexec.bat και Config.sys που χρησιμοποιεί το OS/2 πριν την εκτέλεση Εγκατάσταση των Windows 98.

Εάν θέλετε να καταργήσετε το OS/2 από τον υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση των Windows 98:
 1. Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων δεδομένων που θέλετε να διατηρήσετε σε δισκέτα ή μονάδα δίσκου δικτύου.
 2. Διαγράψτε τα αρχεία σε κάθε έναν από τους καταλόγους του OS/2 και υποκαταλόγους, και στη συνέχεια διαγράψτε καταλόγους OS/2.
 3. Στο ο υπολογιστής μου ή στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ στην προβολή, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αρχείων. Στη συνέχεια, διαγράψτε τα ακόλουθα αρχεία OS/2:
     Ea data.sf
     OS2ldr.msg
     OS2krnl
     OS2boot
     Wp data.sf
  

ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΛΆΘΟΥΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει συγκεκριμένα μηνύματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στη διάρκεια της εγκατάστασης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι να κάνετε στη συνέχεια.

Μήνυμα "Προηγούμενη έκδοση του Setupx.dll":

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντοπίζει που μια χρησιμοποιείται παλαιότερη έκδοση του SetupX.dll ή NetDi.dll. Αυτό ίσως επειδή υπάρχει Οι ανοιχτές εφαρμογές στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του υπάρχον αρχείο και αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματός σας, κάντε κλικ στο OK. Ή, για να σας υπάρχουσα έκδοση SetupX.dll και NetDi.dll, κάντε κλικ στο κουμπί "Άκυρο" για να κλείσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, Κλείσιμο οποιαδήποτε ανοιχτές εφαρμογές και στη συνέχεια εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Είναι αρκετά προγράμματα Γνωστά να προκαλέσει αυτό το σφάλμα:
 • Ρόμβος "Στα εργαλεία ελέγχου"
 • Προγράμματα οδήγησης κάρτας ήχου Ensonics AudioPCI
 • Προγράμματα οδήγησης κάρτας ήχου Aztech
 • Utilites ρύθμιση παραμέτρων μόντεμ Hayes
 • Ορισμένα βοηθητικά προγράμματα συστήματος εκτύπωσης των Windows (Canon BJ σειρά)
Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows 98 παρέχει ακόμα αυτό το σφάλμα μετά την επανεκκίνηση, μπορείτε πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από τη γραμμή εντολών MS-DOS. Ανατρέξτε στην ενότητα "ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ των WINDOWS 98 ΑΠΌ το MS - DOS"για περισσότερες πληροφορίες.

Μήνυμα SU0018:

"Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν μπορεί να δημιουργήσει αρχεία στη μονάδα δίσκου εκκίνησης και δεν είναι δυνατό να οριστεί Τα Windows 98. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία στο ριζικό κατάλογο του σας Αλλαγή μονάδας εκκίνησης ή το γράμμα της μονάδας εκκίνησης ενδέχεται να έχουν έχουν αντιστοίχισης."

Το ριζικό φάκελο μιας μονάδας δίσκου περιέχει μέγιστο αριθμό 512 καταχωρήσεων (αρχεία ή φάκελοι). Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντόπισε πάρα πολλές καταλόγου καταχωρήσεις στο ριζικό φάκελο του υπολογιστή σας και το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε τα αρχεία πρέπει να ρυθμίσετε τα Windows 98. Μετακίνηση ή διαγράψτε μερικά αρχεία από το φάκελο ρίζας σας μονάδας δίσκου και στη συνέχεια εκτελέστε πάλι εγκατάσταση.

Αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί επίσης να εμφανίζεται αν το γράμμα της μονάδας εκκίνησης έχει έχει αντιστοιχιστεί ξανά. Ήταν αρκετά πράγματα προκαλέσει αυτό:
 • Αντιστοιχίσετε μια μονάδα δίσκου δικτύου C. Εάν συμβαίνει αυτό, εκ νέου Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου.
 • Έχετε μια LastDrive = C: δήλωση στο αρχείο Config.sys. Κατάργηση της εντολής LastDrive ή ορίσετε ισούται με μια άλλη μονάδα δίσκου.
 • Ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή διαμερισμάτων ή εκκίνησης manager έχει Αλλαγή αντιστοίχισης της μονάδας δίσκου. Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του προγράμματος. Ίσως χρειαστεί να Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα πριν από την εγκατάσταση των Windows 98.
Μήνυμα "Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτο σφάλμα εγκατάστασης":

"Ανεπανόρθωτο Σφάλμα εγκατάστασης. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων συστήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να Κλείστε το πρόγραμμα εγκατάστασης". Αυτό το σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε διάφορες συνθήκες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενική Σημειώσεις εγκατάστασης"και"ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ των WINDOWS 98 από MS-DOS"για περισσότερες πληροφορίες.

Μεγάλα μηνύματα λάθους ονόματα αρχείων:

Εάν δείτε το μήνυμα "Το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντόπισε ότι είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα, μεγάλα ονόματα αρχείων σε αυτό κατάλογος. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να συνεχίσει."Έξοδος και στη συνέχεια καταργήστε τα μεγάλα ονόματα αρχείων από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κατάργησης της εγκατάστασης σε μεγάλα ονόματα αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή Λογισμικό"για περισσότερες πληροφορίες.

Μηνύματα ανεπαρκούς μνήμης:

Εάν συναντήσετε μήνυμα εξαντλήθηκε η μνήμη, μπορείτε να αυξήσετε συμβατική μνήμη καταργώντας τα TSR και φορτώνοντας προγράμματα οδήγησης συσκευών στην το περιοχή μνήμης upper. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αυτών των βημάτων, ανατρέξτε στο Microsoft Άρθρο Γνωσιακής Βάσης 134399, "Τρόπος αύξησης της συμβατικής μνήμης για Μ s-DOS προγράμματα".

Μηνύματα δεν υπάρχει αρκετός χώρος δίσκου:

Μπορείτε να ανακτήσετε χώρο στο δίσκο από Ολοκλήρωση οποιαδήποτε ή όλα από τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ Κάδος Ανακύκλωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης.
 2. Διαγράψτε τα περιεχόμενα του φακέλου cache του προγράμματος περιήγησης Internet.
 3. Διαγράψτε αρχεία με τις επεκτάσεις .bak και .tmp.
 4. Διαγράψτε φακέλους προγραμμάτων που δεν χρησιμοποιούνται (Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων πρώτη).
 5. Διαγράψτε τον παλιό φάκελο MS-DOS, εκτός αν σκοπεύετε να Ρυθμίστε τον υπολογιστή σας για την εκτέλεση των Windows 98 και MS-DOS. (Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι έχετε έχετε ένα δίσκο εκκίνησης που υποστηρίζει πρόσβαση στη μονάδα δίσκου CD-ROM.)
 6. Διαγράψτε το κρυφό αρχείο Winundo.dat από την προηγούμενη εγκατάσταση των Windows 95.
 7. Διαγράψτε τον παλιό φάκελο Windows 3.1, εκτός αν σκοπεύετε να Ρυθμίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας για την εκτέλεση των Windows 3.1 και Windows 98.
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να εγγραφή στον προσωρινό κατάλογο:

Αυτό ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα επειδή υπάρχει ανεπαρκής χώρος προσωρινής κατάλογος. Εάν ο χώρος είναι διαθέσιμος σε άλλη μονάδα δίσκου, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή γραμμή για να αλλάξετε τη θέση του προσωρινού καταλόγου:
  Setup /T:<drive letter>:\TEMP

Εάν δεν έχετε διαθέσιμο χώρο σε άλλη μονάδα, αποδεσμεύστε χώρος στο δίσκο και στη συνέχεια εκτελέστε εγκατάστασης ξανά. Δείτε το "δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο" Ενότητα μηνύματα για τα αρχεία που είναι δυνατό να διαγραφούν.

Σφάλμα αρχείου CAB Μηνύματα:

Σφάλματα αρχείου CAB πιο συχνά προκαλείται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: ιού, ανεπάρκεια συμβατικής μνήμης, ακατάλληλο αποθηκευτικό μέσο ή υλικού, ιδιαίτερα μονάδες CD-ROM.

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια δισκέτα εκκίνησης Κλείστε το πρόγραμμα εγκατάστασης, τερματίστε τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση ο υπολογιστής. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί ένα ελεγχόμενο περιβάλλον από το οποίο θέλετε να εκτελέσετε Το πρόγραμμα εγκατάστασης. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης από τη γραμμή εντολών MS-DOS.

Για να ανακτήσετε από κατεστραμμένο μηνύματα λάθους αρχείου CAB, δοκιμάστε την αντιγραφή των αρχείων εγκατάστασης στον σκληρό δίσκο και να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης από το σκληρό σας δίσκο, χρησιμοποιώντας τα εξής βήματα:
 1. Χρειάζεται επιπλέον 200 MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό σας δίσκο και ένα temp κατάλογος για την αποθήκευση αρχείων.
 2. Εκκίνηση από δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 και επιλέξτε την επιλογή για τη φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης CD-ROM. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM κατά την εκκίνηση από δισκέτα εκκίνησης των Windows 98, πρέπει να φορτώσετε τα προγράμματα οδήγησης που να συνοδεύει τη μονάδα CD-ROM.
 3. Αλλαγή μονάδων δίσκου στο γράμμα της μονάδας CD-ROM που υποδεικνύεται από το MSCD001 ερώτηση στην οθόνη και μεταβείτε στο φάκελο Win98. Τύπος: Αντιγραφή *. *<destination drive="" and="" the="" temp="" folder="" you="" created=""><b00></b00></destination>
 4. Αλλαγή σε αυτόν το φάκελο και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης, επιλογή ασφαλής αποκατάσταση Εάν σας ζητηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "του ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ των WINDOWS 98 από MS-DOS".

Εάν έχετε πολυμέσα απόκρυψη (cloaking) και την εγκατάσταση των Windows 98 από δισκέτες, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να εκτελεστεί με επιτυχία. Εάν δείτε μηνύματα σχετικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν είναι σε θέση να διαβάσει αρχεία .cab, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Καταργήστε τη γραμμή Cacheclk.exe από αναφορά σας Τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat.
 2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 3. Εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.
Μήνυμα SU0010, SU0012, SU0015 ή SU0016:

Εάν έχετε λάβετε ένα από αυτά τα μηνύματα στη διάρκεια της εγκατάστασης, ανατρέξτε στο θέμα "εγκατάσταση των Windows 98 σε μια Σύστημα με Windows NT"και"εγκατάσταση των Windows 98 σε ένα σύστημα που εκτελεί OS/2" Για περισσότερες πληροφορίες.

Μήνυμα SU0011:

Εάν τον σκληρό σας δίσκο είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Πρέπει πρώτα Καταργήστε την προστασία κωδικού πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον υπολογιστή σας τεκμηρίωση.

Μήνυμα SU0013:

Για να ρυθμίσετε τα Windows 98 σας μονάδα δίσκου εκκίνησης πρέπει να είναι διαμέρισμα εκκίνησης MS-DOS. Εάν η μονάδα εκκίνησης είναι μορφή HPFS ή NTFS, πρέπει να δημιουργήσετε μια MS - DOS πριν από το διαμέρισμα εκκίνησης εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία διαμέρισμα εκκίνησης MS-DOS ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας.

Ενδέχεται επίσης να λάβετε αυτό το σφάλμα, εάν έχετε λογισμικό δημιουργίας διαμερισμάτων άλλου κατασκευαστή, όπως είναι η μονάδα EZ ή η Διαχείριση δίσκων η εγκατάσταση. Εάν Ναι, επανεκκίνηση του συστήματός σας και εκτελέστε την εγκατάσταση από μια εντολή MS-DOS γραμμή εντολών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Εγκατάσταση εκτελείται από το MS-DOS."

Μηνύματα τυπικής λειτουργίας:

Εάν λάβετε κάποιο το ακόλουθο μήνυμα λάθους μηνύματα, καταργήστε οποιαδήποτε προγράμματα διαχείρισης μνήμης (όπως το EMM386.exe, QEMM ή 386Max) από το αρχείο Config.sys και στη συνέχεια εκτελέστε εγκατάστασης ξανά.
  Standard Mode: Invalid DPMI return.
  Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender.
  Standard Mode: Bad Fault in MS-DOS Extender.
  Standard Mode: Unknown stack in fault dispatcher.
  Standard Mode: Stack Overflow.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, προσθέστε EMM386.EXE πίσω στο Config.sys file και αποκλείστε όλες τις περιοχές. Για παράδειγμα,
  device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFF

Εάν αντιμετωπίσετε αυτά τα μηνύματα ή εάν ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται στη διάρκεια της εγκατάστασης, ενεργοποιήστε διπλό buffering του SmartDrive. Αρκετές SCSI μονάδες σκληρού δίσκου και μερικές μονάδες ESDI απαιτείται διπλό buffering.

Για να ενεργοποιήσετε διπλή αποθήκευση σε buffer, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στην αρχή της Config.sys αρχείο:
  device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+

όπου "c:\windows" είναι η διαδρομή στον κατάλογο των Windows.

Το μήνυμα "Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα μπορούσε να πίσω αντίγραφα των αρχείων συστήματος":

Εάν δείτε αυτό το μήνυμα λάθους, ενώ το πρόγραμμα Εγκατάστασης αποθηκεύει τα αρχεία συστήματος, ίσως να μην έχετε αρκετό χώρο στο δίσκο, ιδιαίτερα σε συμπιεσμένους δίσκους. Αποδεσμεύστε χώρο από το μονάδα αποθήκευση του συστήματος αρχείων σε (είναι η προεπιλεγμένη μονάδα δίσκου C), καταργώντας αρχεία που δεν χρειάζεστε.

Κατάργηση εγκατάστασης μπορεί να απαιτούν 75 MB σε πολλά συστήματα. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης σας δίνει την επιλογή της αποθήκευσης των αρχείων συστήματος, ενδέχεται να πολύ χαμηλή στον ελεύθερο χώρο στο δίσκο.

"Δεν μπορεί να συνεχιστεί σε αυτό το σύστημα Ρύθμιση παραμέτρων":

Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, μπορεί να διαθέτετε παλαιότερο, μη συμβατό διαμέρισμα δίσκου. Πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας τα δεδομένα σας και νέα δημιουργία διαμερισμάτων του δίσκου.

Μήνυμα SU0167:

Ένα αρχείο ή φάκελο που ονομάζεται επιφάνειας εργασίας που υπάρχει στον υπολογιστή σας. Μετονομάστε ή μετακινήστε σας τρέχοντα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια εκτελέστε εγκατάστασης ξανά.

SU0410 μήνυμα:

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να ανοίξει ένα απαιτούμενο αρχείο πιθανώς επειδή το αρχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο, ή επειδή ο υπολογιστής σας δεν έχει αρκετή μνήμη.

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια δισκέτα εκκίνησης, κλείστε το πρόγραμμα εγκατάστασης, τερματισμός τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Στη συνέχεια, Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης από τη γραμμή εντολών MS-DOS.

"Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείου" Μηνύματα:

Δοκιμάστε την παράλειψη του αρχείου. Ίσως δεν είναι απαραίτητο. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης does δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ή τα Windows 98 δεν θα εκτελεστεί, να κλείσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, να τερματισμός λειτουργίας τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης στη μονάδα δισκέτας και κάντε επανεκκίνηση ο υπολογιστής. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης από τη γραμμή εντολών MS-DOS.

SU99xxxx μηνύματα:

Το SU99 είναι ένα πρόθεμα που προστίθεται σε όλα τα σφάλματα που Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν έχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος. Τα σφάλματα αυτά προκαλούνται συχνά ανεπάρκεια συμβατικής μνήμης. Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια δισκέτα εκκίνησης, τερματίστε τη λειτουργία Εγκατάστασης, τερματίστε τον υπολογιστή σας, τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης και επανεκκινήστε το υπολογιστής. Στη συνέχεια, εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης από τη γραμμή εντολών MS-DOS.

"Εγκατάσταση δεν έχει αρκετή συμβατική μνήμη για να ελέγξετε τους σκληρούς δίσκους του υπολογιστή."

-ή-

"Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα μπορούσε να ελέγξει τους σκληρούς δίσκους σε σας υπολογιστή".

Εάν λάβετε κάποιο από αυτά τα σφάλματα, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν ήταν δυνατό Για να εκτελέσετε την Εξέταση Δίσκων ελέγχει σκληρούς σας δίσκους. Αυτό μπορεί να οφείλεται χαμηλή συμβατική μνήμη ή ο δίσκος περιέχει σφάλματα που η Εξέταση Δίσκων δεν μπορεί να διορθώσει όταν Εκτέλεση από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Για να επιλύσετε αυτά τα σφάλματα, επανεκκίνηση του συστήματός σας σε λειτουργία MS-DOS και εκτελέστε το ScanDisk/all. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης. Εάν η εγκατάσταση εξακολουθεί να αποτυγχάνει, κάντε επανεκκίνηση Λειτουργία MS - DOS και εκτέλεσης Scandisk/all/επιφάνεια. Αυτό θα διαρκέσει λίγο περισσότερο αλλά εξασφαλίζει τους σκληρούς σας δίσκους είναι σε καλή κατάσταση. Εάν, μετά την εκτέλεση Η εξέταση δίσκων με αυτές τις επιλογές, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν θα συνεχίσετε, θα πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης /is για να παρακάμψετε την εξέταση δίσκων.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Παράκαμψη της εξέτασης δίσκων δεν είναι recommened και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι ο δίσκος σας δεν περιέχει κανένα σφάλμα. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν σφάλματα, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να αποτύχει και το σύστημά σας μπορεί να πλέον εκκίνησης.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ.SYS ΚΑΙ AUTOEXEC.ΑΡΧΕΊΑ BAT

Ενημερώστε τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat του υπολογιστή σας υπολογιστή ποια προγράμματα και συσκευές πρέπει να φορτωθούν κατά την εκκίνηση (για παράδειγμα, μια πρόγραμμα ανίχνευσης ιών στο αρχείο Autoexec.bat ίσως απευθείας στον υπολογιστή σας να Αυτόματη φόρτωση). Εγκατάσταση των Windows 98 δεν θα λειτουργεί σωστά με κάποια προγράμματα και συσκευές. Για να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα ή συσκευή, ίσως χρειαστεί να επεξεργαστείτε τα αρχεία Config.sys ή/και Autoexec.bat.

Για να επεξεργαστείτε το Αρχεία Config.sys και Autoexec.bat:
 1. Στα Windows 3.1 ή 3.11, κάντε κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή εκτέλεση, πληκτρολογήστε Sysedit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Στα Windows 95, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή εκτέλεση, πληκτρολογήστε Sysedit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Config.sys ή Autoexec.bat, πληκτρολογήστε REM σε αρχή των γραμμών που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΎ

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει σημειώσεις σχετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις του συστήματος που μπορεί να εμποδίσουν την εγκατάσταση των Windows 98 με επιτυχία το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Sager NP8200 ή τεχνολογίες σφήνας 466/DX2:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Εάν έχετε εγκατάσταση των Windows 98 σε έναν φορητό υπολογιστή 466/DX2 Sager NP8200 ή τεχνολογίες κτύπημα υπολογιστή, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας, ακόμα και αν εγκαταστήσετε ξανά μια προηγούμενη έκδοση των Windows.

Κάρτες δικτύου Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας και 16-Bit Τα προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας:

Όταν χρειαστεί να εκτελέσετε το πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας 16-bit για την κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) (που είναι κοινές Εάν χρησιμοποιήσετε DLC ή ένα άλλο πρωτόκολλο πραγματικής λειτουργίας), ενδέχεται να εμφανιστούν κάρτα Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας δεν σε συνάρτηση Επειδή η φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης NIC 16-bit πριν τα Windows 98 έχει πιθανότητα να ενεργοποιήσετε Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας κάρτες. Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα οδήγησης NIC 16-bit δεν αναγνωρίζουν Τοποθέτησης και αναπαραγωγή κάρτες (περισσότερες κλώνοι NE2000 Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία).

Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας με ένα πρόγραμμα οδήγησης NIC 16 bit:
 1. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Softset που συνοδεύει το Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας κάρτα και στη συνέχεια ρυθμίστε την κάρτα στη λειτουργία Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο δίκτυο στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια καταργήστε το κάρτα δικτύου.
 3. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέου υλικού και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας. Τα Windows 98 θα εντοπίσουν την κάρτα δικτύου.
Εάν αλλάξετε ένα πρόγραμμα οδήγησης NIC προστατευμένης λειτουργίας 32-bit με το μελλοντικά, μπορείτε να εκτελέσετε Softset ξανά, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας για την κάρτα σας.

Υπολογιστές PCI και Intel EtherExpress 16 NIC:

Το σύστημά σας Ίσως δεν ανταπόκριση ή που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα προετοιμασίας Εάν χρησιμοποιείτε ένα NIC Intel EtherExpress 16 σε έναν υπολογιστή PCI, με ορισμένες αστέρι ταχύτητα ρόμβος Κάρτες οθόνης PCI. Αυτά τα προβλήματα έχουν σχέση με τα Windows 98 παρουσιάζονται σε ένα διάφορες πλατφόρμες λειτουργικού συστήματος. Εάν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα με σας EtherExpress 16 σε έναν υπολογιστή PCI, αντικαταστήστε την κάρτα πριν να αναφέρετε το πρόβλημα στη Microsoft.

Εάν έχετε μία από αυτές τις κάρτες οθόνης, επικοινωνήστε με ενημέρωση σχετικά με τη λήψη νέου βίντεο BIOS τον προμηθευτή σας.
 • Diamond κάρτα οθόνης PCI Star ταχύτητα με την έκδοση BIOS 1.01
 • Προσαρμογέας οθόνης Diamond Viper PCI VGA
 • Diamond Stealth κάρτα οθόνης, Bios v1.03
IBM Thinkpad υπόδειγμα 750 x / 755 x / 360 x:

Εάν έχετε ένα αυτά τα μοντέλα (συμπεριλαμβανομένων των submodels όπως C, CE, CX, CS και CSE) πριν εγκατάσταση Windows 98 ελέγχου ανακοινώσεων IBM ή φόρουμ THINKPAD σε CompuServe για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης για τον υπολογιστή σας που BIOS ή/και Mwave.

Εάν δεν κάνετε αναβάθμιση του BIOS, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα εάν μετακινήσετε το ποντίκι κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή αναστολή λειτουργίας ή να απενεργοποιήσετε.

Προβολή Λογισμικό:

Ορισμένα βοηθητικά προγράμματα για Windows 3.1, όπως τα μεγάλα ονόματα αρχείων πρέπει να αναβαθμιστεί ή να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο στα Windows 98. Για να αποκτήσετε μια έκδοση του Προβολή λογισμικό που λειτουργεί με Windows 98, καλέστε (800) 536-8439 με τις Ηνωμένες Κράτη μέλη. Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, καλέστε το (415) 856-8439.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΜΝΉΜΗΣ

Εάν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας QEMM, συνιστάται να το καταργήσετε από το αρχείο Config.sys πριν να εγκαταστήσετε τα Windows 98. Μπορείτε να την προσθέσετε ξανά μετά την εγκατάσταση των Windows 98.

Παρακάτω μνήμης Οι διαχειριστές δεν είναι συμβατά με ή ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα με τα Windows 98. Είναι Συνιστάται να καταργήσετε όλες τις αναφορές τους από Config.sys και Τα αρχεία Autoexec.bat και τη χρήση Emm386.exe και Himem.sys, η οποία παρέχεται με Τα Windows 98, αντί για διαχείριση μνήμης.
 • Allemm4.sys - όλα επιβάρυνση 386 έκδοση 3.1
 • HPemm386.sys και HPemm486.sys
 • HPmm.sys - HP διαχείριση μνήμης (πρέπει να καταργήσετε πριν Το πρόγραμμα εγκατάστασης)
 • Διαχείριση μνήμης Iemm.sys
 • Επεξεργαστής Intel(R) προσομοίωσης μνήμης Expanded (Ilim386.sys)
 • Διαχείριση μνήμης maximizer (Maximize.com)
 • Διαχείριση μνήμης NetRoom (RM386.sys)
 • QMAPS έκδοση διαχείρισης μνήμης 5.16
 • UMB PRO έκδοση 1.07
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η τεκμηρίωση για 386MAX συνιστά δεν οριστεί το Η παράμετρος EXT παρακάτω 64. Εάν ρυθμίσετε αυτήν την παράμετρο σε 0, το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα αποτύχει.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν καταργήσετε τη γραμμή που περιέχει Rm386.sys από σας Αρχείο Config.sys, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε Himem.sys, το οποίο συνοδεύει τα Windows ή MS - DOS. Μπορείτε να το κάνετε προσθέτοντας την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο Config.sys:
  device=<path>\himem.sys

Το <path> είναι η θέση των αρχείων των Windows ή του MS-DOS (για παράδειγμα, C:\Windows).<b00></b00></path>

ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ DISK CACHE

Πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, συνιστάται να καταργήσετε οποιαδήποτε μνήμη cache δίσκου άλλου κατασκευαστή προγραμμάτων και να τις αντικαταστήσετε με το Smartdrv.exe, η οποία είναι παρέχονται με τα Windows 98.

Εάν εκτελείτε ένα από τα εξής βοηθητικά προγράμματα δίσκου cache, καταργήστε το. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα το καταργήσετε για εσάς.
 • Βοηθητικό πρόγραμμα Disk Cache 386Max (Qcache.exe) (δεν χρησιμοποιείται με SmartDrive.)
 • Το βοηθητικό πρόγραμμα Disk πρόγραμμα cache.exe-Cache
 • Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου cache.sys-Cache
 • Flash βοηθητικό πρόγραμμα Disk Cache (Flash.exe) (δεν χρησιμοποιείται με SmartDrive.)
 • Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου Hyperdisk-Cache (μην χρησιμοποιείτε με SmartDrive.)
 • Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου Icache.sys-Cache
 • Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου IBMcache.sys-Cache
 • Βοηθητικό πρόγραμμα Disk Cache δακρυγόνα (Mcache.sys)
 • Βοηθητικό πρόγραμμα Norton Disk Drive ταχύτητα (SPEEDRV)
 • Βοηθητικά προγράμματα του Norton έκδοση 5.0 και 6.1 (DISKREET, NCACHE)
 • PC-Cache (πρόγραμμα προσωρινής αποθήκευσης δίσκου PC Tools) (πρέπει να καταργήσετε πριν Το πρόγραμμα εγκατάστασης)
 • Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου PC-Kwik-Cache (Pc-kwik.exe)
 • Επιταχυντής δίσκου PC_Kwik
 • PC-Kwik έκδοση 1.59 (Pck.exe, Pskscrn.exe, Pckey.com)
 • Το βοηθητικό πρόγραμμα PC Tools(TM) Disk-Cache (Pc-cache.com)
 • Βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου II Secretdisk-Cache (Fast512.sys) (χρήση με το SmartDrive.)
 • Βοηθητικό πρόγραμμα Super PC-Kwik Disk-Cache (Superpck.exe)

ΡΎΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ ΔΙΠΛΉΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ WINDOWS NT

Για να ρυθμίσετε παραμέτρους διπλής εκκίνησης σε υπολογιστή x 86, εγκατάσταση το λειτουργικό σύστημα με το συνηθισμένο τρόπο και, στη συνέχεια, επεξεργασία του αρχείου Boot.ini ως περιγράφεται παρακάτω. Όλες τις πληροφορίες εκκίνησης του συστήματος αποθηκεύονται στο αρχείο Boot.ini, όπου δημιουργείται αυτόματα κατά την εγκατάσταση στη ρίζα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας.

Για να επεξεργαστείτε το αρχείο Boot.ini:
 1. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ στην προβολή, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί "Εμφάνιση όλων των αρχείων".
 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι "Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων" δεν ελέγχεται και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Boot.ini και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου μόνο για ανάγνωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Boot.ini, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή, κάντε δεξιό κλικ σε ένα κενή περιοχή του παραθύρου διαλόγου Εξερεύνηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση. Ένα αντίγραφο ασφαλείας με το όνομα αρχείου "Αντίγραφο του Boot.ini" θα δημιουργηθεί.
 6. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Boot.ini.
 7. Προσθέστε το όνομα και τη θέση του εναλλακτικού συστήματος με το ενότητα [operating systems] του αρχείου, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
    [operating systems]
    C:\Winnt="Windows NT 4.0"
    C:\="Microsoft Windows"
   
 8. Αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο Boot.ini.
 9. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Boot.ini και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
10., Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου μόνο για ανάγνωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ΈΝΑ ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ MS-DOS

Για να εγκαταστήσετε τα Windows 98, η μονάδα εκκίνησης πρέπει να είναι MS-DOS διαμέρισμα εκκίνησης. Εάν σας μονάδα εκκίνησης είναι διαμορφωμένη ως HPFS ή NTFS, θα πρέπει να δημιουργία διαμερίσματος εκκίνησης MS-DOS πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός διαμερίσματος εκκίνησης MS-DOS, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή σας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT) (TSR) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΆΡΤΗΣΗ (MS-DOS):

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα με ΠΡΟΣΆΡΤΗΣΗ Τα Windows 98. Αποτρέπει παράθυρα και προγράμματα που βασίζονται σε Windows από τη δημιουργία έγκυρο Well-Formed-(WFP) ονόματα διαδρομών για τα αρχεία που χρησιμοποιούν. (Μια δυνατότητα WFP είναι το πλήρες όνομα του αρχείου, συμπεριλαμβάνοντας το γράμμα μονάδας δίσκου και η πλήρης διαδρομή προδιαγραφή, ξεκινώντας από τον ριζικό κατάλογο.)

Έκδοση Autocon 2.0E, Bootcon έκδοση 1.60 και Boot.sys:

Τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν Για να επιλέξετε από διάφορες διαμορφώσεις κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Επειδή Εγκατάσταση των Windows 98 τροποποιεί μόνο η πρώτη ενότητα Config.sys και Αρχεία Autoexec.bat, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε αυτά τα αρχεία με μη αυτόματο τρόπο μετά την εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος.

Έκδοση cubit 3.01:

Όταν χρησιμοποιείτε το Cubit με τα Windows 98, μην συμπιέζετε το Το φάκελο συστήματος των Windows ή το αρχείο που έχει φορτωθεί από το αρχείο Config.sys.

Πριν από την αναβάθμιση σε Windows 98, βεβαιωθείτε ότι έχετε παλαιότερη έκδοση των Windows αποσυμπιέζεται στον σκληρό σας δίσκο. Μπορεί να επανασυμπιέσει αρχεία του Αφού ορίσετε με επιτυχία τα Windows 98.

Έκδοση Doubledisk 2.5:

Τα Windows 98 ενδέχεται να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση "εικονικές" μονάδες δίσκου Εάν χρησιμοποιείτε το με Doubledisk. Οι εικονικές μονάδες δίσκου παρουσιάζονται όταν χρησιμοποιείτε το Doubledisk για να δημιουργήσετε μια συμπιεσμένη μονάδα δίσκου. Για παράδειγμα, εάν έχετε μονάδες δίσκου A, B και c στον υπολογιστή σας και η χρήση Doubledisk για τη δημιουργία μονάδας δίσκου F, Windows 98 και MS-DOS αναγνωρίζουν μονάδες d και e ως έγκυρο μονάδες, ακόμη και αν δεν υπάρχουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα DRVOFF για να αποτρέψετε την αναγνώριση εικονικές μονάδες δίσκου των Windows. Παραγγελία ενός Αντιγραφή του βοηθητικού προγράμματος DRVOFF, επικοινωνήστε με το Vertisoft.

Έκδοση άπειρες δίσκου 2.1:

Έκδοση 2.1 άπειρες δίσκου δεν λειτουργεί σωστά με τα Windows 98. Είτε καταργήστε το λογισμικό άπειρες δίσκο από τον υπολογιστή σας πριν να εκτελέσετε Το πρόγραμμα εγκατάστασης ή ontact τον προμηθευτή λογισμικού σας για μια έκδοση του λογισμικού άπειρες δίσκου που είναι συμβατό με τα Windows 98.

Για να καταργήσετε το άπειρο δίσκου από υπολογιστή σας:
 1. Αποσυμπίεση συμπιεσμένα αρχεία.
 2. Καταργήστε τις ακόλουθες γραμμές από Config.sys και Αρχεία Autoexec.bat:
     iddrv.sys
     idres.exe
     protect /c
   
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.
NetWare(R) NetBIOS:

Σε πολλές ρυθμίσεις παραμέτρων του Πρόγραμμα TSR NetBIOS NetWare δεν είναι συμβατό με τα Windows 98. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα εντοπισμός NetWare NetBIOS και καταργεί την εντολή εκκίνησης από τον υπολογιστή σας. Ωστόσο, εάν έχετε NetWare NetBIOS ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά από μια θέση εκτός του το αρχείο Autoexec.bat (για παράδειγμα, από ένα αρχείο δέσμης διαφορετικές), το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν το εντοπίσουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο το NetWare NetBIOS. Τα Windows 98 περιλαμβάνουν ένα πρωτόκολλο SPX/IPX-συμβατότητας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί του NetBIOS. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των Windows 98 για να εργαστείτε με αυτό, ανατρέξτε στο Networks.txt.

Newspace έκδοση 1.07:

Δεν είναι συμβατό με τα Windows 98 Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης δίσκων.

Norton Desktop για Windows (Ep.exe):

Εάν είναι φορτωμένο από το πρόγραμμα ανάκτησης δεδομένων σβήσετε προστασία (Ep.exe) σας Autoexec.bat αρχείων, απενεργοποιήσετε κατά την εγκατάσταση των Windows, ειδικά εάν έχετε αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση των Windows. Επειδή προσπαθεί σβήσετε προστασία Για να αποθηκεύσετε αντίγραφα όλα τα διαγραμμένα αρχεία, μπορείτε να εκτελέσετε χώρο στο δίσκο ενώ εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.

Συνιστάται να εκτελείτε σβήσετε προστασία με ένα μόνιμο αρχείο μετάθεσης. Εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο μετάθεσης προσωρινή εξαίρεση αρχείων που έχετε μια .tmp ή επέκταση .swp από διαγραφή προστασίας.

Norton Disklock Έκδοση 3.01 και 3.5:

Norton Disklock έκδοση 3.01 και 3.5 δεν λειτουργεί σωστά με τα Windows
 1. Καταργήστε αυτό το λογισμικό από τον υπολογιστή σας πριν να Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης,
ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη προϊόντων της Symantec για την έκδοση Disklock που είναι συμβατό με τα Windows 98.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο Κατάργηση Disklock από τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Norton Disklock.

PC Deluxe(TM) εργαλεία έκδοση 7.1 (DATAMON):

Εάν φορτώσετε PC Εργαλεία DATAMON χρησιμοποιώντας την επιλογή \SENTRY+, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να αποτύχει αν είναι χαμηλή σε δίσκο ο χώρος. Χρησιμοποιήστε την επιλογή \SENTRY+ κατά τη φόρτωση DATAMON.

Φόρτωση DATAMON μετά τη φόρτωση του SmartDrive. Εάν είναι φορτωμένο το DATAMON μετά από Το SmartDrive, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να αποτύχει. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του PC Tools πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης του DATAMON.

PC εργαλεία Deluxe έκδοση 6.0 (ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ):

Εάν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε τα εργαλεία PC στη γραμμή εντολών στα Windows, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να αποτύχει ή να γίνει επανεκκίνηση. Αυτά τα ζητήματα επίσης να προκύψει εάν χρησιμοποιείτε εντολές από μια γραμμή εντολών του MS-DOS στα Windows.

Έκδοση 7.0 του PC Tools ενδέχεται να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, δεν φόρτωση επιφάνειας ΕΡΓΑΣΊΑΣ από μια γραμμή εντολών, εάν φορτώθηκε πριν από την εκκίνηση των Windows. Εάν το κάνετε, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να αποτύχει όταν τερματίσετε τα Windows. Συνιστάται εκτέλεση επιφάνειας ΕΡΓΑΣΊΑΣ από το αρχείο PIF, που παρέχεται με τα Windows 98.

SUBST (MS-DOS):

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εντολή SUBST στη διάρκεια της εγκατάστασης, αλλά Αυτό μπορείτε να το προσθέσετε με ασφάλεια μετά την εγκατάσταση των Windows 98.

ΑΝΑΊΡΕΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ:

Εάν εκτελείτε αναίρεσης ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ με την οπτική ΈΝΔΕΙΞΗ, το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να έχετε προβλήματα και ενδέχεται να χώρο στο δίσκο κατά την εγκατάσταση. Είναι Συνιστάται η κατάργηση αναίρεσης ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ από σας Config.sys και Autoexec.bat τα αρχεία πριν από την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η επιλογή οπτική ΈΝΔΕΙΞΗ δημιουργεί ένα κρυφό οπτική ένδειξη με το όνομα καταλόγου. Όταν διαγράφετε ένα αρχείο, αναίρεση ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ μετακινεί το αρχείο από την τρέχουσα θέση του καταλόγου οπτική ένδειξη. Πριν καταργήσετε αναίρεσης ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ από το αρχείο Config.sys ή Autoexec.bat, ελεύθερο χώρο στο δίσκο χρησιμοποιώντας το Η εντολή αναίρεσης ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ/ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ σε όλες τις μονάδες δίσκου.

Εάν δεν καταργήσετε αναίρεσης διαγραφής, Το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα απενεργοποιήσει αυτήν την εντολή για εσάς.

ΓΝΩΣΤΆ ΠΙΘΑΝΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση, όπως το κλείσιμο του προγράμματος εγκατάστασης απροσδόκητα ή μηνύματα σφάλματος που δεν ισχύουν, αυξήστε το μέγεθος του σας μόνιμο αρχείο μετάθεσης. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία, το μέγεθος του πρόγραμμα εγκατάστασης σας μόνιμο αρχείο μετάθεσης συν το μέγεθος της μνήμης RAM στον υπολογιστή σας θα πρέπει να ισούται με 14 MB τουλάχιστον. Αφού αλλάξετε το μέγεθος του αρχείου μετάθεσης, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν είναι συμπιεσμένη σκληρό σας δίσκο, ίσως χρειαστεί να αυξήσετε το μέγεθος του μονάδα υποδοχής πριν να αυξήσετε το μέγεθος του αρχείου μετάθεσης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ανατρέξτε στο αρχείο Intl.txt για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εγκατάσταση ευρωπαϊκό δίκτυο προσωπικής περιοχής ρυθμίσεις.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 179756 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbreadme kbmt KB179756 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:179756

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com