รายการของรูปแบบแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 179886 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2002 ของบทความนี้ ดู291051.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Excel ที่สนับสนุนการเปิด และบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มที่แตกต่างกันมาก บทความนี้ประกอบด้วยรายการของรูปแบบเหล่านี้แฟ้ม รวมทั้งหมายเลขเวอร์ชันใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบไฟล์สำหรับเวอร์ชันต้นของ Excel

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรูปแบบแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนการบันทึกสมุดงาน Excel ทั้งหมด
                       File name extension
  Formats that save the entire workbook   (Windows only)
  -------------------------------------------------------------

  Microsoft Excel Workbook          .xls
  (Microsoft Excel 97-2000)

  Template (Microsoft Excel 97-2000)     .xlt

  Workspace (Microsoft Excel 97-2000)    .xlw

  Microsoft Excel 97-2000 & 5.0/95 Workbook .xls

  Microsoft Excel 5.0/95 Workbook      .xls

  Microsoft Excel version 4.0 workbook    .xlw
  (saves only worksheets, chart sheets,
  and macro sheets)
				

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรูปแบบแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนการบันทึกแผ่นเท่านั้นใช้งานงาน Excel
                       File name extension
  Formats that save only the active sheet  (Windows only)
  -------------------------------------------------------------

  Microsoft Excel version 4.0 sheet     .xls, .xlc, .xlm
  formats (including Microsoft Excel
  macro or international macro sheets)

  Microsoft Excel version 3.0 formats    .xls, .xlc, .xlm

  Microsoft Excel version 2.x formats    .xls, .xlc, .xlm
				

รูปแบบไฟล์สำหรับ Lotus 1-2-3

เมื่อคุณเปิดแฟ้ม.wk1 หรือ.wk3 ใน Microsoft Excel, Excel ใช้การจัดรูปแบบในแฟ้ม.fmt, .fm3 หรือ.all ที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณบันทึกแฟ้ม Lotus 1-2-3 ในรูปแบบ Microsoft Excel, Microsoft Excel จะบันทึกข้อมูลกระดาษคำนวณและการจัดรูปแบบในแฟ้มสมุดงานเดียวกัน

WK1 (1-2-3) (*.wk1) และ WK3 (1-2-3) (*.wk3) บันทึกรูปเดียวจำกัดการจัดรูปแบบของแผ่นงาน เมื่อต้องบันทึกสมุดงาน Microsoft Excel ในรูปแบบ Lotus 1-2-3 และรักษาขอบ แรเงาเซลล์ อักษร และจัดรูปแบบอื่น ๆ เลือกรูปแบบแฟ้ม Lotus 1-2-3 ที่เก็บการจัดรูปแบบในแฟ้ม.fmt, .fm3 หรือ.all แยกต่างหาก

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรูปแบบแฟ้ม Lotus 1-2-3 ที่ได้รับการสนับสนุน
  Lotus 1-2-3 file format   Version     Note
  ----------------------------------------------------------------------

  WK4 (*.wk4)         4.0       Saves the entire workbook

  WK3 (*.wk3)         3.x and     Saves only worksheets and
  WK3, FM3 (*.wk3)      Lotus 1-2-3/W  chart sheets

  WK1 (*.wk1)         2.x       Saves only the active sheet

  WK1 (FMT) (*.wk1)      1.0 and 1.0A  Saves only the active sheet
  WK1 (ALL) (*.wk1)
  WKS (FMT) (*.wks)

  .PIC (when included in   3.x and Lotus  Open but cannot save this
  an .All file)        1-2-3/W     format
				

รูปแบบแฟ้มข้อความ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรูปแบบข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อเปิด และบันทึกแฟ้ม
  Text file format              Note
  ------------------------------------------------------------------------

  Formatted Text (Space-delimited) (*.prn)  Lotus space-delimited format.
                       Saves only the active sheet.

  Text (Tab-delimited) (*.txt) (Windows)   If you are saving a workbook
  Text (Macintosh)              as a tab-delimited or comma-
  Text (OS/2 or MS-DOS)           delimited text file for use
  CSV (comma delimited)(*.csv) (Windows)   under another operating
  CSV (Macintosh)              system, select the
  CSV (OS/2 or MS-DOS)            appropriate converter to
                       ensure that tab characters,
                       line breaks, and other
                       characters are interpreted
                       correctly. Saves only the
                       active sheet.

  DIF (data interchange format) (*.dif)   Saves only the active sheet.
  SYLK (symbolic link format) (*.slk)    Saves only the active sheet.
				

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณบันทึกสมุดงานในรูปแบบข้อความ การจัดรูปแบบทั้งหมดจะสูญหาย

โปรแกรมกระดาษคำนวณและฐานข้อมูลอื่น

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรูปแบบแบบแฟ้มอื่น ๆ ที่ยังสนับสนุน Excel 2000
 Format     Program          Notes
 ------------------------------------------------------------------------

  DBF 2, DBF 3,  dBASE II, III,      Opens and saves only the
  DBF 4 (*.dbf)  and IV          active worksheet

  WQ1 (*.wq1)   Quattro Pro for      Opens and saves only the
          MS-DOS          active worksheet

  .wb1      Quattro Pro        Opens only
          version 5.0 for Windows

  .wb3      Quattro Pro        Opens only and Converter
          version 7.0 for Windows  required**

  .wks      Microsoft Works version  Opens only Microsoft Works
          2.0 for Windows or    2.0 for Windows and
          Microsoft Works for    Microsoft Works for MS-DOS
          MS-DOS.          spreadsheets.
				
** ดาวน์โหลดตัวแปลง 7.0 Pro ของ Quattro จากการปรับปรุง Office เว็บไซต์ Quattro Pro สำหรับแฟ้ม wb3 Windows 8.0 ไม่ได้รับการสนับสนุน

หมายเหตุ:: แม้ว่า Excel สนับสนุนรูปแบบแฟ้มเหล่านี้ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเปิด หรือบันทึกแฟ้มในรูปแบบเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น บางรูปแบบแฟ้มไม่สนับสนุนการแผนภูมิฝังตัว หรือการจัดรูปแบบข้อความ

รูปแบบคลิปบอร์ด

คุณสามารถวางรูปแบบคลิปบอร์ดต่อไปนี้ลงใน Microsoft Excel โดยใช้การวางหรือวางแบบพิเศษคำสั่งในการแก้ไขเมนู
  Format            Notes
  ------------------------------------------------------------------------

  Picture           Picture (Windows enhanced metafile, EMF)
                Note: If you copy a Windows metafile (WMF)
                picture from another program, Excel pastes 
                the item as an EMF picture.

  Bitmap            Bitmap (BMP)

  Microsoft Excel formats   Binary file formats for Excel versions 3.0,
                4.0, 5.0/95, and 97-2000 (BIFF, BIFF3,
                BIFF4, BIFF5, and BIFF8)

  Symbolic link format     SYLK

  Lotus 1-2-3 Release 2.x   .wk1
  format

  Data interchange format   .dif

  Text (tab-delimited) format Text

  Comma-separated values    .csv

  Formatted text (only from  Rich Text Format (RTF)
  Microsoft Excel)

  Embedded Object       Excel objects, objects from properly
                registered programs that support OLE 2.0
                (OwnerLink), and Picture or another
                presentation format

  Linked object        OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture, or
                other format

  Office drawing object    Office drawing object format or picture
                (Windows enhanced metafile format, EMF)

  Text             Display Text, OEM Text

  HTML             .htm

                NOTE: when you copy text from another
                program, Excel pastes the text in HTML
                format, regardless of the format of the
                original text.
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 179886 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbsavefile kbopenfile kbformat kbmt KB179886 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179886

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com