วิธีการเปิดโฟลเดอร์ของแผงควบคุมจากพร้อมรับคำสั่งนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 180025 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ใน'แผงควบคุม' และเปิดโฟลเดอร์ที่พร้อมท์คำสั่งของ MS-DOS

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์ใน'แผงควบคุม' และเปิดโฟลเดอร์:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ไวยากรณ์คำอธิบาย:
เดสก์ท็อปของตัวควบคุมlaunches subprogram เดสก์ท็อป'แผงควบคุม'
สีของตัวควบคุมlaunches subprogram 'แผงควบคุม'เดสก์ท็อประ ด้วยลักษณะที่ปรากฏของแท็บที่เลือก
วัน / เวลาของตัวควบคุมlaunches โปรแกรม'แผงควบคุมวัน / เวลา'
ควบคุมนานาชาติlaunches subprogram แผงควบคุมการตั้งค่าภูมิภาค
ตัวควบคุมเมาส์launches subprogram แผงควบคุมเมาส์
แป้นพิมพ์ตัวควบคุมlaunches subprogram แป้นพิมพ์บน'แผงควบคุม'
เครื่องพิมพ์ของตัวควบคุมแสดงโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์
แบบอักษรของตัวควบคุมแสดงโฟลเดอร์แบบอักษร
ควบคุมการ input.dlllaunches ที่บริการด้านข้อความและภาษาการป้อนข้อมูลการตั้งค่า'แผงควบคุม' subprogram


สำหรับ Windows 2000::

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ไวยากรณ์คำอธิบาย:
โฟลเดอร์ของตัวควบคุมlaunches subprogram แผงควบคุมการตั้งค่าโฟลเดอร์
ตัวควบคุม netwarelaunches subprogram แผงควบคุมของ NetWare Novell (ถ้ามีการติดตั้ง)
ควบคุมการโทรศัพท์launches subprogram โทรศัพท์และโมเด็มแผงควบคุมของตัวเลือก
ตัวควบคุม admintoolsแสดงโฟลเดอร์'เครื่องมือการจัดการ
ตัวควบคุม schedtasksแสดงโฟลเดอร์งานที่กำหนดเวลาไว้
ตัวควบคุม netconnectionsแสดงโฟลเดอร์เครือข่ายและการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์
ตัวควบคุมอินฟราเรดlaunches subprogram แผงควบคุมอินฟราเรด (ถ้ามีการติดตั้ง)
ตัวควบคุม userpasswordslaunches ผู้ใช้และรหัสผ่าน'แผงควบคุม' subprogram


ตัวอย่างเช่น เปิดโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ พิมพ์ต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งของ MS-DOS:

เครื่องพิมพ์ของตัวควบคุม

โฟลเดอร์ %Systemroot%\System32 ยังประกอบด้วยแฟ้ม.cpl ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปิด'แผงควบคุม'โปรแกรมประยุกต์ผ่าน Windows Explorer หรือบรรทัดคำสั่ง สำหรับรายชื่อของแฟ้ม.cpl และคำอธิบายของพวกเขา โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หมายเลขบทความ:173132
ชื่อ: แทนไอคอนแผงควบคุมขาดหายไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 180025 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB180025 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180025

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com