FAILAS: Msvbvm50.exe ?diegia Visual Basic 5,0 Run-Time failus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 180071 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Msvbvm50.exe yra samorozpakowuj?cy fail?, kuris ?diegia ? naujausios versijos Microsoft Visual Basic run-time failais, visus programos sukurtas Visual Basic 5.0 reikia norint paleisti.

Daugiau informacijos

? ?? fail? galima atsisi?sti i? Microsoft Download Centras:
Msvbvm50.exe
U? papildomos informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft Support failus, spustel?kite ir toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo labiausiai Dabartinis virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama dien? kad fail? buvo paskelbtas. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose, kurie padeda i?vengti neleistino pakeitimus ? fail?.

Msvbvm50.exe ?diegia ?iuos failus, kuris laivas su Visual Basic 5,0 Service Pack 2 ir 3 pakeitim? paket?:
  FILE      VERSION
  --------------------------
  Msvbvm50.dll  05.00.8244
  Oleaut32.dll  2.20.4118
  Olepro32.dll  5.0.4118
  Stdole2.tlb   2.20.4118
  Asycfilt.dll  2.20.4118
  Comcat.dll   4.71
				
?ie failai yra baz? priklausomybi? visas arba Programa sukurta ? Visual Basic 5.0.

Ar man reikia Msvbvm50.exe?

Msvbvm50.exe n?ra skirtas pakeisti vedl? platinti Visual Basic programas. Pavyzd?iui, jei j?s? pra?ymas apima komponentus, pavyzd?iui, ActiveX valdikliai ar dll, jums reikia naudoti, Taikant s?rankos vedl? ar tre?ioji ?alis, s?rankos paketas platinimui. Ta?iau, jei j?s? Visual Basic programa, tik priklauso nuo esan?i? rinkmen? Msvbvm50.exe, j?s galite platinti savo program? suteikiant galutiniams vartotojams vykdomiesiems (.exe) failo ir Msvbvm50.exe.

Nustatyti ar j?s? programa, reikia papildom? fail? paskirstymo, j?s galite Naudokite vedl? sukurti rinkinys i? s?rankos failus kaip bandymas. Jei [failai] gautas Setup.lst failo skyriuje pateikiami tik savo .exe fail?, galutiniams vartotojams tur?t? tur?ti galimyb? paleisti savo parai?kos po veikia Msvbvm50.exe ?diegti pagrindini? vykdymo laiko failus. Ta?iau, jei [failai] skyriuje yra keli? failus, j?s tur?tum?te apsvarstyti, naudojant vedl? arba tre?iosios ?alies nustatymai pakuoti u? paskirstymo vietoj.

Ne tik platina paprasta vykdom?j? fail?, galite taip pat naudoti Msvbvm50.exe u? ?iuos veiksmus:
 • Siekiant suma?inti dyd?, interneto parsisi?sti Visual Basic parai?kas. Veikia Msvbvm50.exe anks?iau laiko, j?s? vartotojai gali atsisi?sti savo parai?k? i? ?iniatinklio grei?iau.
 • Trik?i? ?alinimo etapu kai diegimo Visual Basic arba Visual Basic programa nepavyksta.

  Jei s?rankos nepavyksta su klaidos prane?im?, kuriame nurodo vien? i? pagrindini? bylos, arba, jei registracijos sud?tin? dalis nepavyksta nustatymo, core failai paskirties kompiuteryje gali b?ti suderinti. Jei Msvbvm50.exe fail? versijas naujesn? negu versijos apie d?l tikslin?s kompiuterio, veikia Msvbvm50.exe prie? paleisti s?rankos program? gali i?spr?sti, problema.

Nuorodos

U? konkret? pavyzd?, problema, kad yra sprend?iami veikia Msvbvm50.exe, pra?ome perskaityti ?? straipsn? ir Microsoft ?ini? baz?s:
185992: PRB: "Klaidingas Run-Time DLL versija" kai pradeda taikyti
Vartotojai Microsoft Internet Explorer galite atsisi?sti kelias papildomas ActiveX valdikliai ir da?nai reikalauja programos, sukurtos su reg?jimo DLL Pagrindinio 5.0. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?i?r?kite ?? straipsn?, ir Microsoft ?ini? baz?je:
172991: INFO: CAB fail? platinamos su Visual Basic 5,0
Informacijos apie samorozpakowuj?cy fail?, kuriame yra ? Visual Basic 6.0 run-time fail?, ?i?r?kite ?? straipsn?, ir Microsoft ?ini? baz?je:
192461 FAILAS: VBRUN60.EXE ?diegia Visual Basic 6.0 Run-Time failus

Savyb?s

Straipsnio ID: 180071 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Visual Basic Control Creation Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Rakta?od?iai: 
kbproductlink kbappsetup kbfile kbinfo kbtophit kbwizard kbmt KB180071 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 180071

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com