คำสั่ง 'เปิดในหน้าต่างใหม่' ไม่ทำงานใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 180176
มี Internet Explorer 5 และรุ่นที่ 6 ของบทความนี้ ดู 281679.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • เมื่อคุณคลิกขวาที่อยู่เว็บบนเว็บเพจ และจากนั้น คลิก เปิดในหน้าต่างใหม่เว็บเพจนี้อาจไม่เปิดในหน้าต่างใหม่ได้
 • เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงบนเว็บเพจที่ใช้สคริปต์เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ อาจไม่มีเปิดหน้าต่างใหม่ หรือคุณอาจได้รับต่อไปนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
  ข้อผิดพลาดสคริปต์ของ Internet Explorer
  เกิดความผิดพลาดในสคริปต์บนเพจนี้

  บรรทัด:
  อักขระ:
  ข้อผิดพลาด: ไม่มีเช่นติดต่อได้รับการสนับสนุน
  รหัส: 0

  คุณต้องการดำเนินต่อการเรียกใช้สคริปต์บนเพจนี้หรือไม่

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องทะเบียนอินเทอร์เฟซที่ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface
 • คุณสามารถเอา Microsoft Visual Basic 5.0 หลังจากที่คุณใช้เพื่อสร้างโปรแกรมที่ใช้ตัวควบคุมของเว็บเบราว์เซอร์ที่แฟ้ม Shdocvw.dll ช่วยให้คุณ
 • ข้อมูลรีจิสทรีบางอย่าง Internet Explorer จะหายไป หรือเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้:
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ในการ เปิด กล่อง ชนิด regsvr32 actxprxy.dll.
 3. คลิก ตกลงแล้ว คลิก ตกลง อีกครั้ง เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  DllRegisterServer ใน actxprxy.dll เรียบร้อยแล้ว
 4. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 5. ในการ เปิด กล่อง ชนิด regsvr32 shdocvw.dll.
 6. คลิก ตกลงแล้ว คลิก ตกลง อีกครั้ง เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  DllRegisterServer in shdocvw.dll succeeded
 7. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากข้อมูลการลงทะเบียนสูญหาย หรือเสียหายสำหรับบางแฟ้มของ Windows หรือ Internet Explorer ถ้าขั้นตอนที่กล่าวถึงก่อนหน้าในบทความนี้ไม่ทำงาน ทำซ้ำขั้นตอนการลงทะเบียนแฟ้ม Windows และ Internet Explorer บางอย่างเพิ่มเติม เมื่อต้องทำเช่นนี้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
 • regsvr32 oleaut32.dll
 • regsvr32 shdocvw.dll
 • regsvr32 actxproxy.dll
 • regsvr32 mshtml.dll
 • regsvr32 pdm32.dll
ปัญหานี้เกิดขึ้น ใน Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการขอรับรุ่นล่าสุดของ Internet Explorer แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http:/www.microsoft.com/windows/ie

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 180176 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ธันวาคม 2555 - Revision: 8.0
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbui kbmt KB180176 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180176
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com