วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในขณะทำงาน '70' ในโปรแกรมประยุกต์ของ DCOM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 180384 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

กำลังพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM จากไคลเอนต์ระยะไกล แอพลิเคชันบางครั้งผลลัพธ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในขณะทำงาน '70':
สิทธิ์ในการปฏิเสธ

นี้ บทความอธิบายสถานการณ์สมมติทั่วไปส่วนใหญ่ที่ยกข้อผิดพลาดนี้คือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' โดยทั่วไปเป็นผลของการรักษาความปลอดภัย หรือการออกใช้สิทธิ์ ต่อไปนี้คือ รายการของสาเหตุที่เป็นไปได้ของขณะใช้งาน ข้อผิดพลาด 70 แต่ได้โดยไม่ means รายการเสร็จสมบูรณ์ หรือ definitive

ไม่มีการเปิดใช้งาน DCOM

ถ้าไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ DCOM ใช้ เครื่องไคลเอ็นต์ จะได้รับข้อผิดพลาดรันไทม์ 70 เมื่อพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ นี้ สถานการณ์สมมติใช้ได้กับ Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98 และ เซิร์ฟเวอร์ (Me) Edition ของ Windows Millennium:
 1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFGEXE)
 2. เลือกแท็บคุณสมบัติค่าเริ่มต้น
 3. ให้แน่ใจว่า เปิดใช้งานกระจาย COM บนคอมพิวเตอร์นี้ การตรวจสอบ ค่านี้ถูกเก็บไว้ใน Windows รีจิสทรีที่ต่อไปนี้ ตำแหน่ง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE

ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิ์เพียงพอ

ถ้าผู้ใช้ไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง เข้าถึง ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DCOM สามารถถูกปฏิเสธ มีขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการเพื่อ ให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ของคุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows ฉัน:
 1. เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM
 2. เลือกแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ DCOM จากรายการ โปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่
 3. เลือกปุ่มคุณสมบัติ หรือคลิกสองครั้ง DCOM โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ในรายการ
 4. ทดสอบ server ด้วย "สิทธิการเข้าถึงเริ่มต้น"

  ถ้าเกิดข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' ยังคง เริ่มต้นเข้าถึงสิทธิ์ มีการจำกัดผู้ใช้ของคุณ ถ้าเป็นกรณีนี้ แล้วปรับเปลี่ยนการเข้าถึงเริ่มต้น สิทธิ์จากแท็บความปลอดภัยเริ่มต้นในการกำหนดค่า DCOM อนุญาตให้ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ สิทธิ์ในการเข้าถึง

  หากเกิดข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' ไม่เกิดการเรียกใช้ ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงเริ่มต้น เป็นไปได้ว่า การกำหนดเองที่เข้าถึง สิทธิเป็นการจำกัดการไคลเอ็นต์ของคุณจากการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM เลือก สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองและเลือกปุ่ม'แก้ไข' อนุญาตให้ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ สิทธิ์ในการเข้าถึง
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Windows NT หรือ Windows 2000:
 1. เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM
 2. เลือกแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ DCOM จากรายการ โปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่
 3. เลือกปุ่มคุณสมบัติ หรือคลิกสองครั้ง DCOM โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ในรายการ
 4. เซิร์ฟเวอร์ ด้วย "เริ่มต้นการเข้าถึงสิทธิ์ "เริ่มต้นทดสอบ เปิดใช้งานสิทธิ์" และ"การกำหนดค่าสิทธิ์ที่กำหนดเอง

  If ข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' ยังคงเกิดขึ้น เป็นไปได้ว่า การเริ่มต้นการเข้าถึง การอนุญาตมีการจำกัดผู้ใช้ของคุณ ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้ปรับเปลี่ยนค่าเริ่มต้น สิทธิ์การเข้าถึงจากแท็บความปลอดภัยเริ่มต้นในการกำหนดค่า DCOM

  If เกิดข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' เป็นไปได้ว่า การกำหนดเองที่เข้าถึง สิทธิเป็นการจำกัดการไคลเอ็นต์ของคุณจากการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM เลือก เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเอง และเลือกที่ปุ่ม'แก้ไข' อนุญาตให้ไคลเอนต์ บัญชีผู้ใช้เข้าถึงสิทธิ์ หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ของไคลเอนต์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม สิทธิ์ในการเข้าถึง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มความปลอดภัยของ Windows NT ดูตารางเป็นไปตาม

มีอยู่หลายบัญชีกลุ่มที่คุณจะ การค้นหาเมื่อคุณกำหนดค่าผู้ใช้และกลุ่มใน Windows NT และ Windows 2000 ที่ รายการต่อไปนี้คือ บทสรุปของผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ละกลุ่ม:
Group           Description
--------------------------------------------------------------------------
Interactive        Includes all users who log onto a Windows NT or
             Windows 2000 system locally (at the console). It 
             does not include users who connect to NT
             resources across a network or are started as a 
             server.

Network          Includes all users who connect to Windows NT or
             Windows 2000 resources across a network. It does 
             not include those who connect through an 
             interactive logon.

Creator/Owner       The Creator/Owner group is created for each
             sharable resource in the Windows NT or
             Windows 2000 system. Its membership is the set of 
             users who either create a resource (such as a 
             file) and who take ownership of them.

Everyone         All users who access the system, whether locally,
             remotely, or across the network.

System          The local operating system.
				

รายการข้างต้นรวมถึงบัญชีกลุ่มที่มี ทรินสิกกับระบบ Windows NT และ Windows 2000 เครือข่ายเฉพาะของคุณอาจ รวมกลุ่มเพิ่มเติมที่คุณอาจเลือก การตรวจสอบ หากต้องการเป็นสมาชิกของบัญชีผู้ใช้แต่ละกลุ่มที่กำหนดเอง คุณต้องติดต่อเครือข่ายของคุณ ผู้ดูแล

ทำให้เซิร์ฟเวอร์ DCOM เหตุการณ์ไปยังไคลเอนต์

ถ้าเหตุการณ์ที่จัดการโดยการชี้กำลังของคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ DCOM แอพลิเคชันไคลเอนต์ คุณต้องกำหนดค่าความปลอดภัยของ DCOM บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เมื่อต้องการอนุญาตให้เข้าถึง และคุณต้องกำหนดค่าความปลอดภัยของ DCOM บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้เซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการเรียกกลับไปยังไคลเอนต์ ดังนั้นเหตุการณ์อาจเกิด ยกขึ้น ถ้าคุณไม่ได้กำหนดค่าความปลอดภัยของ DCOM ในลักษณะนี้ มีข้อผิดพลาดที่ 70 สร้างขึ้นเมื่อใดก็ ตามที่เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันไคลเอนต์ ซึ่งส่งผลในการ เหตุการณ์ที่มีการยกกำลังกลับไปยังไคลเอนต์ ถ้าโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ยกกำลัง เหตุการณ์ คุณไม่มีการกำหนดค่าความปลอดภัยของ DCOM บนไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์

ถ้าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFG.exe)
 2. คลิกการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นแท็บ
 3. คลิกแก้ไขค่าเริ่มต้นปุ่ม
 4. คลิกเพิ่มปุ่ม
 5. คลิกเพื่อเลือกโลกแล้ว คลิก ที่ให้สิทธิการเข้าถึงปุ่มการให้สิทธิ์
 6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดเครื่องเพิ่มการเข้าถึง การอนุญาตกล่องโต้ตอบ
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดเครื่องการเข้าถึง การอนุญาตกล่องโต้ตอบ
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดเครื่องการกำหนดค่า DCOM คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 9. ทดสอบโปรแกรมประยุกต์อีกครั้ง

  ไคลเอ็นต์ แอพลิเคชันจัดการกับเหตุการณ์เรียบร้อยแล้ว

ถ้าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows NT หรือ Windows 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFG.exe)
 2. คลิกการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นแท็บ
 3. คลิกแก้ไขค่าเริ่มต้นปุ่ม
 4. คลิกเพิ่มปุ่ม
 5. คลิกเลือกทุกคนบัญชี และ คลิกเพื่อเลือกอนุญาตการเข้าถึงในการชนิดของ การเข้าถึงกล่อง
 6. คลิกตกลง.
 7. คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องสิทธิ์ค่ารีจิสทรีกล่องโต้ตอบ
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดเครื่องการกำหนดค่า DCOM คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 9. ทดสอบโปรแกรมประยุกต์อีกครั้ง

  ไคลเอ็นต์ แอพลิเคชันจัดการกับเหตุการณ์เรียบร้อยแล้ว

พยายามที่จะเข้าถึง DCOM Server ผ่านข้ามโดเมนไม่ได้

หากเซิร์ฟเวอร์ DCOM ของคุณอยู่ใน Windows NT หรือ Windows 2000 โดเมน และของไคลเอนต์เข้าสู่ระบบโดเมน Windows NT หรือ Windows 2000 ที่สอง ที่อยู่ไม่ "trusted" โดยครั้งแรก คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรันไทม์ '70' เมื่อ กำลังพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DCOM

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูต่อไปนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
176799: รายละเอียด: การใช้การกำหนดค่า DCOM (DCOMCNFGEXE) บน Windows NT

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 180384 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbdcom kbhowto kbregistry kbmt KB180384 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:180384

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com