Jak uruchomić komputer z systemem Windows w trybie awaryjnym

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 180902 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL180902
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób uruchamiania komputera z system Windows 98 w trybie awaryjnym.

Więcej informacji

Aby uruchomić komputer z systemem Windows 98 w trybie awaryjnym, należy zastosować jedną z następujących metod.

Metoda 1

 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Podczas uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, aż pojawi się menu Uruchamianie systemu Windows 98.

  UWAGA: Użytkownicy narzędzia EZDrive powinni nacisnąć klawisz F8 zamiast CTRL.
 3. Z menu Uruchamianie wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 2

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij pole wyboru Włącz menu Autostart, aby je zaznaczyć.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
 5. Z menu Uruchamianie wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 3

 1. Do stacji dysków włóż dyskietkę nie będącą dyskietką startową, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po pojawieniu się komunikatu o błędzie „Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready” (Dyskietka nie zawiera plików systemowych lub jest uszkodzona. Wymień dyskietkę i naciśnij dowolny klawisz) wyjmij dyskietkę ze stacji dysków.
 3. Dwa razy naciśnij klawisz F8. Pojawi się menu Uruchamianie systemu Windows 98.
 4. Z menu Uruchamianie wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 4

 1. Uruchom ponownie komputer w trybie MS-DOS.
 2. W wierszu polecenia wpisz „win /d:m” (bez cudzysłowów).
Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 180902 - Ostatnia weryfikacja: 30 grudnia 2004 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbfaq kbfaq kbhowto win98 win98se KB180902

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com