Artikel-id: 181050 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Symptom

När du ansluter till en webbplats som körs en stund innan den returnerar information till Internet Explorer kanske du får ett av följande felmeddelanden:

Felmeddelande 1
Fel 10060 i Microsoft Internet Explorer: anslutningen avbröts på grund av timeout.
Felmeddelande 2
Det gick inte att öppna Internetplatsen <webbadress>. Åtgärden tog för lång tid.
Felmeddelande 3
Sidan kan inte visas. Det går inte att hitta server eller ett DNS-fel har uppstått.

Orsak

I Internet Explorer sätts en tidsgräns för när servern ska returnera data. Som standard är tidsgränsen följande:
Dölj tabellenVisa tabellen
Internet Explorer 4.0 och Internet Explorer 4.015 minuter
Internet Explorer 5.x och Internet Explorer 6.x60 minuter
Internet Explorer 7 och Internet Explorer 860 minuter

När det är problem med servern väntar inte Internet Explorer hur länge som helst på att servern ska returnera data.



Program som använder WinINet-API direkt får följande värden för ReceiveTimeout:

Dölj tabellenVisa tabellen
WinINet.dll version 4.x5 minuter
WinINet.dll version 5.x och 6.x60 minuter
WinINet.dll version 7.x och 8.x30 sekunder

Du hittar WinINet.dll-versionen i katalogen %windir%\system32.




Lösning

Om en sida inte returneras inom några minuter inser många användare att ett problem har uppstått och avbryter processen. Därför bör du utforma serverprocesserna så att data returneras inom ungefär 5 minuter så att användarna inte behöver vänta för länge.

Du kan vanligtvis dela upp långa processer i mindre delar. Servern kan även returnera statusdata så att användarna hålls informerade om processen. Dessutom kan du skapa en lång serverprocess med en meddelandebaserad eller asynkron tjänst som returneras till användaren direkt när jobbet har skickats, och sedan meddelar användaren när den långa processen har slutförts.

Mer Information

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför anvisningarna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Microsoft uppmuntrar det inte, men det går att ändra standardinställningen för timeout i Internet Explorer.

Om du vill att vi ska ändra standardinställningen för timeout till 5 minuter i Internet Explorer går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig



Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50600

Obs!
 • Den automatiska korrigeringsfilen ändrar standardinställningen för timeout till 5 minuter i Internet Explorer.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.



Jag löser det själv

Följ nedanstående anvisningar om du vill ändra standardinställningen för timeout i Internet Explorer för Internet Explorer 4.0 Service Pack 1 (SP1) eller senare versioner:
 1. Starta Registereditorn.
 2. Leta upp följande undernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Lägg till ReceiveTimeout DWORD i undernyckeln med värdet (<antal sekunder>)*1000. Exempel: Om du vill att varaktigheten för timeout ska vara 8 minuter ställer du in värdet i ReceiveTimeout på 480000 (<480>*1000).
 4. Starta om datorn.
Obs! Detta blir den nya globala timeout-inställningen som gäller för både Internet Explorer och eventuella WinINet-program.

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna din feedback. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Referenser

Mer information om att utveckla webbaserade lösningar för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplatser:
http://msdn.microsoft.com/sv-se/ie/

http://support.microsoft.com/iep
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 181050 - Senaste granskning: den 27 februari 2012 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Nyckelord: 
kbenv kberrmsg kbnavigation kbprb kbmsifixme kbfixme KB181050

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com