Tekst omzetten in getallen in Excel

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 181298 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Klik op 291047 voor een Microsoft Excel 2002-versie van dit artikel.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Als u een bestand importeert dat is gemaakt in een ander programma (zoals dBASE of Lotus 1-2-3) of is gedownload van een mainframe, worden bepaalde getallen in Microsoft Excel geïnterpreteerd als tekst.

Hierdoor worden de waarden in deze cellen genegeerd door functies als SOM en GEMIDDELDE. Deze tekstreeksen kunnen tekst bevatten naast de getallen die u wilt omzetten. In dit artikel worden methoden beschreven voor het omzetten van cellen met tekst naar getallen.

Workaround

Als u tekst wilt omzetten naar getallen in een werkblad, kunt u gebruikmaken van de volgende methoden.

Opmerking Bij elke methode wordt ervan uitgegaan dat u de opmaak van de cellen al hebt ingesteld op Standaard. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in het menu Opmaak op Celeigenschappen.
 2. Open het tabblad Getal, klik op Standaard onder Categorie en klik op OK.

Methode 1: Typ de waarden in de cellen opnieuw

Klik op Celeigenschappen in het menu Opmaak en open het tabblad Getal om de getalnotatie te wijzigen. Typ vervolgens de getallen opnieuw.

Methode 2: Selecteer Directe celbewerking

Als u deze methode wilt toepassen, gaat u als volgt te werk:
 1. Open het menu Extra en klik op Opties (in Windows) of klik op Voorkeuren in het menu Bewerken (op de Mac).
 2. Ga naar het tabblad Bewerken en controleer of het selectievakje Directe celbewerking is ingeschakeld. Klik op OK.
 3. Dubbelklik op de cel die u wilt opmaken en druk op ENTER.

Methode 3: Gebruik Plakken speciaal met Vermenigvuldigen

Als u deze methode wilt toepassen, gaat u als volgt te werk:
 1. Voer in een lege cel de waarde 1 in.
 2. Selecteer deze cel en klik op Kopiëren in het menu Bewerken.
 3. Selecteer de cellen met de waarden die u wilt omzetten in de getalnotatie.
 4. Klik op Plakken speciaal in het menu Bewerken.
 5. Klik onder Bewerking op Vermenigvuldigen. Klik onder Plakken op Waarden en klik vervolgens op OK.

Methode 4: Verwijder verborgen tekens en spaties

Deze methode werkt het beste als de gegevens in één enkele kolom of rij staan. Bij deze methode worden de functies SPATIES.WISSEN en WISSEN.CONTROL gebruikt voor het verwijderen van extra spaties en niet-afdrukbare tekens die samen met het bestand kunnen zijn geïmporteerd. De gegevens in het volgende voorbeeld staan in kolom A en beginnen in rij 1 ($A$1). Ga als volgt te werk:
 1. Voeg een kolom rechts van kolom A in. Dit doet u door kolom B te selecteren en op Kolommen te klikken in het menu Invoegen.
 2. Typ het volgende in de eerste cel van de ingevoegde kolom (B1):
     $B$1:  =WAARDE(SPATIES.WISSEN(WISSEN.CONTROL(A1)))
  					
 3. Selecteer in kolom B alle cellen rechts van de cellen met gegevens in kolom A.
 4. Wijs in het menu Bewerken de optie Doorvoeren aan en klik op Rechts.

  De nieuwe kolom bevat de waarden van de tekst in kolom A.
 5. Klik terwijl hetzelfde bereik is geselecteerd op Kopiëren in het menu Bewerken.
 6. Selecteer cel A1 en klik op Plakken speciaal in het menu Bewerken. Klik onder Plakken op Waarden en klik op OK om de geconverteerde waarden in kolom A te plakken.
 7. Verwijder kolom B. Selecteer hiertoe de kolom en klik op Verwijderen in het menu Bewerken.
De tekst uit kolom A heeft nu de notatie Getal.

Methode 5: Gebruik een Microsoft Visual Basic for Applications-procedure

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen. Maak in Visual Basic for Applications een macro waarmee u de getallen opnieuw invoert in de geselecteerde cel of het geselecteerde bereik van cellen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Selecteer de cellen met de ongewenste werking.
 2. Als u dat nog niet hebt gedaan, klikt u alsnog op Celeigenschappen in het menu Opmaak en opent u het tabblad Getal om de notatie Getal in te stellen voor de cellen.
 3. Wijs Macro aan in het menu Extra en klik op Visual Basic-editor.
 4. Klik in het menu Invoegen op Module.
 5. Typ de volgende macrocode in de nieuwe module:
     Sub Enter_Values()
       For Each xCell In Selection
         xCell.Value = xCell.Value
       Next xCell
     End Sub
  					
 6. Klik in het menu Bestand op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel.
 7. Selecteer zo nodig de desbetreffende cellen.
 8. Wijs in het menu Extra de optie Macro aan en klik op Macro's. Klik in de lijst Macronaam op Enter_Values. Klik op Uitvoeren.

Methode 6: Gebruik Tekst naar kolommen

Deze methode werkt het beste als de gegevens in één enkele kolom staan. De gegevens in het volgende voorbeeld staan in kolom A en beginnen in rij 1 ($A$1). Ga als volgt te werk:
 1. Selecteer één kolom met cellen die de tekst bevatten.
 2. Klik in het menu Data op Tekst naar kolommen.
 3. Klik onder Oorspronkelijk gegevenstype op Gescheiden en klik op Volgende.
 4. Klik onder Scheidingstekens op Tab en klik op Volgende.
 5. Klik onder Gegevenstype per kolom op Standaard.
 6. Klik op Geavanceerd en geef de gewenste instellingen op voor Decimaalteken en Scheidingsteken voor duizendtallen. Klik op OK.
 7. Klik op Voltooien.
De tekstnotatie wordt omgezet in de getalnotatie.

Referenties

Als u meer informatie wilt over celopmaak, klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u cellen snel opmaken in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

Eigenschappen

Artikel ID: 181298 - Laatste beoordeling: maandag 19 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 voor Mac
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbimport kbconversion kbprb KB181298

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com