คำอธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ Isinteg

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 182081 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Isinteg คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับใช้ค้นหาผ่านเป็นแบบออฟไลน์ การจัดเก็บข้อมูลสำหรับความสอดคล้องของอ่อน คุณยังสามารถซ่อมแซมปัญหาที่ ตรวจพบการ Isinteg มีการเรียกใช้ Isinteg ที่พรอมต์คำสั่ง

เมื่อมีการ Isinteg เรียกใช้ command prompt สวิตช์ต่าง ๆ ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน และยังเป็น แสดงการใช้ (-? สลับ)
isinteg [-pri] [-pub] [-fix] [-l [logfilename]]
  Switch      Result
  ------      ------

  -?        Usage is displayed.
  -pri       Check private information store (default).
  -pub       Check public information store.
  -fix       Repair information store.
  -l [logfilename] Store log information in logfilename.
          Default is isinteg.pri or isinteg.pub.
  -patch      Offline backup restore patch.
				
หมายเหตุ Microsoft Exchange 2000 Server ใช้ Isinteg จะไม่มีอีกต่อไป -โปรแกรมแก้ไข สลับกัน การ Isinteg -โปรแกรมแก้ไข กระบวนงานที่จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อฐานข้อมูลการส่งข้อความ (MDB) เริ่มทำงาน

Exchange 2000 มีสวิตช์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  Switch      Result
  ------      ------

  -s        Server name.
				
ใน Exchange 2000 คุณต้องระบุฐานข้อมูลที่คุณกำลัง เรียกใช้ Isinteg (ตัวอย่าง isinteg -s Server1-ทดสอบ allfoldertests). สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน คำสั่งนี้ รุ่น 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูการ บทความใน Microsoft Knowledge Base:
301460แลกเปลี่ยนพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งสำหรับเครื่องมือ Isinteg.exe

หัวข้อ

หัวข้อต่อไปนี้จะแสดงโดยไม่คำนึงถึงว่าสวิตช์ ให้ไว้ หรือไม่:
Microsoft (r) Exchange Server ข้อมูลเก็บความสอดคล้องของ Utility เวอร์ชัน 4.0 ลิขสิทธิ์ (c) 1996 Microsoft Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมด

แฟ้มบันทึก

แฟ้มบันทึกช่วยให้คุณสามารถระบุแฟ้มบันทึกสำหรับ ผลผลิต

ค่าเริ่มต้น:
 • ส่วนตัว เส้นทางฐานข้อมูลของส่วนตัว DB\Isinteg.pri
 • สาธารณะ เส้นทางฐานข้อมูลของ DB\Isinteg.pub ที่สาธารณะ

ทำงานอยู่

เมื่อคุณเรียกใช้ Isinteg บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2003, Isinteg การตรวจสอบเพื่อดูว่า มีการเริ่มต้นบริการ MSExchangeIS แรก ถ้า ไม่มีการเริ่มต้นบริการ MSExchangeIS ข้อความต่อไปนี้จะแสดง ขึ้น และ หยุดการ Isinteg:
ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถรับสถานะของฐานข้อมูลจาก เซิร์ฟเวอร์ สาเหตุอาจเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อหรือปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ Isinteg การทำงานในขณะนี้

หากมีการเริ่มบริการ MSExchangeIS และ ยังคงมีการกำหนดใช้ฐานข้อมูลเป้าหมาย คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ และหยุดการ Isinteg:
เลือกไม่ถูกต้อง ฐานข้อมูลนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ (มันคือออนไลน์) ได้ กรุณาทำการเลือกอื่น หรือฐานข้อมูลนี้ให้ลองอีกครั้งในภายหลัง
ถ้ามีการเรียกใช้ Isinteg ร่วมกับการ -แก้ไข สวิตช์ นับเหล่านี้ถูกอัพเดตไป true ค่าตามที่พิจารณา โดย Isinteg ล้างข้อมูลบน "กับ ID ที่มีชื่อ หรือคุณสมบัติที่ชื่อว่า" คือ อีกตรวจดูว่า ถูกดำเนินการ กาเครื่องหมายนี้เอาคุณสมบัติที่กำหนดชื่อที่ไม่ได้ใช้งาน

ต่อไปนี้ ตารางมี examined โดย Isinteg:
 • รายการ ACL
 • สมาชิก ACL
 • สิ่งที่แนบมา
 • การอ้างอิงไขว้
 • โฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้ว
 • ผู้รับที่ถูกลบไปแล้ว
 • DeliveredTo
 • โฟลเดอร์
 • ส่วนกลาง
 • กล่องจดหมาย
 • ข้อความ
 • เบ็ดเตล็ด
 • Oof ประวัติ
 • อ่านต่อผู้ใช้
 • เนื้อหา PropsIn
 • ReplidMap
 • โฟลเดอร์พิเศษ
 • เวลาของเหตุการณ์
สำหรับ Microsoft Exchange Server 5.5 มี Service Pack 4, สวิตช์ที่มาพร้อมกับ Isinteg มีดังนี้:
 • ตัวตรวจสอบความสอดคล้องของการจัดเก็บข้อมูลของ Microsoft Exchange v5.5.2653.22 ที่ใช้งาน:
  isinteg-pri|-pub [-fix] [-รายละเอียด] [-อย่างละเอียด] [-l logfilename] -ทดสอบ testname [[, testname]...]
  • -pri การจัดเก็บส่วนบุคคล
  • -เก็บสาธารณะ pub
  • -แก้ไขการตรวจสอบ และแก้ไข (ค่าเริ่มต้น - เช็คเท่านั้น)
  • -โหมดรายละเอียดโดยละเอียด (ค่าเริ่มต้น - ไม่ใช่โดยละเอียด โหมด)
  • -อย่างละเอียดรายงาน verbosely
  • -l filename ชื่อแฟ้มบันทึก (การเริ่มต้น- .\isinteg.pri|pub)
  • refdblocation -t (ค่าเริ่มต้น - ตำแหน่งที่ตั้งของ ร้านค้า)
  • -ทดสอบ testname,...กล่องจดหมาย aclitem ข้อความการโฟลเดอร์ (pri แนบเท่านั้น) delfld acllist rcvfld(pri only) timedev rowcounts morefld oofhist (pri เท่านั้น) ส่วนกลาง searchq dlvrto namedprop (-โหมดรายละเอียดเท่านั้น) peruser artidx(pub only) ค้นหา newsfeed(pub only) dumpsterprops fldprops
  ทดสอบนับ ref: msgref msgsoftref attachref acllistref aclitemref newsfeedref (pub เท่านั้น) fldrcv (pri เท่านั้น) fldsub dumpsterref
  การจัดกลุ่มทดสอบ: allfoldertests allacltests
  ทดสอบพิเศษ: deleteextracolumns isinteg-แพทช์ (ซ่อมแซมเก็บข้อมูลหลังจากออฟไลน์ การคืนค่า) isinteg-pri|-pub-ถ่ายโอนข้อมูล [-l logfilename] ถ่ายโอน (อย่างละเอียดข้อมูลของร้านค้า ข้อมูล)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การ Isinteg โปรแกรมอรรถประโยชน์ ดูแฟ้ม Isinteg.doc ที่อยู่บนซีดีของ Exchange Server 5.5 ในโฟลเดอร์ \SERVER\SUPPORT\UTILS

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Isinteg กับ Microsoft Exchange Server 2007 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125144.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 182081 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2554 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB182081 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:182081

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com