תיאור ערכי הרישום של אזורי האבטחה של Internet Explorer

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 182569 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

המאמר מתאר כיצד והיכן שמורים ומנוהלים ברישום הגדרות הפרטיות ואזורי האבטחה של Internet Explorer. אפשר להשתמש בפריטי 'מדיניות קבוצתית' או בערכה IEAK ?(Microsoft Internet Explorer Administration Kit) כדי לקבוע את אזורי האבטחה ואת הגדרות הפרטיות. כאשר אתה משתמש במדיניות קבוצתית או בערכה IEAK ?(Microsoft Internet Explorer Administration Kit) במחשב המבוסס על Microsoft Windows 2000, ייתכן שתצטרך להתקין כמה תיקונים חמים כדי לקבוע אזורי אבטחה והגדרות פרטיות. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
316116 אין באפשרותך לנהל מדיניות קבוצתית של Internet Explorer 6 במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף בנושא וירוסי מחשבים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
129972 וירוסי מחשבים: תיאור, מניעה ושחזור

פרטיות ב-Internet Explorer 6

ב-Internet Explorer 6 נוספה הכרטיסייה 'פרטיות' כדי להעניק למשתמשים יתר שליטה על קבצי cookie. קיימות רמות שונות של פרטיות באזור האינטרנט, והן שמורות ברישום באותו מיקום כמו אזורי האבטחה.

באפשרותך גם להוסיף אתר אינטרנט כדי לאפשר או לחסום קבצי cookie לפי אתר האינטרנט, ללא קשר למדיניות הפרטיות באתר האינטרנט. מפתחות רישום אלה נשמרים במפתח המשנה הבא של הרישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
תחומים שנוספו כאתר מנוהל מופיעים תחת מפתח משנה זה. תחומים אלה עשויים לשאת אחד מערכי DWORD הבאים:
0x00000005 - חסום תמיד
0x00000001 - אפשר תמיד

Internet Explorer 4.0 וגירסאות מתקדמות יותר של Internet Explorer

הגדרות אזורי האבטחה של Internet Explorer נשמרות תחת מפתחות המשנה הבאים של הרישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
מפתחות רישום אלה כוללים את המפתחות הבאים:
 • TemplatePolicies
 • ZoneMap
 • Zones
שים לב כברירת מחדל, הגדרות אזורי האבטחה נשמרות בעץ המשנה של הרישום
HKEY_CURRENT_USER
. מאחר שעץ המשנה נטען באופן דינמי עבור כל משתמש, ההגדרות עבור משתמש אחד אינן משפיעות על ההגדרות עבור משתמש אחר.

אם ההגדרה אזורי האבטחה: השתמש בהגדרות המחשב בלבד במדיניות קבוצתית מופעלת, או אם ערך DWORD Security_HKLM_only קיים וערכו 1 במפתח המשנה הבא של הרישום, נעשה שימוש רק בהגדרות של המחשב המקומי ולכל המשתמשים יש הגדרות אבטחה זהות:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
כאשר המדיניות Security_HKLM_only מופעלת, Internet Explorer יעשה שימוש בערכי HKLM. אולם ערכי HKCU עדיין יוצגו בהגדרות האזור בכרטיסייה אבטחה ב-Internet Explorer. הדבר הוא חלק מן התכנון ואין כוונה לשנות פונקציונליות זו.

אם ההגדרה אזורי האבטחה: השתמש בהגדרות המחשב בלבד אינה מופעלת במדיניות קבוצתית, או ערך DWORD Security_HKLM_only לא קיים או נקבע בתור 0, נעשה שימוש בהגדרות המחשב ביחד עם הגדרות המשתמש. אולם, ב'אפשרויות אינטרנט' מופיעות רק הגדרות המשתמש. לדוגמה, כאשר ערך DWORD זה לא קיים או נקבע בתור 0, הגדרות
HKEY_LOCAL_MACHINE
נקראות ביחד עם הגדרות
HKEY_CURRENT_USER
, אולם רק הגדרות
HKEY_CURRENT_USER
מופיעות ב'אפשרויות אינטרנט'.

TemplatePolicies

המפתח
TemplatePolicies
קובע את הגדרות ברירת המחדל של רמות אזורי האבטחה. רמות אלה הן נמוכה, בינונית נמוכה, בינונית וכן גבוהה. באפשרותך לקבוע לרמות האבטחה הגדרות שונות מהגדרות ברירת המחדל. עם זאת, אין אפשרות להוסיף רמות אבטחה נוספות. המפתחות כוללים ערכים שקובעים את ההגדרה עבור אזור האבטחה. כל מפתח כולל ערך מחרוזת תיאור וערך מחרוזת שם תצוגה שקובעים את הטקסט המופיע בכרטיסייה אבטחה עבור כל רמת אבטחה.

ZoneMap

המפתח
ZoneMap
כולל את המפתחות הבאים:
 • Domains
 • EscDomains
 • ProtocolDefaults
 • Ranges
המפתח Domains כולל תחומים ופרוטוקולים שנוספו כדי לשנות את אופן הפעולה שלהם לעומת ברירת המחדל של אופן הפעולה. כאשר נוסף תחום, נוסף מפתח למפתח
Domains
. תחומי משנה מופיעים כמפתחות תחת התחום ההשתייכות שלהם. כל מפתח שמציג תחום כולל DWORD עם שם ערך של הפרוטוקול המושפע. הערך של DWORD זהה לערך המספרי של אזור האבטחה שבו נוסף התחום.

המפתח
EscDomains
דומה למפתח
Domains
, למעט העובדה שהמפתח
EscDomains
חל על אותם פרוטוקולים המושפעים מתצורת האבטחה המשופרת (ESC). תצורת האבטחה המשופרת (ESC) הוכנסה לראשונה ב-Microsoft Windows Server 2003.

המפתח ProtocolDefaults מציין את ברירת המחדל של אזור האבטחה המשמש לפרוטוקול מסוים (ftp,? http,? https). כדי לשנות את הגדרת ברירת המחדל, באפשרותך להוסיף פרוטוקול לאזור אבטחה, על-ידי לחיצה על הוסף אתרים בכרטיסייה אבטחה, או להוסיף ערך DWORD תחת המפתח
Domains
. השם של ערך DWORD חייב להיות תואם לשם הפרוטוקול, ואינו יכול לכלול נקודותיים (:) או קו נטוי (/).

המפתח
ProtocolDefaults
כולל גם ערכי DWORD המציינים את ברירת המחדל של אזורי האבטחה העושים שימוש בפרוטוקול. אין אפשרות להשתמש בפקדים בכרטיסייה אבטחה כדי לשנות את הערכים. הגדרה זו נכנסת לשימוש כאשר אתר אינטרנט מסוים אינו משתייך לאף אוזר אבטחה.

המפתח
Ranges
כולל טווחים של כתובות IP. כל טווח TCP/IP שאתה מציין מופיע במפתח המקבל שם שרירותי. המפתח כולל ערך מחרוזת :Range שכולל את טווח ה-TCP/IP שצוין. לכל פרוטוקול, נוסף ערך DWORD עם הערך המספרי של אזור האבטחה עבור טווח ה-IP שצוין.

כאשר הקובץ Urlmon.dll עושה שימוש בפונקציה הציבורית MapUrlToZone כדי לפענח כתובת URL מסוימת לאזור אבטחה, הוא משתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • אם כתובת ה-URL כוללת שם תחום מלא (FQDN), מעובד המפתח
  Domains
  .

  בשיטה זו, התאמה מדויקת של האתר מחליפה התאמה אקראית.
 • אם כתובת ה-URL כוללת כתובת IP, מעובד המפתח
  Ranges
  . כתובת ה-IP של ה-URL מושווית לערך :Range הנכלל במפתחות בעלי השם השרירותי שתחת המפתח Ranges.

  שים לב מאחר שמפתחות בעלי שם שרירותי מעובדים לפי הסדר שבו נוספו לרישום, שיטה זו עשויה לאתר התאמה אקראית לפני איתור התאמה. אם אכן שיטה זו מאתרת התאמה אקראית תחילה, כתובת ה-URL עלולה להתבצע באזור אבטחה השונה מהאזור אליו היא משויכת בדרך כלל. אופן פעולה זה הוא מכוון.

Zones

המפתח
Zones
כולל מפתחות המייצגים כל אזור אבטחה המוגדר למחשב. כברירת מחדל, מוגדרים חמשת האזורים הבאים (הממוספרים 0 עד 4):
  ערך   הגדרה
  ------------------------------
  0    המחשב שלי
  1    אזור אינטרא-נט מקומי
  2    אזור אתרים מהימנים
  3    אזור אינטרנט
  4    אזור אתרים מוגבלים
				
שים לב כברירת מחדל, 'המחשב שלי' אינו מופיע בתיבה אזור בכרטיסייה אבטחה.

כל אחד מהמפתחות כולל את ערכי DWORD הבאים, שמייצגים בהתאמה הגדרות בכרטיסייה המותאמת אישית אבטחה.

שים לב כל ערך DWORD שווה לערך 0, 1 או 3, אלא אם כן צוין אחרת. בדרך כלל, ההגדרה 0 קובעת שפעולה מסוימת מותרת, ההגדרה 1 גורמת להופעת הודעה, וההגדרה 3 מונעת את הפעולה המסוימת.
  
 

 ערך   הגדרה
 ----------------------------------------------------------------------------------
 1001   פקדים ותוספות של ActiveX: הורדת פקדי ActiveX חתומים
 1004   פקדים ותוספות של ActiveX: הורדת פקדי ActiveX לא חתומים
 1200   פקדים ותוספות של ActiveX: הפעלת פקדים ותוספות של ActiveX
 1201   פקדים ותוספות של ActiveX: ??אתחול ויצירת Script עבור פקדי ActiveX שאינם מסומנים כבטוחים עבור Scripting
 1206   שונות: אפשר Scripting בפקד דפדפן האינטרנט של Internet Explorer ^ 
 1207   שמור # 
 1208   פקדים ותוספות של ActiveX: אפשר לפקדי ActiveX שלא היו בשימוש בעבר לפעול ללא הצגת בקשה ^ 
 1209   פקדים ותוספות של ActiveX: אפשר רכיבי Scriptlet
 120A   פקדים ותוספות של ActiveX: הצג וידאו והנפשה בדף אינטרנט שאינו משתמש בנגן מדיה חיצוני ^
 1400   Scripting: scripting פעיל 1402   Scripting: פעולת Scripting של יישומוני Java
 1405   פקדים ותוספות של ActiveX: יצירת Script עבור פקדי ActiveX המסומנים כבטוחים לצורך Scripting
 1406   שונות: גישה למקורות נתונים בתחומים שונים 1407   Scripting: ??אפשר גישה תוכניתית ללוח
 1408   שמור # 
 1601   שונות: שליחת נתוני טופס שאינם מוצפנים
 1604   הורדות: הורדת גופנים
 1605   הפעלת Java # 
 1606   שונות: התמדת נתוני משתמש ^
 1607   שונות: ניווט במסגרות משנה בין תחומים שונים META REFRESH * ^ 
 1608   שונות: אפשר
 1609   שונות: הצגת תוכן מעורב *
 160A   שונות: כלול נתיב לספריה מקומית בעת העלאת קבצים לשרת ^
 1800   שונות: התקנת פריטים בשולחן העבודה
 1802   שונות: גרירה ושחרור או העתקה והדבקה של קבצים
 1803   הורדות: הורדת קובץ ^
 1804   שונות: הפעלת תוכניות וקבצים ב-IFRAME
 1805   הפעלת תוכניות וקבצים בתצוגת האתר # 
 1806   שונות: הפעלת יישומים וקבצים לא בטוחים
 1807   שמור ** # 
 1808   שמור ** #
 1809   שונות: השתמש בחוסם הפריטים המוקפצים ** ^
 180A   שמור #
 180B   שמור #
 180C   שמור #
 180D   שמור #
 1A00   אימות משתמש: כניסה
 1A02   אפשר קבצי cookie מתמידים השמורים במחשב שלך #
 1A03   אפשר קבצי cookie לפי הפעלה (ללא אחסון) # 
 1A04   שונות: אל תציג בקשה לבחירת אישור לקוח כאשר אין אישורים או כאשר יש אישור אחד בלבד * ^
 1A05   אפשר קבצי cookie מתמידים של צד שלישי *
 1A06   אפשר קבצי cookie של הפעלה של צד שלישי *
 1A10   הגדרות פרטיות *
 1C00   הרשאות Java #
 1E05   שונות: הרשאות ערוץ תוכנה
 1F00   שמור ** #
 2000   פקדים ותוספות של ActiveX: אופני פעולה של script וקבצים בינאריים
 2001   רכיבים תלויי-?.NET Framework: הפעלת רכיבים חתומים עם Authenticode
 2004   רכיבים תלויי-?.NET Framework: הפעלת רכיבים שאינם חתומים עם Authenticode
 2100   שונות: ??פתיחת קבצים על בסיס תוכן ולא על בסיס סיומת הקובץ ** ^
 2101   שונות: ??אתרי אינטרנט הממוקמים באזור תוכן אינטרנט בעל פחות הרשאות יכולים לנווט לאזור זה **
 2102   שונות: אפשר חלונות שנוצרו על-ידי script ללא הגבלות גודל או מיקום ** ^
 2103   Scripting: אפשר עדכונים של שורת המצב דרך קבצי Script ^
 2104   שונות: אפשר לאתרי אינטרנט לפתוח חלונות ללא שורת כתובת או שורת מצב ^
 2105   Scripting: אפשר לאתרי אינטרנט להציג בקשות למידע באמצעות חלונות מבוססי Script ^
 2200   הורדות: ??הצגת בקשה אוטומטית עבור הורדת קובצים ** ^
 2201   פקדים ותוספות של ActiveX: ??הצגת הודעה אוטומטית עבור פק??די ActiveX ** ^
 2300   שונות: ??אפשר לדפי אינטרנט להשתמש בפרוטוקולים מוגבלים עבור תוכן פעיל **
 2301   שונות: שימוש במסנן דיוג ^
 2400   ?.NET Framework: יישומי דפדפן XAML
 2401   ?.NET Framework: מסמכי XPS
 2402   ?.NET Framework: Loose XAML
 2500   הפעל 'מצב מוגן' [הגדרת Vista בלבד] #
 2600   אפשר התקנת ?.NET Framework ^


 {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120}  קובץ Cookie של צד ראשון *
 {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}  קובץ Cookie של צד שלישי *

* מציין הגדרה של Internet Explorer גירסה 6 ואילך 
** מציין הגדרה של Windows XP Service Pack 2 ואילך 
# מציין הגדרה שאינה מוצגת בממשק המשתמש ב-Internet Explorer 7 
^ מציין הגדרה בעלת שתי אפשרויות בלבד, זמין או לא זמין

הערות על 1200, 1A00,? 1A10,? 1E05,? 1C00 ו- 2000

שני ערכי הרישום הבאים קובעים אם יש באפשרותך להפעיל פקדי ActiveX באזור מסוים:
 • 1200 ערך רישום זה קובע אם יש באפשרותך להפעיל פקדים ותוספות של ActiveX.
 • 2000 ערך רישום זה מפקח על אופן פעולה בינארי ואופן פעולת script עבור פקדים ותוספות של ActiveX.
ערכים אלה ממוקמים במפתח המשנה הבא של הרישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<ZoneNumber>
במפתח משנה זה של הרישום, <ZoneNumber> הוא אזור, כגון 0 (אפס). ערך הרישום 1200 וערך הרישום 2000 כוללים כל אחד הגדרה שנקראת מאושר על ידי מנהל המערכת. כאשר הגדרה זו מופעלת, הערך עבור ערך הרישום המסוים נקבע ל-?00010000. כאשר ההגדרה מאושר על ידי מנהל המערכת מופעלת, מערכת Windows בודקת ברישום את מפתח המשנה שלהלן כדי לאתר רשימה של פקדים מאושרים:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
הגדרת הכניסה (1A00) יכולה לקבל כל אחד מהערכים הבאים (הקסדצימליים):
  ערך    הגדרה
  ---------------------------------------------------------------
  0x00000000 כניסה אוטומטית עם שם המשתמש והסיסמה הנוכחיים
  0x00010000 בקש שם משתמש וסיסמה
  0x00020000 כניסה אוטומטית באזור האינטרא-נט בלבד
  0x00030000 כניסה אנונימית
				
הגדרות הפרטיות (1A10) משמשות במחוון הכרטיסייה פרטיות. ערכי DWORD הם:
חסום את כל קבצי ה-Cookie: 00000003
גבוהה: 00000001
גבוהה-בינונית: 00000001
בינונית: 00000001
נמוכה: 00000001
קבל את כל קבצי ה-Cookie: 00000000
בהתאם להגדרות במחוון, גם הערכים ישתנו ב-{A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}, ב-{AEBA21Fa-782A-4A90-978D-B72164C80120} או בשניהם.
הרשאות ערוץ התוכנה (1E05) מקבלות 3 ערכים שונים: אבטחה גבוהה, נמוכה ובינונית. הערכים עבורן הם כלהלן:
גבוהה: 00010000
בינונית: 00020000
נמוכה: 00030000
הגדרת הרשאות Java (1C00) יכולה לקבל חמישה ערכים אפשריים (בינאריים):
  ערך     הגדרה
  -----------------------
  00 00 00 00 בטל Java
  00 00 01 00 אבטחה גבוהה
  00 00 02 00 אבטחה בינונית
  00 00 03 00 אבטחה נמוכה
  00 00 80 00 מותאמת אישית
				
כאשר בוחרים בהגדרה 'מותאמת אישית', היא עושה שימוש ב- {7839DA25-F5FE-11D0-883B-0080C726DCBB} (הנמצא באותו מיקום ברישום) כדי לשמור את המידע המותאם אישית בערך בינארי.

כל אזור אבטחה כולל את ערך המחרוזת תיאור ואת ערך המחרוזת שם תצוגה. הטקסט של ערכים אלה מופיע בכרטיסייה אבטחה כאשר לוחצים על אזור בתיבה אזור. קיים גם ערך מחרוזת סמל שמגדיר את הסמל המופיע עבור כל אזור. למעט עבור האזור 'המחשב שלי', כל אזור כולל ערך DWORD של CurrentLevel,? MinLevel ו-RecommendedLevel. הערך MinLevel קובע את ההגדרה הנמוכה ביותר שניתן להשתמש בה לפני קבלת הודעת אזהרה, הערךCurrentLevel הוא ההגדרה הנוכחית לאזור והערך RecommendedLevel הוא הרמה המומלצת לאזור.

פירוש הערכים עבור Minlevel,? RecommendedLevel ו-CurrentLevel הוא כלהלן:
ערך (הקסדצימלי)    הגדרה
----------------------------------
0x00010000     אבטחה נמוכה
0x00010500     אבטחה נמוכה בינונית
0x00011000     אבטחה בינונית
0x00012000     אבטחה גבוהה
				
ערך DWORD Flags קובע את יכולתו של המשתמש לשנות את המאפיינים של אזור האבטחה. כדי לקבוע את ערך Flags, הוסף את המספרים של ההגדרות המתאימות ביחד. להלן הערכים (העשרוניים) הזמינים עבור Flags:
  ערך   הגדרה
  ------------------------------------------------------------------
  1    Allow changes to custom settings (אפשר שינויים בהגדרות המותאמות אישית)
  2    Allow users to add Web sites to this zone (אפשר למשתמשים להוסיף אתרי אינטרנט לאזור זה)
  4    Require verified Web sites (https protocol) (דרוש אתרי אינטרנט מאומתים [פרוטוקול https])
  8    Include Web sites that bypass the proxy server (כלול אתרי אינטרנט שעוקפים את שרת הפרוקסי)
  16    Include Web sites not listed in other zones (כלול אתרי אינטרנט שאינם רשומים באזורים אחרים)
  32    Do not show security zone in Internet Properties (default
      setting for My Computer) (אל תציג את אזור האבטחה במאפייני אינטרנט [הגדרת ברירת המחדל עבור 'המחשב שלי'])
  64    Show the Requires Server Verification dialog box (הצג את תיבת הדו-שיח 'דורש אימות שרת')
  128   Treat Universal Naming Connections (UNCs) as intranet 
      connections (התייחס להתקשרויות בינלאומיות למתן שמות (UNCs) כמו להתקשרויות אינטרא-נט)
				
כאשר מוסיפים הגדרות הן לעץ המשנה
HKEY_LOCAL_MACHINE
והן לעץ המשנה
HKEY_CURRENT_USER
, ההגדרות הן תוספות. אם אתה מוסיף אתרי אינטרנט לשני עצי המשנה, רק אתרי האינטרנט ב-
HKEY_CURRENT_USER
יהיו גלויים. אתרי האינטרנט בעץ המשנה
HKEY_LOCAL_MACHINE
עדיין נאכפים לפי הגדרותיהם, אך הם אינם זמינים ואין אפשרות לשנות אותם. מצב זה עלול להיות מבלבל כיוון שאתר אינטרנט עשוי להופיע באזור אבטחה אחד בלבד עבור כל פרוטוקול.

Internet Explorer 3.x

הגדרות האבטחה עבור Internet Explorer 3.x נשמרות בשני מקטעים, האחד כדי לשנות את האפשרויות והשני עבור הרמה.

האפשרויות המופעלות והמושבתות נמצאות במפתחות המשנה הבאים של הרישום:
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
האפשרויות הספציפיות תחת הכרטיסייה אבטחה הן כלהלן:
אפשר הורדת תוכן פעיל
מחרוזת - "Code Download"
ערכים - כן (מסומן) או לא (לא מסומן)

הפעלת פקדים ותוספות של ActiveX
בינארי - "Security_RunActiveXControls"
ערכים - מסומן=hex:01,00,00,00 לא מסומן=hex:00,00,00,00

הפעלת קבצי script של ActiveX
בינארי - "Security_RunScripts"
ערכים - מסומן=hex:01,00,00,00 לא מסומן=hex:00,00,00,00

הפעלת תוכניות Java
בינארי - "Security_RunJavaApplets"
ערכים - מסומן=hex:01,00,00,00 לא מסומן=hex:00,00,00,00
ההגדרות עבור רמות האבטחה נמצאות במפתחות הרישום הבאים:
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


HKEY_USERS\.default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security
האפשרויות עבור רשימות הרישום הן כלהלן:
גבוהה
מחרוזת = "Trust Warning Level"
ערך = "High"
מחרוזת = "Safety Warning Level"
ערך = "FailInform"

בינונית
מחרוזת = "Trust Warning Level"
ערך = "Medium"
מחרוזת = "Safety Warning Level"
ערך = "Query"

ללא
מחרוזת = "Trust Warning Level"
ערך ="No Security"
מחרוזת = "Safety Warning Level"
ערך ="SucceedSilent"

מאפיינים

Article ID: 182569 - Last Review: יום חמישי 15 מרץ 2007 - Revision: 14.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
מילות מפתח 
kbenv kbinfo KB182569

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com