คำอธิบายของบัส PCI IRQ Steering

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 182604
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) บัสขัดจังหวะ (IRQ) ของการร้องขอ steering

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows 95 OEM Service นำออกใช้ 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition และ (Me) Edition Millennium Windows ให้การสนับสนุนสำหรับ PCI บัส IRQ steering โดยใช้ PCI บัส IRQ steering, Windows สามารถแบบไดนามิกกำหนด หรือ"บังคับ" บัส PCI IRQs ไปยังอุปกรณ์ PCI โปรดสังเกตว่า Microsoft Windows 95 (ค้าปลีกย่อย) และ Microsoft Windows 95 OEM Service นำออกใช้ 1 (OSR1) ไม่ให้การสนับสนุนสำหรับ PCI บัส IRQ steering

isa และ IRQs PCI

อุปกรณ์หลายชนิดอุตสาหกรรมมาตรฐานสถาปัตยกรรม (ISA) ไม่สามารถใช้ร่วมกัน ISA IRQ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ PCI หลายชนิดสามารถใช้ร่วมกันแบบ IRQ PCI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้บัส PCI สามารถถูก IRQs มาตรฐาน 16 programmed ไปยังโหมด PCI หรือ ISA IRQ ไม่สามารถถูก programmed สำหรับทั้งสองวิธีในคราวเดียวกัน

วิธี IRQs จะถูกกำหนดไปยังอุปกรณ์ PCI

ใน Windows 95 (ค้าปลีกย่อย) และ OSR1 ระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (BIOS) กำหนด IRQs ไปยังอุปกรณ์ PCI ด้วย OSR2 และ Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows Me ถ้า PCI บัส IRQ steering ถูกปิดใช้งานใน Windows BIOS กำหนด IRQs ไปยังอุปกรณ์ PCI แต่ถ้า PCI บัส IRQ steering ถูกเปิดใช้งาน Windows กำหนด IRQs ไปยังอุปกรณ์ PCI เมื่อ IRQ steering ถูกเปิดใช้งาน BIOS ยังกำหนด IRQs ให้อุปกรณ์ PCI และ ถึงแม้ว่า Windows สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ นั้นโดยทั่วไปไม่

บัตร CardBus และ OSR2

การ์ด pci R3 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหน่วยความจำบัตรสากลความสัมพันธ์ (PCMCIA) (การ์ด CardBus), ลักษณะคล้ายกันมากกับไพ่ PCMCIA R2 ISA ทั่วไปมากขึ้น บัตร CardBus ใช้จัดการกับรุ่น 32 บิต และต้องมีชนิดของ PCI shareable IRQ บัตร PCMCIA R2 ใช้ ด้วย ISA-ชนิดของการจัดการกับการ 16 บิตไม่ - shareable IRQ pci บัส IRQ steering ให้ระบบปฏิบัติการมีความยืดหยุ่นเพื่อ reprogram IRQs PCI เมื่อมัน rebalances Plug and Play ทรัพยากร ไม่ มี PCI บัส IRQ steering, Windows สามารถ rebalance เฉพาะ Plug and Play ISA IRQs เพื่อแก้ไขความขัดแย้งของทรัพยากร

อย่างไร OSR2 และ Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows Me ใช้บัส PCI IRQ Steering

pci บัส IRQ steering ให้ Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows Me ความคล่องตัวเพื่อ reprogram PCI interrupts เมื่อ rebalancing Plug and Play PCI และทรัพยากร ISA รอบ ๆ ไม่-Plug and Play ISA อุปกรณ์ windows 95 (ค้าปลีกย่อย) และ OSR1 ไม่ rebalance PCI และ ISA IRQs สำหรับอุปกรณ์ Plug and Play รอบ ๆ อุปกรณ์ ISA ไม่-Plug and Play เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งของทรัพยากร

ตัวอย่างเช่น ถ้า BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณคือ unaware ไพ่ ISA ไม่-Plug and Play ระบบปฏิบัติการไม่มีการ PCI บัส IRQ steering และ BIOS มีกำหนดอุปกรณ์ PCI IRQ 10 คุณอาจมีข้อขัดแย้งของทรัพยากรเมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ ISA ไม่-Plug and Play ที่มีการกำหนดค่าสำหรับ IRQ 10

อย่างไรก็ตาม ด้วย PCI บัส IRQ steering ระบบปฏิบัติการสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งของทรัพยากร IRQ นี้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ระบบปฏิบัติการ:
 • ปิดใช้งานอุปกรณ์ PCI
 • reprograms IRQ ที่ว่างไปยัง PCI IRQ ตัวอย่างเช่น IRQ 11
 • กำหนดให้ผู้ถือสามารถมี IRQ IRQ 11
 • ย้ายอุปกรณ์ PCI IRQ 11
 • reprograms 10 IRQ เป็น ISA IRQ
 • เอาตัวยึด IRQ สำหรับ IRQ 10

ผู้ถือ irq

การยึด IRQ สำหรับ Steering PCI อาจถูกแสดงเมื่อคุณดูสาขาอุปกรณ์ของระบบในตัวจัดการอุปกรณ์ การยึด IRQ สำหรับ PCI Steering บ่งชี้ว่า IRQ programmed ไปยังโหมด PCI และไม่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ ISA ถึงแม้ว่าไม่มีอุปกรณ์ PCI กำลังใช้ IRQ อยู่ เมื่อต้องการดู IRQs programmed สำหรับโหมด PCI:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการตัวจัดการอุปกรณ์แท็บ
 3. คลิกสองครั้งเพื่อขยายการอุปกรณ์ของระบบสาขา
 4. คลิกสองครั้งที่ตัวยึด IRQ สำหรับ PCI Steering ที่คุณต้อง การดู แล้ว คลิกการทรัพยากรแท็บ

วิธีการกำหนดถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการใช้ IRQ Steering

การตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้ IRQ Steering:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการตัวจัดการอุปกรณ์แท็บ
 3. คลิกสองครั้งเพื่อขยายการอุปกรณ์ของระบบสาขา
 4. คลิกสองครั้งบัส pciแล้ว คลิกการirq Steeringแท็บ คุณจะเห็นข้อมูลใดirq Steering การเปิดใช้งานหรือirq Steering ถูกปิดใช้งานการตั้งค่า
หมายเหตุ:: PCI บัส IRQ steering ถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นใน OSR2 ถ้าคุณกำลังใช้ OSR2 และ IRQ steering ถูกปิดใช้งาน ตรวจสอบว่า การใช้ IRQ Steeringเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนirq Steeringแท็บ

irq Steering อาจมีแสดงเป็นการปิดใช้งานในตัวจัดการอุปกรณ์สำหรับการเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • ถ้าตารางเส้นทาง IRQ ที่ต้องให้ โดย BIOS ของระบบปฏิบัติการอาจจะหายไป หรือประกอบด้วยข้อผิดพลาด ในตารางเส้นทาง IRQ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าแผงวงจรหลักสำหรับ IRQs PCI
 • ถ้าการใช้ IRQ Steeringไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 • ถ้าการดูตาราง IRQ จาก 2.1 PCIBIOS โหมดป้องกันการเรียกไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของ BIOS ไม่สนับสนุน PCI บัส IRQ steering สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ผลิต BIOS ของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 182604 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB182604 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:182604

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com