วิธีการเปิดใช้งานดิสก์โควต้าใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 183322 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ดิสก์โควต้าให้ผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับวิธีการจำกัดการใช้งานของผู้ใช้แต่ละของเนื้อที่ว่างบนดิสก์บนไดรฟ์ข้อมูล เมื่อต้องการตั้งค่าโควต้า คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ และไดรฟ์ข้อมูลต้องจัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม NTFS บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถกำหนดโควต้าดิสก์ของไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม Windows NT (NTFS) ใน Windows 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าโควต้าบนไดรฟ์ข้อมูล NTFS

ดิสก์โควต้าขึ้นอยู่กับความเป็นเจ้าของแฟ้ม และไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์แฟ้มของผู้ใช้ภายในไดรฟ์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ย้ายแฟ้มเหล่านั้นจากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกบนไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน การใช้งานการเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ที่คัดลอกแฟ้มเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นบนไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน การใช้งานการเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลของพวกเขา doubles ถ้าผู้ใช้หนึ่งรายที่สร้างแฟ้มกิโลไบต์ (KB) ที่ 200 และผู้ใช้อื่นใช้เวลาความเป็นเจ้าของแฟ้มนั้น ลดการใช้ดิสก์ของผู้ใช้แรก โดย 200 KB และดิสก์ของผู้ใช้ที่สองใช้ที่เพิ่ม โดย 200 KB

คุณสามารถตั้งค่าดิสก์โควต้าการจำกัดจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบนพาร์ติชัน ที่ใช้ในระบบไฟล์ NTFS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถเปิดใช้งานดิสก์โควต้าบนพาร์ติชันที่ไม่ได้ใช้ระบบไฟล์ NTFS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแปลงพาร์ติชันที่ไม่ได้ใช้ระบบไฟล์ NTFS โปรดดูหมายเหตุรุ่นของ Windows 2000
 1. คลิกสองครั้งMy Computer.
 2. คลิกขวาที่พาร์ติชันคุณต้อง การตั้งค่าดิสก์โควต้า แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการโควต้าแท็บ คลิกการเปิดการใช้งานการจัดการโควต้ากล่องกาเครื่องหมาย
 4. ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงไม่จำกัดจำนวนเนื้อที่ดิสก์ คลิกไม่จำกัดเนื้อที่ดิสก์.

  ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ใหม่ทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงแบบจำกัดจำนวนเนื้อที่ดิสก์ คลิกเนื้อที่ดิสก์ที่จำกัดไปยังแล้ว พิมพ์จำนวนเนื้อที่ดิสก์ (เป็นเมกะไบต์ [MB] หรือ KBs) ถ้าคุณต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนจะถูกแสดงเมื่อผู้ใช้ที่อยู่ใกล้กับ reaching โควต้าของเขา หรือเธอ คลิกคำเตือนความไปยังการตั้งค่าแล้ว พิมพ์จำนวนเนื้อที่ดิสก์ (เป็นเมกะไบต์หรือกิโลไบต์) ที่สามารถใช้ได้ก่อนที่ข้อความเตือนจะปรากฏ ขึ้น
 5. ถ้าคุณต้องการตั้งค่าโควต้าเป็นดิสก์แบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้ คลิกรายการโควต้า.
 6. ในการโควต้าเมนู คลิกรายการโควต้าใหม่.
 7. ในกล่อง Domain\Name พิมพ์ " <domain>\ <username>" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), ที่<domain>อยู่ในโดเมนของ Windows ที่ผู้ใช้ได้มีบัญชี และ<username>เป็นผู้ใช้ที่คุณกำลังเป็นดิสก์โควต้า</username></domain></username> </domain>
 8. ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไม่จำกัดจำนวนเนื้อที่ดิสก์ คลิกไม่จำกัดเนื้อที่ดิสก์.

  ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบจำกัดจำนวนเนื้อที่ดิสก์ คลิกเนื้อที่ดิสก์ที่จำกัดไปยังแล้ว พิมพ์จำนวนเนื้อที่ดิสก์ (เป็นเมกะไบต์หรือกิโลไบต์) ถ้าคุณต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนจะถูกแสดงเมื่อผู้ใช้ที่อยู่ใกล้กับ reaching โควต้าของเขา หรือเธอ คลิกคำเตือนความไปยังการตั้งค่าแล้ว พิมพ์จำนวนเนื้อที่ดิสก์ (เป็นเมกะไบต์หรือกิโลไบต์) ที่สามารถใช้ได้ก่อนที่ข้อความเตือนจะปรากฏ ขึ้น
 9. คลิกตกลง.
 10. ในการโควต้าเมนู คลิกปิด.
 11. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้ง เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เปิดการใช้งานดิสก์โควต้า

ตัวเลือกเพิ่มเติมระหว่างดิสก์โควต้า

 • ปฏิเสธการเนื้อที่ดิสก์ของผู้ใช้ที่เกินวงเงินโควต้า-ผู้ใช้ที่เกินโควต้าของพวกเขาได้รับข้อผิดพลาด "พื้นที่ว่างดิสก์ไม่เพียงพอ" จาก Windows และไม่สามารถเขียนข้อมูลเพิ่มเติมไดรฟ์ข้อมูลโดยไม่ต้องการลบ หรือย้ายแฟ้มบางแฟ้มที่มีอยู่จากนั้นแรก

  แต่ละโปรแกรมตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนเองในการจัดการสำหรับเงื่อนไขนี้ โปรแกรม ดังกล่าวแสดงว่าไดรฟ์ข้อมูลแบบเต็ม ถ้าคุณล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้สามารถมีเกินโควต้าของตนเอง

  Enabling quotas and not limiting disk space use are useful when you do not want to deny users access to a volume but want to track disk space use on a per-user basis. You can also specify whether or not to log an event when users exceed either their quota warning level or their quota limit.
 • Limit Disk Space To- Enter the amount of disk space that new users of the volume are allowed to use and the amount of disk space that has to be used before an event is written to the system log.

  Administrators can view these events in Event Viewer. You can use decimal values (for example, 20.5) For the disk space and warning levels, select the appropriate units from the drop-down list (for example, KB, MB, GB, etc.).
 • Log Event When a User Exceeds the Quota Limit- If quotas are enabled, an event is written to the system log on the local computer whenever users exceed their quota limit. Administrators can view these events in Event Viewer, filtering for disk event types.
 • Log Event When a User Exceeds the Warning Level- If quotas are enabled, an event is written to the system log on the local computer whenever users exceed their quota warning level. Administrators can view these events in Event Viewer, filtering for disk event types.

  After you enable disk quotas on a volume, any users with write access to the volume who have not exceeded their quota limit can store data on the volume. The first time a user writes data to a quota-enabled volume, default values for disk space limit and warning level are automatically assigned by the quota system. The Administrator account is not included in the quota system.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 183322 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB183322 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:183322

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com