PRB: การตั้งค่าส่วนกลางร่วมกันไคลเอนต์ของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 183412
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

โฮสต์ทั้งหมดของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตสากลที่เดียวที่ใช้ร่วมกัน การตั้งค่า

โฮสต์การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อการค้าเช่นอเมริกาออนไลน์ (AOL) เบราว์เซอร์ได้รับผลจากการทำงานนี้ ตัวอย่างเช่น การระบุค่าเริ่มต้น โฮมเพจของ AOL ในการกำหนดลักษณะของ AOL WWW จะตั้งค่าเริ่มต้นเดียวกันภายในบ้าน หน้าสำหรับทั้ง AOL และ Internet Explorer (IE), แม้ว่าจะมีใช้ IE แยกต่างหากจาก AOL

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต โดยผู้จัดจำหน่าย โดยไม่ขึ้นกับ Microsoft เราทำการรับประกันไม่มี หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

การแก้ไข

สำหรับส่วนใหญ่ของการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตสากล ไม่มีวิธีที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ บันทึกชุดของคุณสมบัติโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฮสต์เว็บเบราว์เซอร์

อย่างไรก็ตาม บางดาวน์โหลดตัวเลือก เช่นว่าจะดาวน์โหลด ActiveX ตัวควบคุม หรือไม่ สามารถที่แทน และระบุบนพื้นฐานต่อโฮสต์ได้

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้ได้ ด้วยการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในขณะที่มีการจัดทำ SDK ไคลเอนต์อินเทอร์เน็ต (InetSDK), โฮสต์เว็บเบราว์เซอร์สามารถ คุณสมบัติที่ล้อมรอบ DISPID_AMBIENT_DLCONTROL ที่นำมาใช้ในการเริ่มต้นของ อินเทอร์เฟซการสรุปข้อมูลการแทนที่การตั้งค่าส่วนกลางสำหรับตัวเลือกดาวน์โหลด

แสดงตัวอย่างของ WALKALL ใน InetSDK (\InetSDK\Samples\Walkall) เทคนิคนี้เป็นโฮสต์ MSHTML สามารถใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกัน โฮสต์เว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้บรรลุผลที่เหมือนกัน

MSHTML จะร้องขอสำหรับตัวแทนผู้ใช้ใหม่โดย DISPID_AMBIENT_USERAGENT เมื่อ การนำทางให้คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ คุณสมบัตินี้ล้อมรอบสามารถถูกเขียนทับ แต่ถูกใช้เมื่อมีการเรียกวิธีการนำทาง ทางการเขียนโปรแกรม มันจะยังไม่ก่อให้เกิดคุณสมบัติ userAgent ของตัวนำทางของ DOM วัตถุหรือ clientInformation พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง - คุณสมบัตินี้จะสะท้อนสตริ UserAgent ของ Internet Explorer เอง

มีผลการโฮสต์ MFC ของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างง่ายดายต่อเหล่านี้ล้อมรอบ คุณสมบัติ โดยการแทนที่วิธีการ OnAmbientProperty การจัดการโฮสต์สำหรับ CWnd- ใช้คลาส:
BOOL CWBHostView::OnAmbientProperty(COleControlSite* pSite,
                  DISPID dispid, VARIANT* pvar)
{
USES_CONVERSION;
  // Change download properties - no java, no scripts...
  if (dispid == DISPID_AMBIENT_DLCONTROL)
  {
   pvar->vt = VT_I4;
   pvar->lVal = DLCTL_NO_SCRIPTS | DLCTL_NO_JAVA
         | DLCTL_NO_RUNACTIVEXCTLS | DLCTL_NO_DLACTIVEXCTLS;

   return TRUE;
  }

  // Change user agent for this web browser host during hyperlinks
  if (dispid == DISPID_AMBIENT_USERAGENT)
  {
   CString strUserAgent("MyWebBrowserHost");

   pvar->vt = VT_BSTR;
   pvar->bstrVal = ::SysAllocString(T2OLE(strUserAgent));

   return TRUE;
  }

  return CView::OnAmbientProperty(pSite, dispid, pvar);
}
				
การ DISPID_AMBIENT_ * DLCTL_ * ค่าจะกำหนดและใน Mshtmdid.h (\InetSDK\Include\MSHTMDIDH)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 183412 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kb3rdparty kbFAQ kbprb kbwebbrowser kbmt KB183412 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:183412

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com