วิธีการตั้งค่าเครื่องมือของตัวตรวจสอบรีจิสทรีการกำหนดเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 183603
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดเครื่องมือ'ตัวตรวจสอบรีจิสทรี' โดยการแก้ไขแฟ้ม Windows\Scanreg.ini ด้วยตนเอง คุณสามารถจะกำหนดเครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรี (โดยไม่แก้ไข Scanreg.ini ด้วยตนเอง) โดยใช้เครื่องมือ SREdit ที่รวมอยู่กับ Windows 98 ทรัพยากร Kit ซีดีรอม (การแก้ไขข้อความจาก Kit ทรัพยากรยังสามารถใช้) เครื่องมือ SREdit จะอยู่ในโฟลเดอร์จัดรูปแบบที่อยู่บนซีดีรอม รุ่นของ MS-DOS (Scanreg.exe) และรุ่น Windows 98 (Scanregw.exe) ของเครื่องมือ'ตัวตรวจสอบรีจิสทรี'ใช้การตั้งค่าในไฟล์ Scanreg.ini

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือ'ตัวตรวจสอบรีจิสทรี'ทำสำเนาสำรองของแฟ้มรีจิสทรีของคุณ (System.dat และ User.dat), แฟ้ม System.ini และไฟล์ Win.ini ในครั้งแรกที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณทุกวันที่กำหนด ทุกครั้งที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรีสแกนรีจิสทรีของคุณ และถ้าพบปัญหา นั้นโดยอัตโนมัติแทนรีจิสทรีที่เสียหายกับสำเนาสำรองล่าสุด โดยค่าเริ่มต้น การสำรองข้อมูลรีจิสทรีจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Windows\Sysbckup เป็น Rb0 <nn>แฟ้ม.cab ซึ่ง <nn>เป็นตัวเลขระหว่าง 00 ถึง 99 </nn> </nn>

แฟ้ม Scanreg.ini ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ซึ่งกำหนดวิธีการที่เครื่องมือ'ตัวตรวจสอบรีจิสทรี'ทำสำเนาสำรองของรีจิสทรีของคุณ:

หมายเหตุ:: เมื่อต้องการแก้ไขแฟ้ม Scanreg.ini ใช้ตัวแก้ไขข้อความใด ๆ (เช่น Notepad)

การสำรองข้อมูล =

ค่าของ 1 (ค่าเริ่มต้น) ทำให้สำเนาสำรองของรีจิสทรีของคุณเพื่อที่ถูกทำเป็นครั้งแรกที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณในวันที่กำหนดใด ๆ (ที่กำหนด โดยนาฬิการะบบ)

ค่าเป็น 0 ปิดใช้งานการสำรองข้อมูลรีจิสทรี

หมายเหตุ:: การสำรองข้อมูลรีจิสทรี disabling ไม่แนะนำ

ปรับให้เหมาะสม =

ค่าของ 1 (ค่าเริ่มต้น) ปรับโดยอัตโนมัติของรีจิสทรีปัจจุบันถ้าประกอบด้วย 500 กิโลไบต์ (KB) ของพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้

ปรับตั้งค่าเป็น 0 ไม่โดยอัตโนมัติค่ารีจิสทรีของคุณปัจจุบัน โดยการเอาช่องว่างที่ไม่ได้ใช้งาน

MaxBackupCopies =

ค่า 5 (ค่าเริ่มต้น) จะบันทึกสำเนาสำรองรีจิสทรี 5 ครั้งสุดท้ายในโฟลเดอร์ Windows\Sysbckup ค่านี้สามารถมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 99

หมายเหตุ:: เมื่อคุณคืนค่าสำเนาสำรองรีจิสทรีโดยใช้ตัวตรวจสอบรีจิสทรีสำหรับ DOS MS- สำรองเฉพาะ 5 จนถึงข้อมูลจะแสดงขึ้น

BackupDirectory =

โดยค่าเริ่มต้น รายการนี้ไม่ประกอบด้วยค่า และการสำรองข้อมูลรีจิสทรีจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Windows\Sysbckup โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งในรีจิสทรีที่บันทึกข้อมูลสำรอง พิมพ์เส้นทางแบบเต็มไปยังโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการบันทึกการสำรองข้อมูลรีจิสทรีในโฟลเดอร์ c:\registry\backups เปลี่ยนแปลง " BackupDirectory =" บรรทัดเพื่ออ่าน:

BackupDirectory = c:\registry\backups

หมายเหตุ: ถ้าตัวตรวจสอบรีจิสทรีไม่สามารถบันทึกการสำรองข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ การสำรองข้อมูลถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Windows

แฟ้ม =

รายการนี้ไม่มีอยู่ โดยค่าเริ่มต้น และถูกใช้เพื่อระบุแฟ้มเพิ่มเติมที่คุณต้องการสำรองข้อมูลในแฟ้ม.cab เมื่อต้องระบุแฟ้มเพิ่มเติมเพื่อทำสำรอง พิมพ์Files=<folder code="">,<file name=""></file></folder>ซึ่ง <folder code="">มีรหัสตัวเลขสำหรับโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการสำรองข้อมูลนั้นอยู่ และ <file name="">คือ ชื่อของแฟ้มคุณต้องการสำรองข้อมูล ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน แยกแต่ละชื่อแฟ้มโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค () ไม่รวมช่องว่าง </file></folder>

ตารางต่อไปนี้แสดงรหัสของโฟลเดอร์ที่เป็นไปได้:
  Folder code  Folder
  ------------------------------------------------------------
  10      <windows> (for example, Windows)
  11      <windows>\System (for example, Windows\System)
  30      Root folder (for example, c:\)
  31      Root host folder (for example, c:\)
				

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแบ็คอัป 3 Maze.scr และ Actmovie.exe แฟ้มที่อยู่ในโฟลเดอร์ Windows\System พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:

แฟ้ม = 11, maze.scr,actmovie.exe 3

ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม Asd.log ที่อยู่ในโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ C ของคุณ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:

Files=30,asd.log

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรี คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดรีจิสทรีแล้ว คลิกสองครั้งตัวตรวจสอบรีจิสทรีหัวข้อนั้น
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 183603 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB183603 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:183603

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com